Ministrica Katič na spominski slovesnosti v Pongracu poudarila pomen boja za slovenstvo in svobodo

Ministrica za obrambo Andreja Katič se je v nedeljo, 31. maja, udeležila spominske slovesnosti v Pongracu, kjer je kot slavnostna govornica nagovorila zbrane. Slovesnost, ki sta jo organizirala Občina Žalec in Združenje borcev za vrednote NOB Žalec, je bila sklepni dogodek 8. tradicionalnega pohoda, poimenovanega Od Starega piskra do spomenika talcev pod Gozdnikom. Na začetku slovesnosti je ministrica za obrambo Andreja Katič položila venec k spomeniku v spomin desetim talcem, ki so jih maja 1943 pripeljali iz zapora Stari pisker in ustrelili na kraju, kjer stoji spomenik. V svojem govoru je poudarila pomen 70. obletnice zmage nad fašizmom in nacizmom ter osvoboditve naše domovine. Borkam in borcem, udeleženkam in udeležencem slovenskega narodnoosvobodilnega partizanskega boja, se je zahvalila za neprecenljiv prispevek k temu, da se je naš narod ohranil ter da živimo v svobodi, v samostojni in suvereni državi Republiki Sloveniji.

Govor Katič v Pongracu

“Za to, da ste domovino obranili pred okupatorji, ki so jo hoteli podjarmiti, in jo ohranili za naslednje generacije, sta bila potrebna izjemna pogum in borbenost,” je dejala Katičeva. V nadaljevanju je povedala, da so narodno zavedni ljudje in antifašisti na Štajerskem morali v času nemške okupacije in tudi že pred tem veliko pretrpeli, saj so bili zaradi ljubezni do svojega naroda in domovine ter upora zločinskemu nacifašističnemu osvajanju sveta prisilno izseljeni ali pa odgnani v okupatorjeve mučilnice.

“Stari pisker, kjer ste danes začeli ta pohod, je bil kraj nepojmljivega trpljenja ujetih borcev in aktivistov narodnoosvobodilnega gibanja. Iz poslovilnih pisem domoljubnih Slovencev, napisanih malo pred nasilno smrtjo, je razbrati bolečino ob neizogibnem koncu, obsodbo okupatorjevega režima in veliko ljubezen do svojih najbližjih. To so bili ljudje s podobnim čustvovanjem in hotenji, kot jih danes čutimo mi, a s to razliko, da jim ni bilo dano živeti v miru,” je dejala obrambna ministrica v nadaljevanju.

Kos in Katič - PogracPosebno pozornost je ministrica Andreja Katič namenila tudi mlajšim udeležencem prireditve, in sicer je poudarila, da je prav, da so mladi seznanjeni s prelomnimi dogodki iz naše zgodovine, saj lahko v spominu nanje najdejo veliko moči za odgovorno državljansko držo ter voljo za aktivno družbeno delovanje. Poudarila je, da se ob zavedanju, da zgodovine ni mogoče spremeniti, lahko vsi skupaj še bolj potrudimo, da svoje znanje in dobro voljo usmerimo v to, da delamo to, kar je v aktualnem trenutku za dobro vseh nas najbolj optimalno.

Skupinska fotografija v Pongracu

Poudarila je še, da je hrepenenje po svobodi naš narod tesno povezalo z zavezniki že v času slovenskega narodno-osvobodilnega partizanskega boja, danes pa si pripadnice in pripadniki Slovenske vojske z ramo ob rami s predstavniki drugih vojsk v zavezništvu prizadevajo za mir na tistih območjih sveta, kjer po svobodi še vedno hrepenijo. Zbrane je nagovoril tudi župan Občine Žalec Janko Kos. V kulturnem programu so nastopili pevski zbor iz Griž, šolarji tamkajšnje osnove šole in člani kulturno-umetniškega društva iz istega kraja.

