Židan o prodaji Telekoma in privatizaciji državnega premoženja

“Edina ponudba za nakup Telekoma Slovenije je danes, celo po mnenju najbolj vnetih zagovornikov privatizacije, nesprejemljiva. Borzni posredniki malim delničarjem celo priporočajo, naj ne prodajo svojih delnic, saj gre za podjetje z zelo dobrim dividendnim donosom. To je priložnost, da se vprašamo, zakaj sploh prodajamo Telekom, če pa gre očitno za dobro podjetje, ki ga potencialni kupci iz različnih razlogov podcenjujejo.

Socialni demokrati ne nasprotujemo privatizaciji kot taki, ampak zasledujemo jasno stališče, da morajo biti pri privatizaciji državnih podjetij upoštevani interesi države. Preden začnemo prodajati podjetja v državni lasti, moramo dobro vedeti, zakaj jih prodajamo in kakšno prednost bo ta prodaja prinesla državi in samemu podjetju. Žal pri Telekomu tega razmisleka nikoli ni bilo. Zato pričakujemo, da bodo pri morebitni prodaji Telekoma Slovenije upoštevani interesi Slovenije, saj gre za osnovno infrastrukturo države in za pomembno podjetje, ki zaposluje veliko število ljudi, še posebej visoko kvalificiranih delavcev v tehnološko-razvojnem sektorju.

Socialni demokrati seveda ne želimo, da se Telekom proda za vsako ceno, temveč zgolj za dovolj visoko kupnino, ki bo tudi odražala siceršnjo dobičkonosnost tega podjetja, poleg tega pa morajo biti zagotovljeni še pogoji, da se ohranjajo delovna mesta in nadaljuje tehnološki razvoj podjetja ter ob tem preverijo tudi vsa varnostna vprašanja, ki so bila javno izpostavljena v zadnjem času. Ob tem Socialni demokrati verjamemo, da bo SDH zastavljeno privatizacijo izvedel strokovno in v najboljšem interesu države.”

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.