Strniša: “Nov zakon bo bistveno olajšal delo agrarnih skupnosti in omogočil učinkovitejšo izkoriščenost gozdnih ter kmetijskih zemljišč v njihovi lasti.”

Državni zbor je s 57 glasovi za sprejel sistemski zakon o agrarnih skupnostih, ki bo po oceni ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pod vodstvom ministra mag. Dejana Židana prispeval k ureditvi in oživitvi te stoletja stare oblike skupnega upravljanja kmetijskih in gozdnih površin. Člani agrarnih skupnosti in drugi subjekti so ga čakali več let. Zakon predvideva, da bo za posle zunaj rednega upravljanja po novem potrebno nižje soglasje članov kot doslej, uredili bodo nerešene dedne postopke, zakon pa ureja tudi možnost prenehanja agrarnih skupnosti. “Gre za vsebinsko in pravno zelo zahteven zakon, ki po 20 letih vzpostavlja režim upravljanja s tovrstnim premoženjem,” je na seji pojasnila državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu mag. Tanja Strniša.

Spomnila je, da je leta 1994 sprejeti zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic nekdaj podržavljeno premoženje teh skupnosti vrnil njihovim članom, vendar je zaradi previsokega zahtevanega soglasja za posle zunaj rednega upravljanja, kot je pridobitev gradbenega dovoljenja, onemogočal normalno gospodarjenje z lastnino. “Težave imajo tudi občine pri načrtovanju javne infrastrukture,” je povedala državna sekretarka. Agrarne skupnosti v Sloveniji obsegajo nekaj več kot 77.000 hektarjev zemljišč, kar predstavlja skoraj 3,7 odstotka celotne površine Slovenije. Registriranih je 638 agrarnih skupnosti, število njihovih članov pa se giblje od tri do 513. “Zakon bo bistveno olajšal delo agrarnih skupnosti in omogočil učinkovitejšo izkoriščenost gozdnih ter kmetijskih zemljišč v njihovi lasti,” je dejala Strniša.

Za posle zunaj rednega upravljanja je bilo v skladu z zakonom iz leta 1994 potrebno 100-odstotno soglasje članov, pred nekaj leti pa so ga znižali na 75 odstotkov, vendar to vseh težav ni odpravilo. Novi zakon določa, da bodo lahko posle zunaj rednega upravljanja sklenili z vsaj 50-odstotnim deležem članov, izraženem v njihovem premoženju, najpomembnejše odločitve pa bodo še vedno sprejemali s soglasjem. To se je zdelo zelo pomembno tudi Janku Vebru. “To je ključen premik v smer, da se izognemo težavam zaradi solastnine, ki je bila vzpostavljena leta 1994,” je dejal poslanec SD.

Ministrica za delo Kopač Mrak s spodbudami za zaposlovanje starejših v 2016 in 2017

Na pobudo ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pod vodstvom ministrice dr. Anje Kopač Mrak je Vlada RS določila besedilo Predloga zakona o interventnem ukrepu na področju trga dela in ga posredovala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku. Predlog Zakona o interventnem ukrepu na področju trga dela uvaja začasne spodbude za zaposlovanje starejših brezposelnih oseb z namenom prispevati k doseganju njihove čim hitrejše in stabilne zaposlitve, kot tudi k zmanjševanju neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela.
 
Ciljno skupino predstavljajo brezposelne osebe, starejše od 55 let, ki so vsaj šest mesecev pred zaposlitvijo prijavljene v evidenci brezposelnih oseb. V primeru zaposlitve takšne brezposelne osebe v času veljavnosti zakona bo delodajalec ne glede na sistemske predpise, ki določajo obveznost plačila prispevkov za posamezna socialna zavarovanja, v celoti oproščen plačila prispevkov delodajalca za socialno varnost (t.j. prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti).

Predlog tega zakona v primerjavi z že sprejetim ukrepom oprostitve plačila prispevkov delodajalca v primeru zaposlitve brezposelne osebe, mlajše od 30 let, ne zahteva zaposlitve za nedoločen čas, ampak bo lahko delodajalec omenjeno spodbudo uveljavil za vsakršno zaposlitev starejše brezposelne osebe, ne glede na čas njenega trajanja. Delodajalec bo lahko spodbudo v trajanju največ 24 mesecev uveljavljal tudi v primeru več zaporedoma in za določen čas sklenjenih pogodb o zaposlitvi, če bo oseba pri tem delodajalcu celoten čas zaposlena brez vmesnih prekinitev. Spodbudo bo mogoče izkoristiti za vse zaposlitve, sklenjene pod zakonsko določenimi pogoji v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017, in sicer največ za 24 mesecev.
 
