Minister Židan zadovoljen s potekom del v strunjanskem ribiškem pristanišču

Kmetijski minister mag. Dejan Židan si je v okviru obiska v slovenski Istri ogledal potek del ureditve ribiškega pristanišča v Strunjanu. Kot je pojasnil, je z videnim zadovoljen, ribiči pa bodo imeli po koncu del dobre priveze in pogoje za svoje delo. Minister Židan se je srečal tudi z morskimi gospodarskimi ribiči in obiskal družbo Vinakoper. Prav tako se je srečal z županom Občine Piran dr. Petrom Bossmanom in tudi županom Občine Izola mag. Igorjem Kolencem.

Židan z županom Bossmanom na potir do Strunjana

Kot je po ogledu del v Strunjanu medijem navedel minister, gre za 866.000 evrov težko naložbo, ki se financira iz ribiškega sklada. “Zelo pomembno je, da se dela pravočasno končajo, tako da se lahko vloži zadnji zahtevek do konca letošnjega leta, da lahko mi potem denar v nekem sorazmerju refundiramo pri EU,” je dodal Židan.

Židan na ogledu školjčišča Strunjan

Zadovoljen je tudi piranski župan Peter Bossman, ki je poudaril, da imajo pri delih srečo z vremenom. Občina mora namreč do decembra pridobiti uporabno dovoljenje, da lahko dobijo povrnjen vložen denar. Sicer pa je izpostavil, da bodo z novim pristaniščem ribiči imeli boljše in bolj varne pogoje za delo. Po ureditvi razmer v Strunjanu jim tako v občini ostaja samo še ureditev območja Seče.

Židan z vodstvom Občine Izola

Občina bo za omenjeni projekt prejela do 866.000 evrov nepovratnih sredstev, od tega 722.000 iz Evropskega ribiškega sklada in 144.000 evrov iz državnega proračuna. Glede sestanka z ribiči pa je Židan povedal, da je danes dober dan, saj bodo objavili razpis za leto 2014, čez nekaj tednov pa bo objavljen še razpis za leto 2015, s čimer ribičem izplačujejo nadomestila.

Židan z ribiči

Na vprašanje o prevelikem številu dovolilnic in “popoldanskih” ribičih je Židan pojasnil, da so ribiči danes spraševali o možnosti, da bi država za ribištvo uvedla neki pavšal po vzoru katastrskega dohodka za kmetijstvo, na ministrstvu pa so se zavezali, da bodo o tem opravili razpravo s finančnim ministrstvom. Ribiči so ministra Židana vprašali tudi o možnosti, da bi zakonsko pravico do ribolova uredili v prid profesionalnim ribičem in ne t. i. hobi ribičem. Kot je pojasnil, so se dogovorili, da bodo ribiči pripravili svoj predlog, ki ga bodo nato na ministrstvu preučili.

Židan v kleti Vina Koper

V zvezi s polemiko okoli terana je minister poudaril, da je teran slovenska zgodba. “To je del naše identitete, nihče v Sloveniji na teranu ne more popustiti,” je komentiral hrvaško pobude o uvedbi izjeme za pridelavo vina pod imenom teran. Kot je spomnil, so od lanske jeseni Evropski komisiji poslali že sedem uradnih dopisov in pripravili dve študiji, prihodnji teden pa se bo minister na to temo srečal tudi s komisarjem, pristojnim za kmetijstvo in ribištvo, Philom Hoganom. Minister Židan od komisije pričakuje, da bo delovala transparentno in ščitila lastni pravni red. “Mi ne želimo škoditi Hrvatom, mi jim ničesar ne jemljemo,” je dodal.

Fajon: “Če ne bomo danes pripravljeni na begunce, bomo jutri tvegali več!”

“Begunstvo danes in jutri” je bil naslov javne razprave, ki jo je v četrtek, 16. julija, organizirala evropska poslanka Tanja Fajon (S&D/SD) v ljubljanski kavarni SEM. Na njej so mnenja z gostiteljico in zbranim občinstvom soočili Nina Gregori z Ministrstva za notranje zadeve, Andrej Šter z Ministrstva za zunanje zadeve, Tomo Križnar, aktivist za človekove pravice, Faila Pašić Bišić, častna ambasadorka medkulturnega dialoga, Klemen Mihelič iz humanitarne ustanove H.O.P.E. in Suleiman Jamous, humanitarni koordinator JEM.

Omizje 1

“Če ne bo Slovenija danes pripravljena na begunce, bo jutri tvegala več. Begunci prihajajo na evropska tla, v to jih silijo vojne, nasilje in revščina na Bližnjem vzhodu in Afriki, poleti jih lahko pričakujemo še več. Val moramo zajeziti tam, kjer se je začel, v kriznih žariščih, a hkrati moramo pomagati tistim, ki obupano iščejo golo preživetje. Slovenija ima moralno odgovornost. Brez javne razprave o begunstvu, razbijanja stereotipov in strahov, priprave ustreznih nastanitev in programov za vključitev beguncev v družbo, si bomo dolgoročno ustvarili večji problem. Ljudem bomo dali priložnost, da ne bodo prisiljeni beračiti na cestah, živeti v getih ali se zatekati h kriminalu, ne bomo odgovorni za izgubo novih človeških življenj, zmanjšali bomo varnostna tveganja. Ne le v Sloveniji, ampak na evropskih tleh na sploh, saj je odgovornost za begunce skupna. Ne pozabimo, da smo bili tudi Slovenci v zgodovini begunci,” je dejala Tanja Fajon, ki se sicer zaveda občutljivosti in teže problematike, a opozarja, “da se moramo o beguncih pogovarjati z begunci in s stroko, ki ima izkušnje, da bi laže naslovili vsa odprta vprašanja.”

Omizje 2

Udeleženci okrogle mize so se strinjali, da je potrebno rešitev poiskati na evropski ravni. Slovenija mora biti ob tem solidarna in prevzeti svojo vlogo. Nina Gregori je pripomnila, da temo migracij ne smemo potiskati v politično ozadje, Faila Pašić Bišić pa je nato dejala: “Politiko pogosto kreirajo tisti, ki nimajo večkulturnega ozadja, ter da sta sožitje in sobivanje temelja vsake demokratične družbe. Nič o beguncih brez beguncev.” O svojih dolgoletnih izkušnjah iz človekoljubnega dela z begunci v podsaharski Afriki sta spregovorila tudi Tomo Križnar in Suleiman Jamous. “Razlika med sprejemanjem beguncev iz Balkanskih vojn in med današnjimi je strah pred odprtim dialogom,” je dodal Andrej Šter, Klemen Mihelič pa je zaključil: “Človeški nagon je pomagati človeku v stiski.”

Omizje 3

Evropski parlament pripravlja samoiniciativno poročilo o migracijah, o katerem bo pristojni odbor LIBE razpravljal predvidoma oktobra. Poslanci imajo v razpravi trenutno dva delovna dokumenta o solidarnosti in varnih in pravnih poteh v Evropo. O porazdelitvi bremena in večjim ukrepom v pomoči beguncem bodo v ponedeljek govorili tudi pristojni ministri EU.

Omizje 4

Omizje 5

Videoposnetek omizja o beguncih:

Omizje Tanje Fajon z gosti o beguncih v kavarni SEM from Socialni demokrati on Vimeo.

Predsednik ptujske SD Levanič ob podpisu projektne koalicijske pogodbe: “Obljubljene spremembe na bolje želimo skozi programski sporazum končno tudi uresničevati.”

Predsednik ptujske Občinske organizacije Socialnih demokratov Dejan Levanič je s tamkajšnjim županom Mestne občine Ptuj Miranom Senčarjem danes podpisal programsko koalicijsko pogodbo. Socialni demokrati imamo v 29-članskem Mestnem svetu Ptuj v tem mandatu tri svoje svetnike. Kot je po podpisu sporazuma povedal Levanič, Socialni demokrati na Ptuju želimo, da se vse obljube, ki so bile dane pred volitvami, začnejo s konkretnimi projekti dejansko tudi uresničevati. “Po oktobrskih lokalnih volitvah se ne moremo znebiti občutka, da so Ptujčanke in Ptujčani razdeljeni bolj kot kadarkoli prej, zato si želimo povezovanja in s tem razlogom tudi pristopamo h programski koalicijski pogodbi,” je dejal Levanič in dodal, da si želijo povezave vseh, ki Ptuju želijo dobro.

“Tudi od župana Mestne občine Ptuj pričakujemo, da bo pri vodenju občine presegel kakršnakoli izključevanja, ampak bo energijo vlagal v povezovanja vseh, ne glede na politično pripadnost,” je še dejal Levanič. Obenem obljublja, da bomo Socialni demokrati zanesljiv, vendar kritičen partner v koaliciji. Ptujski SD smo sicer namesto politične koalicijske pogodbe vztrajal pri programski. V programskem dokumentu smo določili 12 konkretnih prioritetnih projektov. Prav tako smo jasno opredelili, kaj želimo v občini doseči na področju gospodarstva, turizma, javnega sektorja in predvsem socialnih storitev.

“Želeli smo, da tisto, o čemer smo se velikokrat pogovarjali pred volitvami, na primer o ureditvi starega mestnega jedra, povezovanju gospodarstva, razvoju turizma, ureditvi Ptujskega jezera in skrbi za mlade, zapišemo in to smo sedaj tudi naredili. Zdaj pa bomo delali na tem, da se bo vse zapisano tudi kar najhitreje uresničilo,” je zaključil predsednik Občinske organizacije SD Dejan Levanič.

Kopač Mrak: Odpis dolgov ljudem v socialni stiski bo brez davčnih posledic

Državni zbor bo v petek, 17. julija 2015, po nujnem postopku odločal o predlogu zakona o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov. “Če bo predlog zakona za odpis dolgov sprejet skupaj z dopolnili, bo upnikom in dolžnikom omogočil sporazumen odpis dolga brez davčnih posledic, v ponedeljek pa bodo vlada in upniki sklenili sporazum o izvedbi odpusta dolgov,” je danes povedala na ministrica za delo dr. Anja Kopač Mrak.

Podjetja, ki bodo odpisala dolg, po predlogu ne bodo plačevala DDV, posamezniki pa ne akontacije dohodnine, je novinarjem povedala ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak. Kot je dejala, bodo odpisovali dolgove, nastale pred letom 2014. Sporazum o odpustu dolga bo lahko sklenjen med 1. avgustom letos in 31. januarjem 2016. Za odpis dolga bodo lahko zaprosili dolžniki, ki so bili kadar koli v obdobju od 1. januarja do 30. junija prejemniki denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, veteranskega dodatka ali otroškega dodatka iz najnižjih treh dohodkovnih razredov.

Dolžnik je tudi t. i. povezana oseba, torej oseba, navedena v odločbi o pravici do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka oziroma otroškega dodatka in se njeni dohodki in premoženje upoštevajo pri ugotavljanju materialnega položaja v skladu z zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. “Potencialnih upravičencev za odpis dolga je približno 100.000,” je dejala ministrica Kopač Mrak.

V projektu bodo sodelovala podjetja energetike, elektro podjetja, upravniki, zavarovalnice in banke. Kot lastnice komunalnih podjetij, vrtcev in osnovnih šol bodo sodelovale občine. Finančna uprava RS bo upravičencem odpisovala zneske do 50 evrov, denimo denarne kazni za prometne prekrške ali znesek dohodnine. Odpisovali se bodo tudi preveč nakazani socialni prejemki, tako denarna socialna pomoč, otroški dodatek in varstveni dodatek. Najvišji znesek, ki ga za odpis dolgov lahko porabi država, je milijon evrov, zato bo eden od kriterijev za odpust dolga tudi vrstni red vlog.

Država, podjetja in občine se bodo o tem, koliko dolga bodo odpisale posamezniku, lahko odločile same. Odpust dolgov je del vladnega projekta pomoči najšibkejšim, katerega del je tudi pomoč deložiranim družinam in posameznikom ter nedotakljivost socialnih prejemkov v postopkih izvršbe.

Reševanja problematike deložiranih družin so se lotili skupaj z Rdečim križem Slovenije, Slovensko Karitas in Zvezo prijateljev mladine Slovenije ter republiškim stanovanjskim skladom. Deložirani bodo lahko začasno nastanjeni v 12 nezasedenih stanovanjih sklada v Ljubljani in drugih krajih Slovenije. V vladni projekt pomoči najšibkejšim sodi tudi novela zakona o izvršbi in zavarovanju, po kateri so denarna socialna pomoč, varstveni, otroški in pod določenimi pogoji veteranski dodatek izvzeti iz izvršbe.

Minister Židan: Zelo podpiram spodbujanje približevanja lokalne hrane potrošniku v urbanem okolju

Minister za kmetijstvo, gozdarsto in prehrano mag. Dejan Židan je obiskal tržnico hrane, ki je izključno iz lokalnega okolja. Gre za pilotni projekt spodbujanja približevanja lokalne hrane potrošniku v urbanem okolju. Center biotehnike in turizma GRM Novo Mesto je na Zaloški cesti v Ljubljani pri gostilni Jurman organiziral prvo Tržnico lokalne hrane.

Učenci novomeškega Centra na njej prodajajo izborno lokalno pridelano zelenjavo, sir, mesnine, moko, kruh, vina, olja in vse drugo, kar običajno gospodinjstvo potrebuje za običajen teden. Veliko proizvodov je tudi pridelanih s strani Centra GRM, zagotovljajo pa tudi ponudbo drugih prehranskih proizvodov, na primer svežih prepeličjih jajc in ekološkega likerja iz smrekovih vršičkov.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano podpira tovrstne aktivnosti spodbujanja informiranja, pospeševanja, prodaje oziroma ponudbe lokalne hrane, zato se je tržnice udeležil tudi minister Dejan Židan. Pri tem pilotnem projektu gre za obetaven poskus spodbujanja pozitivnih odnosov v prehranski verigi.

Obrambna ministrica Katič generalnemu sekretarju NATO Stoltenbergu predstavila Center odličnosti za gorsko bojevanje

Na povabilo predsednika vlade se je na uradnem obisku v Sloveniji mudil generalni sekretar zveze NATO Jens Stoltenberg. V delegaciji premiera je bila tudi ministrica za obrambo Andreja Katič, ki je s sodelavci generalnemu sekretarju zavezništva predstavila delovanje Natovega centra odličnosti za gorsko bojevanje. Kot je ob obisku centra v Poljčah dejala ministrica za obrambo Andreja Katič, je Vlada Republike Slovenije odločitev o izvedbi postopkov za ustanovitev in akreditacijo centra sprejela ob deseti obletnici našega članstva v zvezi NATO, 14. marca lani. Nosilca izvedbe sta Ministrstvo za obrambo in Generalštab Slovenske vojske, v procesu pa so sodelovala tudi druga ministrstva. Ministrica Andreja Katič je izrazila zadovoljstvo, da proces uspešno poteka, kar je potrdil tudi obisk predstavnikov Zavezniškega poveljstva za preoblikovanje (Allied Command Transformation – ACT) maja letos.

Jens Stoltenberg in Andreja Katič

Ministrica Katič je poudarila, da Slovenija trdno podpira transformacijska prizadevanja zveze NATO in partnerjev, ter izrazila prepričanje, da center odličnosti v Sloveniji predstavlja učinkovito orodje pametne obrambe v okviru zavezništva. Slovenija je skladno z zavezami zagotovila osebje in temeljne zmogljivosti za delovanje centra, ki že združuje številne izkušnje, kar je po prepričanju ministrice odlična osnova za zagotovitev nadaljnjega razvoja koncepta in izpolnitev zahtev doktrine gorskega bojevanja. Na ta način bodo v okviru centra povečevali zmogljivosti vojaških enot za gorsko bojevanje, hkrati pa povečali stopnjo njihove interoperabilnosti.

V nadaljevanju je poslanstvo in vizijo centra podrobneje predstavil njegov direktor, polkovnik Boštjan Blaznik, ki je izpostavil predvsem večnacionalni pristop v delovanju centra in nujnost njegovega povezovanja s civilnim okoljem, predvsem univerzami, znanstveno-raziskovalnimi ustanovami in podjetji. Generalni sekretar zveze NATO Stoltenberg je pohvalil zavzetost pripadnikov Slovenske vojske pri ustanavljanju centra. Izpostavil je pomen centra za povezljivost vojsk zavezništva in raziskav. Kot je dejal Stoltenberg, Slovenija v okviru zavezništva prispeva na različne načine. Ob robu obiska v Poljčah, so predstavniki podjetja Elan generalnemu sekretarju zveze NATO pokazali prototip nove turne smučke.

Židan: Kmetijski ministri EU na zasedanju v Bruslju tudi o GSO in razmerah na trgu prehrane

Ministri EU, pristojni za kmetijstvo in ribištvo, med njimi slovenski minister mag. Dejan Židan, so na tokratnem zasedanju Sveta EU obravnavali vrsto pomembnih vsebin. Komisija je podala informacijo glede nadaljnjih korakov pri obravnavi zakonodajnega predloga, ki združuje obstoječi šolski shemi za sadje in zelenjavo ter za mleko. Slovenski kmetijski minister Židan je pozval k pripravi poenostavitve šolske sheme mleka. “To bi nam omogočilo, da damo dodatne količine mleka šolarjem in s tem ugodno vplivamo na prehranjevalne navade, hkrati pa s trga umaknemo del mleka,” je minister pojasnil za medije v Bruslju.

Zasedanje ministrov EU 1

Minister Židan je opozoril tudi na težavo hitrega padanja cen pri svinjskem mesu. Gre sicer za težavo, tako Židan, ki je v nekaterih državah bolj prisotna kot v Sloveniji, ki je nedavno izvedla pomembno akcijo označevanja svinjskega mesa in ugotovila kar nekaj primerov, ko skušajo tuje meso označiti kot slovensko. Če omenjeno težavo odpravljamo sami, pa na slovenski trg prihajajo meso in mlečni izdelki po neobičajno nizkih cenah, ki so celo nižje od cen v državah, od koder ti proizvodi prihajajo. “To lahko označimo kot predatorsko dejanje in Evropsko komisijo sem pozval, da državam članicam predstavi ukrep, kako naj proti takšnim praksam ukrepamo,” je dejal Židan. Težave na trgu prehrane so bile izpostavljene predvsem v luči nedavne odločitve Rusije, da za eno leto podaljša prepoved uvoza nekaterih kmetijsko-živilskih proizvodov s poreklom EU.

Zasedanje ministrov EU 2

Minister Židan pričakuje tudi težave pri sadju, zlasti pri jabolkih. Slovenija je tako pozvala, da se pri pripravi reševalnega paketa za to področje ne upoštevajo le države, ki izvažajo v Rusijo, temveč tudi države, ki jih ruski ukrepi posredno prizadenejo. “Lani smo denimo izvajali ukrep, ko smo s trga umaknili 3000 ton sadja in ga pomemben del namenili humanitarnim organizacijam,” je povedal Židan. Komisija je na zasedanju kmetijskih ministrov predstavila tudi ugotovitve iz pregleda postopka odločanja o gensko spremenjenih organizmih (GSO) ter predlog uredbe, ki naj bi državam članicam dal možnost prepovedi oz. omejitve uporabe gensko spremenjene hrane in krme. Predstavljeni predlog je po Židanovih besedah zelo slab, nedodelan in države potiska v nejasen položaj. Ministri so zato komisijo pozvali, da ga izpopolni.

Zasedanje ministrov EU 3

Minister Židan je kolege v Bruslju tudi obvestil o mednarodni ministrski konferenci, ki jo na temo kmetovanja brez GSO 21. avgusta pripravlja Slovenija. “Vesel sem, da se je vabilu na konferenco že odzval predsedujoči, luksemburški kmetijski minister, prav tako je udeležbo že potrdilo več ministrov,” je povedal in dodal, da je v Bruslju predstavil tudi rezultate mednarodne konference o gozdovih, ki je maja potekala v Sloveniji in katere ključno sporočilo je, da moramo skrbeti za gozdnatost. Na tokratnem zasedanju Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo, ki prvič poteka pod predsedovanjem Luksemburga, so se ministri sicer seznanili tudi s programom oz. prednostnimi nalogami predsedujoče države članice v drugi polovici leta 2015.

Zasedanje ministrov EU 4

Več o tokratnem zasedanju Sveta ministrov EU, pristojnih za kmetijstvo in ribištvo, na povezavi: http://skrci.me/K5A07

Predsednik SD Židan pozdravil dosežen dogovor med EU in Grčijo

“Socialni demokrati smo se ves čas zavzemali, da pride do dogovora med EU in Grčijo za razrešitev krize, zato pozdravljamo načelni politični dogovor evropskih partnerjev o začetku pogajanj o tretjem programu pomoči za Grčijo, ki bo Grkom omogočil nadaljnje reševanje finančne krize, preprečil kolaps bančnega sistema in hkrati zagotovil njihov obstoj v evroconi.

V SD verjamemo tudi, da bo grški parlament kmalu sprejel prvi niz obljubljenih ukrepov. Zavedamo se, da bo pot do dokončnega dogovora še dolga in težavna, saj bo potrebno dogovorjeno še izpeljati v praksi, a ključno v tem trenutku je, da se zadeve v zvezi z Grčijo premikajo v pravo smer.

Dobro je, da se vsi evropski partnerji, tudi Grki, zavedajo, da je sklepanje kompromisnih dogovorov v korist vsem članicam EU in evrske skupine ter zagotavlja stabilnost Evrope, zato bo morala tudi Grčija zdaj dovolj hitro sprejeti ključne javnofinančne in reformne ukrepe s seznama, ki jih je minuli konec tedna poslala evrskim partnerjem.

Socialni demokrati menimo, da mora biti v evropskem dogovoru z Grčijo nakazana tudi smer ekonomske rešitve, ki bo omogočala Grkom odpiranje novih delovnih mest in nov zagon grškega gospodarstva, kar pa bi lahko dosegli z neke vrste novim ‘Marshallovim planom’ za Grčijo. Grškemu ljudstvu bi s tem jasno sporočili, da jim želimo resnično pomagati iz krize ter da je gospodarsko močna Grčija tudi edina prava rešitev za združeno Evropo.”

Obrambna ministrica Katič obiskala vajo jamarskih reševalcev

V Hudi luknji med Velenjem in Mislinjo je v soboto, 11. julija, potekala vaja pripadnikov Jamarske reševalne službe pri Jamarski zvezi Slovenije. Na njej so prikazali reševanje ponesrečenca iz jame. Po vaji je zbrane nagovorila ministrica za obrambo Andreja Katič. Poudarila je, da jo je vaja, ki si jo je ogledala, prepričala, da so jamarji dobro usposobljeni in usklajeni v delovanju ter da imajo primerno opremo. Kljub odlični usposobljenosti slovenskih jamarjev in dobri opremi pa se v jamah, ki jih je v Sloveniji precej, pogosto dogajajo nesreče.

Jamarji in jamarski reševalci praktično vsako leto posredujejo ob raznovrstnih nesrečah v podzemnem svetu. Zato je pomembno stalno vzdrževanje visoke ravni usposobljenosti ekip, ki so sposobne reševati v najtežjih pogojih jamskega sveta. Kot je v svojem nagovoru poudarila ministrica bo Ministrstvo za obrambo tudi v prihodnje ohranilo enako raven sofinanciranja za usposabljanja, vaje in opremljanje jamarskih reševalcev.

Katič na vaji jamarskih reševalcev

Ministrica za obrambo Andreja Katič se je jamarskim reševalcem zahvalila, da tako predano skrbijo za varnost vseh, ki jih privlači čudovit podzemni svet, ki ga premore Slovenija. Po besedah ministrice so pomemben del sil za zaščito in reševanje in ob tem poudarila njihovo požrtvovalnost, saj delujejo kot prostovoljci in tako svoj prosti čas namenjajo usposabljanju. “S tem pomembno prispevate k varnosti v Republiki Sloveniji,” je še ocenila ministrica. Ob tem je izpostavila tudi njihovo sodelovanje z jamarji v drugih državah.

Katič nagovorila jamarske reševalce

Zbrane so nagovorili tudi župan Občine Mislinja Bojan Borovnik, predstavnik Mestne občine Velenje Andrej Rupreht, predsednika Jamarske zveze Slovenije Matej Mihailovski, vodja Jamarske reševalne službe Walter Zakrajšek in predsednik Koroško-šaleškega jamarskega kluba Speleos-Siga Matic Boršnak. V nadaljevanju je ministrica za obrambo Andreja Katič vodstvu Jamarske reševalne službe in Reševalnega centra Velenje v operativno uporabo predala terenski vozili.

Ministrica Katič na obisku PGD Škale poudarila, da na mladih temelji prihodnost slovenskega gasilstva

Ministrica za obrambo Andreja Katič je bila osrednja govornica na slovesnosti ob 60. obletnici ustanovitve Prostovoljnega gasilskega društva Škale pri Velenju, kjer so v okviru slovesnosti gasilci prevzeli avtomobilsko cisterno GVC 16/25. V začetku svojega govora je obrambna ministrica Katič poudarila, da je kot domačinka ponosna, da je gasilstvo v Mestni občini Velenje in vsej Šaleški dolini zelo razvito. Gasilkam in gasilcem je izrazila veliko spoštovanje do njihovega humanega poslanstva, katerega del so spoprijemanje s težkimi trenutki, stisko nemočnih, poškodbami, bitko za življenje in žal tudi z najhujšimi izidi. Dejala je, da kljub temu v njihovi družbi vedno vladata pozitivno vzdušje in optimizem.

Zgledno urejen gasilski dom v Škalah, v katerem poteka bogato kulturno in društveno življenje, je po njenih besedah ponos kraja, pa tudi dokaz velikega prizadevanja, da bi ljudi povezali med seboj v slogi in tovarištvu. Dejala je še, da je prav, da ženske in moški enakopravno odločamo o javnih zadevah, saj lahko vsi skupaj in z vsem svojim znanjem najbolje pripomoremo k skupnemu dobremu. V Prostovoljnem gasilskem društvu Škale sicer deluje kar več kot 40 odstotkov gasilk.

Ministrica za obrambo na obisku PGD Škale

Ministrica za obrambo Andreja Katič je izpostavila tudi pomen pridobivanja mladih za delo v gasilstvu. “Na mladih gasilkah in gasilcih temelji prihodnost slovenskega gasilstva,” je poudarila ministrica Katič. Slovenska vojska letos ponuja zaposlitev 300 novim vojakinjam in vojakom. V naših obrambnih silah so dobrodošli fantje in dekleta, ki se čutijo sposobne za opravljanje vojaškega poklica.

Ministrica Katič je tudi povedala, da bo v novem nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje 2016–2022 znova izpostavljen status gasilcev oziroma prostovoljnih reševalcev. Gasilkam in gasilcem Prostovoljnega gasilskega društva Škale je ministrica za obrambo Andreja Katič čestitala ob 60-letnici Prostovoljnega gasilskega društva Škale. Čestitala jim je tudi za bronasti znak Civilne zaščite, ki so ga ob letošnjem dnevu Civilne zaščite dobili za delo pri odpravljanju posledic žleda leta 2014.