Katičeva gostila neformalno srečanje obrambnih ministrov držav Srednje Evrope

Na Brdu se je 30. maja končalo dvodnevno neformalno srečanje ministrov za obrambo držav Srednje Evrope (Central European Defence Cooperation – CEDC), namenjeno krepitvi in iskanju možnosti ter oblik regionalnega sodelovanja na obrambnem in vojaškem področju, prav tako pa je pomembno tudi za oblikovanje skupnih stališč do aktualnih obrambno-varnostnih izzivov v regiji. Udeležili so se ga obrambni minister Republike Hrvaške Ante Kotromanović, ki je kot predsedujoči CEDC tudi vodil razpravo, obrambna ministra Češke republike Martin Stropnicky in Republike Avstrije Gerald Klug, predstavnika obrambnega ministrstva Republike Slovaške in Madžarske, pristojna za obrambno politiko in planiranje, ter ministrica za obrambo Republike Slovenije Andreja Katič v vlogi gostiteljice zasedanja.

Ministrica Katič na zasedanju CEDC

Tokratno zasedanje na ministrski ravni je bilo namenjeno razpravi o nadaljnjih oblikah regionalnega sodelovanja in okvirih delovanja pobude v prihodnje. V ospredju so bile tudi strateška razprava o trenutnih varnostnih vprašanjih na Zahodnem Balkanu, migracijska problematika v Sredozemlju in priprave na vojaško operacijo EUNAVFOR MED kot del celovitega pristopa mednarodne skupnosti. Izmenjava in usklajevanje regionalnih stališč do aktualnih tem je potekala tudi v luči priprav na junijsko zasedanje Evropskega sveta s poudarkom na Skupni varnostni in obrambni politiki.
 
Katičeva in Kotromanović med srečanjem CEDC

Prvi del zasedanja je bil namenjen obravnavi vsebine strateškega dokumenta o prihodnjem delovanju pobude, ki je na ministrski ravni potrdil politični okvir sodelovanja, ki še naprej ostaja na prostovoljni in neformalni ravni. Države članice pobude so do zdaj sodelovale predvsem pri oblikovanju skupnih regionalnih stališč in obveščanju, na področju zaščite in reševanja ter v različnih oblikah izobraževanja in usposabljanja (na področju boja proti improviziranim ubojnim sredstvom, usposabljanja specialnih sil ter usmerjevalcev združenega ognja). Ministri so potrdili tudi matriko sodelovanja v okviru CEDC, s pomočjo katere sodelujoči določijo možna področja nadaljnjega sodelovanja.
 
V uvodu v sobotno zasedanje je ministrica za obrambo Republike Slovenije Andreja Katič kot gostiteljica srečanja izrazila zadovoljstvo, da že na začetku svojega mandata lahko bolje spozna in izmenja stališča s svojimi kolegi iz bližnjih držav, ki so zgodovinsko tesno povezane.  V razpravi glede trenutnega regionalnega povezovanja držav je ministrica za obrambo Andreja Katič podprla nadaljevanje regionalnega pristopa ter izpostavila pozitivne učinke dosedanjega sodelovanja pri izmenjavi pogledov do obrambne politike in pri koordinaciji in medsebojnem usklajevanju stališč držav v regiji pred pomembnimi mednarodnimi sestanki.

Ministri med srečanjem CEDC

V okviru iskanja možnosti in oblik nadaljnjega povezovanja pri odzivanju na varnostne izzive ter pri izgradnji in souporabi zmogljivosti pa je ministrica za obrambo poudarila potrebo po pregledu in upoštevanju že obstoječih možnosti in mehanizmov Nata in EU. Glede aktualnih varnostne situacije je ministrica izpostavila pomen nadaljevanja procesa stabilizacije Zahodnega Balkana, kot regije, ki je zaradi svoje lege izpostavljena različnim varnostnim tveganjem.  
 
Nadaljevanje zasedanja je bilo v celoti namenjeno strateški  razpravi o varnostni situaciji v regiji in širše. V luči priprav na junijski Evropski svet so potrdili strateški dokument, ki izraža regionalna stališča vseh držav članic pobude. Izmenjali so tudi poglede glede priprave strateškega pregleda, katerega ključni cilj je zagotoviti učinkovitejše odzivanje EU na politične in varnostne razmere ter zavarovanje interesov. Pogovori so potekali o nadaljevanju operacije EUFOR ALTHEA, o novih pristopih in zavezah za izvedbo reform v Bosni in Hercegovini ter o dogodkih v Makedoniji.

Pri tem so se razpravljavci strinjali, da bodo kriza v soseščini, migracijska problematika in drugi varnostni izzivi vplivali na nadaljnji razvoj Skupne varnostne in obrambne politike, zato morajo biti države članice polno vključene v proces priprave nove zunanje in varnostne strategije. Oblikovanje skupnih stališč držav v regiji do aktualnih obrambno-varnostnih izzivov ima pri tem velik pomen za nadaljnjo usklajeno delovanje.

Obrambna ministrica Katič predsedniku republike Pahorju predstavila letno poročilo o pripravljenosti Slovenske vojske

Obrambna ministrica Andreja Katič je v izjavi po poročanju pri predsedniku republike in vrhovnemu poveljniku obrambnih sil Republike Slovenije Borutu Pahorju napovedala, da bo vladi predlagala sprejem ukrepov, kot je pozitivna rast obrambnih izdatkov glede na rast BDP. Pričakuje pa tudi zavezo vlade, da vsi prihranki od prodaje premoženja ali pri osebju ostanejo v obrambnem sistemu in da se zaradi njih ne zmanjšujejo integralna sredstva v proračunu obrambnega ministrstva.

“Poročilo nazorno pove in podkrepi dejstvo, da mora Slovenija povečati obrambne izdatke, ne le zaradi zavez v zvezi NATO, pač pa predvsem zaradi težkega položaja, v katerem se je znašla Slovenska vojska,” je ob tem poudarila Katičeva.

Ministrica Katič ugotavlja, da v danih okoliščinah zagotovo ne moremo narediti vsega čez noč, verjame pa, da bo že z nastajajočim srednjeročnim programom razvoja 2015-2020 mogoče obrniti negativni trend in sčasoma izvleči obrambni resor iz krize. Kot pozitivno pa je ministrica Katič izpostavila uspešno sodelovanje v mednarodnem okolju, pripadnikom SV pa se je tudi zahvalila za njihovo pomoč pri naravnih nesrečah.

Židan: “Sklep DZ določa, da mora SDH za Telekom najti strateškega partnerja, kar finančni sklad Cinven zagotovo ni, zato mora o prodaji odločati vlada.”

Predsednik SD mag. Dejan Židan je danes na seji vlade odprl vprašanje odločanja o prodaji Telekoma Slovenije. Opozarja, da Slovenski državni holding (SDH) odloča o prodaji kupcu, ki ni strateški, kar ni v skladu s sklepom DZ o prodaji državnih naložb. Premier dr. Miro Cerar je po njegovih besedah danes finančnemu ministru dr. Dušanu Mramorju naročil pripravo informacije o tem. “Državni zbor je namreč s sklepom o prodaji državnih naložb leta 2013 določil, da mora SDH iskati strateškega kupca, ki bo dolgoročno zagotavljal učinkovitost delovanja Telekoma Slovenije,” je v izjavi novinarjem po seji vlade spomnil Židan. Sedaj pa imajo po njegovih besedah opravka s finančnim skladom, ki po nobenem parametru ne more biti strateški kupec, to je britanski investicijski sklad Cinven. Po njegovem mnenju je tudi slabo, da je ponudbo za Telekom podal zgolj en kupec, ki povrh vsega ni niti strateški.

Podpredsednik vlade in minister Židan sicer nima informacij o tem, da naj bi SDH že odločil o prodaji Telekoma, kot so danes neuradno poročali nekateri mediji, da naj bi uprava SDH že sprejela odločitev, da nadzornemu svetu predlaga prodajo Telekoma britanskemu skladu Cinven in naj bi se čakalo le še na tehnične malenkosti, nato pa naj bi bila sklicana seja nadzornega sveta SDH. Predsednik SD Židan sicer priznava, da je SDH samostojen pri svojem odločanju, ima pa izjeme. Med drugim mora upoštevati strategijo in druge pravne akte. Eden od pravnih aktov je sklep o prodaji, ki “zelo jasno navaja, da se išče strateški kupec”, je ponovil Židan.

