Martina Vuk krepila sodelovanje in izmenjavo dobrih praks med Slovenijo in avstrijsko Koroško

Državna sekretarka z ministrstva za delo Martina Vuk skupaj z namestnico deželnega glavarja Koroške dr. Beate Prettner v okviru Skupnega odbora Slovenija – Koroška predseduje omizju na temo Povezovanja ljudi. Na zasedanju, ki je v tem tednu potekalo v Celovcu sta se obe strani strinjali, da se skupni slovensko avstrijski projekt Delavnica Florjan v Globasnici nadaljuje. Pri tem je državna sekretarka Martina Vuk izpostavila željo po nadaljevanju sodelovanja na dveh nivojih, in sicer na nivoju dnevnih centrov in še posebej dnevnih centrov za starejše. Obe strani sta se tudi dogovorili o skupnem preživljanju počitnic otrok iz socialno ogroženih družin iz Slovenije in Koroške.

Prav tako se bo nadaljevalo sodelovanje pri projektu INCLUSIA 2015, ki ima za Slovenijo velik pomen predvsem v kontekstu doseganja boljše socialne vključenosti različnih ciljnih skupin. V tem kontekstu Slovenija vidi tudi možno nadgradnjo in razširitev sodelovanja z Italijo v okviru že zastavljenega sodelovanja s Furlanijo- Julijsko krajino.

Državna sekretarka Martina Vuk in namestnica deželnega glavarja Koroške dr. Beate Prettner sta se dogovorili tudi za bilateralno izmenjavo znanja in dobrih praks na področju socialnih zadev in dolgotrajne oskrbe, še posebej na področju uvajanje novih rešitev in pristopov, ki temeljijo na uporabi sodobnih informacijsko komunikacijskih rešitev in inovativnih pristopov.

Skupni odbor Slovenija – Koroška sicer na plenarnem zasedanju zaseda enkrat letno, izmenoma v Sloveniji in na Koroškem. Plenarnemu zasedanju praviloma sopredsedujeta zunanji minister Republike Slovenije in glavar avstrijske zvezne dežele Koroške. Ob letnem zasedanju skupnega odbora se sestanejo tudi omizja. Omizje II – Povezovanje ljudi je namenjeno povezovanju na področju izobraževanja, znanosti, zdravja, socialne politike in zaposlovanja, kulture in javne uprave in ga na slovenski strani vodi državna sekretarka Martina Vuk.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.