Ministrica Kopač Mrak v DZ o odpisu dolgov socialno najbolj ogroženim

Ministrica dr. Anja Kopač Mrak je na 9. redni seji Državnega zbora predstavila stališče Vlade do Zakona o enkratnem odpisu in ob tem pojasnila kakšne ukrepe pripravlja vlada za pomoč socialno najbolj ogroženim državljankam in državljanom Slovenije. Kot je pojasnila ministrica za delo Kopač Mrak se Vlada Republike Slovenije zaveda težke situacije, v kateri v kateri se nahajajo državljanke in državljani, zaradi dolgov, ki jim nastajajo, a hkrati menijo, da zakonska ureditev ni primerna in zadostna pomoč ljudem. Konkretno pa se o predlogu zakona postavljajo številna vprašanja, kot so npr. podeljevanje novih nalog davčnemu organu, bistveno večje obremenitve za centre za socialno delo ter nejasna definicija dolžnika (fizične osebe, so namreč lahko tudi osebe, ki opravljajo dejavnost).

Ministrica Kopač Mrak je poslancem pojasnila, da se s vlada strinja, da je ljudem v stiski potrebno ponuditi roko, zato na MDDSZ že od meseca februarja pripravlja širši paket pomoči socialno najbolj ogroženim. K sodelovanju za pripravo pomoči so povabili občine, podjetja, humanitarne organizacije in tudi banke. Dogovor, ki ga pripravlja vlada ne bo obsegal samo odpisov, ampak tudi pomoč pri deložacijah in uvedbo predplačniške kartice, s katero bomo rešili problematiko zaračunavanja stroškov vpogleda v tekoče račune posameznikov.

Ministrica Kopač Mrak je poudarila, da se zaveda, da odpis dolgov, ki bo predstavljal enkratni dogodek, ne bo nudil dolgoročne rešitve za državljanke in državljane, zato bo vlada v okviru operativnega programa za črpanje evropskih sredstev, sredstva namenila tudi in predvsem aktivaciji prejemnikov socialnih transferjev, njihovi celostni obravnavi ter oblikovanju sistema ustreznih programov socialne aktivacije. S tem želi Vlada Republike Slovenije doseči čim večje približevanje trga dela in čim bolj trajne oblike dela za najbolj ranljive skupine. Določene aktivnosti se bodo izvajale z oblikovanjem preventivnih programov tudi programa finančnega opismenjevanja ranljivih skupin.