Tanja Strniša na MKGP o razdeljevanju viškov hrane iz javnega sektorja humanitarnim nevladnim organizacijam

Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) – inšpektoratu RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, so se sestali predstavniki petih ministrstev in Državnega zbora, z namenom identificiranja možnih viškov hrane v institucijah javnega sektorja, ki bi jih le-ti potencialno lahko oddali humanitarnim nevladnim organizacijam. Vlada je namreč konec marca letos sprejela sklep, s katerim je zavezala MKGP, da pripravi poziv vsem institucijam javnega sektorja, naj njihove kuhinje svoje viške hrane ponudijo humanitarnim organizacijam.

Navzoče predstavnike javnega sektorja je pozdravila tudi državna sekretarka na mag. Tanja Strniša, ki je poudarila prizadevanja vlade in ministrstva za razdeljevanje viškov hrane v javnem sektorju. Na svetu je 800 milijonov lačnih ljudi, zato je nedopustno, da se tretjina hrana zavrže. V Sloveniji zavržemo 82 kg hrane na leto na prebivalca. Zato je tudi za ministrstvo zelo pomembna naloga zmanjšati zavržke hrane, z neuporabljeno hrano pa oskrbeti pomoči potrebne ljudi.

Gre za globalni vidik zagotavljanja dostopnosti (varne) hrane vsem ljudem, kar je lahko tudi svetovni problem glede na to, da bi se morala pridelava hrane do leta 2050 podvojiti glede na rast prebivalstva. Zavedati se je potrebno tudi, da so naravni viri omejeni in da je potrebno z njimi ravnati trajnostno in spoštljivo. Številke o zavržkih hrane na globalnem nivoju so zelo visoke, zato šteje vsak korak na poti preprečevanja nastajanja te vrste odpadka.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se je že v preteklosti na pomembnih mednarodnih sejmih oz. dogodkih pridruževal razpravam o preprečevanju nastajanja zavržkov hrane. Včerajšnji sestanek je prvi korak na poti k dobremu sodelovanju na nacionalnem nivoju, naslednji korak pa je srečanje pristojnih javnih institucij s humanitarnimi nevladnimi organizacijami.