Spodbudo bo lahko uveljavljal delodajalec, ki bo izpolnjeval naslednje pogoje:
– da v zadnjih treh mesecih pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi s starejšo brezposelno osebo ni odpuščal delavcev iz poslovnih razlogov,
– da je v zadnjih šestih mesecih pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi s starejšo brezposelno osebo redno izplačeval plače in plačeval obvezne prispevke za socialno varnost zaposlenim in
– da pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi s starejšo brezposelno osebo ni imel blokiranega transakcijskega računa 30 ali več zaporednih dni.

Zaradi predlagane spodbude bo priliv v socialne blagajne sicer nižji, vendar se bodo ob uvedbi spodbude na letni ravni prihodki proračuna povečali tako iz naslova dohodnine kot iz naslova vplačanih prispevkov za socialno varnost delavca, hkrati pa se bodo zmanjšali proračunski odhodki iz naslova izplačil denarnih nadomestil za primer brezposelnosti ter denarnih socialnih pomoči.

Židan na vrhu koalicije: “V SD verjamemo, da bo možno na podlagi proračunov za 2016-2017 bolj ambiciozno razmišljati o razvoju Slovenije.”

V torek, 22. septembra, je na Brdu pri Kranju potekal vrh koalicije s poslanci, na katerem so predstavili predloge proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti. Predsednik SD in minister mag. Dejan Židan je pred srečanjem v izjavi za medije ocenil, da je proračun realen in upošteva to, da imamo v Sloveniji gospodarsko rast, med drugim upošteva potrebe po nekaterih investicijah, prav tako pa je na voljo več denarja za socialne programe. “Verjetno noben minister ni v celoti zadovoljen, ker ima vsak dodatne potrebe, vendar denarja je toliko in iz tega je treba narediti koristne stvari za državljane in državo,” je dejal Židan.

Ministri iz vrst SD na vrhu koalicije

Minister za finance dr. Dušan Mramor je na vrhu uvodoma pojasnil, da je bil predviden padec investicij v letu 2016 glede na letos pričakovan. Spomnil je, da je vlada lani in letos “postrgala” velik del sredstev, ki so še ostala v prejšnji finančni perspektivi, in jih večinoma namenili za investicije. Začenjajo nov cikel, v katerem pa imajo bistveno manjša sredstva. Glede zaposlovanja, kar je tudi očitek delodajalske strani, pa minister pojasnjuje, da je težava v javnem sektorju, ki se izjemno stara. “V zadnjih letih so zmanjševali zaposlovanje in kadrov niso nadomeščali z mladimi, zato zdaj želimo javnemu sektorju pustiti, da se nekoliko pomladi,” je še povedal minister za finance.

Poslanci SD na vrhu koalicije

Glede razburjenja sindikatov Židan pravi, da je sindikate treba razumeti “kot naše zaveznike in ne naše nasprotnike”. Pričakuje, da bodo tudi z njimi dosegli kompromis. “Tako kot doslej moramo to reševali s socialnim dialogom,” je povedal Židan in dodal, da so že nekajkrat dokazali, da znajo v pogajalskem procesu zbližati stališča in doseči kompromis. Ob tem je poudaril, da bo tudi javnim uslužbencem v letu 2016 bolje kot letos, prav tako so odgovorili na pričakovanja mladih in odprli vrata zaposlovanja v javnem sektorju.

Predsedniki strank koalicije na NK po vrhu koalicije

“Tako vlada kot poslanci koalicije podpirajo predloga proračuna za leti 2016 in 2017 in v SD verjamemo, da bomo lahko z njima uresničevali politike, ki smo jih začrtali v koalicijskem sporazumu,” je po posvetu vladne koalicije na novinarski konferenci povedal predsednik SD in poudaril, da koalicijski partnerji računamo tudi na dogovor s sindikati. “Socialni demokrati verjamemo, da bo možno na podlagi tega proračuna bolj ambiciozno razmišljati o razvoju Slovenije in izpeljati tudi nekatere razvojne projekte,” je povedal Židan in ob tem dodal, da proračun “ne odgovarja na vse želje, ker je želja več, kot so realne možnosti, v vsakem primeru pa rešuje najbolj odprte zadeve”. Predlog proračunov za obe leti bo v skladu s predvidenimi postopki predložen DZ, datum pa še ni točno določen. To je odvisno od ministrstva za finance, ki mora pripraviti celovito gradivo. Koalicijski partnerji pa pred tem računamo tudi na dogovor s sindikati javnega sektorja.

