Andreja Katič za Večer: “Pri begunski krizi, s katero se danes sooča Evropa, gre v prvi vrsti za reševanje humanitarne krize.”

Z ministrico za obrambo Andrejo Katič se je za sobotno prilogo časnika Večer, ki je izšla v soboto, 29. avgusta, pogovarjal novinar Aleš Kocjan.

Gospa ministrica, kako se bo obrambni resor vključeval v reševanje z begunske krize, kateri je ta hip priča stara celina, če bo s tem problemom neposredno soočena tudi Slovenija?

“Sodelavci ministrstva za obrambo so aktivno sodelovali pri pripravi kontingentnega načrta, ki ga je vlada že potrdila. Pri begunski krizi, s katero se danes sooča Evropa, gre v prvi vrsti za reševanje humanitarne krize, zato pridejo obrambno ministrstvo, Uprava RS za zaščito in reševanje ter Slovenska vojska na vrsto za zagotavljanje svojih zmogljivosti in pomoči v poznejših fazah. Vodilno vlogo ima seveda notranje ministrstvo, ker koordinira aktivnosti in postopke pri reševanju te problematike. Mi se vključujemo v tretji fazi, če bi se v Sloveniji nastanilo več kot 500 migrantov. Tedaj nastopimo s svojimi kapacitetami, najprej z nastanitvenim centrom v Logatcu. Za primer preusmeritve migracijskih tokov preko ozemlja naše države pa smo na upravi za zaščito in reševanje že pretehtali vse morebitne scenarije in se posvetovali z vsemi humanitarnimi organizacijami, da smo tudi na to možnost pripravljeni.”

Kakšno vlogo utegne imeti vojska?

“Za zdaj ne predvidevamo vključevanja vojske. Glede nastanitvenih zmogljivosti pa je v pripravi, kot že rečeno, nastanitveni center v Logatcu. Bomo pa v kasnejši fazi oziroma ko bodo potrebe to izkazale, vojsko vključili v logistično pomoč, s prevozi, prehrano, nastanitvenimi kapacitetami, zagotavljanjem higienske in zdravstvene oskrbe.”

Pred šestimi leti sva v tej pisarni govorila z vašo predhodnico in strankarsko kolegico Ljubico Jelušič. Dejala je, da se bodo meje EU in Nata branile na Bližnjem vzhodu, če se bodo tam še naprej kopičili konflikti, zaradi katerih bi lahko bila ogrožena tudi Evropa. Zdaj smo soočeni s posledicami teh konfliktov v obliki množičnega eksodusa. Kako vidite sedanje razmere? Kot varnostno tveganje za Evropo ali kot humanitarno katastrofo 21. stoletja?

“V prvi vrsti mislim, da gre za humanitarno katastrofo največjih razsežnosti, s katero je v zadnjem obdobju Evropa neposredno soočena. Vsekakor pa te razmere prinašajo s seboj tudi varnostno tveganje, ne le zaradi prihoda beguncev, temveč zlasti zaradi razlogov, ki spodbujajo migracijske tokove in beg ljudi iz njihovih domovin.”

Menite, da Nato z ZDA na čelu in EU čutita del odgovornosti za to, da je konflikt na teh območjih eskaliral do te mere, da družine z otroki bežijo pred revščino, vojno, skrajnimi islamističnimi skupinami?

“Vsi v mednarodni skupnosti nosimo del odgovornosti za to in vsi bi se morali tega zavedati pri reševanju te problematike.”

V Evropi se že kopiči nestrpnost, posamezne skupine nasprotujejo množičnemu dotoku migrantov na staro celino. Se bojite, da bi lahko bili v Sloveniji priča takšnim ekscesom, da bo del javnosti nastopal z negativnim odnosom do problema, kateremu smo priča?

“V vsaki družbi imamo različne ljudi. Zagotovo prihaja v Sloveniji do posameznih tovrstnih mnenj, pri čemer menim in upam, da gre za osamljene primere. Prepričana sem, da je Slovenija odprta družba, kar smo v preteklosti že dokazali, ko smo se soočali s krizo na Balkanu. Tudi v tem primeru bomo znali pravilno odreagirati in pokazati enako mero razumevanja kot v 90-ih letih za ljudi v stiski.”

Slovenija je na politični ravni že vključena v soočanje z begunsko problematiko, saj je sklenila nameniti 1,3 milijona evrov za sodelovanje Triglava v operaciji EUNAVFOR. Ta ni kvalificirana kot humanitarna operacija, temveč kot vojaška. Kako gledate na to, da je Slovenija sklenila sodelovati pri preganjanju tihotapcev, ne pa reševanju beguncev?

“Drži, da operacija, ki jo omenjate, še ni povsem dodelana. Manjkajo pravne podlage, predvsem za kasnejše faze operacije, na kar so opozarjale številne države članice EU, tudi Slovenija. Jasno je bilo povedano, da je za takšno operacijo vojaške narave potrebno bodisi povabilo libijske vlade bodisi resolucija Varnostnega sveta OZN, da se lahko operacija razvija na način, kot je bila načrtovana. V prvi vrsti gre za boj proti tihotapcem, da se torej na ta način pomaga tudi beguncem. Namen je seveda preprečiti katastrofe, ki so se dogajale in se še dogajajo na morju, ko v prenatrpanih čolnih utone na stotine ljudi. Slovenska vlada je za zdaj sklenila sodelovati le v prvi fazi operacije. Ta del operacije pa je pretežno humanitarne narave. Gre torej za pomoč beguncem na morju. Na ta način je bila Slovenija lani že vključena s svojo ladjo Triglav v italijansko humanitarno operacijo Mare Nostrum.”

Ko govorimo o obrambnih zadevah, veliko govorimo o varnostnih tveganjih in grožnjah. Kaj danes po vašem mnenju ogroža Slovenijo?

