Ministrica Kopač Mrakova z avstrijskim kolegom Hundstorferjem o aktualnih vprašanjih s področja sociale

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak se danes udeležuje svečane obeležitve 10. obletnice Evropskega združenja E-Qualin na Dunaju. Ob tej priložnosti se je sestala tudi z avstrijskim ministrom za delo, socialne zadeve in varstvo potrošnikov Rudolfom Hundstorferjem. E-Qualin je evropski model upravljanja s kakovostjo v domovih za starejše in drugih socialno varstvenih ustanovah. Nastajati je začel leta 2004 kot evropski projekt, katerega razvoj je v pilotni fazi podprla Evropska skupnost. Vanj so se v prvi fazi vključili sodelujoči iz Avstrije, Italije, Nemčije, Luksemburga, Nizozemske in šest domov iz Slovenije.E-Qualin je dinamičen sistem upravljanja kakovosti, zasnovan natemeljnih načelih človekovi pravic. Model se prilagaja organizaciji in je naravnan na potrebe stanovalcev, hkrati pa vključuje zaposlene, svojce in poslovne partnerje. Cilj modela E-Qualinje podpora instituciji, omogočanje učenje iz lastnega načina delovanja innadaljnji razvoj. Omogoča tudi možnost primerjave med institucijami znotraj države in Evrope ter je podlaga za certifikacijo.

Pred obeležitvijo 10. obletnice E-Qualina se je ministrica srečala z avstrijskim ministrom za delo, socialne zadeve in varstvo potrošnikov Rudolfom Hundstorferjem. Ministra sta se pogovarjala o dolgotrajni oskrbi, aktivaciji prejemnikov socialnih transferjev in reorganizaciji centrov za socialno delo. V Sloveniji se že dalj časa pripravlja celovito zakonodajo s katero se bo uredilo področje dolgotrajne oskrbe tako po finančni kot po vsebinski plati. Avstrija je v zadnjem času sprejela nekatere zanimive zakonske rešitve povezane z možnostjo nege družinskih članov, zato sta se ministra  pogovarjala o pozitivnih izkušnjah na tem področju ter se dogovorila za tesnejše sodelovanje na področju dolgotrajne oskrbe.

Za učinkovit boj proti revščini in socialni izključenosti ranljivih skupin je zelo pomembno zagotoviti ustrezno finančno pomoč, omogočiti pogoje za vključitev na trg dela in dostop do kakovostnih socialnih storitev, kot so predvsem izobraževanje, zdravstvo in socialna stanovanja. Programi aktivne politike zaposlovanja morajo izhajati iz realnih potreb in možnosti posameznika in morajo biti usmerjeni v doseganje konkretnih in izvedljivih ciljev. V zvezi s tem je treba zagotoviti dobro sodelovanje med centri za socialno delo in uradi za delo, lokalno skupnostjo in delodajalci.

Ministrica dr. Anja Kopač Mrak se je z avstrijskim ministrom in njegovimi sodelavci pogovorila o avstrijskih izkušnjah na tem področju, zlasti o sodelovanju med uradi za delo in socialnimi službami in drugimi deležniki med katerimi so zlasti pomembne lokalne skupnosti in delodajalci.  Avstrijski minister je ministrico v seznanil tudi z njihovimi izkušnjami v zvezi z delom in nalogami “uradov za mlade” in “uradov za socialno varstvo”, ki pri njih opravljajo naloge, ki so po svoji vsebini podobne nalogam centrov za socialno delo. Ministrica je obiskala tudi Evropski center za socialne študije (European Centre for Social Welfare Policy and Research) na Dunaju. Tako Avstrija kot Slovenija imata izredno dobre izkušnje pri sodelovanju z Evropskim centrom za socialne študije.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.