Židan na 2. zboru članstva Foruma svetnic in svetnikov: “SD ima na lokalnem nivoju stabilno in čvrsto mrežo.”

V četrtek, 3. septembra, je v Ljubljani potekal 2. zbor članstva Foruma svetnic in svetnikov SD (FSS), katerega sta se ga udeležila tudi predsednik stranke mag. Dejan Židan in ministrica za delo dr. Anja Kopač Mrak, ki je predstavila potek projekta odpisa dolgov in paketa pomoči socialno najšibkejšim. Predsednik SD Židan je v svoji izjavi za medije dejal, da ima stranka Socialnih demokratov na lokalni ravni stabilno in čvrsto mrežo, se pa da sodelovanje z lokalnimi odbori vedno še izboljšati. Izpostavil je tudi nujnost sodelovanja lokalne in državne politike, saj mora biti vez med njima čvrsta.

Anja Kopča Mrak na FSS SD

Kot je dejal Židan, se zdi stranki zelo pomembno, da je po številu svetnikov v občinskih svetih po Sloveniji druga najmočnejša, a to prinaša tudi veliko odgovornost. SD ima sicer med svetniki 341 svojih članov. Po njegovih besedah ima SD na lokalni ravni stabilno in čvrsto mrežo, je pa potrebno na nekaterih območjih storiti več. Zavedajo se, da stranke s tradicijo niso ocenjene po svojih izjavah, ampak po koristih, ki jih naredijo. Glede sodelovanja stranke z lokalnimi odbori je Židan dejal, da se dajo stvari vedno še izboljšati. Trenutno na lokalni ravni poteka več aktivnosti, med drugim za povečanje prisotnosti vodstva stranke na lokalnem nivoju, saj mora biti po Židanovih besedah vez med lokalno in državno politiko čvrsta.

Židan na FSS SD

Kot je pojasnil Židan, so se na Forumu svetnic in svetnikov SD med drugim pogovarjali o poteku projekta odpisa dolgov v lokalnih skupnostih, kar je po Židanovih besedah trenutno “eden najpomembnejših humanitarnih projektov v državi”. Ugotovili so, da je od 212 občin k projektu do tega trenutka pristopilo 67. Precejšnji del pogovora so namenili tudi javnemu zdravstvu. “Socialni demokrati obsojamo vse ekscese, ki se znotraj javnega zdravstva dogajajo in pričakujemo hitro in odločno ukrepanje, hkrati pa želimo zelo jasno povedati, da ekscesi, ki so prisotni, ne smejo biti generalno napad na javno zdravstvo,” je dejal Židan. Prav tako so se pogovarjali o novi davčni politiki, ki jo bo po njegovih besedah treba vzpostaviti. Tu gre predvsem za zmanjšanje obremenitve ljudi oziroma razlike med bruto in neto plačo.

Forum svetnic in svetnikov SD je na zboru članstva tudi izvolil 12-članski glavni odbor, ki bo zdaj na svoji prvi seji izmed svojih članov izvolil svoje vodstvo, torej predsednika ali predsednico FSS, podpredsednika ali podpredsednico in tajnika ali tajnico foruma.

Ministrica Katič na srečanju z obrambnimi ministri EU tudi o begunski krizi

Ministrica za obrambo se je 2. in 3. septembra v Luksemburgu udeležila neformalnega srečanja obrambnih ministrov EU. Prvo zasedanje je bilo namenjeno implementaciji sklepov junijskega Evropskega sveta in majskega Sveta EU s področja evropske obrambe in varnosti. Evropska obrambna agencija (EDA), Evropska komisija (EK) in Evropska služba za zunanje delovanje (EEAS) so ministre seznanile z dinamiko in napredkom na ključnih področjih. Ključna vodila, ki jih je podal Evropski svet, so razvoj nove zunanje in varnostne strategije EU, krepitev varnosti prek investiranja v obrambo, krepitev izgradnje zmogljivosti in partnerstva.

Za Slovenijo so ključnega pomena ustrezna in celovita odzivnost na aktualne varnostne grožnje z uporabo celotnega instrumentarija EU ter sodelovanjem s partnerji, predvsem z Natom. Pomembno je kontinuirano ohranjanje varnostnih in obrambnih vprašanj na agendi EU na vseh ravneh. V okoliščinah širokega spektra izredno raznolikih varnostnih izzivov v soseščini EU podpiramo proces temeljite strateške samorefleksije, zato močno podpiramo pripravo celostne zunanje in varnostne strategije pod vodstvom visoke predstavnice.