Ministrica Katič: Nastanitvena centra v Logatcu in na Vrhniki sta primer dobre prakse sodelovanja z lokalno skupnostjo

Ministrica za obrambo Andreja Katič je skupaj s poveljnikom Civilne zaščite Srečkom Šestanom ter direktorjem Uprave RS za zaščito in reševanje Darkom Butom obiskala nastanitvena centra v Logatcu in na Vrhniki, namenjena nastanitvi in oskrbi beguncev ter migrantov, ki v zadnjih dneh množično prihajajo prek slovensko-hrvaške meje. Nastanitvene zmožnosti, organizacijo dela, pomoč migrantom, sodelovanje s prostovoljci in tudi dosedanje izkušnje z migranti, ki so bili v zadnjih dneh nastanjeni v logaškem centru, je predstavil vodja centra Janez Petrovič, umestitev centra v lokalno skupnost in pomoč, ki jo centru dajejo domačini, pa je ministrici predstavil župan Občine Logatec Berto Menard.

Župan Logatca in obrambna ministrica Katič

V centru, ki je namenjen predvsem občutljivejšim skupinam migrantov, kot so otroci, nosečnice, družine z majhnimi otroki, starejše in druge osebe, ki potrebujejo večjo skrb, lahko v zidanih objektih oskrbijo 110 ljudi, skupaj z nastanitvijo v bivalnih zabojnikih pa do 400. Že ob prihodu jih pričaka prevajalec, po rodu iz Sirije, ki že več desetletij živi v Sloveniji, in jim predstavi vse možnosti, ki jih ponuja center. Vse oznake in napisi v centru so tudi v arabskem jeziku. Tako v sobah kot v bivalnih zabojnikih lahko biva po šest oseb, na voljo pa imajo tudi lepo opremljene in ločene moške in ženske sanitarije ter tuširnice. Vsi objekti so opremljeni tudi z brezžičnim dostopom na internetno omrežje, tako da oskrbovanci lahko komunicirajo s svojimi družinami tudi prek spleta.

Prehrana je organizirana v posebnem jedilniškem objektu, na voljo so topli obroki, zlasti za otroke pa tudi mleko in sladki prigrizki. V centru delujejo številni prostovoljci Rdečega križa, Karitasa, tabornikov, Slovenske filantropije in mnogi drugi, ki migrantom pomagajo tako pri oskrbi kot tudi z zdravstveno in psihološko pomočjo, če jo potrebujejo. Na voljo imajo tudi vse nujne informacije o potovanjih, saj jih večina center zapusti takoj, ko si nekoliko odpočijejo, se oskrbijo z oblačili, obutvijo in drugimi potrebščinami, ki so jim na voljo v centru, ter svojo pot nadaljujejo proti krajem, kamor so namenjeni.

Katičeva v nastanitvenem centru Logatec

Ministrica Katič je po ogledu nastanitvenega centra izrazila zadovoljstvo nad odlično organiziranostjo, sodelovanjem številnih organizacij, ki delujejo v okviru sil za zaščito reševanje, prostovoljci, pripadniki Civilne zaščite, gasilci, pripadniki Slovenske vojske in tudi domačini, ki s svojim delom prispevajo k temu, da se tako občutljive skupine, ki so začasno nastanjene v centru, dobro počutijo in dobijo vso nujno pomoč. Kot je še dejala, se je prepričala, da organizacija poteka tako, kot je bilo tudi zamišljeno.

“To, da se begunci pri nas dobro počutijo in odhajajo zadovoljni, z dobrimi mislimi na Slovenijo, pa dokazuje, da smo Slovenci humanitarni, solidarni in da znamo pomagati soljudem v stiski,” je še poudarila ministrica Katič in dodala, da lahko center v Logatcu označimo kot primer dobre prakse, ne le zaradi sedanjega delovanja pri oskrbi migrantov, temveč tudi na splošno. Gre za center, ki deluje v sožitju z lokalno skupnostjo, zato se je ministrica še posebej zahvalila županu občine Bertu Menardu in občinskemu poveljniku Civilne zaščite.

Minister Židan: “Prvo leto dela MKGP zelo uspešno, med prioritetnimi nalogami zdaj Zakon o gospodarjenju z gozdovi v državni lasti.”

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) mag. Dejan Židan je skupaj z državnima sekretarjema, mag. Tanjo Strniša in Miho Marenčejem predstavil dosežke ministrstva ob 1. obletnici dela v Vladi Republike Slovenije, predstavljeni pa so bili tudi načrti ministrstva za prihodnje obdobje. Minister Židan je minulo leto ocenil za zelo uspešno in naporno, posebej pa je pohvalil sodelavce, ki so pomagali izpeljati številne projekte, predpise in druge naloge ministrstva.

“Predlog zakona o gospodarjenju z državnimi gozdovi je tik pred sprejetjem na vladi in je skladen s koalicijsko pogodbo,” je ob tem napovedal kmetijski minister Židan in dodal, da bo zakon v DZ predvidoma sprejet do konca leta, nato pa bo sledila še priprava sprememb zakona o gozdovih. Vlada je namreč pri pregledu najboljših praks v EU ugotovila, da se lahko v okviru načrtovanega državnega gozdarskega podjetja najbolje uresničijo pričakovanja in zaveze iz koalicijske pogodbe. Minister Židan je poudaril, da bo državno gozdarsko podjetje omogočilo nov zagon gozdno-lesne verige in spodbudilo tuje ter domače naložbe v slovensko lesnopredelovalno industrijo, ki jo namerava vlada oživiti.

Minister Židan je med najpomembnejšimi dosežki MKGP v prvem letu vlade izpostavil sprejetje Programa razvoja podeželja, ki ga je Slovenija med prvimi državami v EU sprejela v mesecu februarju letošnjega leta in zajema 1,1 milijarde evrov vreden paket izvajanja ukrepov kmetijske politike. Poudarek programa je predvsem na mladih in na okoljskih ukrepih. Nadalje je minister Židan izpostavil novo subvencijsko kampanjo in se ob tej priložnosti zahvalil vsem, ki so sodelovali pri hitrejši pripravi in implementaciji same sheme. V osnovno shemo plačil se je tako prijavilo 57.285 kmetijskih gospodarstev, za shemo mladi kmeti pa 3.747 kmetijskih gospodarstev.

Kot zelo pomemben dosežek MKGP je minister Židan izpostavil novo inštitucijo Varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano, kjer proaktivno delovanje varuha uspešno ureja številne naloge. Prav tako je pomemben dosežek ministrstva tudi sprejem Uredbe o dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki omogoča manj administriranja in preko katere se lahko kmetija med drugim ukvarja tudi s socialnimi dejavnostmi na podeželju. Minister Židan je opozoril tudi na sprejet Zakon o omejevanju ali prepovedi pridelave gensko spremenjenih rastlin, za katerega so minuli teden v Državnem zboru glasovali vsi prisotni poslanci in poslanke ter na sistemski zakon o agrarnih skupnostih, ki je v parlamentarnem postopku.

Zaradi viškov oziroma presežkov hrane, ki so nastali zaradi ruskega embarga, pa se je ministrstvo angažiralo na številnih področjih promocije, tako se prva akcija za jabolka že izvaja, konec tedna pa se bo začela izvajati še akcija za promocijo mleka. Minister Židan je še poudaril, da je Slovenija z namenom uveljavljanja ciljev in interesov zelo aktivna na mednarodni ravni, tako na ravni vzpostavljanja dobrih odnosov in sodelovanja z državami EU, kot z drugimi državami ter mednarodnimi institucijami.

“Mi potrebujemo prijatelje, tudi za to, da lažje uveljavimo svoje interese, ki so včasih drugačni kot interesi nekaterih drugih članic,” je dejal Židan. Ena takšnih zadev je zagotovo vprašanje terana, ki ga je Slovenija na trgu EU zavarovala z zaščiteno označbo porekla, a zdaj Hrvaška po nekaj letih zaščito izpodbija. Kot je dejal minister, po posredovanju obsežnih pojasnil Evropski komisiji zaenkrat niso dobili nobenih dodatnih vprašanj, zato meni, da je bil Bruselj s pojasnili Slovenije zadovoljen.

