Židan: “Slovenski Socialni demokrati čim prej pričakujemo nov predlog Grčije z rešitvami za izhod iz krizne situacije.”

Predsednik slovenskih Socialnih demokratov mag. Dejan Židan na novinarski konferenci o nadaljnih korakih za reševanje finančne krize v Grčiji po nedeljskem referendumu, kjer so se Grki večinsko izrekli proti pogojem, ki so jih v zameno za novo finančno pomoč postavili mednarodni posojilodajalci. Židan je medijem pojasnil, da je o Grčiji danes razpravljal kolegij predsednika SD in poudaril, da se Socialni demokrati zavedamo, da je referendum demokratičen način odločanja in da mora EU njihovo odločitev spoštovati. Tako v SD pričakujemo vrnitev vseh strani za pogajalsko mizo, obenem pa poudarjamo, da obveznosti Grčije z referendumom niso prenehale in njihov dolg do upnikov ostaja.

Slovenski Socialni demokrati tudi čim prej pričakujemo nov predlog Grčije z rešitvami za izhod iz krizne situacije. Po mnenju SD bi bilo dobro, če vključuje iskanje fiskalne vzdržnosti, bistveno večji napredek pri pobiranju davkov in določitev deleža, ki naj ga k reševanju države prispevajo tudi bogati Grki, npr. ladjarji. “V Grčiji pa mora priti tudi do odpiranja novih delovnih mest in zagona gospodarstva, to pa bi lahko dosegli z neke vrste novim ‘Marshallovim planom’ za Grčijo,” je poudaril predsednik SD.

Židan ne želi, da bi bili evropski voditelji do Grkov škodoželjni, “tudi zato, ker je tudi na strani EU krivda za težak gospodarski in varnostni položaj v Grčiji”. Tako predsednik SD izpostavlja solidarnost z Grki, ki pomeni nadaljnje iskanje poti reševanja Helenske republike. “Grčije kljub referendumu ne moremo kar odmisliti,” meni Židan, “saj bi ji to povzročilo veliko gorja, za EU pa bi bilo mogoče breme preveliko.”

Predsednik SD Židan je na željo medijev komentiral tudi odstop grškega finančnega ministra. Varufakisova nespretna pogajalska taktika, ki je v nekem trenutku spominjala na igro zmagaš ali izgubiš, je po besedah predsednika SD Židana pripeljala do tega, da Grki danes ne vedo, kdaj bodo lahko dvignili denar iz bank, ali bodo upokojenci dobili izplačane pokojnine in javni uslužbenci plače. “To je posledica napačno vodenih pogajanj grške vlade, ki jih je v veliki meri vodil finančni minister,” je še dejal Židan.

Celotno novinarsko konferenco predsednika SD na temo Grčije si lahko ogledate v videoposnetku.

Predsednik SD Dejan Židan o reševanju grškega problema 06-07-2015 from Socialni demokrati on Vimeo.

MDDSZ objavilo javno naročilo za predplačniške kartice za prejemnike sredstev

Kot je povedala ministrica dr. Anja Kopač Mrak “na MDDSZ uresničujemo del Paketa o pomoči socialno najbolj ranljivim, ta teden bo v DZ tudi že novela zakona o izvržbi, ki onemogoča zaračunavanje stroškov vpogleda v račune prejemnikov denarne socialne pomoči, ob tem pa je oddano tudi že javno naročilo za izvedbo predplačniških kartic.” Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je namreč v petek, 3. 7. 2015, objavilo javno naročilo za predplačniške kartice za prejemnike sredstev iz naslova pravic iz javnih sredstev. Predmet javnega naročila so predplačniške kartice (t.i. socialni računi), ki bodo omogočali prejemnikom nekaterih prejemkov po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki ne morejo odpreti bančnega računa in prejemnikom, ki ne morejo razpolagati s temi sredstvi v celoti, da te prejemke prejmejo preko predplačniške kartice.

Številni prejemniki socialnih transferjev se srečujejo s situacijo, ko jim banke zaračunavajo nadomestilo za izvrševanje sklepov o izvršbi in zavarovanju v skladu s 142. členom Zakona o plačilnih storitvah in sistemih. Ker gre za prejemnike socialnih transferjev, ki so namenjeni preživetju, ostanejo le-ti brez pomembnega dela sredstev, upniki pa se vseeno ne morejo poplačati, tako da dolg vseeno ostane. V ta namen so bile pripravljene spremembe Zakona o izvršbi in zavarovanju (v skrajšanem postopku v DZ).

Spremembe se nanašajo na prepoved zaračunavanja stroškov vpogleda bank pri določenih prejemkih, med katerimi so tudi socialni transferji. Kljub uveljavitvi novega 102.a člena ZIZ ta problematika ne bo v celoti rešena, zato se bo za te prejemnike in za prejemnike, ki nimajo oziroma ne morejo odpreti osebnega računa pri banki, vzpostavilo sistem, ki bo preko izdajanja in aktiviranja predplačniških kartic omogočal prejemanje določenih prejemkov po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Predplačniške kartice bodo omogočale kartični način poslovanja brez bančnega računa, za katerega se bodo upravičenci odločili prostovoljno.

Predplačniške kartice sodijo v paket ukrepov za pomoč socialno najšibkejšim, ki vključuje tri ključna področja: odpis dolgov, rešitve na področju deložacij in ureditev problematike zaračunavanja stroškov povezanimi z vpogledom v tekoče račune prebivalcev ter zapiranje oz. nezmožnost odpiranja bančnih računov.

Več o javnem naročilu za predplačniške kartice si lahko preberete na povezavi: http://skrci.me/BNgCg

Velenjski župan Kontič: “V Šaleški dolini bomo pili boljšo vodo.”

V občinah Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki so junija zaključili projekt Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini. V sklopu projekta so tako zgradili tri čistilne naprave, prek 43 kilometrov magistralnega in primarnega vodovodnega omrežja in uredili daljinski nadzor s hidravlično analizo ter zasnovo za daljinsko odčitavanje števcev. S tem so zagotovili čisto in ustrezno pitno vodo za približno 45.000 prebivalcev Šaleške doline ter za 1730 prebivalcev povečali število priključenih prebivalcev na omrežje za oskrbo z vodo v projektnem območju.

Po oceni župana Mestne občine Velenje Bojana Kontiča gre za zelo zahteven, obsežen in največji projekt na področju vlaganj v komunalno infrastrukturo v zadnjih 30 letih v Šaleški dolini. S stališča širšega pomena pa bo projekt po Kontičevih besedah prinesel dolgoročno varno in zanesljivo oskrbo z vodo. Projekt je bil sicer prvotno ocenjen na dobrih 40 milijonov evrov, a jim ga je uspelo dokončati s precej manj sredstvi. Tako je bila vrednost projekta sedaj slabih 36 milijonov evrov. Od tega so šaleške občine zagotovile dobrih 18 odstotkov, preostanek pa so bila evropska sredstva.

Minister Židan med obiskom na Saškem tudi o gospodarjenju z državnimi gozdovi

Kmetijski minister mag. Dejan Židan se je mudil na obisku nemške Zvezne dežele Saška, kjer se je s tamkajšnjim deželnim kolegom Thomasom Schmidtom pogovarjal o krepitvi gospodarskega sodelovanja. Minister Židan se je skupaj s slovensko veleposlanico v Zvezni Republiki Nemčiji mag. Marto Kos sestal s predstavniki gospodarstva s področij gozdarstva, žagarstva, lesne industrije in prehrane. Minister Židan je z nemškim kolegom Schmidtom obiskal gozdarsko podjetje Saški gozdovi, ki upravlja s saškimi gozdovi in dobil nasvete za delovanje napovedane slovenske različice tovrstnega podjetja. Nemška dežela Saška je namreč pred nekaj leti upravljanje in gospodarjenje z državnimi gozdovi prepustila državnemu podjetju.

Slovenski minister Židan je za medije povedal, da so med obiskom pridobili mnogo informacij, ki bodo koristna za napovedano slovensko podjetje za upravljanje z državnimi gozdovi. “Dali so nam mnogo informacij, tudi s področja najetja uslug v državnem gozdu. Predvsem na kakšen način jih najemati, da je to ekonomsko najbolj upravičeno. Dobili smo tudi informacije s področja prodaje lesa,” je povedal Židan in dodal, da njegovo ministrstvo želi z zakonom o gospodarjenju z gozdovi v državni lasti ustanoviti podjetje Slovenski državni gozdovi, ki bi gospodarilo z gozdovi v lasti države. To vključuje oddajo sečnje, spravila, izgradnjo gozdne infrastrukture ter gojitvenih in drugih del v gozdu, prodajo posekanega lesa ter nakup in prodajo gozdnih zemljišč za namen povečanja deleža državnega gozda. Predvideno je tudi, da bo gospodarska družba za pravico do upravljanja z državnimi gozdovi v proračun plačevala delež dobička.

Do obravnave na vladi še ni prišlo zaradi dogovarjanj med koalicijskimi partnerji. A Židan je povedal, da so okoli ciljev in načel ustanovitve podjetja sedaj usklajeni, prav tako pa ni več razhajanj glede samega gospodarjenja z državnim gozdom. Ta mora biti po trditvah Židana samo prva stopnička v verigi gozd-les. “S stališča države je zelo pomembno, da čim več lesa, posekanega v državnem gozdu, ostane v Sloveniji, se ga tukaj zažaga in iz njega oblikuje izdelke. To namreč prinaša nova delovna mesta, dodano vrednost in tudi več dobička,” je povedal Židan. Po njegovih zagotovilih sedaj usklajujejo le še to, kako v zakon zapisati izvedbeni del nadaljevanja gozdno-lesne verige. “Vsi si želimo, da bi les iz državnega gozda tudi predelan v Sloveniji. Seveda pa moramo to v zakon napisati tako, da bo v skladu s slovenskim in evropskim pravnim redom,” je pojasnil Židan in izrazil optimizem, da bodo to uredili v roku tedna ali dveh in bo lahko zakon šel v nadaljnjo obravnavo.

Židan je sicer še poudaril, da je Saško obiskal v okviru slovenskih naporov za “osvajanje” posameznih nemških dežel. Lani je trgovinska menjava med Nemčijo in Slovenijo prvič presegla 10 milijard evrov, od tega je menjava Saško znašala 205 milijonov evrov. Židan je napovedal, da želijo to številko povišati. Zato je tudi Schmidta povabil, naj naslednje leto z gospodarsko delegacijo obišče Slovenijo. “Cilj ni samo dobro sodelovanje Saške in Slovenije na področju avtomobilske in še katere druge industrije, temveč da podoben model ustvarimo tudi na področju gozdarstva in lesarstva,” je še povedal Židan.

Predsednik Židan po klavzuri: “Veliko moramo še uresničiti, a Socialni demokrati gremo lahko optimistično v prihodnje obdobje.”

Socialni demokrati smo se sestali na klavzuri razširjenega Predsedstva SD. Sodelovali so vodstvo SD, poslanska skupina SD, ministri stranke, državni sekretarji, župani in pa lokalna mreža, člani pa smo naredili presek polletnega delovanja od zadnjega kongresa in v odprtem pogovorom razpravljali, kako naprej. Kot je v izjavi za medije pojasnil predsednik SD mag. Dejan Židan, je bil namen srečanja predvsem ta, da pred političnimi počitnicami podamo oceno dosedanjega dela in se pripravimo na delo v jeseni, smo pa se dotaknili tudi aktualnih vprašanj, nezadovoljni smo predvsem s potekom privatizacije, zelo pa skrbi nas tudi grška kriza.