Po njegovih ocenah je nad to informacijo zaskrbljen tudi predsednik vlade Miro Cerar, ki je finančnemu ministru Dušanu Mramorju naročil pripravo informacije glede tega. “Mramor mora v najkrajšem možnem času o tem obvestiti vladno ekipo,” je pojasnil Židan in dodal, da je finančno ministrstvo tisto, ki neposredno komunicira s SDH. Minister Židan še vedno meni, da bi o tej prodaji morala odločati vlada kot skupščina. Po njegovih besedah tudi ni prav, da se poskuša politika znebiti odgovornosti tako, da kot “odgovorne določa neke sklade, čeprav ima kot predstavnik lastnika dolžnost do državnega premoženja”. Kako bomo Socialni demokrati ukrepali, če bi SDH vendarle prodal Telekom Slovenije britanskemu finančnemu skladu Cinven, predsednik Židan danes medijem še ni želel napovedati.

Ob letošnjem Dnevu stranke najvišji priznanji SD Milošu Pavlici in Avguštini Lukač

Socialni demokrati smo v sredo, 27. maja, po seji Konference, ki je sprejela programski dokument o ekonomski demokraciji, nadaljevali še s slovesnostjo ob dnevu stranke, saj letošnjega 29. maja obeležujemo 22. obletnico združitve štirih levih strank v tedanjo ZLSD, v letošnjem letu pa tudi 119 let strankarske organiziranosti socialne demokracije na Slovenskem. Na letošnjem praznovanju dneva stranke smo podelili dve najvišji priznanji Socialnih demokratov.

Dan SD 1

Plaketi SD za dosedanje delovanje sta iz rok predsednika Dejan Židana in glavnega tajnika Dejana Levaniča prejela dolgoletni predsednik Delavske zveze, nekdanji poslanec in državni sekretar Miloš Pavlica ter dolgoletna članica in aktivistka Avguština Lukač. Prav tako smo podelili še strankina priznanja Območnim organizacijam SD za včlanitev največjega števila novih članic in članov v minulem letu, ki so jih letos prejele OO SD Istra, OO SD Savinjsko-Šaleška in OO SD Ptuj ter OO SD Maribor.

Govor predsednika Socialnih demokratov mag. Dejana Židana na slovesnosti ob letošnjem Dnevu stranke si lahko ogledate v videoposnetku:

Dan stranke SD 2015 – nagovor predsednik Dejan Židan from Socialni demokrati on Vimeo.

FullSizeRender-4

FullSizeRender-7

FullSizeRender-8

FullSizeRender-10

FullSizeRender-13

Dan SD 2

Dan SD 3

Dan SD 4

Dan SD 5

Dan SD 6

Dan SD 7

Dan SD 8

Dan SD 9

Martina Vuk krepila sodelovanje in izmenjavo dobrih praks med Slovenijo in avstrijsko Koroško

Državna sekretarka z ministrstva za delo Martina Vuk skupaj z namestnico deželnega glavarja Koroške dr. Beate Prettner v okviru Skupnega odbora Slovenija – Koroška predseduje omizju na temo Povezovanja ljudi. Na zasedanju, ki je v tem tednu potekalo v Celovcu sta se obe strani strinjali, da se skupni slovensko avstrijski projekt Delavnica Florjan v Globasnici nadaljuje. Pri tem je državna sekretarka Martina Vuk izpostavila željo po nadaljevanju sodelovanja na dveh nivojih, in sicer na nivoju dnevnih centrov in še posebej dnevnih centrov za starejše. Obe strani sta se tudi dogovorili o skupnem preživljanju počitnic otrok iz socialno ogroženih družin iz Slovenije in Koroške.

Prav tako se bo nadaljevalo sodelovanje pri projektu INCLUSIA 2015, ki ima za Slovenijo velik pomen predvsem v kontekstu doseganja boljše socialne vključenosti različnih ciljnih skupin. V tem kontekstu Slovenija vidi tudi možno nadgradnjo in razširitev sodelovanja z Italijo v okviru že zastavljenega sodelovanja s Furlanijo- Julijsko krajino.