Med prioritetami dela ministrstva je minister Židan izpostavil aktivnosti pri projektu za razglasitev Svetovnega dneva čebel, ki je pomembna predvsem iz razloga zaščite čebel kot opraševalke, varovanja okolja ter obenem tudi prepoznavnostjo prehranskih produktov ter Slovenije kot turistične destinacije. Minister Židan je izrazil zadovoljstvo tudi nad novim ribiškim skladom za obdobje 2014-2020, v katerem bo Sloveniji iz evropskih in domačih sredstev na voljo 32,6 milijona evrov.

V nadaljevanju je državna sekretarka mag. Tanja Strniša podrobneje predstavila Program razvoja podeželja ter njegovo nadgradnjo. Državni sekretar Miha Marenče pa je podrobneje predstavil aktivnosti pri sanaciji gozda po lanskem žledu ter velikem pojavu podlubnikov; podrobneje pa je spregovoril o aktivnostih pri sprejemanju Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS. Marenče je tudi pojasnil, da je letošnje leto na gozdarskem področju najbolj zaznamoval lanski žled, ne le zaradi pospravila poškodovanega lesa, ampak tudi zaradi velikega pojava podlubnikov. V letu in pol so iz gozdov sicer pospravili več kot dve tretjini poškodovane lesne mase, kar po Marenčejevih besedah pomeni, da “smo edinstven primer v primerjavi s sosednjimi državami, ki so imele podobne težave”.

Obrambna ministrica Katič se je seznanila z aktivnostmi Štaba Civilne zaščite RS o oskrbi beguncev in migrantov

Ministrica za obrambo Andreja Katič se je v ponedeljek, 21. septembra, sestala s predstavniki Službe za podporo dela Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, kjer se je pogovorila z zadnjimi informacijami o oskrbi beguncev in migrantov ter načinu dela Službe za podporo in z delom predstavnikov Slovenske vojske ter Policije. Kot je dejala obrambna ministrica, so se že dopoldne na ministrstvu dogovorili, da bodo naredili reorganizacijo zaposlenih, ker bodo aktivnosti Štaba CZ RS potekale dlje časa.

Tako bodo iz upravnega dela ministrstva, če bo treba, pa tudi iz Generalštaba Slovenske vojske, prerazporedili zaposlene, da bi bila zagotovljena vsa podpora logističnemu delovanju Štaba CZ RS oziroma Civilni zaščiti. Povedala je, da aktivnosti Civilne zaščite potekajo nemoteno, saj je zaradi nesreč, ki smo jih imeli v Sloveniji, delovanje pripadnikov Civilne zaščite že utečeno. Izrazila je tudi prepričanje, da bodo pri opravljanju nalog uspešni.

Vlada Republike Slovenije je namreč v nedeljo, 20. septembra, na predlog ministrice za obrambo Andreje Katič, odločila, da Slovenska vojska s svojimi zmogljivostmi pristojnim državnim organom zagotovi logistično podporo pri oskrbi beguncev in migrantov. Zakon o službi v Slovenski vojski v 24. členu med drugim določa, da Slovenska vojska skladno z zakonom in ustreznimi načrti lahko nudi pomoč drugim državnim organom v okviru svojih zmogljivosti.

Podrobneje pomoč drugim državnim organom ureja Uredba o uporabi obrambnih zmogljivosti pri podpori državnih organov, sodelovanju s samoupravnimi lokalnimi skupnostmi in nevladnimi organizacijami. Tudi Kontingentni načrt Republike Slovenije za zagotovitev nastanitve in oskrbe v primeru povečanja števila prosilcev za mednarodno zaščito predvideva sodelovanje Ministrstva za obrambo pri zagotavljanju določenih zmogljivosti. 

Pristojni državni organi so na Slovensko vojsko že naslovili prošnje za zagotavljanje določene pomoči pri izvrševanju nalog v zvezi z obravnavo migrantov na ozemlju Republike Slovenije. Z načrtovanimi in razpoložljivimi viri Slovenska vojska skladno s 24. členom Zakona o službi v Slovenski vojski zagotavlja ustrezno logistično podporo. V sklopu logistične podpore bo Slovenska vojska pripravljena za nudenje svojih zmogljivosti, ki so v pripravljenosti za podporo državnim organom v primeru naravnih in drugih nesreč.