Klavzura SD v Ljubljani

“Veliko pogovora je bilo tudi o aktualnih političnih temah, najbolj izpostavljena tema, ki izrazito zadeva Slovenijo, je kriza v Grčiji,” je dodal Židan. V SD namreč ocenjujemo, da se premalo ljudi zaveda, da ne gre samo za finančno krizo, ki bi bila po Židanovem mnenju še najlažje rešljiva, pač pa za politično in varnostno krizo. “Sam primer Grčije kaže na to, kam pripeljejo državo stranke, ki obljubljajo stvari, ki jih je ne morejo izpeljati,” je poudaril predsednik SD Židan. Po njegovem se moramo trenutno osredotočiti predvsem na to, kako pomagati Grčiji in Grkom. Tudi Evropa si v tem trenutku ne more privoščiti novega varnostnega tveganja, je ocenil predsednik SD.

Člani na Klavzuri SD

Ministri iz vrst SD so sicer na klavzuri predstavili prioritete dela v naslednjem obdobju. Židan je v izjavi medijem izpostavil projekt ministrice dr. Anje Kopač Mrak za pomoč najšibkejšim preko odpisa dolgov. “Ta projekt ob podpori vladne koalicije poteka in verjamemo, da bo začel delovati čez nekaj mesecev,” je dejal predsednik SD. Prav tako je Židan dodal, da se bo jeseni pogledalo koalicijsko pogodbo in naredilo pregled kaj vse se je uresničilo in katere zadeve še stojijo. Po njegovem mnenju so trije ministri iz vrst SD v letu dni vlade uresničili kar precej zadev, ki so bile dogovorjene, zato jim bo jeseni lažje začeti z novimi projekti.

Klavzura razširjenega Predsedstva SD

Med člani predsedstva je bilo po njegovih besedah slišati predvsem veliko nezadovoljstva glede poteka privatizacije, tudi najnovejše prodaje Nove kreditne banke Maribor (NKBM). Židan verjame, da bodo lahko po preučitvi vse potrebne dokumentacije prodajo ocenili kot škodljivo za državo. “Pojasnjevanje, da je pri privatizaciji pomembno samo to, da se podjetja prodajo, je povsem napačno,” je še poudaril Židan.

Privatizacija v nekaterih podjetjih je po njegovem sicer smiselna, vendar se mora doseči “maksimalno dobra cena”. “Če v nekem trenutku razmere na trgu niso primerne za prodajo, je potrebno to zaustaviti, počakati leto, dve ali tri, z namenom, da država dobi največji možni iztržek,” meni Židan. “Socialni demokrati smo del te vlade, v to načelno stališče pa želimo prepričati tudi ostala dva koalicijska partnerja. Nismo še uspešni, se bomo pa trudili naprej,” še pravi Židan. Sicer pa dodaja, da gre stranka SD v prihodnje obdobje optimistično.

Predsednik Židan je na prošnjo medijev komentiral tudi odhod poslanca Bojana Dobovška iz poslanske skupine SMC. Po njegovem mnenju SD ni več pogrešljiva stranka v koaliciji, katera ima skupaj še vedno 51 glasov, vendar so se po Dobovškovem odhodu iz PS SMC razmerja v koaliciji spremenila tako, da imata SMC in DeSUS skupaj brez SD le 45 glasov, kar ne zagotavlja absolutne večine v DZ. “Socialni demokrati smo zdaj tista stranka, ki zagotavljamo 46 glasov koalicije in več,” je v izjavi novinarjem poudaril Židan.

Zakon o pogojih za izvedbo odpusta dolgov po nujnem postopku v DZ že prihodnji teden

Vlada je sprejela predlog Zakona o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov, ki ga je pripravilo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pod vodstvom ministrice dr. Anje Kopač Mrak. Predlog zakona sodi v paket ukrepov za pomoč socialno najšibkejšim državljanom, med drugim pa s posebnimi davčnimi ureditvami poenostavlja postopekodpisa dolgov in odpravlja dodatne stroške. Vlada želi s predlaganim zakonom socialno najbolj ogroženim državljanom pomagati z odpisom dolgov, ki izvirajo iz stroškov gospodinjstva oz. rednih življenjskih stroškov, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. Zagotoviti želijo tudi pogoje, da pri tem ne bodo nastajali dodatni stroški za dolžnike in upnike. Na podlagi veljavne davčne zakonodaje se namreč odpust dolga lahko šteje kot drug dohodek in je obdavčen. Ker vlada z odpisom dolgov ne želi nalagati dodatnih stroškov državljanom, se s predlogom zakona določa oprostitev plačila dohodnine od dolga, ki se odpusti fizični osebi.

Predlog zakona poenostavlja tudi izvedbo odpisov dolgov na strani upnikov in določenih dolgov s strani države. To pomeni, da nihče v postopku odpustadolgov ne bo imel dodatnih stroškov in da bodo postopki poenostavljeni, so pojasnili v uradu. Predlog zakona tako po ocenah vlade omogoča pogoje za učinkovit odpis dolga oz. določa posebno davčno ureditev dohodkov, ki odstopa od sistemske ureditve, in posega v več predpisov, ki bi sicer onemogočili učinkovito izvedbo ukrepa odpisa dolga. Odpis dolga bo sicer izveden na podlagi sporazuma med predlagateljem zakona in upniki, ki imajo terjatve do državljanov, ki so se znašli v hudi materialni in socialni stiski. Upniki bodo k odpisu dolga pristopili prostovoljno.

V predlogu zakona so določene tudi okoliščine oz. pogoji, za katere velja posebna davčna obravnava, tako so jasno opredeljeni tudi dolžniki, in sicer so to prejemniki denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, veteranskega dodatka, določeni prejemniki otroškega dodatka, kot tudi osebe, katerih dohodki in premoženje se upoštevajo pri ugotavljanju materialnega položaja. Vlada je predlagala, da se zakon sprejme po nujnem postopku, saj je treba olajšati oz. razbremeniti socialno najbolj ogrožene do jeseni, in sicer zaradi novih stroškov, ki nastanejo v jesenskih mesecih, predvsem z novim šolskim letom, ki staršem nalagajo nove velike obremenitve, jesenski čas pa je povezan tudi s stroški nove kurilne sezone. Kolegij predsednika Državnega zbora je predlog vlade po nujnem postopku sprejel in bodo tako o zakonu poslanci odločali že naslednji teden na izredni seji DZ.

Več informacij o predlogu zakona najdete na povezavi: http://skrci.me/SM3SK

Podpredsednica SD Tanja Fajon: Socialni demokrati menimo, da so vrata EU za Grčijo še vedno odprta

Iz Grčije še naprej prihajajo mešana sporočila. Za tem, ko se je ob polnoči iztekel program pomoči državi iz reševalnega mehanizma, je grški premier ponoči zaprosil za novo pomoč ter sporočil posojilodajalcem, da z manjšimi popravki sprejema pogoje upnikov. Vlada pa ob tem ne spreminja poziva državljanom, naj na referendumu v nedeljo glasujejo proti predlogu v zameno za program pomoči, ki ni več veljaven.

Socialni demokrati (SD) menimo, da je potrebno narediti vse, kar je v naši moči za preprečitev poslabšanja razmer ter morebitne grške in evropske tragedije. Grki trpijo že predolgo. Politična preigravanja ter medijska manipulacija grške vlade škodijo predvsem Grkom samim, ki zaradi nujnih ukrepov sedaj le s težavo dostopajo do svojih finančnih virov, bančni sistem pa je močno ogrožen.

V SD smo prepričani, da bodo grški voditelji ravnali pravilno le če ta hip premorejo največjo mero odgovornosti, preudarnosti in premišljenosti. V zadnjih mesecih je bilo preveč nepričakovanih reakcij in nezadovoljstva na obeh straneh pogajalske mize. Časa in potrpljenja za preigravanje ni več in edina pravična poteza bo tista, ki je Grčijo enkrat in za vselej popeljala iz krize, ki sta jo povzročila strogo varčevanje in trojka.

Nedeljski referendum, v kolikor bo do njega res prišlo, bo resen preizkus za evropski projekt in hkrati za trenutek resnice in prihodnost Grčije. Problem ni samo grški, ampak tudi evropski. Zato mora biti tudi rešitev evropska. Socialni demokrati bomo vedno podpirali poglobitev evropske ekonomske in monetarne unije, okrepitev evroobmočja in nadgraditev evropske ideje.