Ministrica Katič na srečanju z obrambnimi ministri EU tudi o begunski krizi

Ministrica za obrambo se je 2. in 3. septembra v Luksemburgu udeležila neformalnega srečanja obrambnih ministrov EU. Prvo zasedanje je bilo namenjeno implementaciji sklepov junijskega Evropskega sveta in majskega Sveta EU s področja evropske obrambe in varnosti. Evropska obrambna agencija (EDA), Evropska komisija (EK) in Evropska služba za zunanje delovanje (EEAS) so ministre seznanile z dinamiko in napredkom na ključnih področjih. Ključna vodila, ki jih je podal Evropski svet, so razvoj nove zunanje in varnostne strategije EU, krepitev varnosti prek investiranja v obrambo, krepitev izgradnje zmogljivosti in partnerstva.

Za Slovenijo so ključnega pomena ustrezna in celovita odzivnost na aktualne varnostne grožnje z uporabo celotnega instrumentarija EU ter sodelovanjem s partnerji, predvsem z Natom. Pomembno je kontinuirano ohranjanje varnostnih in obrambnih vprašanj na agendi EU na vseh ravneh. V okoliščinah širokega spektra izredno raznolikih varnostnih izzivov v soseščini EU podpiramo proces temeljite strateške samorefleksije, zato močno podpiramo pripravo celostne zunanje in varnostne strategije pod vodstvom visoke predstavnice.

Drugo zasedanje je bilo namenjeno aktualnim vojaškim operacijam in misijam SVOP. Zasedanje je vodila visoka predstavnica Federica Mogherini, prisotni poveljniki misij in operacij ter visoki predstavniki Nata in OZN. Ministri so bili seznanjeni z aktualnim stanjem operacije EU NAVFOR MED. Operacija je na točki, ko lahko – po ustreznih analizah in po procesu političnega odločanja – preide v del druge faze, ki se bo izvajal v mednarodnih vodah (med ključnimi nalogami te faze so tudi zaseg in odstranitev tihotapskih plovil, preprečevanje proste plovbe tihotapskim plovilom, prijetje tihotapcev in reševanje migrantov, skladno z določili mednarodnega prava). Nadaljuje se načrtovanje nadaljnjega razvoja operacije.

S konkretnim prispevkom v operacijo EUNAVFOR MED Slovenija kredibilno izraža podporo solidarnemu in celovitemu mednarodnemu pristopu za reševanje migracijske in humanitarne problematike ter kot pomorska država deli soodgovornost za soočanje s pomorskimi varnostnimi izzivi v Sredozemlju. Gre za logično nadaljevanje naših aktivnosti v operaciji Naše morje – Lampedusa ter naših takratnih prizadevanj za širši angažma EU.

Slovenija deluje tudi v operaciji EUFOR Althea v Bosni in Hercegovini, ki mora zaradi potencialno negotovih razmer ohraniti izvršilni mandat. V sklopu misij za usposabljanje in izgradnjo zmogljivosti pripadniki Slovenske vojske prispevajo k izvajanju misije za usposabljanje v Maliju v Afriki (EUTM Mali).

Več držav, med njimi tudi Slovenija, je poudarilo, da je ustrezno pozornost treba posvečati tudi migracijskim tokovom, ki potekajo po t. i. balkanski poti.