Ministrica Katič: “V novem nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami bo znova izpostavljen status gasilcev oziroma prostovoljnih reševalcev.”

Gasilska zveza Žalec je ob 60. obletnici delovanja pripravila slavnostno akademijo in gasilsko parado ter postroj članov zveze. Ob tej priložnosti je udeležence nagovorila ministrica za obrambo Andreja Katič, ki je v svojem govoru poudarila, da ima gasilstvo v Žalcu častitljivo zgodovino in dolgo tradicijo zavedanja o nujnosti gasilskega povezovanja. Delovanje Zveze slovenskih požarnih bramb za Spodnjo Štajersko s sedežem v Žalcu je bilo namreč zelo pomembno za razvoj slovenskega gasilstva. Pomembno je tudi danes, saj je organiziranost v gasilske zveze med temeljnimi dejavniki za učinkovito ukrepanje in reševanje ob naravnih ter drugih nesrečah.

Ministrica Katič je izpostavila tudi nekatere pomembne naloge sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, enega izmed treh podsistemov nacionalne varnosti. “Veliko pozornosti je trenutno namenjene pripravi novega nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje 2016–2022, kar je ena naših letošnjih prednostnih nalog,” je povedala ministrica. V novem nacionalnem programu bo znova izpostavljen status gasilcev oziroma prostovoljnih reševalcev.

“Prizadevamo si za ustvarjanje razmer za stimulativne rešitve, tako za reševalce kot za delodajalce, predvsem na zavarovalniškem, socialnem, pokojninskem in davčnem področju. Poleg tega želimo, tudi z dopolnitvijo Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, izboljšati status vseh prostovoljcev, vključenih v različne sestave zaščite, reševanja in pomoči,” je še napovedala ministrica Katič.

Katičeva z gasilci v Žalcu

V nadaljevanju svojega govora je izpostavila tudi pomen in vpliv gasilstva za krepitev slovenske narodne zavesti, saj je znano, da se je v gasilstvu že zelo zgodaj uveljavilo poveljevanje v slovenskem jeziku. Tudi pri tem so bili v Žalcu med prvimi. Poleg tega je Zveza slovenskih požarnih bramb za Spodnjo Štajersko, ustanovljena v Žalcu, do leta 1918 poslovenila kar 70 gasilskih društev. Glede na to, da se je bilo treba za enakopraven položaj Slovencev v gasilskih društvih močno boriti, je bil ta dosežek velika zmaga, je še poudarila.

V dneh, ko se spominjamo osamosvojitve naše države, je ministrica spomnila tudi na vlogo gasilcev in njihov prispevek k zmagi v osamosvojitveni vojni, saj so bili mnogi tudi pripadniki Teritorialne obrambe. Po njenem mnenju smo Slovenci takrat izkazali takšno enotnost, kot nikoli prej, in ob tem izrazila željo, da bi znali biti v državi tudi danes tako osredotočeni na skupne cilje. Za njihovo doseganje so bistvene vrednote, kot so domoljubje, srčnost, odgovornost, sposobnost, prenašanje izkušenj med generacijami in solidarnost. To so tudi vrednote, ki jih gasilci vseskozi gojijo.

Ministrica za obrambo Andreja Katič se je gasilcem zahvalila tudi za skrb, da je v gasilstvo vključenih toliko žensk in mladine, saj je to zagotovilo, da se bo vrednota pomagati človeku v stiski prenašala na mlajši rod in bo tako zagotovljena tudi uspešna prihodnost gasilstva na Slovenskem.