Državna sekretarka Martina Vuk izrazila podporo Slovenije “Stoletni pobudi za prihodnost dela” na zasedanju MOD v Ženevi

Državna sekretarka na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Martina Vuk se je udeležila 104. rednega zasedanja Mednarodne konference dela, ki je potekalo v Ženevi v okviru Mednarodne organizacije dela. Generalni direktor Mednarodne organizacije dela (MOD) Guy Ryder je v svojem uvodnem nagovoru pozval h globalni razpravi o prihodnosti dela v tem stoletju. “Vprašanja zaposlitve, enakosti, vzdržnosti, varnosti, delovne mobilnosti in socialnega dialoga, ki morajo biti naslovljene v iniciativah s področja dela v prihodnosti, so skoraj po definiciji ključne politike našega časa,” je poudaril generalni direktor MOD. Razprava temelji na pobudah generalnega direktorja MOD, ki so predmet njegovega poročila “Stoletna pobuda za prihodnost dela”.
 


Državna sekretarka Martina Vuk je v razpravi poudarila nujnost iskanja rešitev za prihodnost dela s konstruktivnim tripartitnim socialnim dialogom na vseh ravneh upravljanja. Nove rešitve morajo slediti ciljem agende za dostojno delo. Vukova je izrazila podporo Slovenije “Stoletni pobudi za prihodnost dela”, ki jo je predstavil generalni direktor Ryder, in oblikovanju Komisije na visoki ravni za prihodnost dela, ki naj bi na podlagi razprav pripravila konkretne pobude za spreminjanje sodobnega sveta dela.

Državna sekretarka se je udeležila tudi dogodka ob robu zasedanja Mednarodne konference dela na temo “Pravična migracija naj bo Agenda MOD”, ki je bil deležen velikega zanimanja, saj zadeva aktualno problematiko migrantov, zlasti z vidika njihovegavključevanja na trg dela. Sogovorniki so razpravljali o aktivnostih, ki bi podpirale več in kvalitetnejša delovna mesta v državi izvora, o obstoječih mehanizmih, s katerimi bi se olajšala regionalna mobilnost delavcev z namenom optimiziranja koristi, ki jih prinaša migracija, ter o možnih sredstvih za odpiranje legalnih kanalov za pravično in varno migracijo.  
 
Mednarodna konferenca dela zaseda vsako leto v svojstveni tripartitni zasedbi – predstavniki vlad članic MOD ter delavski in delodajalski predstavniki iz posamezne države članice. Zasedanje je namenjeno sprejemanju instrumentov te organizacije ter oblikovanju njene politike. Tokratno zasedanje se je osredotočalo na sprejem priporočila, ki bo države usmerjal pri naslavljanju problematike neformalne ekonomije ter pri prehodu v formalno ekonomijo, med drugim s podajanjem dobrih praks, in ki bo podajal usmeritve za ustvarjanje delovnih mest v formalni ekonomiji.

Zasedanje nadalje naslavlja vprašanje, kako podpirati mala in sredne velika podjetja preko državnih politik ter kakšne aktivnosti v tej smeri se pričakujejo od MOD kot globalne organizacije, ob teh dveh temah pa se razprava osredotoča še na 4 osnovne dimenzije delovno pravnega varstva: plačne politike, organizacija delovnega časa, varnost in zdravje pri delu ter varstvo materinstva. Zaključki te razprave bodo prav tako v usmeritev MOD pri prihodnjih aktivnostih na izpostavljenih področjih. Zasedanja se je udeležilo približno 4000 predstavnikov vlad držav članic te organizacije, predstavnikov delodajalec in predstavnikov delavcev.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja