Minister Veber in poveljnik CZ RS Šestan na posvetu z župani Severnoprimorske regije o učinkovitejšem ukrepanju ob naravnih in drugih nesrečah

Veber-in-Šestan-300x200

Minister za obrambo Janko Veber se je na Izpostavi Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Nova Gorica udeležil posveta o delovanju sistema zaščite, reševanja in pomoči. Na srečanju, gre za tretje srečanje z župani od načrtovanih trinajstih po Sloveniji, je minister Veber predstavil prizadevanja ministrstva za učinkovitejše ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah. Minister za obrambo Janko Veber se je županom in drugim predstavnikom občin Severnoprimorske regije zahvalil za uspešno delo na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Regija je izpostavljena različnim nevarnostim, zato je tokratno srečanje s poveljnikom Civilne zaščite Republike Slovenije Srečkom Šestanom in poveljnikom Civilne zaščite Severnoprimorske regije mag. Samom Kosmačem pomembna priložnost za izmenjavo izkušenj. “Še posebej zdaj, ko na obrambnem ministrstvu pripravljamo nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami med letoma 2016 in 2022, ki je temeljnega pomena za nadaljnji razvoj sistema,” je na srečanju poudaril minister Veber.

Minister Veber je med pogovorom z župani dejal, da si ministrstvo prizadeva izboljšati učinkovitost ukrepanja ob morebitnih nesrečah, zato je predvsem na podlagi izkušenj ob lanskem žledolomu oblikovalo modularno enoto Slovenske vojske za zaščito, reševanje in pomoč, ki bo pod okriljem poveljnika CZ RS delovala kot pomoč Civilni zaščiti, gasilcem in drugim reševalnim službam pri učinkovitem in pravočasnem odzivu na različne naravne nesreče. Ta enota pripadnikov Slovenske vojske bo glede na znanje in zmogljivosti, ki so potrebni ob naravnih nesrečah, modularno sestavljena, saj se je prav tu pokazala prednost sodelovanja več strokovnjakov pri sprejemanju nujnih ukrepov za obvladovanje razmer. Tako skupino pripadnikov pa bo mogoče tudi aktivneje vključevati v proces svetovanja na terenu in prenos izkušenj. Minister Veber je med ukrepi, ki bodo prispevali k izboljšanju delovanja sistema zaščite in reševanja, navedel tudi odločitev o zamenjavi oziroma posodobitvi voznega parka ministrstva.

Poveljnik CZ Severnoprimorske regije mag. Samo Kosmač je predstavil regijske zmogljivosti in delo CZ v regiji, poveljnik CZ RS Srečko Šestan pa je župane podrobneje seznanil s sistemom zaščite in reševanja, s silami, ki jih imamo na državni ravni na razpolago ob različnih vrstah nesreč, ter z načinom dela reševalcev ob nesrečah, od aktiviranja državnega načrta do zaprosil ter poročanja in zajemanja podatkov o nesrečah. Ob koncu je župane opozoril na tista področja in naloge, pri katerih bi bile občine lahko aktivnejše. Tako je na župane naslovil priporočila, da imenujejo poveljnika CZ občine, ki naj bi bil hkrati svetovalec za področje zaščite, reševanja in pomoči, imenujejo štab CZ občine, sestavljen iz članov občinske uprave, imajo samostojnega svetovalca za področje zaščite, reševanja in pomoči oziroma ga imenujejo za več občin skupaj. Med priporočili republiškega poveljnika so tudi ta, da občine vnaprej sklenejo pogodbe za dobavo materiala oziroma storitev, ki bi jih potrebovale ob nesrečah, da pozornost ob nesrečah namenijo delu z novinarji ter sprejmejo intervencijske ukrepe.

Po izvedbi posvetov v vseh trinajstih regijah Slovenije, kjer delujejo izpostave RS za zaščito in reševanje bodo oblikovani predlogi za večjo učinkovitost delovanja sistema zaščite, reševanja in pomoči.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja