Regijska konferenca Evropske mreže za enakost spolov za države Severne Afrike

V ponedeljek, 1. junija, je bila v Londonu v okviru mentorskega programa, ki ga podpirajo britanski laburisti preko Westminsterske fondacije za demokracijo, uspešno izpeljana že druga “Regijska konferenca Evropske mreže za enakost spolov” avtorice Mije Javornik. Na tokratni konferenci za države Severne Afrike so se – po principu medgeneracijskega povezovanja – zbrali udeleženci in udeleženke socialdemokratskih političnih strank in progresivnih nevladnih organizacij omenjene regije. Na konferenci so tokrat gostili imanentne predstavnice “Fabian Society”, ustanovljene leta 1884, ki kot taka predstavlja najstarejši ‘think-tank’ za socialno pravičnost z delovanjem v Veliki Britaniji.

Mentorska konferenca SD 1

Znana neodvisna egipčanska novinarka Shahira Amin je ocenila, da vse mlade demokracije potrebujejo kulturo mentorstva, ki je v večini teh družb še vedno tuja. Avtorica projekta Mija Javornik je dodala, da je pot do uspeha vedno proces, v katerem je največ kar lahko naredimo za druge, ne le, da z njimi sodelujemo, temveč, da z njimi delimo svoje vrednote in izkušnje ter tako predajamo štafetno palico. Ponosni smo, ker je bil ta mentorski program prepoznan kot inovativen politični program z mednarodno komponento. 

Mentorska konferenca SD 2

Sonja Lokar je, kot predstavnica slovenskih Socialnih demokratov, z udeleženci delila tudi 25 let dela Evropske mreže na področju opolnomočenja žensk in mladih. Izpostavila je, da je uspeh prizadevanj za nedeljive človekove pravice odvisen od tega, kako resno za njimi stojijo leve politične stranke. Predstavniki laburistov so zaradi izjemnih rezultatov, ki jih je program do sedaj prinesel, podprli dodatne aktivnosti programa, med drugim mednarodna srečanja s strankarskimi vodstvi SD in progresivnih političnih strank iz Maroka, Gruzije, Moldavije, Ukrajine in držav zahodnega Balkana. V septembru bo izvedena še regijska konferenca za države zahodnega Balkana, v marcu 2016 pa velika mednarodna konferenca, na kateri se bodo prvič sestali udeleženci in udeleženke iz vseh petnajstih sodelujočih držav.