Drugo zasedanje je bilo namenjeno aktualnim vojaškim operacijam in misijam SVOP. Zasedanje je vodila visoka predstavnica Federica Mogherini, prisotni poveljniki misij in operacij ter visoki predstavniki Nata in OZN. Ministri so bili seznanjeni z aktualnim stanjem operacije EU NAVFOR MED. Operacija je na točki, ko lahko – po ustreznih analizah in po procesu političnega odločanja – preide v del druge faze, ki se bo izvajal v mednarodnih vodah (med ključnimi nalogami te faze so tudi zaseg in odstranitev tihotapskih plovil, preprečevanje proste plovbe tihotapskim plovilom, prijetje tihotapcev in reševanje migrantov, skladno z določili mednarodnega prava). Nadaljuje se načrtovanje nadaljnjega razvoja operacije.

S konkretnim prispevkom v operacijo EUNAVFOR MED Slovenija kredibilno izraža podporo solidarnemu in celovitemu mednarodnemu pristopu za reševanje migracijske in humanitarne problematike ter kot pomorska država deli soodgovornost za soočanje s pomorskimi varnostnimi izzivi v Sredozemlju. Gre za logično nadaljevanje naših aktivnosti v operaciji Naše morje – Lampedusa ter naših takratnih prizadevanj za širši angažma EU.

Slovenija deluje tudi v operaciji EUFOR Althea v Bosni in Hercegovini, ki mora zaradi potencialno negotovih razmer ohraniti izvršilni mandat. V sklopu misij za usposabljanje in izgradnjo zmogljivosti pripadniki Slovenske vojske prispevajo k izvajanju misije za usposabljanje v Maliju v Afriki (EUTM Mali).

Več držav, med njimi tudi Slovenija, je poudarilo, da je ustrezno pozornost treba posvečati tudi migracijskim tokovom, ki potekajo po t. i. balkanski poti.

Socialni demokrati smo za spremembo definicije minimalne plače v sodelovanju z vsemi partnerji

Socialni demokrati verjamemo, da je zakonsko določena minimalna plača ključna za zagotovitev dostojnega dela. Vse od predloga zakona, ki ga je pred leti sooblikoval socialdemokrat Miloš Pavlica iz vrst takratne ZLSD, do dviga minimalne plače za kar 22 odstotkov, ko smo v obdobju 2009-2011 Socialni demokrati vodili Vlado Republike Slovenije in s tem zaščitili položaj najranljivejše skupine zaposlenih ter vse do danes, smo v SD nosilci sprememb za zagotovitev primernega plačila za opravljeno delo.

Stališče naše ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anje Kopač Mrak v zvezi z minimalno plačo je ves čas jasno; je odločna zagovornica spremembe definicije minimalne plače, saj je trenutna nepravična in kot takšna unikum v Evropski uniji.

Socialni demokrati bomo tudi v Vladi RS jasen glas v podpori spremembe, hkrati pa bomo poskušali v dialogu s socialnimi partnerji in koalicijskimi partnerji v vladi zagotoviti, da bo ta dvig finančno nevtralen za delodajalce, kar bi zagotovilo tudi nujno potrebno širšo podporo v Državnem zboru. Naš cilj je, da skupaj v sodelovanju z vsemi partnerji najdemo rešitev, da bo nova definicija minimalne plače tudi dejansko implementirana in bo šla tudi Slovenija v korak z evropskimi državami na tem področju.

Hvala za vašo podporo in zaupanje.

Ministrica Kopač Mrak na srečanju upokojencev Gorenjske

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak je v Bohinjski Bistrici pozdravila okoli dva tisoč udeležencev letošnjega 24. srečanja upokojencev Gorenjske, ki so se ga udeležili tudi gorenjski župani in poslanci. Ministrica Kopač Mrak je v pozdravnem govoru izpostavila velik pomen, ki ga imajo upokojene generacije v naši družbi. Naš cilj mora biti kakovostna starost, dostojne pokojnine in dostojne plače za še aktivno prebivalstvo. Ministrica Kopač Mrak je spregovorila tudi o zakonu o dolgotrajni negi, ki ga pripravljamo na ministrstvu in poudarila pomen medgeneracijske solidarnosti in medgeneracijskega sožitja.

Minister Židan zadovoljen s podporo kmetijskega odbora DZ zakonu o GSO in zakonu o agrarnih skupnostih

Odbor DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je opravil drugo obravnavo predlogov zakona o omejevanju ali prepovedi pridelave gensko spremenjenih organizmov (GSO) in zakona o agrarnih skupnostih, ki jih je pripravilo ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pod vodstvom mag. Dejana Židana. Predlog zakona o omejevanju ali prepovedi pridelave GSO omogoča dve vrsti zaščite pred GSO – izključitev Slovenije iz dovoljenja za pridelavo GSO, ki ga odobrijo na evropski ravni, ali prepoved pridelave GSO. Izključitev Slovenije iz dovoljenja za pridelavo GSO je možno doseči v fazi pridobivanja soglasja za pridelavo, če pa država ta rok zamudi ali si premisli, pa je možna prepoved, kar je nekoliko bolj zapleten proces, je pojasnil minister Dejan Židan. Obe možnosti imata sicer enak učinek.

“Zakon ne govori o tem, ali je Slovenija za ali proti GSO. Zakon je tehnično orodje, ki Sloveniji omogoča, da se izvzame ali prepove posamezne GSO, ki se lahko pridelujejo v Evropi, ne govori pa o uporabi. EU namreč dovoli, da se določene stvari pripeljejo v Evropo, se pa tu ne pridelujejo,” je pojasnil Židan. Ob tem je opozoril, da se s sprejetjem zakona nekoliko mudi, zato si želi, da bi bil sprejet na izredni seji. EU je namreč predvidela šestmesečno prehodno obdobje, v okviru katerega je možno z zakonom in zahtevo doseči izvzetje iz že potrjenih GSO. To obdobje se konča 3. oktobra.

Člani odbora so obravnavali tudi predlog sistemskega zakona o agrarnih skupnostih, ki bo po oceni ministrstva prispeval k ureditvi in oživitvi te stoletja stare oblike skupnega upravljanja kmetijskih in gozdnih površin. Za posle zunaj rednega upravljanja bo po novem potrebno nižje soglasje članov, uredili bodo nerešene dedne postopke, predlog pa ureja tudi možnost prenehanja ali preoblikovanja agrarnih skupnosti.

Kot je pojasnil Židan, gospodarjenje s premoženjem agrarnih skupnosti doslej ni bilo primerno urejeno, zato je ta lastnina postala mrtva, težave pa imajo tudi občine pri načrtovanju javne infrastrukture. “Gre za zelo zahteven zakon, tako vsebinsko kot pravno, ki bo 20 letih vzpostavlja režim upravljanja s tovrstnim premoženjem,” je dejal minister iz vrst SD. Agrarne skupnosti v Sloveniji obsegajo nekaj več kot 77.000 hektarjev zemljišč, kar predstavlja skoraj 3,7 odstotka celotne površine Slovenije. Registriranih je 638 agrarnih skupnosti, število njihovih članov pa se giblje od tri do 513, je spomnil minister Židan.

Odbor je obravnaval tudi predlog novele zakona o morskem ribištvu. Minister Židan je povedal, da je bil zdaj veljavni zakon sprejet leta 2006, od takrat pa se je evropski pravni red delno spremenil. S tem zakonom tako implementirajo nekatera določila novih pravnih aktov, zmanjšujejo pa tudi administrativne obremenitve.

Župan Kontič pisal premierju Cerarju: Velenje pripravljeno pomagati beguncem

V Mestni občini Velenje so pripravljeni pomagati pri reševanju begunske problematike, s katero se sooča Evropa. Župan MO Velenje Bojan Kontič je o tem v sredo, 2. septembra, pisal predsedniku Vlade Republike Slovenije dr. Miru Cerarju. V Velenju lahko po potrebi sprejmejo in nudijo pomoč desetim beguncem. Kot je v pismu predsedniku vlade zapisal župan Velenja Kontič je velenjska občina pripravljena sprejeti deset beguncev, za katere, kot navajajo na občini, bodo primerno poskrbeli glede bivanja, prehrane in oblačil. “V Mestni občini Velenje se namreč zavedamo kako pomembno je, da se ljudem v tako hudih stiskah ponudi pomoč in omogoči dostojno življenje,” je v pismu predsedniku vlade še zapisal župan Kontič iz vrst Socialnih demokratov.

Pismo župana Kontiča premierju Cerarju

Ministrica Kopač Mrak za pravice oseb z demenco

Ministrica dr. Anja Kopač Mrak je podpisala Glasgowsko deklaracijo s katero se je zavzela za pravice, dostojanstvo in avtonomijo posameznikov z demenco. Glasgowsko deklaracijo je pripravila mednarodna organizacija Alzheimer Europe, katere članica je tudi slovenska nevladna organizacija Spominčica. Ministrica je Glasgowsko deklaracijo podpisala prav na pobudo predsednice Spominčice Štefanije Zlobec.

