Ministrica Kopač Mrak za pravice oseb z demenco

Ministrica dr. Anja Kopač Mrak je podpisala Glasgowsko deklaracijo s katero se je zavzela za pravice, dostojanstvo in avtonomijo posameznikov z demenco. Glasgowsko deklaracijo je pripravila mednarodna organizacija Alzheimer Europe, katere članica je tudi slovenska nevladna organizacija Spominčica. Ministrica je Glasgowsko deklaracijo podpisala prav na pobudo predsednice Spominčice Štefanije Zlobec.

Ministrica Kopač Mrak je ob tem poudarila, da se skoraj polovica stanovalcev v domovih za starejše občane srečuje s to boleznijo. Zato številni domovi že uvajajo in razvijajo prilagojene koncepte dela. Ti temeljijo na psihosocialnem delu, ki je prvenstveno usmerjen v prepoznavanje in zadovoljevanje posameznikovih potreb, želja in pričakovanj. Koncepti dela so usmerjeni v osebno obravnavo, brez oviranja gibanja oseb z demenco. Po Zakonu o duševnem zdravju se osebe z demenco lahko nameščajo tudi v varovane oddelke, za katere se je odločila približno tretjina domov.

Poleg institucionaklnega varstva je eden od klučnih ciljev nacionalnega programa socialnega varstva do leta 2020 razvijati tudi prilagojene storitve v skupnosti. Ministrica Anja Kopač Mrak zato tudi podpira prizadevanja resornega ministrstva za zdravje, ki pripravlja Strategijo obvladovanja demence, pri kateri sodelujejo tudi predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadev in enake možnosti.

Ministrica Kopač Mrak se je v Ljubljani udeležila tudi 25. Alzheimerjeve konference. “Sposobnost obvladovanje demence kaže na razvitost družbe kot tudi na odnos mlajših generacij do posebej ranljivih skupin prebivalstva in na stopnjo medsebojnega sožitja in tolerance,” je ob začetku 25. Alzheimerjeve konference, ki jo prirejata slovensko združenje za pomoč pri demenci Spominčica in Alzheimer Europe poudarila ministrica Anja Kopač Mrak. Tema letošnje, jubilejne, 25. konference, ki bo do petka potekala v Ljubljani je prenos strategij in raziskav v prakso. Demenca zaradi hitrega naraščanja števila bolnikov namreč postaja vse večji problem sodobne družbe.

Kopač Mrak na konferenci o demenci

“Države, ki želijo vstopiti v klub najbolj razvitih, morajo kakovosti življenja ljudem z demenco posvetiti posebno pozornost tudi zato, ker ta bolezen ne prizadene le bolnika samega, temveč tudi svojce in to v času, ko so življenjsko najbolj produktivni,” je še dejala ministrica Kopač Mrak.

Poudarila je, da se na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zavedajo, da je tudi med uporabniki socialnovarstvenih storitev vse več oseb z demenco. Zato so aktivnosti MDDSZ usmerjene v prilagajanje socialnovarstvenih storitev osebam z demenco in izobraževanju izvajalcev storitev.

“Če smo v preteklih letih dajali prioriteto razvoju novih konceptov dela z osebami z demenco na področju institucionalnega varstva starejših, se v skladu z novim Nacionalnim programom socialnega varstva do leta 2020 naše aktivnosti usmerjajo na hitrejšo širitev socialnovarstvenih storitev v domačem okolju in na razvoj novih storitev, ki bodo prilagojene osebam z demenco in njihovim svojcem oz. neformalnim oskrbovalcem. Pomemben del ponudbe za starejše v domačem okolju so tudi socialnovarstveni programi, ki pomembno prispevajo k osveščanju in izobraževanju oseb z demenco in njihovih svojcev ter njihovi podpori, v smislu ponudbe svetovalnih in informacijskih pisarn, samopomočnih skupin in drugih oblik pomoči.”

Ministrica Kopač Mrak je tudi poudarila pomen osveščanja ter manjšanja stereotipov o demenci, da bi demenco lahko sprejemali kot nekaj, kar nas z veliko verjetnostjo lahko spremlja v starosti. “Premagovanje demence je lažje, če imamo pravočasne in ustrezne informacije o bolezni, če se na to obdobje lahko pripravimo in smo seznanjeni o možnostih in ponudbi storitev, ki pomenijo podporo osebam z demenco, njihovim svojcem pa pomoč pri usklajevanju družinskega in poklicnega življenja,” je zaključila ministrica iz vrst SD.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja