Ministrica dr. Kopač Mrak: Čestitamo vsem družinam ob 15. maju, mednarodnem dnevu družine

Generalna skupščina Združenih narodov je leta 1993 razglasila 15. maj za mednarodni dan družin. Letošnji mednarodni dan družin je posvečen predvsem enakosti spolov in pravicam otrok v sodobnih družinah. V Sloveniji smo v preteklih letih na teh področjih naredili velike zakonodajne premike. Predvsem Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih je odprl številne možnosti, da si starša skrb za nego in varstvo otroka enakomerno porazdelita in lažje usklajujeta poklicno in družinsko življenje. Ta zakon je pomenil prvi korak k oblikovanju moderne družinske politike. Lahko rečemo, da je predvsem pri skrbi za otroke zakonodaji sledila tudi praksa. Mladi starši si zadnja leta veliko bolj enakomerno porazdelijo skrb in vzgojo otrok. Še vedno pa je manj enakomerno porazdeljena delitev drugih, predvsem gospodinjskih opravil.

Pogosto poudarjam, da je enakost spolov dobra za vse, za družbo, za posameznike in seveda tudi za družino. Zato mora tudi v prihodnje družinska politika temeljiti na vključevanju celotne populacije in biti usmerjena k vsem družinam. Pri oblikovanju ukrepov bomo upoštevali pluralnost družinskih oblik in različnih potreb, ki iz tega izhajajo. Posebno skrb bomo namenili zaščiti otrokovih pravic; kakovost življenja otrok v družini in družbi mora biti na prvem mestu. Pomemben segment družinske politike mora temeljiti tudi na zagotavljanju enakih možnosti obeh spolov. Tako mednarodne kot domače raziskave  namreč potrjujejo, da je odločanje za več otrok povezano z bolj enakomerno razporeditvijo dela za dom in družino med moškim  in žensko.

Ukrepov na področju družinske politike se bomo lotili celostno, medresorsko, upoštevajoč pri tem strokovna izhodišča za moderno družinsko politiko in seveda civilno družbo. Pri tem bomo upoštevali, da se evropske družine vse bolj spreminjajo: rodnost se že več desetletij zmanjšuje, matere se vse bolj pozno odločajo za prvega otroka, stopnja ločitev se veča, spreminjajo se oblike družin.Spremembe v strukturi družin prinašajo nove izzive, in te bomo upoštevali pri pripravi in usklajevanju družinskih politik ter nato tudi pri njihovem izvajanju.

Vsem družinam Socialni demokrati iskreno čestitamo ob njihovem današnjem prazniku, mednarodnem dnevu družine.
 
dr. Anja Kopač Mrak  
ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v Vladi Republike Slovenije 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja