Poslansko vprašanje vodje PS SD Matjaža Hana

Matjaž Han, vodja Poslanske skupine SD:Spoštovani predsednik Državnega zbora, predsednik Vlade, ministrski zbor, kolegice in kolegi! Zadnje mesece smo priče pozitivnemu trendu gospodarske rasti, ugodnim ocenam bonitetnih hiš, imamo spodbudno rast zaposlovanja in relativno dober dostop do denarja. Pod črto, Slovenija vendarle okreva. Žal pa to okrevanje zaenkrat v manjši meri občutijo naše državljanke in državljani, delavke in delavci, socialno ogroženi. Tako so pred Vlado številni izzivi.

Pričakujemo, da bo Vlada svoje delo pospešila in po začetni fazi interventnega ukrepanja vse svoje napore usmerila v pospeševanje gospodarske rasti in za nas, Socialne demokrate, pomembno – povečanje zaposlenosti. Socialni demokrati ostajamo in bomo ostali trdno zavezani k težnjam, da moramo pospešiti nujne spremembe kot predpogoj za nadaljevanje in krepitev okrevanja. Pri tem izpostavljamo prioritete po točno določenem vrstnem redu, in sicer: prvič, okrepitev rasti in zaposlenosti, drugič, pomoč socialno šibkim za ohranitev socialne povezanosti družbe in šele nato, javnofinančna konsolidacija. Zato vas v luči teh dejstev, spoštovani predsednik Vlade, sprašujem naslednje:

Kako bo Vlada ukrepala, da se okrepi gospodarstvo? Kaj bo storila, da se končno zaženejo pomembne investicije, kot je drugi tir, modernizacija železnic, izgradnja in nadaljevanje hidroelektrarn na srednji in spodnji Savi, pa tudi začetek tretje razvojne osi?

Dr. Miro Cerar, predsednik Vlade Republike Slovenije: Spoštovani gospod poslanec, hvala za vprašanje. Res je, drži, da so rezultati in trendi zaenkrat spodbudni. Vsi vemo, da Slovenija beleži precej veliko gospodarsko rast, daleč nad pričakovanji. Vemo, da je brezposelnost končno po dolgem času padla – januarja pod 10%. Tako denimo je v primerjavi z lanskim januarjem med nami več kot 25.200 ljudi, ki so aktivni. In to so zelo ugodni pokazatelji. Prej sem omenil, da nam tuje bonitetne hiše zvišujejo ocene, s tem postajamo gospodarsko in sicer zanimivo investicijsko okolje, torej, uvrščamo se že v krog držav z nizkim tveganjem.

Gospodarska rast je napovedana tudi za naprej. Seveda mora država storiti vse, in na tem bo Vlada intenzivno delala, da teh procesov ne ogrožamo, pač pa jih spodbujamo in to bomo tudi naredili. Seveda je tudi za Vlado ključno, če govorimo predvsem o gospodarsko-socialnem področju, da okrepi, skratka, ohranja in krepi gospodarsko rast, da še naprej zmanjšuje brezposelnost in da izkorišča svoje, torej naše, slovenske, prednosti. Slovenija ima les, tu je ogromno možnosti, ki se nam glede na pretekla obdobja kažejo. Slovenija ima vodo, Slovenija ima ugoden geostrateški položaj in kot pravite, upravičeno, izkoristiti ga mora končno že po vseh načrtih v preteklosti, v smeri modernizacije železnic, vključno z gradnjo drugega tira.

Seveda bo Vlada tudi natančno proučila možnosti za razvoj 3. razvojne osi in naredila tisto, kar bo le mogoče v tem mandatu, glede na stanje, kot ga kaže dokumentacija. In seveda bo država izvedla tudi številne druge projekte. Obsežen seznam projektov smo prijavili v t.i. Junckerjev paket, ti so javno dostopni. In vsi ti projekti so tisti, s katerimi bo Vlada pokazala, da bo aktivna, da bo gradila, da bo ustvarjala. Na drugi strani pa bomo seveda gradili tudi na ta način, da bomo povečevali zaposlenost, socialno varnost in ostalo.

Tako bi lahko rekli, da bomo predvsem na eni strani izboljšali poslovno okolje, dostop do finančnih virov in bolj internacionalizirali, torej odprli Slovenijo, tako da bomo odpravili številne administrativne ovire in da si bomo še nadalje prizadevali za zmanjševanje sive ekonomije, tu prizadevanja že kar uspešno potekajo. Še naprej bomo seveda storili, delali vse, da privabimo neposredne tuje investicije in zato je tako pomembno, da smo si zvišali tudi rang teh bonitetnih hiš in torej postali država, ki je za to bolj privlačna. Seveda pa gre tukaj še za spodbujanje znanj, tehnologij in vsega tega, kar sodi zraven.

Drugič bi lahko rekli, zagon investicij. Omenil sem že Junkerjev paket. Jasno, da bomo morali iskati tudi tuje investitorje, morda tudi pri infrastrukturnih podjetjih. To je še stvar ocene. Lahko zagotovim, da pristojna ministrstva, kajti gre za medresorske projekte, tukaj intenzivno delajo. Tako se denimo intenzivno proučujejo možnosti, kako bomo nadgradili železniški križ, torej ga ustvarili in nadgradili. Tu se tudi pogovarjamo s sosednjimi državami, za katere je ta projekt zanimiv, govorim o srednji Evropi, pa tudi s tistimi oddaljenimi državami, ki bodo lahko preko Luke Koper prihajali preko Slovenije v srednjo Evropo in tudi do nas samih. In naj omenim še to, da smo že do zdaj izjemno izboljšali črpanje evropskih sredstev. Tako denimo smo napredovali na 10. mesto, v zadnjem obdobju, v zadnjih mesecih pa smo celo v samem vrhu črpanja evropskih sredstev, za kar nam je priznanje izrekla tudi evropska komisarka na nedavnem obisku v Sloveniji, komisarka za to področje.

Naj omenim še, da imamo tudi proračun strukturiran tako, da bomo spodbujali investicije in denimo s projektom za energetsko prenovo stavb, ki se pravzaprav že odvija in se bo zdaj intenziviral, dosegli številne učinke.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.