Z angažiranjem teh pripravljenih sil in sredstev lahko Slovenska vojska zagotavlja predvsem zmogljivosti za prevoze, predvsem prevoze opreme za vzpostavitev namestitvenih zmogljivosti, pripravo in razdeljevanje obrokov prehrane, pomoč pri postavljanju terenskih namestitvenih zmogljivosti, primarno zdravstveno zaščito, vključno z reševalnimi vozili za transport obolelih, ter druge logistične zmogljivosti, s katerimi razpolaga.

Ministrica Kopač Mrak zadovoljna z odzivnostjo socialnih služb pri pomoči beguncem

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak je obiskala Center za socialno delo (CSD) v Krškem in njihovo interventno službo, ki so se med prvimi vključili v pomoč beguncem. Center za socialno delo Krško se je v pomoč na terenu vključil takoj ob prihodu prvih beguncev v Slovenijo in skupaj z drugimi službami in humanitarnimi organizaciji pomagal pri oskrbi beguncev. Interventna služba je v stalni pripravljenosti in dosegljiva 24 ur na dan.

Ministrica Anja Kopač Mrak je pohvalila njihovo odzivnost, dobro sodelovanje z drugimi službami in se jim iskreno zahvalila za njihovo pomoč in prizadevnost. Centri za socialno delo so sicer prvenstveno zadolženi za spremljanje najranljivejših skupin beguncev. Za mladoletne tujce brez spremstva, ki ne bodo zaprosili za mednarodno zaščito, centri za socialno delo postavijo skrbnika za poseben primer, katerega naloga je ščititi koristi in interese mladoletnih tujcev. Za mladoletnike brez spremstva, ki bodo zaprosili za mednarodno zaščito, pa centri postavijo zakonite zastopnike.

Anja Kopač Mrak z reševalci
 
Doslej je bi med begunci en mladoetnik brez spremstva, ki mu je center za socialno delo dodelil skrbnika, se pa razmere spreminjajo iz ure v uro. Center za socialno delo Krško, kot tudi drugi centri bodo še naprej spremljali razmere na terenu in se vključevali v pomoč ljudem, ki so v stiski. Socialne službe na terenu, je ocenila ministrica, delujejo dobro za kar jim gre tudi posebna zahvala. Ministrica Kopač Mrak je v Brežicah obiskala tud nastanitveni center za begunce.

Državni sekretar z MORS Bizjak skupaj z bovškim županom Mlekužem otvoril Dom za zaščito in reševanje ter heliport v Bovcu

V Bovcu so v soboto, 19. septembra, odprli nov dom za zaščito in reševanje ter heliport, ki so ga zgradili v okviru projekta “CAN” in je sofinanciran s strani Jadranskega čezmejnega programa IPA. Vrednost projekta v Bovcu je 1,3 milijona evrov od tega je 85% evropskih sredstev. Slovesnosti, ki je potekala pred novim domom so se udeležili tudi župan Občine Bovec Valter Mlekuž, generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Darko But in državni sekretar na Ministrstvu za obrambo mag. Miloš Bizjak, ki bil tudi slavnostni govornik.

Gostje na odprtju heliporta Bovec

Župan Občine Bovec Valter Mlekuž je povedal, da so ob takih priložnostih lahko odkrito ponosni vsi, ki se trudijo, da bi bil naš vsakdan čim bolj prijazen in bi bili pogoji za življenje za vse kar se da ugodni. “Odpiramo nov Dom zaščite in reševanja z vso pripadajočo infrastrukturo, ki je bila zgrajena v okviru projekta CAN, sofinanciranega s strani Jadranskega čezmejnega programa IPA 2007-2013. Občina Bovec je tako z evropskim denarjem zgradila večnamenski objekt za potrebe reševanja, zgrajeno je novo pristajališče za helikopterje, območje je komunalno urejeno z vso komunalno infrastrukturo, na novo so zgrajene in asfaltirane vse povezovalne ceste, urejena so nova asfaltirana parkirišča,” je poudaril župan Mlekuž. V novem Domu zaščite in reševanja bodo našle svoj prostor Prostovoljno gasilsko društvo Bovec, Gasilska zveza Bovec, Gorska reševalna služba Bovec, Občinski štab Civilne zaščite Bovec in tudi bovški radioamaterji. V starem delu pa še Župnijska Karitas in bovški Rdeči Križ.

Mlekuž in Bizjak

Državni sekretar na MORS Miloš Bizjak je povedal, da je izgradnja Doma zaščite in reševanja v Bovcu šolski primer, kako lahko občina črpa evropska sredstva. “To danes tu je dokaz vsem tistim, ki trdijo, da je črpanje evropskih sredstev zelo težavno in na občinskem nivoju skoraj nemogoče. Vi ste pokazali, da se z pravilno izbiro investicijo in pravilno prijavo in seveda s požrtvovalnim vodenjem projekta, da iztržiti 85% celotne investicije, ki ni majhna. Sam pogled na objekte na heliport in vso pripadajočo infrastrukturo je lep. Vendar zakriva najbistvenejše. Najbistvenejše v tem skupnem prostoru ste pa vi spoštovani reševalci, gasilci, policisti, vojaki, tehniki, piloti, zdravniki, medicinsko osebje vsi, ki tej tehniki, ki vam je dana na razpolago in je tu razstavljena date uporabno vrednost,” je še povedal Bizjak. Dežurne posadke 151. helikopterske eskadrilje Slovenske vojske so letos v reševalnih akcijah posredovali že 167-krat, od tega 108-krat pri reševanju v gorah, 59-krat pa so poskrbeli za helikoptersko nujno medicinsko pomoč. Pri tem so prepeljali 188 poškodovanih ali obolelih in naleteli 199 ur.

Podpredsednica SD Fajon: “Ne nasedajmo stereotipom, ampak dajmo ljudem, ki si želijo boljšo prihodnost, priložnost.”

Podpredsednica Socialnih demokratov in evropska poslanka Socialistov & Demokratov Tanja Fajon v pozivu državljankam in državljanom Republike Slovenije glede odnosa do beguncev ter migrantov.

Poziv Tanje Fajon glede beguncev in migrantov 18-09-2015 from Socialni demokrati on Vimeo.

Dejan Židan: “Viški hrane morajo priti do ljudi, ki jo potrebujejo.”

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan je skupaj z glavnim tajnikom Slovenske Karitas in generalno sekretarko Rdečega Križa Slovenije predstavil izvedbo ukrepa umika sadja in zelenjave s trga namenjenega socialno najbolj ogroženim, ki ga je sprejela vlada ravno na pobudo kmetijskega ministra in predsednika SD. Gre za enega izmed ukrepov v sektorju svežega sadja in zelenjave za preprečevanje krize na trgu zaradi ruskega embarga. Na sedežu Slovenske Karitas v Novi Gorici je minister Židan s predstavnikoma obeh največjih človekoljubnih organizacij v Sloveniji predstavil donacijo sadja in zelenjave, ki je bila kot višek lokalno pridelane hrane umaknjeno s trga. Minister Židan je poudaril, da morajo viški hrane priti do ljudi, ki jo potrebujejo, in ne smejo končati v smeteh. Ne glede na ta ukrep pa lahko, po besedah ministra, kmetje in drugi proizvajalci hrane po svojih zmožnostih podarijo svoje pridelke oz. hrano pomoči najbolj potrebnim. Minister Židan se je obema organizacijama tudi zahvalil za njun izjemen trud pri izvajanju humanitarne dejavnosti v najširšem možnem smislu.‎

Židan v skladišču Karitas

Na predstavitvi sta sodelovala generalni tajnik Slovenske Karitas Imre Jerebic in generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije Renata Brunskole. Jerebic je še posebej izpostavil dejstvo, da Slovenska karitas ni samo organizacija, ki razdeljuje osnovno pomoč v hrani in obleki, ampak je predvsem pomembna pomoč tudi z drugimi ukrepi, kot je na primer psihosocialna podpora in pomoč, izrazil pa je tudi zahvalo Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za dobro sodelovanje v zvezi z donacijo sadja in zelenjave. Renata Brunskole je predstavila aktivnosti RKS glede razdeljevanja hrane socialno ogroženim in se pridružila zahvali za dobro sodelovanje z ministrstvom pod vodstvom ministra Židana.

Dodatne informacije si lahko preberete na spletni povezavi MKGP: http://www.mkgp.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/8243/