Ministrica Katič na odprtju prenovljene meteorološke postaje na Kredarici

V soboto, 29. avgusta, je na Kredarici potekal slovesni dogodek obeležitve šestdesetih let neprekinjenih meteoroloških meritev in opazovanj na Kredarici. Ob tem je bila odprta prenovljena meteorološka postaja ter podpisan nov Sporazum o operativnem sodelovanju med Ministrstvom za obrambo in Ministrstvom za okolje in prostor pri izvajanju meteorološke, hidrološke, oceanografske in lavinske dejavnosti ter spremljanju in proučevanju naravnih nesreč. Sporazum sta na Kredarici podpisali ministrica za obrambo Andreja Katič in ministrica za okolje in prostor Irena Majcen.

Ministrica za obrambo Katič je po podpisu povedala: “Veseli me, da s podpisom tega sporazuma nadaljujemo odlično sodelovanje med ministrstvoma in organi v sestavi, torej Slovensko vojsko in Agencijo RS za okolje. Novembra bo minilo deset let, odkar je Slovenska vojska s svojimi pripadniki navzoča tu v osrčju slovenskih gora. Veseli me, da smo ob tej priložnosti našim pripadnikom in meteorologom posodobili meteorološko postajo. V bodoče jim bomo morali posodobiti tudi bivalne prostore, saj so vremenske razmere tu v visokogorju pozimi izredno neugodne, fantje, ki so tu, pa odvisni od sebe in svoje iznajdljivosti.” Ministrica se je ob zaključku zahvalila vsem, ki so pomagali pisati 60-letno zgodbo meteorološke postaje.

Podpis sporazuma MORS in MOP na Kredarici

Nov sporazum je nadaljevanje že do sedaj odličnega sodelovanja obeh ministrstev ter Agencije RS za okolje in Slovenske vojske. Začelo se je leta 2003, ko sta obe ministrstvi sklenili dogovor o sodelovanju z namenom razvoja meteorološke dejavnosti z vidika obrambnega sistema s ciljem večje racionalnosti in učinkovitosti dela obeh ministrstev. Čez dve leti sta to nadgradili Slovenska vojska in Agencija RS za okolje, vključno s skupnim izvajanjem meteoroloških in lavinskih meritev in opazovanj na Kredarici.

Redne meritve in opazovanja vremena in snežne odeje so glavni vir informacij za obveščanje javnosti o trenutnih razmerah v slovenskem visokogorju tako poleti kot pozimi. Hkrati dolgoletne meritve in opazovanja vremena na Kredarici prispevajo v skupno zakladnico informacij o podnebju visokogorja, ki je na spremembe podnebja in njihove posledice še posebej občutljiv.

V dosedanjih 60-tih letih neprekinjenega delovanja meteorološke postaje na Kredarici so opazovalci izmerili in zabeležili množico podatkov o vremenu in snežnih razmerah na Kredarici in njeni okolici. S tem niso omogočili le stalne obveščenosti javnosti o razmerah v gorah, temveč so prispevali tudi pomemben delež k proučevanju vpliva podnebnih sprememb v visokogorju. Ker gre za podatke zbrane daleč od urbanih predelov, lahko iz njih razberemo, kako se je spreminjalo podnebje v naravnem okolju in kako so te spremembe vplivale na visokogorsko okolje. Podatke zbrane na Kredarici zato koristno uporabljajo v svojih raziskavah številni domači in tuji strokovnjaki, med drugim tudi Geografski inštitut Antona Melika SAZU pri proučevanju Triglavskega ledenika.
 
Prve meteorološke meritve in opazovanja so temeljila izključno na delu opazovalcev, danes si pri spremljanju vremena in snežnih razmer v visokogorju vse bolj pomagamo tudi s sodobno merilno tehniko. Letos Agencija RS za okolje zaključuje največji investicijski projekt BOBER, ki ga v večinskem deležu financira Evropska komisija iz kohezijskih skladov. Del teh sredstev je namenjenih tudi posodobitvi in postavitvi novih samodejnih meteoroloških postaj v visokogorju, poleg prenovljene postaje na Kredarici, so postavljene še nove na Voglu, Kaninu, Vršiču, Rudnem polju, Predelu, Korenskem in Pavličevem sedlu, Krvavcu in na Rogli.
 
Meteorološka postaja na Kredarici ima prav poseben, skoraj simboličen pomen, saj je naša edina visokogorska meteorološka postaja. Leži v severozahodnem delu Slovenije, v osrčju Julijskih Alp, pod najvišjim vrhom Slovenije Triglavom (2.864 m) na nadmorski višini 2.514 m. Podatki s Kredarice so vključeni v Svetovni podnebni sistem opazovanj, katerega namen je sprotno spremljanje podnebnih razmer s pomočjo podatkov skrbno izbranih merilnih mest, katerih okolica se s časom ne spreminja. Podatki s Kredarice nedvomno kažejo, da se tudi podnebje v Sloveniji spreminja, najbolj opazno je naraščanje temperature.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja