Ministrica Katič na Bledu z odposlanko generalnega sekretarja NATO za področje žensk, miru in varnosti Schuurman

Ministrica za obrambo Andreja Katič se je z ekipo 31. avgusta udeležila jubilejnega, že desetega Strateškega foruma Bled, ki se ga letos udeležuje prek 700 udeležencev iz več kot 60 držav. Ob robu srečanja se je ministrica Andreja Katič z ekipo sestala s posebno odposlanko generalnega sekretarja Nata za področje žensk, miru in varnosti Marriët Schuurman.

Ministrica za obrambo Andreja Katič in načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor dr. Andrej Osterman sta s sodelavkama posebni odposlanki generalnega sekretarja Nata za področje žensk, miru in varnosti Marriët Schuurman v pogovoru predstavila razmere v Slovenski vojski (SV). Kot je dejala ministrica Andreja Katič, delež  pripadnic SV v zadnjem desetletju presega 15 odstotkov, s čimer se SV uvršča v sam vrh držav članic zveze NATO, razmeroma veliko število žensk pa delo opravlja na pomembnih vojaških dolžnostih in imajo visoke čine. Delež žensk v slovenskih kontingentih, ki delujejo v mednarodnih operacijah in misijah, se giblje med 6,5 in 9 odstotki, pri čemer skladno z usmeritvami Nata posebno pozornost SV namenja sestavi mešanih ekip, ki delujejo na terenu, in popolnjevanju specifičnih dolžnosti s pripadnicami SV.

Slovenska vojska ima že več let nacionalnega predstavnika v Natovem odboru za to področje, junija letos pa je v generalštabu začela delovati svetovalka za vidik spola. Seznanjanje z vsebinami Resolucije varnostnega sveta Združenih narodov št. 1325, ki zahteva spoštovanje pravic žensk in ki je bila sprejeta pred 15 leti, je sestavni del priprav na mednarodne operacije in misije, v okviru posodabljanja vojaških programov usposabljanj in izobraževanj pa to problematiko še bolj načrtno vključujejo.

Marriët Schuurman je dejala, da ima Nato sprejete ustrezne dokumente, s katerimi si prizadeva tako za zagotavljanje spoštovanja in enakopravnosti žensk v okviru zavezništva na eni kot za preprečevanje zlorab žensk na kriznih območjih na drugi strani. Julija letos je Nato sprejel še vojaške smernice, razvija pa tudi pravila obnašanja. V mednarodnih operacijah in misijah pod vodstvom Nata delujejo posebni svetovalci poveljnikov za vidik spola, zavedanje o problematiki pa je med poveljniki izjemno visoko.

Marriët Schuurman je izpostavila tudi pomen izobraževanj in usposabljanj, ki potekajo v okviru Nata. Posebej je opozorila na pomen spolno mešane sestave vojaških ekip, ki delujejo na kriznih območjih in imajo prve stike z lokalnim prebivalstvom na kriznih območjih, obenem pa dejala, da sodelujoči v mednarodnih operacijah in misijah potrebujejo praktična orodja za hitro identifikacijo dogajanja, groženj in njihovo preprečevanje. 

Posebna odposlanka generalnega sekretarja Nata za področje žensk, miru in varnosti Marriët Schuurman je na Strateškem forumu Bled sodelovala kot razpravljavka na okrogli mizi o preprečevanju spolnega nasilja na kriznih območjih. Na njej je posebni odposlanec Evropske unije za človekove pravice Stavros Lambrinidis dejal, da Evropska unija področju spolnih kršitev na kriznih območjih namenja posebno pozornost in razvija mehanizem podpore enotam. Kot izjemno pomembno je ocenil sodelovanje z Natom, Mednarodnim komitejem Rdečega križa (MKRK) in drugimi organizacijami.

Podpredsednica MKRK Christine Elisabeth Beerli je poudarila pomen hitrega ukrepanja, četudi oprijemljivih dokazov o zlorabah še ni. Predstavila je delovanje organizacije v afriških državah in izkušnje, ki so jih pridobili med vojno na Balkanu. O tem je govorila tudi direktorica Združenja Medica Zemica Sabina Husić, pomočnik hrvaškega ministra za veterane Bojan Glavašević je predstavil nov zakon glede kompenzacije žrtvam spolnih zlorab, Christopher Gerald Dolan, ki deluje v organizaciji za begunce v Ugandi, pa je opozoril, da žrtve spolnih zlorab niso le ženske, temveč tudi otroci in moški, zato je pristop k reševanju problematike izjemno kompleksen.