Ministrica Kopač Mrak je ob tem poudarila, da se skoraj polovica stanovalcev v domovih za starejše občane srečuje s to boleznijo. Zato številni domovi že uvajajo in razvijajo prilagojene koncepte dela. Ti temeljijo na psihosocialnem delu, ki je prvenstveno usmerjen v prepoznavanje in zadovoljevanje posameznikovih potreb, želja in pričakovanj. Koncepti dela so usmerjeni v osebno obravnavo, brez oviranja gibanja oseb z demenco. Po Zakonu o duševnem zdravju se osebe z demenco lahko nameščajo tudi v varovane oddelke, za katere se je odločila približno tretjina domov.

Poleg institucionaklnega varstva je eden od klučnih ciljev nacionalnega programa socialnega varstva do leta 2020 razvijati tudi prilagojene storitve v skupnosti. Ministrica Anja Kopač Mrak zato tudi podpira prizadevanja resornega ministrstva za zdravje, ki pripravlja Strategijo obvladovanja demence, pri kateri sodelujejo tudi predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadev in enake možnosti.

Ministrica Kopač Mrak se je v Ljubljani udeležila tudi 25. Alzheimerjeve konference. “Sposobnost obvladovanje demence kaže na razvitost družbe kot tudi na odnos mlajših generacij do posebej ranljivih skupin prebivalstva in na stopnjo medsebojnega sožitja in tolerance,” je ob začetku 25. Alzheimerjeve konference, ki jo prirejata slovensko združenje za pomoč pri demenci Spominčica in Alzheimer Europe poudarila ministrica Anja Kopač Mrak. Tema letošnje, jubilejne, 25. konference, ki bo do petka potekala v Ljubljani je prenos strategij in raziskav v prakso. Demenca zaradi hitrega naraščanja števila bolnikov namreč postaja vse večji problem sodobne družbe.

Kopač Mrak na konferenci o demenci

“Države, ki želijo vstopiti v klub najbolj razvitih, morajo kakovosti življenja ljudem z demenco posvetiti posebno pozornost tudi zato, ker ta bolezen ne prizadene le bolnika samega, temveč tudi svojce in to v času, ko so življenjsko najbolj produktivni,” je še dejala ministrica Kopač Mrak.

Poudarila je, da se na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zavedajo, da je tudi med uporabniki socialnovarstvenih storitev vse več oseb z demenco. Zato so aktivnosti MDDSZ usmerjene v prilagajanje socialnovarstvenih storitev osebam z demenco in izobraževanju izvajalcev storitev.

“Če smo v preteklih letih dajali prioriteto razvoju novih konceptov dela z osebami z demenco na področju institucionalnega varstva starejših, se v skladu z novim Nacionalnim programom socialnega varstva do leta 2020 naše aktivnosti usmerjajo na hitrejšo širitev socialnovarstvenih storitev v domačem okolju in na razvoj novih storitev, ki bodo prilagojene osebam z demenco in njihovim svojcem oz. neformalnim oskrbovalcem. Pomemben del ponudbe za starejše v domačem okolju so tudi socialnovarstveni programi, ki pomembno prispevajo k osveščanju in izobraževanju oseb z demenco in njihovih svojcev ter njihovi podpori, v smislu ponudbe svetovalnih in informacijskih pisarn, samopomočnih skupin in drugih oblik pomoči.”

Ministrica Kopač Mrak je tudi poudarila pomen osveščanja ter manjšanja stereotipov o demenci, da bi demenco lahko sprejemali kot nekaj, kar nas z veliko verjetnostjo lahko spremlja v starosti. “Premagovanje demence je lažje, če imamo pravočasne in ustrezne informacije o bolezni, če se na to obdobje lahko pripravimo in smo seznanjeni o možnostih in ponudbi storitev, ki pomenijo podporo osebam z demenco, njihovim svojcem pa pomoč pri usklajevanju družinskega in poklicnega življenja,” je zaključila ministrica iz vrst SD.

Poslanica dr. Jerneja Pikala ob prvem šolskem dnevu

Predsednik Sveta SD za izobraževanje, znanost in šport ter bivši šolski minister dr. Jernej Pikalo je v poslanici ob prvem dnevu šolskega leta 2015/16 vsem učencem in dijakom ter staršem in vzgojno-izobraževalnim delavcem zaželel mirno, uspešno in znanja polno šolsko leto. Ob tem je poudaril, da se bomo Socialni demokrati še naprej zavzemali za kakovostno javno šolstvo, ki bo dostopno vsem otrokom v Sloveniji.

Poslanica dr. Jerneja Pikala ob prvem šolskem dnevu 01-09-2015 from Socialni demokrati on Vimeo.