Definicija minimalne plače v Sloveniji po mnenju ministrice Kopač Mrak ni najbolj posrečena, zato se zavzema za nov dogovor o minimalni plači

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak je na mednarodni konferenci o spremembi definicije minimalne plače v organizaciji Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in fundacije Friedrich Ebert Stiftung predstavila svoje stališče do minimalne plače. Po njenem mnenju mora minimalna plača zasledovati načelo, da je delavcem, prejemnikom minimalne plače, zagotovljeno dostojno življenje. Zato je bil trenutno veljavni zakon o minimalni plači tudi sprejet. Vendar po mnenju ministrice Kopač Mrak trenutna definicija minimalne plače ni povsem ustrezna, zato se zavzema za nov dogovor o minimalni plači. Ministrica verjame, da je dialog med socialnimi partnerji, sindikati in delodajalci o tej temi mogoč, zato bo “kot ministrica za delo naredila vse, da o načinu rešitve tega vprašanja dosežemo dogovor s socialnimi partnerji”.

Kopač Mrakova se je strinjala, da ni pravično, da “nekdo, ki dela izmensko delo, dobi enako plačilo kot nekdo, ki dela normalen delovnik”. Tudi primerjava z evropskimi državami namreč kaže, da države v višino minimalne plače nimajo vključenih vseh dodatkov. Po drugi strani pa je ministrica poudarila, da je pri pogovorih treba upoštevati tudi delodajalsko stran – v dialogu s socialnimi partnerji bi bilo treba najti večplastno rešitev, ki bi omogočala zadovoljstvo obeh strani. Zakonski predlog bo vlada sicer obravnavala, ko bo prišel v parlament, po pričakovanjih ministrice naj bi se to zgodilo septembra ali oktobra. Na konferenci sta o predlaganih spremembah spregovorila še generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije Jože Smole in predstavnica ZSSS Andreja Poje.