Ministrica Kopač Mrak v DZ o odpisu dolgov socialno najbolj ogroženim

Ministrica dr. Anja Kopač Mrak je na 9. redni seji Državnega zbora predstavila stališče Vlade do Zakona o enkratnem odpisu in ob tem pojasnila kakšne ukrepe pripravlja vlada za pomoč socialno najbolj ogroženim državljankam in državljanom Slovenije. Kot je pojasnila ministrica za delo Kopač Mrak se Vlada Republike Slovenije zaveda težke situacije, v kateri v kateri se nahajajo državljanke in državljani, zaradi dolgov, ki jim nastajajo, a hkrati menijo, da zakonska ureditev ni primerna in zadostna pomoč ljudem. Konkretno pa se o predlogu zakona postavljajo številna vprašanja, kot so npr. podeljevanje novih nalog davčnemu organu, bistveno večje obremenitve za centre za socialno delo ter nejasna definicija dolžnika (fizične osebe, so namreč lahko tudi osebe, ki opravljajo dejavnost).

Ministrica Kopač Mrak je poslancem pojasnila, da se s vlada strinja, da je ljudem v stiski potrebno ponuditi roko, zato na MDDSZ že od meseca februarja pripravlja širši paket pomoči socialno najbolj ogroženim. K sodelovanju za pripravo pomoči so povabili občine, podjetja, humanitarne organizacije in tudi banke. Dogovor, ki ga pripravlja vlada ne bo obsegal samo odpisov, ampak tudi pomoč pri deložacijah in uvedbo predplačniške kartice, s katero bomo rešili problematiko zaračunavanja stroškov vpogleda v tekoče račune posameznikov.

Ministrica Kopač Mrak je poudarila, da se zaveda, da odpis dolgov, ki bo predstavljal enkratni dogodek, ne bo nudil dolgoročne rešitve za državljanke in državljane, zato bo vlada v okviru operativnega programa za črpanje evropskih sredstev, sredstva namenila tudi in predvsem aktivaciji prejemnikov socialnih transferjev, njihovi celostni obravnavi ter oblikovanju sistema ustreznih programov socialne aktivacije. S tem želi Vlada Republike Slovenije doseči čim večje približevanje trga dela in čim bolj trajne oblike dela za najbolj ranljive skupine. Določene aktivnosti se bodo izvajale z oblikovanjem preventivnih programov tudi programa finančnega opismenjevanja ranljivih skupin.

Festival Socialne demokracije zaradi vremena prestavljen na drugi termin

Dragi prijatelji in prijateljice, cenjeni tovariši in tovarišice, spoštovano članstvo SD!

Socialni demokrati obstajamo, ker verjamemo, da se mora slišati naš glas: za skupno dobro, za solidarnost, za enakost. Želimo si ponovno zgraditi zaupanje med ljudmi, ki se bo lahko prelilo v večji vpliv na odločanje, da bo Slovenija dobra za vse. Za vseh 100% ljudi.

Žal pa nobeno zaupanje ljudi ne zagotavlja vpliva nad vremenom. To soboto, ko smo se želeli v velikem številu zbrati na Festivalu Socialne demokracije v Velenju, je vremenska napoved izjemno slaba. V takih vremenskih okoliščinah organizacija festivala nima pravega smisla. Zato vam sporočamo, da smo se odločili, da Festival SD prestavimo na termin konec avgusta ali začetek septembra, ko se bomo lahko, upamo, spet zbrali v lepšem vremenu. O izbranem terminu vas bomo obvestili v najkrajšem možnem času.

Vsebine Festivala SD ostajajo enake, zato vas že sedaj vabimo, da sebi in svojim najbližjim rezervirate vikend termin na koncu meseca avgusta oz. v začetku septembra za druženje s tovarišicami in tovariši, za razpravo in izobraževanje o vrednotah socialne demokracije v 21. stoletju ter sestavite še najboljše ekipe za tekmovanje v kuhanju golaža in v različnih športnih igrah.

Poleti pa Socialna demokracija kljub temu ne bo počivala. Naši ministrici in minister ter poslanska skupina bodo še naprej trdo delali, da vodstvo države ne zanemari socialdemokratskih vrednost, naši Sveti SD bodo pripravljali rešitve, s katerimi lahko zagotovimo nov zagon za Slovenijo. V območnih in občinskih organizacijah bodo potekala srečanja članov in njihove aktivnosti za več zaupanja ljudii na lokalni ravni. In nenazadnje, naša ekipa na centrali stranke se bo še naprej trudila, da si Socialni demokrati povrnemo zaupanje med ljudmi. Verjamemo, da nam bo uspelo.

Samo Dobro,

Ekipa s centrale stranke Socialnih demokratov

Fajon: Prenovljena vizumska politika EU mora biti kos aktualnim izzivom

“V Evropi potrebujemo moderno in učinkovito vizumsko politiko, ki bo odgovarjala potrebam svojih uporabnikov ter gospodarstva in ki bo kos aktualnim izzivom, tudi krizi v Sredozemskem morju,” je na zaslišanju odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poudarila evropska poslanka in podpredsednica skupine Socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu Tanja Fajon (S&D/SD), sicer v vlogi poročevalke.

“Zaslišanje o prenovi vizumskega zakonika imamo na dnevnem redu v ključnem času. Pred dnevi smo namreč praznovali 30. obletnico podpisa Schengenskega sporazuma, s katerim smo dobili skupna pravila glede odprave nadzora na notranjih in varovanja zunanjih meja ter tudi o skupni vizumski politiki za kratkoročno bivanje.

Prenovljen predlog Komisije v veliki meri pozdravljam, saj posodablja in skrajšuje postopke za pridobitev vizumov, lajša postopek za bližnje sorodnike državljanov Unije in za pogoste potnike. Razširja tudi kategorije izjem glede plačila takse, uvaja možnost izdaje kratkoročnih vizumov na meji, na primer za pomorščake in turiste, ter odpravlja obvezno potovalno zdravstveno zavarovanje. Po ocenah Komisije naj bi predlog pripomogel k ustvarjanju 1,3 milijona novih delovnih mest in hkrati spodbudil gospodarsko rast z učinkom 130 milijard evrov.

Kljub dobri nameri Komisije pa je predlog v posameznih elementih močno pomanjkljiv. Vprašanja varovanja občutljivih osebnih podatkov ter ustrezne konzularne in diplomatske zaščite države članice vse prevečkrat zaupajo zunanjim ponudnikom storitev, katerih delovanje je v posameznih državah premalo ali celo povsem nepregledno. Poleg tega je Komisija povsem odpovedala pri vprašanju humanitarnih vizumov.

V Parlamentu imamo sedaj edinstveno priložnost, da predlagamo pravno zavezujoče rešitve, ki bi lahko rešile marsikatero življenje na morju. Obstoječi vizumski zakonik v grobem že dopušča možnost izdaje vizumov osebam, ki potrebujejo zaščito ali iz humanitarnih razlogov, vendar so te določbe preblage. Prav te spremembe bodo ključne v pogajanjih najprej znotraj hiše, nato pa še z državami članicami. Upam, da bomo na obeh straneh zbrali pogum in s skupnimi močmi dosegli nekaj zares dobrega,” je v svojem govoru povedala Fajonova.

Židan: Kmetijski ministri EU smo dosegli dogovor o ekološkem kmetovanju

Kmetijski ministri EU so na zasedanju Sveta ministrov EU v Luksemburgu dosegli načelni dogovor o novih pravilih za ekološko kmetovanje, ki bo izhodišče za pogajanja z Evropskim parlamentom. “Slovenija bi si sicer želela, da bi bila nova pravila še strožja, vendar je tudi doseženi kompromis velik korak naprej,” je poudaril slovenski kmetijski minister mag. Dejan Židan. Evropska komisija je nova pravila za ekološko kmetovanje predlagala marca lani. Osnovni cilj predloga je zagotoviti stoodstotno ekološko kmetovanje in zaostriti nadzor ter s tem okrepiti zaupanje potrošnika v ekološke proizvode.

Namen novih pravil, uredbe o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov, je odpraviti pomanjkljivosti v obstoječem sistemu iz leta 2007 in se s posodobitvijo pravil odzvati na vse večjo dinamičnost trga z ekološkimi proizvodi. V EU se je potrošnja med letoma 2000 in 2012 štirikratno povečala, proizvodnja pa se je le podvojila, tako da je pomemben del povpraševanja pokril uvoz. Z naglo širitvijo trga so vse pogostejše tudi zlorabe.

Židan na Svetu ministrov EU v Luksemburgu

“S sedanjim stanjem nismo zadovoljni, glavna zamera je velika neenotnost standardov pri pridelavi in predelavi, pri nadzoru in kaznovanju v primeru napak; takšna ureditev je do potrošnikov blago rečeno nekorektna,” je poudaril Židan. “Zato je daljše obdobje potekalo usklajevanje, namenjeno uskladitvi standardov, ki so vezani na ekološko proizvodnjo v EU, zlasti z namenom zaščite potrošnikov in s tem njihovega zaupanja do ekološke ali biološke hrane, kar je impulz za večanje proizvodnje,” je pojasnil kmetijski minister.

Zdajšnji dogovor je po ministrovih besedah kompromis – nekatere pomembne stvari, ki jih je tudi Slovenija zagovarjala, so upoštevane, kakšna pa tudi ne. “Vsekakor pa je to velik napredek glede na sedanjo pravno ureditev,” je izpostavil Židan. V dogovoru je minister najbolj pozdravil jasno opredeljen enoten nadzor, merila za analizo tveganja in pogostost nadzora. “Ne glede na to, iz katere države v EU prihajajo, bodo imeli ekološki proizvodi enak status in standard,” je poudaril Židan ter izpostavil tudi poenotenje z uvoženimi ekološkimi proizvodi iz tretjih držav. Usklajenost z evropskimi standardi je sedaj približno 90-odstotna, nova uredba pa prinaša zelo visoko usklajenost ob upoštevanju nekaterih regionalnih izjem.

Židan z mediji po Svetu EU

Židan je izpostavil tudi možnost skupinskega certificiranja, ki je bilo eno ključnih pogajalskih izhodišč Slovenije, saj potencialno pomeni možnost, da gredo manjše kmetije v skupen projekt, kar zmanjša stroške oziroma poceni certificiranje. Slovenija bi si po Židanovih besedah želela še nekatere bolj čvrste zaveze pri strogosti nadzora in pri standardih. “Do konca leta 2020 bodo lahko članice vztrajale pri svojih standardih, s 1. 1. 2021 pa morajo biti vsi standardi na ravni EU enotni,” je še pojasnil minister. Po podatkih s konca leta 2014 je v Sloveniji 3298 ekoloških kmetij, kar je 4,6 odstotka vseh kmetij. Kmetij s certifikatom je 2537, razlika so kmetije, ki so v fazi prilagajanja. 41.237 hektarjev ali 8,7 odstotka kmetijskih površin je pod ekološko proizvodnjo.

Definicija minimalne plače v Sloveniji po mnenju ministrice Kopač Mrak ni najbolj posrečena, zato se zavzema za nov dogovor o minimalni plači

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak je na mednarodni konferenci o spremembi definicije minimalne plače v organizaciji Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in fundacije Friedrich Ebert Stiftung predstavila svoje stališče do minimalne plače. Po njenem mnenju mora minimalna plača zasledovati načelo, da je delavcem, prejemnikom minimalne plače, zagotovljeno dostojno življenje. Zato je bil trenutno veljavni zakon o minimalni plači tudi sprejet. Vendar po mnenju ministrice Kopač Mrak trenutna definicija minimalne plače ni povsem ustrezna, zato se zavzema za nov dogovor o minimalni plači. Ministrica verjame, da je dialog med socialnimi partnerji, sindikati in delodajalci o tej temi mogoč, zato bo “kot ministrica za delo naredila vse, da o načinu rešitve tega vprašanja dosežemo dogovor s socialnimi partnerji”.

Kopač Mrakova se je strinjala, da ni pravično, da “nekdo, ki dela izmensko delo, dobi enako plačilo kot nekdo, ki dela normalen delovnik”. Tudi primerjava z evropskimi državami namreč kaže, da države v višino minimalne plače nimajo vključenih vseh dodatkov. Po drugi strani pa je ministrica poudarila, da je pri pogovorih treba upoštevati tudi delodajalsko stran – v dialogu s socialnimi partnerji bi bilo treba najti večplastno rešitev, ki bi omogočala zadovoljstvo obeh strani. Zakonski predlog bo vlada sicer obravnavala, ko bo prišel v parlament, po pričakovanjih ministrice naj bi se to zgodilo septembra ali oktobra. Na konferenci sta o predlaganih spremembah spregovorila še generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije Jože Smole in predstavnica ZSSS Andreja Poje.

Predsednik SD Židan: SDH se ne sme pustiti izsiljevati edinemu kupcu Telekoma Slovenije

“Dejstvo, da se Slovenski državni holding (SDH) ne pusti izsiljevati edinemu potencialnemu kupcu za Telekom Slovenije, bi moralo biti samoumevno,” je v odzivu na odločitev SDH, da ne sprejema dodatnih pogojev britanskega zasebnega naložbenega sklada Cinven, dejal predsednik SD mag. Dejan Židan. “V SD menimo, da je bila tudi prvotna ponudba nedostojna,” je dejal Židan.

“Cena, ki jo Britanci ponujajo za Telekom, se nam zdi bistveno prenizka, po našem mnenju gre za nestrateškega kupca, ki je želel tveganja prevaliti na prodajalca,” je naštel Židan in spomnil še na neraziskane namige o dogovarjanju dveh potencialnih kupcev, Cinvena in Deutsche Telekoma. Cena, ki jo Cinven ponuja za Telekom, po Židanovem mnenju ni prenizka za nekaj deset milijonov, amapk za več sto milijonov, odprtih pa je tudi veliko drugih zadev.

“To, da je uprava SDH sklenila, da se ne bo pustila izsiljevati, ni čas za zmagoslavje,” je opozoril predsednik SD, ki meni, da je čas za racionalno ravnanje, da je treba čustva zdaj pustiti na strani in pogledati, kaj lahko naredimo s Telekomom. V SD v razmislek predlagamo, da bi Telekom uvrstili v klasifikacijo državnih naložb, ki spremlja predlog strategije upravljanja državnega premoženja, in da država v največjem slovenskem telekomunikacijskem operaterju neposredno ali prek skladov ohrani pomemben delež, ostali deleži pa so razpršeni. “Takšna pot se je kot dobra izkazala tudi v Nemčiji z Deutsche Telekomom,” je dejal Židan.

“To je dokazljivo pot, od katere ima tudi država največjo korist,” je dejal in ocenil, da bi to Telekomu omogočilo, da bi prišel do dodatnega denarja, če bi ga potreboval za investicije. “Morda bo kdo razmišljal o strateškem značaju Telekoma, a nam je čisto dovolj, da ima značaj pomembne naložbe z razpršenim lastništvom,” je dodal. Predsednik SD Židan tudi pričakuje, da bo SDH v vseh primerih ravnal tako in se ne bo pustil izsiljevati.

Obrambna ministrica Andreja Katič sprejela predstavnike društev in zvez vojnih veteranov

Na Ministrstvu za obrambo je v organizaciji Direktorata za obrambne zadeve potekala delavnica za predstavnike društev in zvez vojnih veteranov. Na začetku je udeležence nagovorila ministrica za obrambo Andreja Katič, ki je izrazila svojo namero za dobro sodelovanje z društvi in zvezami, ki na področju vojnih veteranov po njenih besedah predstavljajo pomembno vez med vrednotami, v katere so verjele generacije naših prednikov, ter sedanjostjo in prihodnostjo naše domovine. Poudarila je, da enako velja za društva na obrambnem področju in vse civilno-družbene organizacije, ki sodelujejo v sistemu civilne zaščite.
 
Ministrica Katič je spomnila, da je ministrstvo že doslej po svojih najboljših močeh negovalo vezi s civilno-družbenimi organizacijami, ter dejala, da na ministrstvu ustvarjamo še celovitejši pristop k vsebinskemu sodelovanju. Prva naloga, ki si jo je ministrstvo zastavilo s prenosom odgovornosti za društva in zveze vojnih veteranov v lanskem letu, je končana, saj so postavljeni temelji preglednega načina razdeljevanja proračunskih sredstev. Ministrica se je zahvalila predstavnikom društev in zvez za aktivno delo pri pripravi pravilnika in meril. Dejala je, da je končna formalna uresničitev najboljša rešitev, ki jo je bilo mogoče doseči v danih okoliščinah, ministrstvo pa bo skupaj z društvi in zvezami še naprej iskalo nove rešitve. 

“Skupaj z vašo pomočjo si bo ministrstvo prizadevalo, da bi bil vaš prispevek k miru, sožitju in negovanju tradicij slovenskega naroda razumljen in viden ter hkrati tudi primerno podprt tako s finančnimi sredstvi kot z drugimi oblikami pomoči, ki jih ministrstvo lahko nudi,” je še poudarila obrambna ministrica. Izpostavila je tudi, da je prav, da v javnosti raste zavest, da je obramba pomembno zagotovilo miru ter poudarila nujnost vlaganja države v obrambo, saj lahko le varna država nudi vse pogoje za razvoj gospodarstva in družbenih dobrin. Predstavniki društev in zvez vojnih veteranov so se zahvalili za dosedanje podporo ministrstva, ministrici za obrambo Andreji Katič zaželeli uspešno delo ter izrazili željo po nadaljnjem dobrem sodelovanju.

Odšel je Peter Bekeš, nekdanji predsednik naše stranke

V soboto nas je nepričakovano zapustil naš prijatelj in tovariš Peter Bekeš, nekdanji predsednik stranke, dolgoletni slovenski diplomat in politik. Bekeš je bil rojen avgusta 1946 v Celju. Leta 1970 je diplomiral na ljubljanski Pravni fakulteti. V svoji bogati diplomatski karieri je bil med drugim veleposlanik Slovenije v Rimu, Zagrebu in Lizboni.

Po dr. Cirilu Ribičiču je v prvi polovici 90. let prejšnjega stoletja tudi nekaj časa vodil tedanjo Socialno demokratsko prenovo (SDP), iz katere je nato kasneje na združitvenem kongresu štirih levih strank nastala Združena lista socialnih demokratov (ZLSD), predhodnica današnje stranke Socialnih demokratov. Pred tem je bil leta 1990 na prvih večstrankarskih volitvah na listi ZKS-SDP izvoljen v parlament.

S svojim delom in plemenito osebnostjo nam bo ostal v trajnem spominu. Socialni demokrati njegovi družini in svojcem izrekamo iskreno globoko sožalje.

Obveščamo vas, da bo v torek, 16. junija 2015, med 10. in 17. uro na sedežu stranke SD (Levstikova 15, Ljubljana) v njegov spomin odprta žalna knjiga, v sredo, 17. junija, pa bo vpis v knjigo možen tudi med 12. in 14. uro v malem salonu Kluba Cankarjevega doma, kjer bo od 14. ure naprej potekala žalna komemoracija Socialnih demokratov v njegov poklon. Od našega nekdanjega predsednika Petra Bekeša se bomo poslovili v četrtek, 18. junija 2015, ob 17. uri, na ljubljanskih Plečnikovih Žalah.

Državni sekretar MORS Bizjak na Počku: “Vse naše aktivnosti v zadnjem času so naravnane, da bi se lokalnemu prebivalstvu, ki meji na vadišče, čim bolj približali.”

Ministrstvo za obrambo in Slovenska vojska sta v soboto, 13. junija, na osrednjem vadišču pri Postojni organizirala »Dan odprtih vrat« s ciljem predstavitve aktivnosti, ki sicer potekajo na vadišču Poček in predstavili različne enote, oborožitev in opremo. Dopoldne sta državni sekretar na Ministrstvu za obrambo mag. Miloš Bizjak in občinski svetnik Občine Postojna Goran Blaško na novinarski konferenci predstavila delo Koordinacijske skupine za izvajanje dogovora med Ministrstvom za obrambo in Občino Postojna o uskladitvi interesov glede uporabe in upravljanja vojaške infrastrukture na območju postojnske občine.Koordinacijska skupina za izvajanje dogovora med Ministrstvom za obrambo in Občino Postojna o uskladitvi interesov glede uporabe in upravljanja vojaške infrastrukture na območju Postojne je v zdajšnji sestavi začela delovati konec lanskega leta. Državni sekretar Bizjak in postojnski občinski svetnik Blaško sta pohvalila napredek, ki ga je skupina naredila v zadnjih mesecih. Državni sekretar Bizjak je uvodoma poudaril pomen Počka kot osrednjega vadišča za usposabljanje pripadnikov Slovenske vojske. Kot je dejal, le pripravljena in usposobljena Slovenska vojska lahko opravlja svoje naloge skladno z zakonom ter je odzivna tako pri izvajanju vojaških nalog kot v sistemu zaščite in reševanja.

Bizjak je poudaril, da je na Počku edino strelišče, ki zagotavlja ustrezno strelsko usposobljenost pripadnikov SV, pri čemer pa se na ministrstvu zavedajo, da so zaradi oddaljenosti le petih kilometrov od centra občine za prebivalce moteči. “Zato so vse naše aktivnosti v zadnjem času naravnane, da bi se lokalnemu prebivalstvu, ki meji na vadišče, čim bolj približali,” je povedal državni sekretar. Tako si vodstvo ministrstva kljub zmanjšanju obrambnega proračuna prizadeva kar največ vlagati v komunalno infrastrukturo v bližini vadišča.

Doslej je, kot je pojasnil Bizjak, ministrstvo v lokalno skupnost vložilo približno 3,7 milijona evrov, in sicer 1,6 milijona na podlagi neposrednega dogovora z občino, preostalo pa v obliki neodplačnega prenosa nepremičnin. Približno 700.000 evrov je bilo doslej namenjenih spremljanju vpliva dejavnosti Slovenske vojske na okolje, pri čemer so rezultati raziskav pokazali, da je del območja onesnažen s svincem, ki ga je predvsem do leta 1980 uporabljala nekdanja Jugoslovanska vojska, pripadniki Slovenske vojske pa poskušajo onesnaženost zmanjšati s pogozdovanjem območij.

“Skladno z dogovori, sprejetimi v okviru koordinacijske skupine, si ministrstvo prizadeva čas izvajanja vojaških vaj kar najbolj prilagoditi aktivnostim v občini, Slovenska vojska je opustila streljanje z velikimi kalibri, ki ga zdaj izvaja v državah partnericah, kadar je mogoče, pa vaje tudi združuje in jih izvaja skupaj z drugimi državami,” je dejal Bizjak. Med državami partnerica, s katerimi sodelujemo, je navedel ZDA, ki bodo Slovenski vojski pomagale pri obnovi objekta na Bilah z investicijo 190.000 ameriških dolarjev. Vodstvo ministrstva je doseglo dogovor z Lovsko zvezo Slovenije glede premestitve krmne njive na območje izven vadišča, za podoben dogovor pa si prizadeva tudi s Planinsko zvezo Slovenije glede trase planinske poti.

Med pomembnimi dosežki dela koordinacijske skupine je Bizjak navedel obveščanje javnosti o aktivnostih na vadišču, saj bo ministrstvo v ta namen jeseni prenovilo spletno stran, posebne oglasne table bodo nameščene po krajevnih skupnostih v okolici in na vadišču, lokalne prebivalce, ki so izrazili interes, bodo neposredno obveščali, med vajami pa bo delovala tudi posebna telefonska številka. Skladno z dogovorom s predstavniki občine bo ministrstvo še jeseni oziroma takoj po pripravi strokovnih osnov izvedlo javni razpis za izvedbo celovitega spremljanja vpliva Slovenske vojske na okolje, v pripravo in izvedbo razpisa pa bo vključen tudi predstavnik Občine Postojna.

Svetnik Občine Postojna Goran Blaško je dejal, da si na občini zainteresirane skupine javnosti prizadevajo vključiti v ureditev odnosov in so v ta namen oblikovali posvetovalno skupino, katere dogovore posredujejo koordinacijski skupini. Med dogovori koordinacijske skupine je izpostavil ureditev vprašanja nadomestil okoliškim prebivalcem, pri čemer bo ministrstvo predlagalo ustrezno rešitev tudi na podlagi preučitve ureditev v sosednjih državah. Kot je poudaril Blaško, se zavzemajo za sistemsko ureditev vprašanj.

Minister Židan napovedal, da bo prihodnji izziv slovenskega kmetijstva industrijska konoplja, kjer bo Slovenija postala vodilna v EU

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan se je udeležil 2. Agrobiznis konference, ki jo organizira časnik Finance. V nagovoru je Židan izpostavil dve področji, ki bosta v prihodnje pomembni in obenem poslovni izziv v slovenskem kmetijskem prostoru. Gre za pobudo Slovenije za razglasitev svetovnega dne čebel pri OZN in za pridelavo industrijske konoplje. Lani je bilo slovensko kmetijstvo izjemno uspešno, saj smo imeli v Evropski uniji najvišjo, 13 odstotno rast kmetijske proizvodnje, je povedal minister Židan in dodal, da je dobro poslovala tudi prehranska industrija, skupni dobiček je znašal okoli 10 milijonov evrov, za šest odstotkov pa se je v prehranski panogi povečal tudi izvoz.

O izzivih v kmetijstvu pa Židan pravi, da je med njimi na prvem mestu industrijska konoplja, kjer naša država postaja vodilna evropska država. “Pravni red smo spremenili, tako, da bo tu veliko poslovnih priložnostih,” je povedal minister. Drugi izziv pa je projekt svetovni dan čebel, ki ga Slovenija vodi na pobudo Čebelarske zveze Slovenije. Čebele so namreč danes izjemno ogrožene in v Sloveniji opozarjamo na njihov pomen za prehransko varnost. Židan je poudaril, da so bile na srečanju FAO v Rimu države članice nad tem navdušene. V prihodnjih mesecih bodo tako našo države obiskale politične in gospodarske delegacije, s tem pa povečujemo tudi prepoznavnost države in slovenske hrane. Kmetijski minister je tudi povedal, da so z ministrstva v medresorsko usklajevanje poslali predlog za spremembo uredbe dohodnine za dopolnilno dejavnost, ki jih je vse več v kmetijstvu. Zdaj bo tako veljajo pravilo primarnega enkratnega dokumenta, je še povedal Židan.

Na dogodku, ki se ga je udeležilo preko 200 ljudi s področja kmetijskega sektorja, prehranske industrije, trgovine in nevladnih organizacij, so v ospredje izpostavili črpanje EU sredstev v povezavi z preveliko administracijo. Minister Židan je pojasnil, da se zaveda, da je ponekod potrebno veliko administrativnih postopkov in obrazcev, vendar je ob tem pojasnil, da ne more obljubiti, da bo to odpravljeno ter da sicer država nikogar ne sili, da mora to početi oz. se potegovati za denarna sredstva. To so razpoložljiva sredstva do katerih imajo kmetje, industrija, lokalne skupnosti in nevladne organizacije možnost dostopati, jih koristiti in si s tem zagotoviti delo, konkurenčno delovanje na trgu s ciljem kmetijske politike ustvarjanja javnih dobrin, kot je pridelava in predelava hrane, obdelanost podeželja, obnova infrastrukture na podeželju in poseljenost.