Vlada sprejela Socialni sporazum za obdobje 2015-2016 in pooblastila ministrico dr. Kopač Mrak za podpis sporazuma

Vlada je na 20. redni seji sprejela Socialni sporazum za obdobje 2015-2016, ki je bil s strani strank sporazuma parafiran 20. januarja 2015, in pooblastila ministrico za delo dr. Anjo Kopač Mrak za podpis socialnega sporazuma. Socialni sporazum je ključni element socialnega dialoga, katerega osnovni namen je doseči soglasje med socialnimi partnerji o temeljnih ciljih in rešitvah sistemskih sprememb, ki jih pokriva socialni sporazum. Besedilo socialnega sporazuma vsebuje Uvod s splošnimi cilji socialnega sporazuma, enajst vsebinskih podpoglavij, poglavje o socialnem dialogu ter spremljanju socialnega sporazuma in njegova veljavnost. V imenu vlade je dokument parafirala ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak, ki je ob tej priložnosti izrazila zadovoljstvo nad doseženim sporazumom.

Podpis Socialnega sporazum za obdobje 2015-2016 s strani strank sporazuma bo 5. 2. 2015. Podpisnice tega socialnega sporazuma so lahko organizacije, članice Ekonomsko-socialnega sveta, ki so sodelovale v celotnih pogajanjih za sklenitev sporazuma. K sporazumu lahko naknadno pristopijo tudi druge organizacije članice Ekonomsko-socialnega sveta, ki niso sodelovale v pogajanjih.

Skladnost teksta s pogajanji so parafirali člani pogajalskih skupin Združenja delodajalcev Slovenije, Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, Trgovinske zbornica Slovenije, Združenja svobodnih sindikatov Slovenije, Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam, Konfederacij sindikatov 90 Slovenije, Konfederacije novih sindikatov Slovenije Neodvisnost, Slovenske zveze sindikatov Alternativa, Zveze delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost in Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije.

Vlada Republike Slovenije je na isti seji sprejela tudi mnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki ga je državnemu zboru predložila skupina poslanke in poslancev. Vlada predlaganim spremembam in dopolnitvam ureditve zakonske zveze in zunajzakonske skupnosti ne nasprotuje.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja