Državna sekretarka Martina Vuk izrazila podporo Slovenije “Stoletni pobudi za prihodnost dela” na zasedanju MOD v Ženevi

Državna sekretarka na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Martina Vuk se je udeležila 104. rednega zasedanja Mednarodne konference dela, ki je potekalo v Ženevi v okviru Mednarodne organizacije dela. Generalni direktor Mednarodne organizacije dela (MOD) Guy Ryder je v svojem uvodnem nagovoru pozval h globalni razpravi o prihodnosti dela v tem stoletju. “Vprašanja zaposlitve, enakosti, vzdržnosti, varnosti, delovne mobilnosti in socialnega dialoga, ki morajo biti naslovljene v iniciativah s področja dela v prihodnosti, so skoraj po definiciji ključne politike našega časa,” je poudaril generalni direktor MOD. Razprava temelji na pobudah generalnega direktorja MOD, ki so predmet njegovega poročila “Stoletna pobuda za prihodnost dela”.
 


Državna sekretarka Martina Vuk je v razpravi poudarila nujnost iskanja rešitev za prihodnost dela s konstruktivnim tripartitnim socialnim dialogom na vseh ravneh upravljanja. Nove rešitve morajo slediti ciljem agende za dostojno delo. Vukova je izrazila podporo Slovenije “Stoletni pobudi za prihodnost dela”, ki jo je predstavil generalni direktor Ryder, in oblikovanju Komisije na visoki ravni za prihodnost dela, ki naj bi na podlagi razprav pripravila konkretne pobude za spreminjanje sodobnega sveta dela.

Državna sekretarka se je udeležila tudi dogodka ob robu zasedanja Mednarodne konference dela na temo “Pravična migracija naj bo Agenda MOD”, ki je bil deležen velikega zanimanja, saj zadeva aktualno problematiko migrantov, zlasti z vidika njihovegavključevanja na trg dela. Sogovorniki so razpravljali o aktivnostih, ki bi podpirale več in kvalitetnejša delovna mesta v državi izvora, o obstoječih mehanizmih, s katerimi bi se olajšala regionalna mobilnost delavcev z namenom optimiziranja koristi, ki jih prinaša migracija, ter o možnih sredstvih za odpiranje legalnih kanalov za pravično in varno migracijo.  
 
Mednarodna konferenca dela zaseda vsako leto v svojstveni tripartitni zasedbi – predstavniki vlad članic MOD ter delavski in delodajalski predstavniki iz posamezne države članice. Zasedanje je namenjeno sprejemanju instrumentov te organizacije ter oblikovanju njene politike. Tokratno zasedanje se je osredotočalo na sprejem priporočila, ki bo države usmerjal pri naslavljanju problematike neformalne ekonomije ter pri prehodu v formalno ekonomijo, med drugim s podajanjem dobrih praks, in ki bo podajal usmeritve za ustvarjanje delovnih mest v formalni ekonomiji.

Zasedanje nadalje naslavlja vprašanje, kako podpirati mala in sredne velika podjetja preko državnih politik ter kakšne aktivnosti v tej smeri se pričakujejo od MOD kot globalne organizacije, ob teh dveh temah pa se razprava osredotoča še na 4 osnovne dimenzije delovno pravnega varstva: plačne politike, organizacija delovnega časa, varnost in zdravje pri delu ter varstvo materinstva. Zaključki te razprave bodo prav tako v usmeritev MOD pri prihodnjih aktivnostih na izpostavljenih področjih. Zasedanja se je udeležilo približno 4000 predstavnikov vlad držav članic te organizacije, predstavnikov delodajalec in predstavnikov delavcev.

25. tradicionalno srečanje socialne demokracije v Mostecu

Na letošnjem srečanju Socialnih demokratov se je zbrala številna množica članic, članov, simpatizerk in simpatizerjev stranke SD, ki so jih nagovorili evropska poslanka in podpredsednica SD Tanja Fajon, predsednik Občinske organizacije SD Ljubljana Marko Koprivc in seveda predsednik SD ter minister v Vladi RS mag. Dejan Židan, ki je med drugim dejal, da je zato, ker smo Socialni demokrati v vladi, “marsikateri ukrep, ki ga izvajamo, boljši in v korist ljudi.” Na srečanju smo podelili tudi priznanja zaslužnim članom stranke v Ljubljani, zlati znak pa sta letos prejela Mira Ključanin in Matjaž Špat.

Kot je v nagovoru množici zbranih na letošnjem srečanju povedal predsednik Židan, gre tudi zaradi tega, ker smo v vladi Socialni demokrati, bistveno več denarja za socialo. SD je po njegovih besedah tudi tista, ki ščiti upokojence, zdravstveni in socialni sistem.

FullSizeRender

Socialni demokrati po besedah predsednika Židana v Evropi nismo sami, saj je socialna demokracija na stari celini zelo prisotna. “Ideja socialne demokracije je v Sloveniji stara več kot 115 let, v Evropi pa več kot 140 let. Torej imamo prijatelje, imamo pa tudi dolžnost, in ta je, da karkoli naredimo, da moramo vedno moramo razmišljati o malih ljudeh. Ker razen nas o njih ne razmišlja nihče,” je poudaril Židan.

Srečanje SD v Mostecu

Po besedah Židana stranka pri tem ne sme zgolj govoriti o malih ljudeh, ampak mora za njih tudi delati. Prav tako “moramo Socialni demokrati delati za mlade, delavce in upokojence, pri tem pa moramo z vsakim dejanjem narediti nekaj koristnega za njih. In to tudi počnemo,” je zatrdil Židan. Ob tem je dodal, da se za razliko od drugih, SD ne hvali, kar vse je naredila, ampak dela. Kritičen je bil tudi do razmišljanja, da je treba narediti vse, da nas bo tujina spoštovala. “To je napačno. Vse moramo narediti, da bodo naši ljudje doma dobro živeli, karkoli si tujina misli o tem,” je dodal predsednik SD.

FullSizeRender-1

Na koncu je vsem zbranim zaželel, da bi se naslednje leto, ko se bodo znova srečali v Mostecu, bili še bolj ponosni na svoje delo. “Kajti drugo leto bo zaradi naših dejanj in naših ljudi v Sloveniji verjetno boljše. Verjemite mi namreč, da če ne bi bilo v Sloveniji Socialnih demokratov, ne bi bilo boljše ljudem, ampak bi bilo boljše samo kapitalu,” je dodal Židan in požel aplavz zbranih v ljubljanskem Mostecu.

Predsednik SD Židan: “Socialni demokrati bomo na vladi predlagali, da se prodajni postopek Telekoma Slovenije konča.”

Vlada se bo v nedeljo sestala na seji, namenjeni prodaji Telekoma Slovenije, potem ko so nadzorniki SDH odločitev o tem prepustili vladi kot skupščini SDH. Vlada bo zasedala kot skupščina SDH, so danes za medije potrdili v Kabinetu predsednika vlade.

Predsednik SD in minister mag. Dejan Židan je v izjavi za medije pred nedeljsko sejo vlade o prodaji Telekoma Slovenije dejal, da bomo Socialni demokrati vladi predlagali in ministrski zbor ugotovi, da nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga (SDH) iz dveh pomembnih razlogov ni podal soglasja k prodaji in naj se zato prodajni postopek Telekoma konča. “Socialnim demokratom je poznan sklep nadzornega sveta SDH, ki ni dal soglasja k prodaji Telekoma Slovenije,” je dejal Židan.

Dodal je, da so se pri tem nadzorniki sklicevali na dva razloga. Prvi je zahteva po posebnih jamstvih, ki jih nadzorni svet ne more dati potencialnemu kupcu. “Teh jamstev ne moreta dati niti minister niti vlada,” je poudaril Židan in dodal, da posebna jamstva, če se nekaj zgodi, da bi kupec dobil dodaten denar, pa potencialno lahko da Državni zbor, a tudi to je že vprašanje o katerem odloča vlada.

“Nadzorniki SDH soglasja k prodaji niso dali, ker da je to strateškost kupca, kar je drugi razlog,” je navedel Židan. “Se pa pojavlja vprašanje, ali gradivo vlade, ki definira, kaj je strateški kupec, zavezuje prodajalca,” je dejal Židan. Njemu je sicer poznano mnenje zakonodajnopravne službe vlade, ki pravi, da se tega mnenja ne da upoštevati, ker so osnova za odločanje v Državnem zboru. “In kupec, ki se sedaj omenja, v nobenem primeru ne more biti strateški, ampak je finančni sklad, ki vstopi, prestrukturira podjetje in ga proda naprej po višji ceni,” je pojasnil Židan.

Socialni demokrati po Židanovih besedah tudi opozarjamo na veliko težavo s ceno. “Ta, o kateri se v medijih govori, je podobna vrednosti premoženja v tem trenutku brez prevzemne premije, torej gre za likvidacijsko ceno,” je prepričan Židan in dodal, da sam ne ve točno, katera točka dnevnega reda bo na seji vlade v nedeljo. Ve samo, da je sklicana redna seja na ta dan ob 9. uri z eno samo točko, ki pa je, kot je dejal predsednik SD, zaupne narave. Tako ministri SD v tem trenutku nimajo gradiva. Židan, ki je tudi minister in podpredsednik vlade, bi si namreč želel, da bi se na tej seji pogovarjali o težavah ljudi in brezposelnosti mladih, a predvideva, da se bodo pogovarjali o prodaji Telekoma.

Strniša na konferenci o TTIP: “Nujno moramo ohraniti visoke standarde EU na področju varnosti in kakovosti hrane.”

Državna sekretarka na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Tanja Strniša se je udeležila konference z naslovom “TTIP: med sporazumom in nesporazumom” v organizaciji Informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji. Strniša je na konferenci poudarila nujnost ohranitve visokih standardov Evropske unije na področju varnosti in kakovosti hrane ter dobrobiti živali, ki so višji v EU kot v ZDA. Na visokih standardih evropsko in slovensko kmetijstvo gradita svojo konkurenčno prednost, prav tako pa je treba upoštevati, da so evropski državljani izredno občutljivi na to vprašanje, zato je treba zagotoviti, da se raven standardov v nobenem primeru ne bo znižala.

Kot posebej pereč problem je izpostavila gensko spremenjene organizme, do katerih je Slovenija zelo odklonilna in za katere v EU veljajo strožji pogoji za odobritev kot v ZDA, zato vzajemno priznavanje postopkov odobritve nikakor ne pride v poštev. Prav tako je problem, ker v ZDA ni obvezno označevanje gensko spremenjenih živil, hkrati pa je odobrenih 3-krat več GSO za promet, pa tudi gojenje GSO je neprimerljivo bolj razširjeno kot v EU.

Druge prakse pri proizvodnji hrane, ki v EU niso dovoljene in kjer EU nikakor ne sme popustiti, so še uporaba rastnih hormonov v živinoreji, uporaba klorovih pripravkov pri dekontaminaciji perutninskega mesa, uporaba mesa kloniranih živali ali njihovih potomcev, EU pa tudi ne more sprejeti nižjih standardov, kar se tiče dovoljenih ostankov kemikalij v hrani. Izpostavila je tudi pomen priznavanja v EU zaščitenih geografskih označb kmetijskih proizvodov s strani ZDA in opozorila, da se pogajanja o izvzetju iz liberalizacije trgovine ali določitvi kvot za najbolj občutljive kmetijske proizvode še niso niti začela.

Židan v Lizboni na ministrskem srečanju o modrem gospodarstvu v povezavi s trajnostnim razvojem morij

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan se je na povabilo portugalske ministrice za kmetijstvo in morje Assunção Cristas udeležil ministrskega srečanja, ki je potekalo v okviru dogodka »Modri teden 2015« na Portugalskem. Tema ministrskega srečanja je bilo modro gospodarstvo v povezavi s trajnostnim razvojem morij. Hkrati z ministrskim srečanjem, ki se ga je udeležilo preko 70 delegacij s celega sveta, sta potekala še dogodka Modri poslovni forum ter Svetovni vrh o oceanih.

Osrednji del ministrskega srečanja je bila razprava o modrem gospodarstvu, upravljanju morij na globalni ravni, finančnih instrumentih za spodbujanje modre rasti ter načinih pomorskega prostorskega načrtovanja. Portugalska je kot organizatorka dogodka menila, da evropska politika vodi na področjih mnogih vprašanj v zvezi z morjem, Evropa pa mora s svojim vodstvom nadaljevati, če želi imeti vpliv in spodbujati nujno mednarodno sodelovanje glede globalnega upravljanja oceanov oziroma morij.

Židan na Modrem tednu v Lizboni
 
Minister Dejan Židan je v nagovoru poudaril, da Slovenija podpira modro rast in se zavzema za razvoj modrega gospodarstva, ob upoštevanju vseh vidikov trajnostnega razvoja. “Pri nas sicer pristop modre rasti uresničujemo predvsem prek sodelovanja Slovenije v okviru Strategije EU za jadransko-jonsko makroregijo, kjer Slovenija skupaj z Bosno in Hercegovino predseduje okoljskemu stebru,” je dejal minister Židan. Ob tem je dodal, da je z vidika resorja, ki ga pokriva MKGP, za modro rast pomembno predvsem področje ribištva, skupaj z akvakulturo ter v povezavi z drugimi dejavnostmi na obali. “Na tem področju je naš cilj zagotoviti ohranjanje in nadaljevanje tradicije slovenskega ribištva,” je še poudaril slovenski minister.
 
Namen ministrskega srečanja je na ravni EU in v odnosu do sveta opredeliti skupno, celostno razumevanje izzivov modre rasti in zaveze za strateško, pametno in trajnostno modro rast. Ob koncu ministrskega srečanja je bila zato sprejeta skupna deklaracija. Vsebina deklaracije obravnava posamezne vidike modre rasti: modro gospodarstvo, pomorsko prostorsko načrtovanje, financiranje modrega gospodarstva ter globalno upravljanje oceanov. Deklaracija poudarja potrebo po trajnostnem upravljanju z morskimi viri, kot tudi potrebo po znanstvenih in tehnoloških dognanjih v ta namen.

Židan s špansko ministrico

Deklaracija opozarja tudi na nujnost naslavljanja podnebnih sprememb v zvezi z morjem ter pozdravlja globalno pobudo FAO za modro rast. Ker razvoj modrega gospodarstva vodi v rast različnih pritiskov na morske ekosisteme, deklaracija izpostavlja pomen pomorskega prostorskega načrtovanja. Z vidika globalnega upravljanja oceanov oziroma morij deklaracija opozarja predvsem na zaključke konference Rio + 20 ter priporočila neformalne delovne skupine Združenih narodov iz januarja 2015 o nujnosti naslovitve problema ohranjanja biotske raznovrstnosti v morskih območjih, ki se nahajajo zunaj nacionalnih jurisdikcij.

Državna sekretarka Strniša na kmetijskem forumu v okviru Expo 2015 poudarila pomen spodbujanja lokalne pridelave hrane

Državna sekretarka na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Tanja Strniša se je udeležila mednarodnega kmetijskega foruma v okviru svetovne razstave Expo 2015. Tridnevni forum je v Milanu potekal pod geslom “Od Expa 2015 in še naprej: s kmetijstvom hraniti planet”. Osrednja tema svetovne razstave Expo 2015, ki letos poteka pod sloganom »Hrana za planet, energija za življenje« je torej hrana in prehranska varnost. Med največjimi globalnimi izzivi za kmetijstvo je vprašanje, kako zagotoviti hrano za rastoče svetovno prebivalstvo – do leta 2050 naj bi bilo na svetu že devet milijard ljudi – ne da bi ogrozili omejene naravne vire.
 
Državna sekretarka Tanja Strniša je v svojem nagovoru poudarila pomen spodbujanja lokalne pridelave hrane, tako za zagotovitev prehranske samooskrbe kot za ohranjanje tradicionalne lokalne gastronomije. Izpostavila je dejstvo, da je kmetijstvo več kot zgolj sektor, ki prideluje hrano, saj imamo ljudje do hrane tudi poseben odnos – je namreč pomemben element družbeno-kulturne identitete. Iz tega vidika je tematika, ki jo naslavlja EXPO 2015, dobrodošla, pa tudi aktualna, saj je ravno nacionalna zavest v povezavi z lokalnim okoljem, podeželjem, hrano eden od gonilnih sil lokalnega gospodarskega razvoja, ki svoje priložnosti najde tudi v koraku s spremljajočimi dejavnostmi, kot npr. turizem.

Tanja Strniša na Expo 2015

“Ohranjanje tradicionalnih znanj, veščin in lokalnih posebnosti je pomembno ne samo z vidika nacionalne identitete, ki se z globalizacijo in odprtostjo vse bolj izgublja, pač pa pomeni pomembno priložnost za ekonomski razcvet in širšo prepoznavnost nekega lokalnega okolja,” je še poudarila Strniša, ki je v svojem nagovoru zbranim delegacijam iz več kot 140 držav predstavila tudi pobudo Slovenije pri Organizaciji združenih narodov za razglasitev 20. maja, svetovnega dneva čebel.

Predsednik SD Židan: “Odločitev nadzornega sveta SDH, da glede prodaje Telekoma dokončno presodi vlada, je razumna.”

Predsednik Socialnih demokratov in podpredsednik vlade mag. Dejan Židan ocenjuje, da je včerajšnja odločitev nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga (SDH), da o prodaji Telekoma Slovenije britanskemu finančnemu skladu Cinven dokončno presodi Vlada Republike Slovenije kot skupščina lastnika SDH, razumna. Odločitev po Židanovem mnenju omogoča, da lastnik ponovno pretehta argumente za prodajo, povezane s ceno in tudi glede (ne)strateškega značaja kupca.

Na tej podlagi lahko vlada odločitev sprejme na transparenten način, tako da ne bo skrivanja za institucijami, ampak bodo odločali posamezni člani ministrskega zbora. “Člani vlade bomo odločitev lahko sprejeli na transparenten način in zanjo sprejeli odgovornost, tudi politično,” je poudaril predsednik Židan. “Tudi volivci bodo ocenjevali, ali delujemo v skladu s tem, kar smo obljubljali pred volitvami,” je pojasnil Židan, ki se je kot predsednik SD za odločanje o Telekomu na vladi vseskozi zavzemal.

Odločitev nadzornega sveta SDH je po Židanovem mnenju tudi v skladu s korporativnim načinom upravljanja premoženja. Gre za tako pomembno naložbo, da njeni upravljavci za končno mnenje vprašajo lastnika, kar po njegovih besedah ni neobičajna odločitev. “Čeprav se zavedam, da se marsikdo v Sloveniji rad skriva za hrbti različnih institucij, tako da se mu javno ni treba odločati, je dolžnost politike, da se odloča,” je bil jasen predsednik SD.

Židan pričakuje, da bo vlada odločala v prisotnosti vseh članov, in to v razumnem roku. To je po njegovih besedah na prihodnji redni seji prihodnji petek. V Slovenskem državnem holdingu pa sklic skupščine pričakujejo v šestih dneh. V SD sicer nasprotujemo prodaji Telekoma skladu Cinven, vendar pa Židan zatrjuje, da SD ne bo izsiljevali partneric in pogojevali nadaljnjega sodelovanja v koaliciji.

MDDSZ pod vodstvom ministrice Kopač Mrak sporoča: Nadaljuje se padanje brezposelnosti, vlada zagotovila dodatna sredstva za aktivno politiko zaposlovanja

Maja se je brezposelnost zmanjšala že četrti mesec zapored. Spet je bila nižja v vseh območnih službah Zavoda RS za zaposlovanje. Registriranih je bilo 112.385 brezposelnih: 2,2 % manj kot aprila in 6,1 % manj kot maja 2014. Znižujeta se deleža brezposelnih do 29. leta in iskalcev prve zaposlitve.

Brezposelnost se je zmanjšala četrti mesec zapored, saj se pri Zavodu letos prijavlja manj novih brezposelnih oseb. Konec maja 2015 je bilo registriranih 112.385 brezposelnih oseb, kar je 2.538 oseb oziroma 2,2 % manj kot aprila, v primerjavi z majem 2014 je bila brezposelnost manjša za 6,1 %. V prvih petih mesecih letošnjega leta je bilo pri Zavodu v povprečju prijavljenih 118.448 brezposelnih oseb, kar je 5,9 % manj kot v primerljivem obdobju leta 2014.

Na novo se je maja pri Zavodu prijavilo 5.966 brezposelnih oseb, kar je 8,7 % manj kot aprila in 2,5 % manj kot maja 2014. Med novoprijavljenimi je bilo 723 iskalcev prve zaposlitve, 1.094 trajno presežnih delavcev in stečajnikov ter 3.236 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas.

Vlada je zagotovila 17,8 milijona evrov dodatnih sredstev za aktivno politiko zaposlovanja, za izvajanje ukrepov je tako skupaj namenjenih 65 milijonov evrov. Z zagotovitvijo dodatnih sredstev v okviru rebalansa proračuna za leto 2015 se bo v programe lahko vključilo 5.530 več brezposelnih oseb, zaposlilo pa se bo še dodatnih 1.760 oseb. Socialni partnerji bodo predlog za spremembo načrta aktivne politike zaposlovanja obravnavali danes v okviru Ekonomsko-socialnega sveta.

Več informacij najdete na povezavi: http://skrci.me/r9sCu

Židan: “Stališče SD je, da se mora vlada kot skupščina lastnika SDH izreči o prodaji Telekoma.”

Predsednik SD mag. Dejan Židan ocenjuje, da se vlada kot skupščina ne bi smela otepati odgovornosti, pač pa bi se morala izreči o prodaji Telekoma Slovenije. Minister Židan, ki se zaradi drugih delovnih obveznosti današnje redne seje vlade ni udeležil, sicer od ministra Mramorja pričakuje vse dostopne informacije glede postopkov prodaje Telekoma. Del teh informacij so po Židanovih besedah tudi različna pravna mnenja. Ob tem je zatrdil, da uradnih informacij o tem, da bi uprava SDH nadzornemu svetu predlagala prodajo Telekoma, nima. “O tem se bodo v prihodnjih dneh še dogajale zgodbe,” je napovedal predsednik SD Židan.

Socialni demokrati sicer izpostavljamo zaveze, ki jih mora upoštevati SDH. Za Telekom mora poiskati strateškega kupca, kar pa da ne more biti finančni sklad, ki podjetje lahko proda naprej. Po Židanovih besedah je tudi cena neobičajno nizka in ima po njihovih informacijah celo likvidacijsko vrednost. V SD temu nasprotujemo in predlagamo, da se o prodaji Telekoma britanskemu finančnemu skladu Cinven izreče Vlada Republike Slovenije kot skupščina lastnika SDH. Sicer pa predsednik SD še vedno ne želi napovedovati, kako bo stranka ravnala oz. ali utegne zapustiti koalicijo, če bo Telekom vseeno prodan. Zato tudi poudarja, da vlada ne more bežati pred odgovornostjo.

Ministrski zbor se je na seji vlade seznanil z informacijo SDH o postopku prodaje Telekoma Slovenije, a ostaja razdeljena glede strateškega značaja kupca, britanskega finančnega sklada Cinven. Informacija, ki jo predstavil minister Mramor glede strateškega značaja edinega ponudnika za Telekom, britanskega finančnega sklada Cinven, pa ni prepričala ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti iz vrst SD dr. Anje Kopač Mrak. Novinarjem je po seji vlade povedala, da tudi po zaupni razpravi vlade o informaciji SDH to vprašanje ostaja odprto in imajo koalicijske partnerice o njem različna stališča. “V SD ves čas vztrajamo, da sklad Cinven ni strateški kupec, kar naj bi bil pogoj ob sklepu DZ za prodajo Telekoma,” je poudarila ministrica Kopač Mrak in dodala, da glede tega v SD ne spreminjamo stališč.

Je pa razprava na vladi po ocenah ministrice pokazala, da je pomembno, da vladna predstavnika zastavita dodatna vprašanja v nadzornem v SDH, ki bo o tem v skladu z zakonom odločal. Od nadzornega sveta Kopač Mrakova pričakuje, da se odgovorno odloči glede cene in tudi presoje glede strateškem značaju kupca. “Pred nadzorniki SDH je velika odgovornost,” je še priznala ministrica iz vrst SD. A za zdaj je še neznanka, ali bo SDH odločitev o prodaji Telekoma prepustil skupščini, torej vladi. “Socialni demokrati menimo, da bi bilo to potrebno, medtem ko SMC in DeSUS menita nasprotno,” je še dodala ministrica Kopač Mrak.

Nagrada Državljan Evrope letos Tomu Križnarju in Dragu Jančarju

Tomo Križnar, mednarodni aktivist in človekoljub, ter Drago Jančar, pisatelj, sta Slovenca, ki bosta na osrednji slovesnosti v oktobru od predsednika Evropskega parlamenta prejela nagrado Državljan Evrope. Evropski parlament je namreč včeraj razglasil letošnje dobitnike nagrade, namenjene posameznikom in organizacijam, ki so posebej zaslužni za razvoj in širitev vrednot, na katerih temelji EU.

Aktivista Toma Križnarja je za nagrado nominirala evropska poslanka S&D Tanja Fajon s podporo kolega, evropskega poslanca dr. Igorja Šoltesa iz skupine Zelenih. “Zelo smo veseli, da je Evropski parlament prepoznal delo, moč in energijo, ki jih Tomo Križnar vlaga v svoja prizadevanja za rešitev staroselcev v Nubskih gorah,” je ob odločitvi glede prejema letošnjih nagrad povedala Tanja Fajon in hkrati čestitala obema nagrajencema iz Slovenije. Pod nominacijo pisatelja Draga Jančarja se je podpisalo ostalih 6 slovenskih poslancev v Evropskem parlamentu. Vseh nagrajencev je sicer 47, prihajajo pa iz 25 držav članic. Osrednja tema nagrade za to leto je bila mednarodni razvoj in boj proti revščini.