“Treba je ločeno gledati Slovenijo kot samostojno in suvereno državo ter Slovenijo kot članico zveze Nato in EU. Trenutno nismo soočeni z grožnjo neposrednega napada na Slovenijo, smo pa v okviru zavezništva izpostavljeni vsemu, kar se dogaja v svetu. V tem pogledu prednjači kriza v Ukrajini in posledično poslabšanje odnosov z Rusijo. Nadalje so razmere nestabilne na Bližnjem vzhodu, soočamo se z različnimi oblikami terorizma v svetu, tudi v naši bližini. Vse to pa utegne vplivati na razmere na zahodnem Balkanu. Sogovornike v okviru EU in Nata opozarjamo, da ne smemo zanemariti Zahodnega Balkana, saj je to še zmeraj nemirno območje in ga lahko kriza v okoliških regijah dodatno destabilizira.”

Omenjate poslabšanje odnosov z Rusijo. Seveda govorite o poslabšanju odnosov med državami članicami Nata in EU na eni strani in Rusijo na drugi. Slovenske oblasti imajo v zadnjem času dobre odnose z Moskvo. Kako v zavezništvu gledajo na to?

“V Natu je bilo jasno dogovorjeno, da je treba implementirati sporazum iz Minska. EU je sklenila nadaljevati sankcije. Istočasno pa je bilo na vseh ravneh dogovorjeno ohranjati določen dialog z Rusko federacijo. V tem duhu temu sledi Slovenija. Z Rusijo smo trenutno obrambno in vojaško sodelovanje omejili, ohranjamo pa sodelovanje na področju zaščite in reševanja.”

Na srečanju z drugimi obrambnimi ministri niste dobili občutka, da sta slovensko-ruski odnos in obisk ruskega premierja Medvedjeva v Sloveniji nekakšna motnja?

“Nič takega nisem čutila, še zlasti ne, da bi bila Slovenija izpostavljena kot država s posebnim ali drugačnim odnosom do Rusije.”

Kakšna je vaša izkušnja iz Bruslja, kjer na sedežu Nata sedite ministri 28-erice zavezništva. Kakšen status uživa Slovenija?

“Nedvomno smo enakopravna in enakovredna partnerica za tem omizjem. Tudi mene osebno so kot novinko dobro sprejeli. Zlasti kolegice, obrambne ministrice drugih držav, so se izkazale kot izjemno kolegialne. Prepričana sem, da veljamo za kredibilno partnerico.”

Koliko žensk sedi za omizjem obrambnih ministrov v Natu?

“Kar nekaj. Obrambne resorje vodijo ženske v Italiji, Nemčiji, na Nizozemskem in Norveškem, v Albaniji in Črni gori ter Bosni in Hercegovini, če omenim še partnerski državi Nata. In naj povem, da imajo ministrice zelo odločno vlogo v razgovorih in razpravah na ministrskih srečanjih.”

Kakšnih očitkov ste deležni zaradi nizkih obrambnih izdatkov in skorajda popolne odsotnosti investicij v obrambo?

“Med 28 članicami smo država z najvišjim padcem obrambnih izdatkov. Še leta 2010 smo imeli obrambne izdatke v višini 1,61 odstotka BDP. Do letos so se skrčili na 0,95 odstotka BDP, pri čemer moramo vedeti, da je bil pred petimi leti tudi bruto družbeni proizvod v državi višji, kot je danes. Sedaj je v pripravi proračun za 2016 in 2017. Razumem, da je to težko obdobje in da bo zlasti leto 2016 za javne finance zelo zahtevno. Ko je bil julija na obisku generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg, smo se o tem pogovarjali in nekaj tudi dogovorili. Neke zaveze smo dali. Generalni sekretar je odšel iz Slovenije zadovoljen. V vseh mednarodnih stikih se tudi z drugimi državami članicami nenehno pojavlja to vprašanje, saj smo se vsi s sprejemanjem strateških dokumentov zavezali k svojim prispevkom. Upam, da proračun za prihodnje obdobje še ni dokončan in da bomo sledili tem zavezam, ki smo jim dali.”

Ali lahko premierjeve zaveze Stoltenbergu razumemo tako, da je nižanje obrambnih izdatkov po petih letih doseglo dno. Prihodnje leto naj bi bil obrambni proračun na ravni letošnjega, od 2017 naprej pa vsako leto višji za 0,04 odstotka BDP?

“Mi smo pripravili Srednjeročni obrambni program za obdobje 2015-2020, v katerem smo načrtovali skladno z dogovorom in zavezami. V razrezu proračuna, ki predstavlja okvire za posamezne proračunske porabnike, so te številke nekoliko drugačne. Ponavljam, da razumemo, da bo leto 2016 težko, in da bo izjemno zahtevno sestaviti proračun. Za naprej pa pričakujemo, da se bomo še dogovarjali o obsegu sredstev in da bomo sledili obljubam, ki smo jih dali. Pričakujem, da se bo razrez v septembru do potrditve proračuna na seji vlade še spreminjal. Upam, da bomo sledili zavezam, ki smo jih dali pred domačo in tujo javnostjo.”

Razrez kaže, da bo obrambni resor iz integralnega dela proračuna v letu 2016 dobil med 200 in 300 tisoč evri več. V letu 2017 pa milijon evrov več kot v 2016.

“Drži. Če to preračunate v odstotke BDP, ki ga pričakujemo v prihodnjih dveh letih, pa boste videli, da to ne sledi temu, kar smo napovedali generalnemu sekretarju.”

Ste se že pogovarjali s finančnim ministrom Mramorjem na štiri oči?

“S finančnega ministrstva smo dobili odgovor na naš Srednjeročni obrambni program 2015-2020. To mnenje je bilo negativno. Zato sem predlagala novo srečanje. Na tisti dolgi proračunski seji konec julija je bilo dogovorjeno, da bomo postavke za 2017 še pregledali. Zato mislim, da bi moralo priti do drugačnega razreza za 2017.”

Kaj bi pomenilo, če Slovenija besede, ki jo je dal premier Cerar generalnemu sekretarju Nata Stoltenbergu, ne bi držala?

“Slovenija mora – zlasti to velja za obrambno ministrstvo – ravnati gospodarno s svojim denarjem, hkrati pa izvršiti vse, kar je bilo dogovorjeno. Ne le zaradi obljub, izrečenih v okviru Nata in EU, temveč predvsem zaradi naše države same. Pomembno je, da sledimo temu in da poskrbimo za lastno varnost. Po drugi strani pa je jasno, da to ne bo možno v takem obdobju, kot je načrtovano, če proračun temu ne bo sledil. Zato menim, da bo potreben premislek. Tako je nakazalo tudi ministrstvo za finance z vprašanjem, ali je obramba tudi del prioritet slovenske države. Glede na to, da obramba ni le Slovenska vojska, temveč tudi zaščita in reševanje ter pomoč vojske v primeru naravnih in drugih nesreč, menim, da mora biti obrambna absolutno uvrščena med prioritete države.”

Kaj prinaša postopno minimalno višanje obrambnih izdatkov za obrambni sistem?

“Razvoj Slovenske vojske imamo začrtan z dolgoročnimi strateškimi dokumenti. Srednjeročni obrambni program za petletno obdobje je le izvleček tega. Če ministrstvo ne razpolaga z zadostnimi viri, to pomeni, da se načrtovane aktivnosti zamikajo v poznejše obdobje. V prihodnjih letih je ključno osnovno opremljanje vojakov, nadalje za ohranjanje obstoječih zmogljivosti. Naša oprema je stara, zato je treba veliko denarja vlagati v vzdrževanje in ohranjanje zmogljivosti te opreme. Šele potem lahko začnemo govoriti o modernizaciji. Pri tem velja omeniti, da največji delež našega proračuna porabimo za stroške dela, manj kot odstotek za modernizacijo. Naša zaveza je, da ta trend obrnemo, zato moramo marsikaj postoriti tudi sami pri sebi, da se razmere izboljšajo. Brez primernih sredstev bo to težko doseči.”

Nato priporoča 20 odstotkov obrambnih izdatkov za modernizacijo. Slovenija namenja, kot pravite, manj kot odstotek. Še dolgo ne boste obrnili tega trenda po zavezniških merilih.

“Po naših izračunih bi takšno razmerje dosegli šele po letu 2020. In to ob predpostavki, da bi naša zaveza, dana Stoltenbergu, obveljala – če bo torej obrambni resor v prihodnjem letu deležen enakega deleža sredstev v razmerju do BDP in potem postopoma vsako leto za 0,04 odstotka BDP več. Dokler ne dosežemo ustrezne ali priporočene delitve obrambnih sredstev, pa moramo ohranjati stanje in nadgrajevati obstoječo opremo. Tudi zato je zelo pomembno, da pripravimo realen srednjeročni program, saj morajo države članice zavezništva vedeti, na kakšen doprinos lahko računajo z naše strani.”

Sindikat ministrstva za obrambo vam očita neodgovorno razporejanje sredstev iz obrambnega proračuna – med drugim so kritični do nabave brezpilotnih letal v času krize, ko so vojaki napol bosi. Kako gledate na to razdvojenost, da Nato na eni strani pričakuje več investicij, naše vojake pa celo tiste, ki se znajdejo v odstotku sredstev iz obrambnega proračuna, zmotijo?

“Na prvem mestu je tudi zame varnost naših vojakov. Imeti morajo ustrezno opremo in usposobljeni morajo biti za delovanje. Nedvomno pa je za sindikaliste na prvem mestu položaj delavca. In prav je tako. Zato moramo eni in drugi iskati ustrezne rešitve. Če Slovenija ne bo sprejela zaveze, da so obramba ter zaščita in reševanje del proračunskih prioritet, bomo morali opraviti resen razmislek o tem, kako v prihodnje. V zvezi z javnim naročilom brezpilotnih letal pa bi izpostavila, da je bilo med tremi ponudbami izbrano slovensko podjetje C-Astral iz Ajdovščine. Dosegli smo najnižjo ceno. Hkrati velja omeniti, da je obrambno ministrstvo v preteklosti sofinanciralo razvoj brezpilotnikov in tudi na tej osnovi je omenjeno podjetje razvilo vrhunsko tehnologijo in je danes uspešen in uveljavljen proizvajalec brezpilotnih letal tudi na mednarodnih trgih. Bi pa vseeno odgovorila glede zagotovitve ustrezne osebne opreme za pripadnike Slovenske vojske. To bomo za vse zagotovili do konca letošnjega leta.”

Kaj se bo zgodilo, če bodo vojaki vsi po vrsti po sodni poti terjali izplačilo nadur? Po uradnih podatkih imajo vojaki skupno neporavnanih okrog 400.000 nadur, sindikati pa operirajo z nekajkrat višjo številko.

“O tem vprašanju obstajajo različna pravna mnenja. Dokler zadeve niso razčiščene, težko minister sledi eni razlagi. Razmere spremljamo, tožbe za zdaj niso množične. Nedvomno pa je to težava, ki se vleče že vrsto let. V preteklosti vprašanje nadur ali prerazporejenih ur ni bilo razrešeno. Pa ne le v vojski, podoben problem imajo medicinske sestre in še nekateri poklici s specifičnimi oblikami delovanja. Delo v vojski poteka v drugačnih delovnih razmerah in ob neenakomerno razporejenem delovnem času. Zato je težko posploševati in iskati pavšalne rešitve za vse. Žal je treba pogledati od primera do primera in vsakega posamično reševati. Kakor bo na sodišču odločeno, temu bomo sledili.”

Že štiri leta zapored vojska ne dosega vladnega kadrovskega načrta. Čemu pripisujete razloge za to, da vojska ne more zapolniti svojih vrst?

“Obstaja nekaj konkretnih razlogov, drugo je splošno mnenje dela slovenske javnosti, da vojske ne potrebujemo. Javno mnenje na splošno ni naklonjeno vlaganju v obrambo ter v zaščito in reševanje. Konkretno pa mlade odvrača od poklica vojaka nizka plača, ki znaša za vojaka za začetnika 922 evrov bruto. Povprečna plača slovenskega vojaka je nekoliko nižja od plač v primerljivih poklicih. Poleg tega imajo vojaki zaposlitev za določen čas do 45. leta starosti in za zdaj nimamo sprejetih jasnih rešitev, kako naprej. Vsekakor je treba okrepiti zavedanje, da sta vojska ter sistem zaščite in reševanja pomembna segmenta slovenske družbe. Če bomo sprejeli rešitve za vojake po 45. letu, bo precej lažje. Novi zakon o obrambi, ki ga pripravljamo, bo ponudil nekatere rešitve. Velja pa omeniti tudi to, da imamo dokaj zahtevne kriterije za sprejem v vojaške vrste. Za začetek obstaja starostna omejitev do 25. leta. Razmišljamo o tem, da bi starostno mejo dvignili, toda po drugi strani je v Slovenski vojski povprečna starost skoraj 40 let. V primerljivih vojskah je ta pod 30 leti. Žal pa moram povedati, da relativno veliko prijavljenih kandidatov ne izpolni zdravstvenih in psihofizičnih kriterijev. Številni imajo povišan holesterol, čezmerno telesno težo, slabo zobovje, slabo fizično kondicijo … Mi pa potrebujemo vojake z dobro kondicijo in v ustreznem zdravstvenem stanju, da lahko opravljajo svoje naloge in da lahko gredo na operacije, kjer je zdravstvena oskrba omejena.”

Soočate se tudi z družbenim problemom – vojaki nimajo ustreznega družbenega statusa in ugleda, četudi vojska kot institucija, sodeč po raziskavah Politbarometra, na lestvici zaupanja v institucije vztrajno kotira pri vrhu. Kakšne ukrepe načrtujete ali morda že izvajate za dvig ugleda vojske?

“Oblikovali smo delovno skupino, ki pripravlja načrt za promocijo Slovenske vojske, da bi se več mladih vključilo v njene vrste. Iščemo torej kratkoročne rešitve, vsi pa se zavedamo, da bo treba poiskati dolgoročne sistemske rešitve. Tudi s tem se intenzivno ukvarjamo. Mlad človek mora videti svojo karierno pot v vojski, zato je treba urediti sistem plač, treba je odpraviti anomalije in poiskati odgovore na neodgovorjena vprašanja. Treba je spremeniti naš odnos, zagotoviti karierni sistem, rešiti status vojakov po 45. letu itd.”

Vašega predhodnika Janka Vebra je s položaja odnesla skrb zaradi posledic spremembe lastništva v Telekomu, ki za zdaj ostaja v slovenski lasti. Je to dobro?

“Mislim, da bi morala vlada vsa podjetja, ki še niso privatizirana, uvrstiti v nedavno sprejeto Strategijo upravljanja kapitalskih naložb, torej tudi tista, ki še niso prodana s seznama petnajstih, katerega je državni zbor potrdil za privatizacijo junija 2013. Sedaj, ko je Telekom ostal v slovenski lasti, ga je po mojem treba vključiti v strategijo in določiti skladno z njo cilje, ki jih mora podjetje doseči. Država ni slab lastnik, lahko pa je slab upravljavec premoženja. Strategija upravljanja kapitalskih naložb je prvi tovrstni dokument, ki ga imamo v Sloveniji, in jasno nakazuje, kako naj bodo upravljana podjetja, kakšno donosnost morajo imeti.”

Vebra je v resnici odneslo s položaja naročilo Obveščevalno-varnostni službi (OVS) ministrstva za obrambo, naj analizira spremembo lastništva v Telekomu za varnostni sistem. Vi ste na hearingu napovedali zamenjavo direktorja OVS. Zakaj vaš prvi izbor za predsednika vlade ni bil ustrezen?

“S predsednikom vlade sva imela kar nekaj tehtnih razgovorov na to temo. Strinjal se je z oceno, da je bil predlagani kandidat kompetenten, vendar je menil, da bi bilo dobro, če bi za direktorja OVS imenovali koga, ki že dela v obveščevalni dejavnosti, torej bodisi v OVS bodisi v Sovi. Opravljamo nove razgovore, neki izbor kandidatov že imamo in kmalu bomo svoj izbor spet predstavili predsedniku vlade.”

Kdo pa je bil vaš prvi kandidat?

“Ne bi ga želela javno izpostaviti. Lahko pa povem, da nobeno od imen, ki so krožila v javnosti, ni bilo pravo.”

Kako ocenjujete prvo leto sodelovanja v Cerarjevi koaliciji? Vaša stranka velja za nestabilno partnerico, poleg sodelovanja v vladi vse bolj tekmuje z opozicijsko Združeno levico, ki se prebija na vrh javnomnenjskih lestvic in zelo očitno krade volivce iz vašega bazena.

“Ne strinjam se z oznako, da smo nestabilna partnerica. Nobena slovenska vlada še ni prenehala dela zaradi Socialnih demokratov. Glede delovanja koalicije in vlade pa menim, da bo v drugi polovici leta še bolj jasna usmeritev vlade, saj bodo v parlament posredovani številni strateški dokumenti, kot je bila denimo strategija upravljanja. Menim, da je v koaliciji pomemben prispevek Socialnih demokratov, ker je pomembno za Slovenijo, da ohrani naklonjenost ljudem in da se vzpostavlja ravnovesje med kapitalom in prispevkom delavca k dodani vrednosti. Vprašanje, kam bi se tehtnica nagnila, če ne bi bilo Socialnih demokratov v vladi.”

Kako kot obrambna ministrica sodelujete z vašim vrhovnim poveljnikom, nekdanjim predsednikom vaše stranke?

“S predsednikom republike, gospodom Borutom Pahorjem, se že veliko let poznava. Najino sodelovanje je dobro. Predsednik kot vrhovni poveljnik mora biti dobro seznanjen z vsem, kar se dogaja v Slovenski vojski. Zato se o najbolj ključnih vprašanjih redno posvetujemo. Seveda pa je ravno tako pomembno dobro sodelovanje s predsednikom vlade, ki je prvi minister med ministri.”

