Ministrica Katič obiskala pripadnike 31. slovenskega kontingenta KFOR na Kosovu

Ministrica za obrambo Andreja Katič je v sredo, 30. septembra, z delegacijo obiskala pripadnike 31. kontingenta v operaciji Kfor na Kosovu. Najprej se je delegacija srečala s pripadniki, ki delujejo v bazi Film City v Prištini in drugih bazah, ter se sestala s poveljnikom operacije Kfor generalmajorjem Guglielmom Luigijem Miglietto. 

Pogovori s pripadniki so bili namenjeni izmenjavi mnenj in pogledov ter razpravi o izzivih, s katerimi se pripadniki srečujejo. Ministrica za obrambo je ob tej priložnosti spregovorila tudi o aktualnih nalogah na ministrstvu, pri čemer je izpostavila sprejem proračuna za leti 2016 in 2017, ki sicer še ni razvojno naravnan, ustavlja pa trend padanja sredstev za obrambo. Prav tako razrez proračuna za Slovensko vojsko po več letih namenja več sredstev za usposabljanje, saj je, kot je znova poudarila ministrica, na prvem mestu varnost pripadnikov. Pogovarjali so se tudi o spremembah Zakona o obrambi. 

Poleg aktualnih varnostnih in splošnih razmer na Kosovu sta se ministrica in poveljnik operacije Kfor dotaknila tudi sedanje in prihodnje vloge operacije ter slovenskega delovanja v njej. Nadaljnji razvoj Zahodnega Balkana, stabilnost in napredek regije ter njena integracija v evroatlantske povezave ostajajo v strateškem interesu Republike Slovenije. Prav zato naša država tudi v prihodnje, skladno s potrebami, zmožnostmi in okoliščinami, načrtuje razmeroma obsežno sodelovanje slovenskih pripadnikov v mednarodnih operacijah in misijah, ki potekajo na tem območju, predvsem v operaciji Kfor. Delovanje 31. kontingenta z nekaj več kot 300 pripadniki je v sklepni fazi, saj bo konec oktobra naloge na Kosovu prevzel 32. kontingent, ki pa se po velikosti, sestavi in nalogah ne bo razlikoval od predhodnih in bo vključeval do 310 pripadnikov.

Katičeva na Kosovu

V pogovorih sta sogovornika poudarila pomembnost normalizacije odnosov med Beogradom in Prištino, ki ima velik stabilizacijski učinek na Kosovo in širšo regijo. Glede morebitnih prihodnjih sprememb v delovanju sil Kfor sta se sogovornika strinjala, da morajo biti te premišljene, ob upoštevanju vseh ustreznih pogojev, saj Kfor kljub splošnemu napredku in izboljšanju odnosov v regiji ohranja pomembno varnostno in stabilizacijsko vlogo.

Ministrica se je poveljniku ob tej priložnosti zahvalila za kontinuirano italijansko podporo in sodelovanje z našo državo in Slovensko vojsko v vojaških operacijah in misijah ter v več projektih in pobudah na obrambnem področju, ki so v skupnem interesu. Poveljnik generalmajor Guglielmo Luigi Miglietta je ministrici še posebej pohvalil profesionalnost pripadnikov kontingenta. Dotaknila sta se tudi aktualnih izzivov, s katerimi se spoprijema regija, in vloge mednarodne skupnosti, pri čemer sta izpostavila tudi povečano število beguncev.

V nadaljevanju obiska je delegacija obiskala bazo Villaggio Italia v Peći, kjer deluje glavnina slovenskega kontingenta. Ob tej priložnosti se je ministrica sestala s poveljnikom Večnacionalne bojne skupine Zahod polkovnikom Cirom Fortejem. Glavne teme pogovorov z njim so bile trenutne varnostne in splošne razmere na območju delovanja Večnacionalne bojne skupine Zahod ter naloge, ki jih pripadniki opravljajo. Ministrica za obrambo je ob tem izrazila zadovoljstvo, da je sodelovanje med vojaškimi enotami različnih držav v okviru Večnacionalne bojne skupine Zahod na zelo visoki ravni in da učinkovito opravljajo svoje operativne naloge. Sogovornika sta se strinjala, da izboljšano varnostno okolje na Kosovu v zadnjih letih navdaja z realističnim optimizmom glede prihodnosti.

Ministrica Andreja Katič se je med obiskom pri pripadnikih slovenskega kontingenta v operaciji Kfor na Kosovu neformalno srečala tudi z ministrom za Kosovske varnostne sile Hakijem Demollijem, s katerim sta v pogovorih največ pozornosti namenila dvostranskemu sodelovanju na področjih, ki so v pristojnosti obeh ministrstev.

Katičeva in Demolli
 
Minister Demolli se je ministrici Katič ob tej priložnost najprej zahvalil za sodelovanje pripadnikov Slovenske vojske, civilnih funkcionalnih strokovnjakov ter ministrstva pri razvoju države in varnega okolja, ki je predpogoj za nadaljnjo gospodarsko rast in blaginjo prebivalcev. Kot je povedal, so slovenski pripadniki v silah Kfor še posebej dobro sprejeti med prebivalstvom. V okviru 31. slovenskega kontingenta v Natovi svetovalni skupini, ki zagotavlja podporo ministrstvu za Kosovske varnostne sile, poleg častnika Slovenske vojske, svetovalca za operacije in usposabljanje, naloge opravljajo tudi trije civilni funkcionalni strokovnjaki na mestih svetovalca za proračun in finance, svetovalke za pogodbe in javna naročila ter koordinatorice NAT. 

Sodelovanje med ministrstvoma poteka na podlagi krovnega sporazuma, ki je bil podpisan leta 2013 in se vztrajno krepi in izvaja na podlagi letnih programov dvostranskega sodelovanja. Sogovornika sta poudarila, da enega najpomembnejših vidikov sodelovanja zagotovo predstavljajo skupna usposabljanja in izobraževanja na različnih ravneh, ki pomembno prispevajo h krepitvi zmogljivosti in dvigu interoperabilnosti. Kot posebej koristno sta ocenila sodelovanje devetih pripadnikov Kosovskih varnostnih sil na nedavno končani vaji Takojšen odgovor 2015 v Sloveniji.

Srečanje delegacij 

Minister za Kosovske varnostne sile je ministrici predstavil proces transformacije Kosovskih varnostnih sil v oborožene sile. Spregovorila sta tudi o pomenu krepitve regionalnega sodelovanja za dolgoročno povezovanje držav v regiji. Kot je poudarila ministrica, bo Slovenija tudi v prihodnje ostala aktivna zagovornica in promotorka dvostranskega in regionalnega sodelovanja, dobrososedskih odnosov ter približevanja držav Zahodnega Balkana evroatlantski skupnosti.      

Ministrica je izpostavila tudi pomen napredka v okviru EU vodenega dialoga med Prištino in Beogradom, vključno z avgusta sprejetimi dogovori, ki predstavljajo enega prelomnih korakov v procesu normalizacije odnosov med državama in je pomemben korak pri utrjevanju miru, varnosti in stabilnosti na Kosovu ter v širši regiji. 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.