Državna sekretarka Martina Vuk in namestnica deželnega glavarja Koroške dr. Beate Prettner sta se dogovorili tudi za bilateralno izmenjavo znanja in dobrih praks na področju socialnih zadev in dolgotrajne oskrbe, še posebej na področju uvajanje novih rešitev in pristopov, ki temeljijo na uporabi sodobnih informacijsko komunikacijskih rešitev in inovativnih pristopov.

Skupni odbor Slovenija – Koroška sicer na plenarnem zasedanju zaseda enkrat letno, izmenoma v Sloveniji in na Koroškem. Plenarnemu zasedanju praviloma sopredsedujeta zunanji minister Republike Slovenije in glavar avstrijske zvezne dežele Koroške. Ob letnem zasedanju skupnega odbora se sestanejo tudi omizja. Omizje II – Povezovanje ljudi je namenjeno povezovanju na področju izobraževanja, znanosti, zdravja, socialne politike in zaposlovanja, kulture in javne uprave in ga na slovenski strani vodi državna sekretarka Martina Vuk.

Konferenca SD z ekonomsko demokracijo za sožitje dela in kapitala

V ljubljanskem Mestnem muzeju je v sredo, 27. maja, potekala 2. seja Konference Socialnih demokratov, ki je tokrat razpravljala na temo ekonomske demokracije. Članice in člani Konference SD so s programskim dokumentom zavezali vodstvo stranke, da bomo Socialni demokrati iskali družbeno soglasje za povečanje ekonomske demokracije, med drugim z obvezno delitvijo dobička med zaposlenimi. Kot je v svojem uvodu izpostavil predsednik Konference Bojan Kontič, ne gre za dilemo, ali smo Socialni demokrati na strani kapitala ali na strani dela, pač pa si prizadevamo za njuno sožitje.

FullSizeRender-11

Kontič je napovedal, da si bomo SD prizadevali za enakovredno vlogo finančnega in človeškega kapitala. Obenem pa je po njegovih besedah treba razmišljati tudi o odgovornosti do okolja in do trajnostnega razvoja. “Pogledi Socialnih demokratov niso vedno v sozvočju s stališči lastnikov kapitala,” je priznal Kontič. V SD namreč zagovarjamo pravice zaposlenih do delničarstva, do notranjega lastništva in do delitve dobička. “Smo v fazi, ko bo to treba uveljaviti tudi skozi zakonodajno ureditev, saj si v SD prizadevamo, da bi tudi zakonodaja upoštevala naša programska načela,” je še povedal Kontič.

Anja Kopač Mrak na Konferenci SD

Za obvezno delitev dobička so se zavzeli tudi drugi sodelujoči razpravljavci na seji Konference. Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak je ob tem izpostavila, da je problem obstoječega kapitalističnega sistema zlasti v tem, da generira vse večjo neenakost. Ministrica za obrambo Andreja Katič pa je dodala, da je eden od pogojev za gospodarsko uspešno državo tudi varnost.

Andreja Katič na Konferenci SD

Predsednik Delavske zveze Miloš Pavlica je ed razpravo poudaril, da je človeški kapital pomembnejši od finančnega, zato moramo bolj zaščiti delavce, zaposlene in mlade. “Ureditev boljšega položaja človeškega kapitala je zelo pomembna tako v javnem kot v zasebnem sektorju,” je dodal Pavlica in ob tem še spomnil, da smo Socialni demokrati že trikrat vložili zakon o participaciji zaposlenih pri dobičku, a zaenkrat še nismo uspeli. “Gre za pomembno vprašanje razvoja države, zato močno upam, da bomo enkrat končno zares tudi uspeli,” je zaključil predsednik Delavske zveze.

Miloš Pavlica na Konferenci SD

Predsednik SD mag. Dejan Židan je v svojem uvodnem nagovoru na seji Konference SD izpostavil vprašanje prodaje Telekoma Slovenije. Vprašal se je, ali je prav, da nekateri ne želijo – ker po njegovem mnenju nimajo poguma -, da o prodaji Telekoma odloča skupščina, torej vlada. V SD verjamemo, da vlada ne more bežati pred svojo odgovornostjo. Ob prodaji Telekoma se namreč po Židanovih besedah postavlja vprašanje, kaj narediti, če se podjetje prodaja po bistveno nižji ceni, kot strokovnjaki ocenjujejo, da je vredno. “Kaj narediti, ko se kot kupci pojavijo skladi, ki niso strateški,” je nadaljeval predsednik SD. Slovenski državni holding (SDH) ima namreč ponudbo britanskega sklada Cinven za nakup večinskega deleža Telekoma.

Po Židanovih besedah nekateri pravijo, da je cena nizka, celo na likvidacijski vrednosti. “Prav je, da vlada o tem odloči, kot skupščina ima to pravico,” je dejal in koalicijske partnerje pozval, naj ne bežijo pred odločitvami. Spomnil je, da bi v primeru odločanja o prodaji Telekoma na vladi vsak član vladne ekipe moral prevzeti odgovornost za svojo odločitev. “Sprejmimo to odločitev konkretni ljudje, ne neki skladi, ne neki SDH-ji tam nekje,” je bil oster Židan.

Dejan Židan na Konferenci SD

Predsednik SD Židan se je v nagovoru članom Konference dotaknil tudi Zavarovalnice Triglav. “Po propadu dogovora v koaliciji o kompromisu se tudi v SD ponovno zavzemamo, da bi bila uvrščena med strateške naložbe,” je povedal Židan. Od aktualnih zadev je predsednik SD komentiral še vprašanje usklajevanja fiskalnega pravila. Kot je dejal, smo Socialni demokrati s svojimi predlogi v pogajanjih uspeli. Država mora srednjeročno in dolgoročno resda slediti temu, da troši toliko, kolikor ustvari, vendar pa naj bo ta prehod postopen. Po mnenju vodstva stranke SD je doseženi kompromis ustrezen, zato sam poslanski skupini SD predlaga, naj ga podpre.

Židan je ob koncu nagovora spregovoril tudi o temi seje konference SD. Poudaril je, da je dilema, ali podpirati ljudi ali razvoj gospodarstva, napačna. “Socialni demokrati se namreč zavzemamo tako za gospodarsko uspešno državo kot tudi za koristi ljudi,” je poudaril Židan, zato tudi jasno zagovarjamo koncept ekonomske demokracije.

FullSizeRender-1

Konferenca SD je po končani razpravi sprejela programski dokument, ki je izhodišče za iskanje družbenega soglasja za povečanje ekonomske demokracije na področju delavskega soupravljanja in delavskega delničarstva z uvajanjem participacije zaposlenih pri dobičku podjetij in z davčno razbremenitvijo udeležbe delavcev pri dobičku. Socialni demokrati smo se tudi zavezali, da bomo zagovarjali tudi vzpodbude za projekte zadrug in socialnih podjetij ter podpirali garancijsko shemo za delavske odkupe.

Matjaž Nemec: “Strategija za upravljanje kapitalskih naložb države na vprašanja lastniških deležev lokalnih skupnosti v podjetju HIT ne odgovarja.”

Iz predloga Strategije za upravljanje kapitalskih naložb države je moč razbrati, da je igralništvo za državo suha veja, ki jo je treba odžagati (prodati). Ne moremo si drugače razlagati sprememb v klasifikaciji podjetij v okviru strategije, ko je bilo novogoriško podjetje Hit d.d. sprva predvideno kot strateško, kasneje pomembno, sedaj – v zadnjem predlogu – pa se podjetje umešča v kategorijo portfeljskih naložb, torej podjetij, katerih delež naj država v celoti proda.

Slovensko igralništvo, ki je še pred leti imelo status dejavnosti, ob kateri bi zaradi nezmožnosti, nemoči ali pomanjkanja politične volje na odgovornost klicali najvišje politične funkcionarje, pa je s to strategijo dokončno dobilo status odpisanega.

Trenutno dostopne informacije nas ne morejo navdati z optimizmom, da bo vlada z novim zakonom o igralništvu dokončno okvirila vse razvojne poti, po katerih naj v prihodnje hodi slovensko igralništvo. Prav tako v zraku ostaja vprašanje, povezano z lastniškim deležem lokalnih skupnosti v podjetju Hit d.d., s tem pa tudi vprašanje razvoja celotnega območja, posredno vezanega na delovanje podjetja.