Kako gledate na stališča predsednika republike danes, ko govori, da je treba povečati obrambni proračun, čeprav je ravno on kot predsednik vlade začel trend nižanja obrambnih izdatkov?

“Vedeti moramo, da je imel obrambni resor leta 2010 neprimerno več sredstev kot danes, ko se manko resnično pozna. Takratni predsednik vlade gotovo ni pričakoval, da bodo te odločitve imele tako dolgoročne posledice in da bodo vsi naslednji predsedniki vlad naprej nižali obrambne izdatke.”

181 replies
 1. data recovery Poznań
  data recovery Poznań says:

  Thank you for the auspicious writeup. It in reality used to be a entertainment account it. Look complicated to far brought agreeable from you! By the way, how can we be in contact?

 2. S128 live
  S128 live says:

  Wonderful web site. A lot of useful information here. I am sending it to some friends ans also sharing in delicious. And obviously, thanks for your sweat!

 3. football prediction tips
  football prediction tips says:

  Thanks for some other fantastic article. The place else may anybody get that type of information in such an ideal way of writing? I have a presentation next week, and I am at the look for such information.

 4. Maids Dubai
  Maids Dubai says:

  Undeniably believe that which you said. Your favorite justification appeared to be on the internet the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people consider worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side-effects , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 5. Domino
  Domino says:

  Great items from you, man. I have take note your stuff prior to and you are just too magnificent. I actually like what you have bought here, certainly like what you are stating and the way during which you say it. You are making it enjoyable and you continue to take care of to keep it sensible. I can’t wait to read far more from you. This is really a terrific site.

 6. patent companies
  patent companies says:

  I’m now not positive the place you’re getting your info, however good topic. I must spend a while finding out more or figuring out more. Thanks for fantastic info I was looking for this information for my mission.

 7. Web design Trinidad
  Web design Trinidad says:

  Hi! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to look it over. I’m definitely enjoying the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers! Superb blog and brilliant style and design.

 8. Prop Snoop
  Prop Snoop says:

  Unquestionably believe that which you said. Your favorite justification appeared to be on the net the easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get irked while people think about worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 9. buy hemp tea
  buy hemp tea says:

  Hello, Neat post. There’s an issue with your site in web explorer, might test this… IE still is the marketplace leader and a big portion of people will leave out your great writing because of this problem.

 10. car insurance quotes
  car insurance quotes says:

  I like what you guys are up also. Such clever work and reporting! Carry on the excellent works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my site 🙂

 11. geico auto owners insurance
  geico auto owners insurance says:

  Magnificent goods from you, man. I’ve take into account your stuff previous to and you are simply too great. I actually like what you have got right here, certainly like what you are stating and the best way wherein you are saying it. You are making it enjoyable and you still take care of to stay it sensible. I can’t wait to learn much more from you. That is really a wonderful site.

 12. lingerie online
  lingerie online says:

  Wow that was odd. I just wrote an really long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyways, just wanted to say superb blog!

 13. Veranstaltungen in Berlin
  Veranstaltungen in Berlin says:

  Great beat ! I would like to apprentice while you amend your web site, how could i subscribe for a blog website? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept

 14. official statement
  official statement says:

  I discovered your blog site on google and check a few of your early posts. Continue to keep up the very good operate. I just additional up your RSS feed to my MSN News Reader. Seeking forward to reading more from you later on!…

 15. Car service to EWR
  Car service to EWR says:

  I like the valuable info you supply for your articles. I’ll bookmark your weblog and take a look at once more here regularly. I’m somewhat certain I will be informed many new stuff proper right here! Best of luck for the next!

 16. 인터넷카지노사이트
  인터넷카지노사이트 says:

  obviously like your web site but you need to take a look at the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I to find it very bothersome to tell the truth then again I will definitely come back again.

 17. 먹튀사이트검증
  먹튀사이트검증 says:

  The next time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read, but I actually thought youd have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could fix if you werent too busy looking for attention.

 18. Mehr herausfinden
  Mehr herausfinden says:

  I have been browsing on-line more than three hours as of late, but I by no means found any attention-grabbing article like yours. It is lovely price enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made excellent content material as you did, the web will likely be a lot more helpful than ever before.

 19. Watch Kawach
  Watch Kawach says:

  Hello there! Do you know if they make any plugins to protect against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any recommendations?

 20. Anti-bacterial
  Anti-bacterial says:

  Hi, i think that i noticed you visited my website thus i got here to “return the choose”.I am attempting to in finding things to improve my web site!I assume its ok to use some of your ideas!!

 21. Buy Viagra 100mg Online
  Buy Viagra 100mg Online says:

  Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I’ve really enjoyed surfing around your blog posts. After all I’ll be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon!

 22. Compliance
  Compliance says:

  I?¦ve learn several just right stuff here. Certainly price bookmarking for revisiting. I surprise how a lot effort you put to create this sort of wonderful informative web site.

 23. hikvision malaysia website
  hikvision malaysia website says:

  Howdy very nice site!! Guy .. Beautiful .. Wonderful .. I’ll bookmark your web site and take the feeds additionally?KI am satisfied to find numerous helpful info right here in the put up, we want develop extra strategies in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 24. Blog besuchen ...
  Blog besuchen ... says:

  Thank you, I have just been looking for info about this subject for ages and yours is the best I’ve discovered so far. But, what about the bottom line? Are you sure about the source?

 25. home tuition penang
  home tuition penang says:

  It is really a great and useful piece of info. I¦m happy that you shared this useful information with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

 26. servis seo malaysia
  servis seo malaysia says:

  I just could not go away your web site prior to suggesting that I really enjoyed the usual info an individual provide for your guests? Is going to be again steadily to check up on new posts

 27. photocopy machine price list
  photocopy machine price list says:

  Nice post. I learn something more challenging on different blogs everyday. It will always be stimulating to read content from other writers and practice a little something from their store. I’d prefer to use some with the content on my blog whether you don’t mind. Natually I’ll give you a link on your web blog. Thanks for sharing.

 28. grundfos malaysia
  grundfos malaysia says:

  obviously like your web site but you have to test the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I find it very bothersome to tell the reality however I will surely come back again.

 29. tree pruning
  tree pruning says:

  You are my intake, I have few blogs and sometimes run out from brand :). “Analyzing humor is like dissecting a frog. Few people are interested and the frog dies of it.” by E. B. White.

 30. web page
  web page says:

  I’m impressed, I need to say. Actually rarely do I encounter a blog that’s each educative and entertaining, and let me inform you, you could have hit the nail on the head. Your idea is excellent; the difficulty is one thing that not sufficient individuals are talking intelligently about. I am very comfortable that I stumbled across this in my search for one thing referring to this.

 31. here
  here says:

  Hey, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, great blog!

 32. (evropski univerzitet|brcko|privatni)
  (evropski univerzitet|brcko|privatni) says:

  Nice read, I just passed this onto a friend who was doing some research on that. And he just bought me lunch as I found it for him smile Thus let me rephrase that: Thanks for lunch! “Whenever you have an efficient government you have a dictatorship.” by Harry S Truman.

 33. brcko
  brcko says:

  I’ve learn a few good stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting. I wonder how so much effort you set to create one of these excellent informative site.

 34. مسلسل
  مسلسل says:

  Hi there! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came to take a look. I’m definitely loving the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers! Superb blog and outstanding style and design.

 35. loan koperasi
  loan koperasi says:

  I’d need to examine with you here. Which is not one thing I often do! I get pleasure from reading a submit that will make people think. Also, thanks for permitting me to remark!

 36. Joker123
  Joker123 says:

  I got what you mean , appreciate it for putting up.Woh I am delighted to find this website through google. “Delay is preferable to error.” by Thomas Jefferson.

 37. Daftar Agen Joker123
  Daftar Agen Joker123 says:

  I was very happy to find this internet-site.I wanted to thanks to your time for this glorious learn!! I undoubtedly enjoying each little little bit of it and I’ve you bookmarked to take a look at new stuff you blog post.

 38. Powered Gates Melbourne
  Powered Gates Melbourne says:

  you’re actually a just right webmaster. The site loading speed is incredible. It seems that you are doing any distinctive trick. Furthermore, The contents are masterwork. you have performed a great activity in this matter!

 39. Daftar judi Joker123
  Daftar judi Joker123 says:

  I will immediately grab your rss feed as I can not find your e-mail subscription link or newsletter service. Do you’ve any? Kindly let me know so that I could subscribe. Thanks.

 40. Joker123 online
  Joker123 online says:

  The following time I read a weblog, I hope that it doesnt disappoint me as a lot as this one. I mean, I know it was my choice to learn, however I really thought youd have something fascinating to say. All I hear is a bunch of whining about one thing that you possibly can fix for those who werent too busy looking for attention.

 41. Judi Joker123
  Judi Joker123 says:

  My spouse and I stumbled over here coming from a different web page and thought I might as well check things out. I like what I see so now i’m following you. Look forward to looking into your web page for a second time.

 42. Remodeling Marietta Ga
  Remodeling Marietta Ga says:

  You really make it appear really easy together with your presentation however I in finding this topic to be really one thing which I believe I’d by no means understand. It kind of feels too complicated and extremely large for me. I am having a look forward to your subsequent publish, I¦ll attempt to get the hang of it!

 43. Nanny Dubai
  Nanny Dubai says:

  I’m not sure why but this weblog is loading very slow for me. Is anyone else having this problem or is it a problem on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 44. Home Cleaning Services Dubai
  Home Cleaning Services Dubai says:

  Does your website have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d like to shoot you an email. I’ve got some recommendations for your blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it develop over time.

 45. Maids in Dubai
  Maids in Dubai says:

  I like the helpful information you provide on your articles. I will bookmark your blog and test once more right here regularly. I’m fairly certain I will be informed lots of new stuff right here! Good luck for the following!

 46. Agen Joker123
  Agen Joker123 says:

  Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. It extremely helps make reading your blog significantly easier.

 47. Daftar Joker123
  Daftar Joker123 says:

  Hi there would you mind stating which blog platform you’re working with? I’m looking to start my own blog in the near future but I’m having a tough time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something unique. P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask!

 48. rhino horn medicine use
  rhino horn medicine use says:

  Thank you a lot for providing individuals with an exceptionally special opportunity to read from here. It really is very enjoyable and also stuffed with amusement for me personally and my office peers to search your site particularly three times weekly to read through the fresh things you have. Not to mention, I’m also actually motivated considering the astonishing methods you give. Selected two facts in this post are ultimately the very best I have ever had.

 49. list of top construction companies in cameroon
  list of top construction companies in cameroon says:

  I?¦ve been exploring for a bit for any high-quality articles or weblog posts in this sort of house . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this site. Reading this info So i?¦m satisfied to convey that I have an incredibly just right uncanny feeling I discovered exactly what I needed. I such a lot undoubtedly will make certain to do not fail to remember this website and provides it a glance on a relentless basis.

 50. Daftar Agen Joker123
  Daftar Agen Joker123 says:

  Heya i am for the primary time here. I came across this board and I to find It truly useful & it helped me out much. I’m hoping to give something again and aid others like you helped me.

 51. web link
  web link says:

  Hey there! I know this is kinda off topic however , I’d figured I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest writing a blog post or vice-versa? My website goes over a lot of the same topics as yours and I think we could greatly benefit from each other. If you’re interested feel free to send me an email. I look forward to hearing from you! Wonderful blog by the way!

 52. Judi Joker123
  Judi Joker123 says:

  I think other web site proprietors should take this site as an model, very clean and great user friendly style and design, as well as the content. You’re an expert in this topic!

 53. Daftar Joker123
  Daftar Joker123 says:

  My brother suggested I may like this web site. He was entirely right. This submit actually made my day. You cann’t imagine just how so much time I had spent for this information! Thank you!

 54. Agen Joker123
  Agen Joker123 says:

  I have to get across my gratitude for your kindness for those people who actually need help with this important topic. Your real commitment to getting the message all through ended up being incredibly useful and has always enabled those just like me to reach their aims. Your new valuable tutorial can mean a great deal to me and further more to my office colleagues. With thanks; from all of us.

 55. Judi Joker123
  Judi Joker123 says:

  Great write-up, I¦m normal visitor of one¦s website, maintain up the excellent operate, and It’s going to be a regular visitor for a lengthy time.

 56. Judi Joker123
  Judi Joker123 says:

  F*ckin’ tremendous things here. I’m very happy to look your article. Thanks a lot and i’m having a look forward to touch you. Will you kindly drop me a e-mail?

 57. Joker123 Slot
  Joker123 Slot says:

  hello!,I really like your writing so much! share we communicate extra about your article on AOL? I require a specialist in this space to unravel my problem. Maybe that’s you! Taking a look forward to look you.

 58. Situs Joker123
  Situs Joker123 says:

  Have you ever considered about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and everything. However think about if you added some great pictures or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and video clips, this site could definitely be one of the best in its niche. Superb blog!

 59. Daftar Situs Joker123
  Daftar Situs Joker123 says:

  Great article and straight to the point. I am not sure if this is truly the best place to ask but do you people have any ideea where to employ some professional writers? Thank you 🙂

 60. Joker123
  Joker123 says:

  Pretty section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Anyway I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.

 61. oppo Replacement Parts
  oppo Replacement Parts says:

  Howdy! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one? Thanks a lot!

 62. Daftar Joker123
  Daftar Joker123 says:

  I’m still learning from you, while I’m improving myself. I certainly liked reading all that is written on your site.Keep the aarticles coming. I loved it!

 63. Joker123 Slot
  Joker123 Slot says:

  I am not certain the place you are getting your information, but great topic. I needs to spend a while learning more or working out more. Thank you for excellent information I used to be on the lookout for this info for my mission.

 64. browse around this site
  browse around this site says:

  I simply want to say I am new to blogging and definitely enjoyed this blog. Probably I’m going to bookmark your blog post . You absolutely come with superb writings. Appreciate it for sharing with us your web site.

 65. Doppelscheren Hubtisch
  Doppelscheren Hubtisch says:

  I do not even understand how I finished up here, but I assumed this post was good. I do not recognise who you’re however definitely you are going to a well-known blogger when you aren’t already 😉 Cheers!

 66. 출장샵
  출장샵 says:

  Hi! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks of hard work due to no backup. Do you have any methods to protect against hackers?

 67. VivoSlot Slot
  VivoSlot Slot says:

  Hiya, I am really glad I have found this information. Today bloggers publish just about gossips and net and this is actually frustrating. A good blog with interesting content, this is what I need. Thanks for keeping this website, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.

 68. Daftar VivoSlot
  Daftar VivoSlot says:

  The next time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read, but I actually thought youd have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could fix if you werent too busy looking for attention.

 69. Daftar Agen VivoSlot
  Daftar Agen VivoSlot says:

  Hi , I do believe this is an excellent blog. I stumbled upon it on Yahoo , i will come back once again. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and help other people.

 70. Daftar Agen VivoSlot
  Daftar Agen VivoSlot says:

  Does your site have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d like to send you an email. I’ve got some ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great blog and I look forward to seeing it grow over time.

 71. Daftar Agen VivoSlot
  Daftar Agen VivoSlot says:

  Greetings! I’ve been following your site for a long time now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Dallas Tx! Just wanted to say keep up the fantastic work!

 72. Daftar VivoSlot
  Daftar VivoSlot says:

  Hiya, I’m really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish only about gossips and web and this is really frustrating. A good site with exciting content, that’s what I need. Thank you for keeping this site, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Can’t find it.

 73. Daftar VivoSlot
  Daftar VivoSlot says:

  I’ve been exploring for a bit for any high quality articles or blog posts in this sort of space . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site. Reading this information So i’m happy to exhibit that I’ve a very just right uncanny feeling I discovered just what I needed. I such a lot surely will make certain to do not overlook this web site and give it a glance regularly.

 74. Situs VivoSlot
  Situs VivoSlot says:

  Excellent post. I was checking continuously this blog and I’m impressed! Very helpful info specially the last part 🙂 I care for such information a lot. I was looking for this particular info for a long time. Thank you and good luck.

 75. taxi antwerpen
  taxi antwerpen says:

  Hey there, You’ve done an incredible job. I’ll definitely digg it and personally recommend to my friends. I’m confident they will be benefited from this website.

 76. hospedagem wordpress
  hospedagem wordpress says:

  Great goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just too magnificent. I actually like what you’ve acquired here, certainly like what you’re saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it smart. I can’t wait to read far more from you. This is actually a tremendous site.

 77. Daftar Situs VivoSlot
  Daftar Situs VivoSlot says:

  Youre so cool! I dont suppose Ive read something like this before. So good to seek out any person with some original thoughts on this subject. realy thank you for starting this up. this web site is one thing that’s wanted on the web, someone with just a little originality. useful job for bringing something new to the web!

 78. John Deere Diagnostic and Test Manuals
  John Deere Diagnostic and Test Manuals says:

  Great goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just too great. I really like what you have acquired here, certainly like what you’re saying and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it sensible. I can’t wait to read far more from you. This is actually a terrific website.

 79. In store retail assembly
  In store retail assembly says:

  Hello! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one? Thanks a lot!

 80. cubicle installation
  cubicle installation says:

  I’m impressed, I need to say. Really rarely do I encounter a weblog that’s both educative and entertaining, and let me tell you, you may have hit the nail on the head. Your idea is outstanding; the issue is one thing that not enough individuals are speaking intelligently about. I am very blissful that I stumbled across this in my seek for something regarding this.

 81. Daftar judi VivoSlot
  Daftar judi VivoSlot says:

  Today, while I was at work, my sister stole my apple ipad and tested to see if it can survive a thirty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now destroyed and she has 83 views. I know this is totally off topic but I had to share it with someone!

 82. JCB
  JCB says:

  Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I’ll be sure to bookmark it and return to read more of your useful info. Thanks for the post. I’ll certainly comeback.

 83. Judi VivoSlot
  Judi VivoSlot says:

  I cherished as much as you will receive carried out proper here. The caricature is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an shakiness over that you would like be delivering the following. unwell for sure come further until now again since exactly the similar just about very incessantly inside of case you protect this hike.

 84. malta
  malta says:

  Undeniably believe that which you stated. Your favorite justification seemed to be on the net the simplest thing to be aware of. I say to you, I certainly get irked while people think about worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 85. Situs VivoSlot
  Situs VivoSlot says:

  Hi this is kind of of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding skills so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

 86. olymp trade tricks
  olymp trade tricks says:

  Oh my goodness! an incredible article dude. Thanks However I am experiencing subject with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting identical rss downside? Anybody who is aware of kindly respond. Thnkx

 87. VivoSlot Slot
  VivoSlot Slot says:

  I simply could not depart your web site prior to suggesting that I actually enjoyed the standard info a person supply in your visitors? Is going to be back regularly in order to inspect new posts

 88. W88 Thai
  W88 Thai says:

  Wonderful goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just extremely wonderful. I actually like what you’ve acquired here, certainly like what you are saying and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it wise. I can not wait to read much more from you. This is actually a terrific site.

 89. W88th.com
  W88th.com says:

  We stumbled over here from a different page and thought I should check things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to finding out about your web page repeatedly.

 90. Daftar judi VivoSlot
  Daftar judi VivoSlot says:

  Hi, Neat post. There’s a problem along with your web site in web explorer, may test this?K IE still is the market chief and a big part of other people will omit your fantastic writing due to this problem.

 91. Tinctures and Topicals
  Tinctures and Topicals says:

  Very great post. I simply stumbled upon your blog and wished to mention that I have really loved browsing your weblog posts. In any case I will be subscribing for your feed and I’m hoping you write once more soon!

 92. Home gym assembly service
  Home gym assembly service says:

  Thanks for this article. I might also like to express that it can be hard if you find yourself in school and merely starting out to initiate a long credit ranking. There are many learners who are simply just trying to make it and have long or positive credit history are often a difficult thing to have.

 93. Movers
  Movers says:

  Good website! I really love how it is simple on my eyes and the data are well written. I am wondering how I could be notified when a new post has been made. I’ve subscribed to your RSS feed which must do the trick! Have a nice day!

 94. Waldorf Movers
  Waldorf Movers says:

  Have you ever considered about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is important and everything. Nevertheless imagine if you added some great photos or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with pics and clips, this blog could definitely be one of the best in its niche. Fantastic blog!

 95. Pool table repair
  Pool table repair says:

  Hi there would you mind stating which blog platform you’re working with? I’m going to start my own blog soon but I’m having a difficult time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I’m looking for something unique. P.S Sorry for being off-topic but I had to ask!

 96. discover this
  discover this says:

  Hey there! This post couldn’t be written any better! Reading through this post reminds me of my old room mate! He always kept chatting about this. I will forward this page to him. Pretty sure he will have a good read. Many thanks for sharing!

 97. khoa dien tu
  khoa dien tu says:

  I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz reply as I’m looking to design my own blog and would like to find out where u got this from. thank you

 98. Atlanta furniture assembly service
  Atlanta furniture assembly service says:

  Today, with the fast lifestyle that everyone leads, credit cards have a huge demand throughout the market. Persons from every area are using credit card and people who are not using the credit card have arranged to apply for even one. Thanks for spreading your ideas in credit cards.

 99. Etosha National Park
  Etosha National Park says:

  certainly like your web site however you need to take a look at the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I in finding it very bothersome to tell the reality then again I will surely come back again.

 100. Despacho de Abogados en Zaragoza
  Despacho de Abogados en Zaragoza says:

  Thank you for another informative web site. Where else could I get that type of information written in such a perfect way? I’ve a project that I am just now working on, and I have been on the look out for such information.

 101. Acheter Oxymetholone
  Acheter Oxymetholone says:

  hello there and thank you on your info – I have definitely picked up something new from proper here. I did however experience some technical issues the use of this web site, since I skilled to reload the web site a lot of instances prior to I may just get it to load correctly. I have been thinking about in case your web host is OK? No longer that I am complaining, however slow loading instances times will often affect your placement in google and could harm your quality rating if ads and ***********|advertising|advertising|advertising and *********** with Adwords. Well I am including this RSS to my e-mail and could look out for much more of your respective interesting content. Make sure you replace this once more very soon..

 102. abogados laboralistas zaragoza
  abogados laboralistas zaragoza says:

  Good post. I learn one thing more difficult on different blogs everyday. It can at all times be stimulating to read content material from other writers and apply just a little one thing from their store. I’d favor to make use of some with the content material on my weblog whether or not you don’t mind. Natually I’ll give you a link on your web blog. Thanks for sharing.

 103. Abogados Matrimonialistas en Zaragoza
  Abogados Matrimonialistas en Zaragoza says:

  Amazing blog! Do you have any tips and hints for aspiring writers? I’m planning to start my own site soon but I’m a little lost on everything. Would you advise starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many options out there that I’m completely overwhelmed .. Any suggestions? Thanks a lot!

 104. vdu assessments
  vdu assessments says:

  What i do not realize is in truth how you are not actually a lot more smartly-favored than you may be right now. You are very intelligent. You understand thus significantly in terms of this topic, made me individually imagine it from numerous numerous angles. Its like women and men are not interested except it¡¦s one thing to do with Woman gaga! Your personal stuffs excellent. Always maintain it up!

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.