Židan na Ptuju: “Pomen kmetijstva kot gospodarske panoge je pomemben člen države za zagotavljanje varne hrane za vse.”

Minister mag. Dejan Židan se je danes udeležil 26. državne razstave Dobrote slovenskih kmetij, ki poteka v Minoritskem samostanu na Ptuju. Minister Židan je v slavnostnem nagovoru na odprtju razstave poudaril pomen kmetijstva kot gospodarske panoge tako nacionalno kot globalno in preko tega zagotavljanje varne hrane za vse. Izpostavil je tudi prizadevanja slovenskega kmetijstva za trajnostno ravnanje z naravnimi viri, med drugim pa je izpostavil tudi pobudo Slovenije za uveljavitev svetovnega dneva čebel. Čebele in drugi opraševalci so namreč izjemno pomemben člen tako iz vidika ohranjanja biotske pestrosti v naravi kot tudi v sami prehranski verigi.

Ob robu slavnostnega odprtja razstave se je minister Židan v Narodnem domu na Ptuju udeležil okrogle mize “Dopolnilne dejavnosti na kmetiji – priložnost ali ovire?”. Dopolnilne dejavnosti na kmetiji so tista aktivnost, ki jo ministrstvo podpira zaradi zavedanja, da je podeželje več kot zgolj pridelava hrane, da je možnosti za razvoj na podeželju veliko, te so raznolike in ljudem omogočajo tako razvijanje svojih poslovnih idej kot dodaten vir zaslužka. S tem se podeželje krepi in kot tako povezuje z ostalimi prebivalci države.

Židan na razstavi Dobrote na Ptuju

Minister je med drugim izpostavil, da je bilo v letu 2005 registriranih 3.146 dopolnilnih dejavnosti, s katerimi se je ukvarjalo okoli 4% vseh kmetijskih gospodarstev, sedaj pa je registriranih skupaj 15.358 dopolnilnih dejavnosti na 4.859 kmetijah, kar je 4 krat več kot v letu 2005. Največ je storitev s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, dejavnosti povezane s predelavo hrane ter turizem na kmetiji. Obdavčitev dopolnilnih dejavnosti pa je primerljiva s statusom samostojnih podjetnikov. Za dopolnilne dejavnosti država krije del prispevkov delodajalca. Dodatne prispevke, ki jih plačajo nosilci dejavnosti, ki niso zavarovani kot kmetje (32,36 EUR mesečno) pa sedaj ni možno zmanjšati, ker je vezno na zakonodajo s področja Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Razstavo Dobrote slovenskih kmetij so organizirajo Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijska svetovalna služba, Mestna občina Ptuj in KGZS – Zavod Ptuj. Je osrednja predstavitev kulinaričnih dobrot, ki jih izdelujejo pridne roke slovenskih kmetic in kmetov. Razstavljeni so nagrajeni krušni, mlečni, mesni izdelki, kisi, olja, suho sadje, sadna vina, sokovi, marmelade, žganja, vina, kompoti in konzervirana zelenjava. Tako, kot v preteklih letih, bodo tudi letos izdelke ocenjevale strokovne komisije in podeljena bodo priznanja za kakovost. Za izdelke, ki so trikrat zapored dobili najvišje priznanje, bodo podeljeni znaki kakovosti.

V zadnjih letih se vsako leto na razstavi predstavi več kot 1.300 izdelkov, največji porast prijavljenih izdelkov pa je pri mlečnih in mesnih izdelkih, sokovih, oljih in marmeladah. Število prijavljenih izdelkov potrjuje čedalje večje zanimanje kmetij, ki imajo registrirano dejavnost in dobrote tudi tržijo. Nagrajenih izdelkov je doslej že več kot 10.800, od tega jih je več kot 450 prejelo znak kakovosti Dobrot slovenskih kmetij. Veliko število prijavljenih izdelkov tudi pomeni, da bo potrošnikom na voljo pestrejša ponudba izdelkov iz podeželja, katerih kvaliteta se preveri na senzoričnih ocenjevanjih in so označeni z blagovno znamko Dobrote slovenskih kmetij. Razstavo spremlja bogat kulturni program in pester sejemski del.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.