Pobuda Andreje Katič za srečanje z ministri v Velenju na temo 3. razvojne osi

Poslanka SD Andreja Katič je ministrici za okolje in prostor Ireni Majcen, ministru za infrastrukturo dr. Peteru Gašperšiču in ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejanu Židanu poslala pobudo za srečanje v Velenju na pogovoru o 3. razvojni osi.

“Vlada Republike Slovenije je včeraj, 18. marca 2015, sprejela sklep, da se z namenom izboljšanja prometne povezave območja Savinjsko–Šaleške regije z mednarodnimi prometnimi povezavami nadaljuje priprava državnega prostorskega načrta za državno cesto med AC A1 in priključkom Velenje jug po optimizirani varianti F2-2, ki je bila v študiji variant opredeljena kot najustreznejša, za katero je že izdelan osnutek državnega prostorskega načrta in je v javnem interesu.

Prebivalke in prebivalci Savinjsko-Šaleške regije, pa tudi Koroške, smo zadovoljni s sprejeto odločitvijo Vlade RS, da se strinja z našimi prizadevanji, konkretnimi opozorili gospodarstvenikov in širše strokovne javnosti, da tudi Savinjsko-Šaleška ter Koroška regija potrebujejo za svoj enakopraven razvoj sodobne prometne povezave.

V dogovoru z županom Mestne občine Velenje Bojanom Kontičem predlagam, da se v čim krajšem možnem času srečamo, kot smo se z nekaterimi vašimi sodelavci že pred meseci, v Velenju skupaj z župani vseh občin tega območja, poslankami in poslanci ter predstavniki strokovne javnosti. Predlagamo, da nam, spoštovana ministrica in spoštovana ministra s svojimi strokovnimi sodelavci predstavite nadaljnje postopke ter terminski plan.

Za odgovore se vam zahvaljujem.”

Andreja Katič
poslanka Socialnih demokratov v Državnem zboru RS

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.