Socialni demokrati smo prepričani, da Hit – zaradi njegove vloge, ki jo ima na širšem lokalnem področju ter nasploh zaradi potenciala dejavnosti – spada pod pomembna podjetja, v katerih naj država ohrani 25% +1 glas, še posebej, ko smo pred sprejemom novega zakona o igralništvu. Slednji bi moral dejavnost igralništva usmeriti na pot novih razvojnih priložnosti, ne pa zgolj krpati zakonske primanjkljaje preteklosti potem, ko bodo naša največja igralniška podjetja že na spisku za prodajo.

Socialni demokrati bomo tekom postopka sprejemanja strategije predlagali spremembo klasifikacije za podjetje Hit d.d., od vlade pa pričakujemo tehtne argumente, ki bi morebiti pričali o nasprotnem.

Matjaž Nemec
poslanec Socialnih demokratov v Državnem zboru RS

Obrambna ministrica Katič sprejela generalnega direktorja Organizacije za prepoved kemičnega orožja Űzümcüja

Ministrica za obrambo Andreja Katič je 26. maja na vljudnostni obisk sprejela generalnega direktorja Organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPCW) Ahmeta Űzümcüja. Kot je dejala ministrica Katič, izjemno cenimo, da je bila Slovenija izbrana za gostiteljico 14. regionalnega srečanja pristojnih državnih organov držav Vzhodne Evrope za izvajanje Konvencije o prepovedi kemičnega orožja (CWC) Vzhodnoevropske regionalne skupine držav članic OPCW, ki se bo danes začelo v Ljubljani. Kot je dejala, izbor Slovenije kot gostiteljice razumemo kot priznanje za aktivno vlogo v OPCW in pri izvajanju konvencije. Ministrica je generalnemu direktorju OPCW Ahmetu Űzümcüju čestitala za uspešno misijo OPCW glede odprave sirijskega kemičnega orožja, ki je bila končana lanskega septembra. Ker je leto prej OPCW dobila Nobelovo nagrado za mir, je bila Sirija dokaz, da je Nobelova nagrada prispela v prave roke.

Kot je dejala Andreja Katič, ministrstvo za obrambo namenja posebno pozornost področju razoroževanja in nadzora nad oboroževanjem in je nedavno uničilo vse zaloge kasetnega streliva in protipehotnih min. Poudarila je, da skladno s članstvom v OPCW Slovenska vojska nima kemičnega orožja, razvija pa zmogljivosti obrambe pred kemičnimi bojnimi sredstvi, ki so v formaciji Slovenske vojske za jedrsko, kemično, radiološko in biološko obrambo. Ministrica je v nadaljevanju poudarila zavezo Slovenije, da prek Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje na zahtevo OPCW v začasno nastanitev in oskrbo sprejme do 300 oseb ter razvija in usposablja enote za posredovanje ob nesrečah kemičnega značaja.

Minister Židan s tremi predsedniki Slovenije, Avstrije in Madžarske na vzorčni kmetiji v Porabju

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter podpredsednik Vlade Republike Slovenije mag. Dejan Židan je na slovenski vzorčni kmetiji v Porabju sprejel tri predsednike držav – Slovenije, Boruta Pahorja, Avstrije, Heinza Fischerja in Madžarske, Janosa Aderja. Predsedniki držav so se v znamenju evropskega dneva naravnih parkov srečali na Tromejniku, kjer so jim uprave treh narodnih parkov, krajinskega parka Goričko, naravnega parka Raab in narodnega parka Örseg pripravile kulturni dogodek. Od tam so se skupaj odpravili v Gornji Senik, kjer jih je na vzorčni kmetiji sprejel minister Židan.

Minister Dejan Židan jim je slovensko vzorčno kmetijo predstavil od idejne zasnove do realizacije, katere uradna otvoritev bo 22. julija letos. Projekti, kot je ta in tesno čezmejno sodelovanje na območju tromeje namreč predstavljajo velike turistične in gospodarske priložnosti ter krepijo zavest o zaščiti okolja in naravne dediščine.

Borut Pahor in Dejan Židan

Heinz Fischer in Dejan Židan

Janos Ader in Dejan Židan