Ministrica Katič v Murski Soboti poudarila humanost, solidarnost in visoko usposobljenost ekip prvih pomoči ter njihov pomen pri pomoči beguncem

Ministrica za obrambo Andreja Katič je v soboto, 3. oktobra, v Murski Soboti nagovorila zbrane na predstavitvi in ogledu XXI. državnega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa. Državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa je potekalo po središču mesta.

Ministrica iz vrst SD je v svojem nagovoru poudarila, da gre za dogodek, na katerem se izražata tako humanost in solidarnost kot tudi visoka usposobljenost in strokovna podkovanost naših ekip prve pomoči. Nato je čestitala članom ekipe Rdečega križa Slovenije – Območnega združenja Grosuplje, ki so kot lanskoletni državni zmagovalci letos septembra na 18. evropskem tekmovanju ekip prve pomoči (First AidConvention in Europe – FACE) v Bukarešti premagali vso evropsko konkurenco in tako postali evropski prvaki.

“S svojim izjemnim uspehom so dali pomembno sporočilo in vzor vsej slovenski javnosti ter vsej Evropi pokazali, da smo Slovenci ljudje z visoko stopnjo solidarnosti in humanosti ter hkrati izjemno strokovni pri svojem delovanju,” je ob čestitki dejala ministrica ter poudarila, da se na Ministrstvu za obrambo in v Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje zavedajo, kako pomembno vlogo imajo na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami prav prostovoljci.

Zato je v novem nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje 2016–2022 znova izpostavljen status prostovoljnih reševalcev. Status vseh prostovoljcev, vključenih v različne reševalne sestave zaščite, reševanja in pomoči, pa se bo izboljšal tudi z nameravano dopolnitvijo Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Katičeva in RKS v MS

Ministrica Andreja Katič je kot zelo pomembno poudarila tudi srečanje z vodstvom Rdečega križa Slovenije, s katerim na Ministrstvu za obrambo in v Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje odlično sodelujejo. Rdeči križ Slovenije namreč na področju zaščite, reševanja in pomoči opravlja pomembne dejavnosti na območju celotne države. “Dandanes je vse očitneje, da so prav naravne in druge nesreče ena največjih groženj naši nacionalni varnosti. Zato je sinergija vseh subjektov, ki delujejo na področju zaščite in reševanja, vitalnega pomena za varnost naše države,” je še dejala ministrica Katič.

V nadaljevanju je namenila pozornost tudi tematiki beguncev. Glede na pristojnosti obrambnega resorja je ocenila, da se je to do zdaj s tem izzivom ustrezno spoprijelo. “Zadovoljni smo, da so ekipe Rdečega križa in Civilne zaščite ljudem na poti v Evropo nudile strokovne storitve pri zagotavljanju nastanitve in človečnost pri reševanju njihovih najnujnejših potreb. Verjamem, da lahko računamo na nadaljnjo podporo Rdečega križa in pripravljenost vaših ekip, saj se bomo z izzivi ob migracijah morali soočati tudi v prihodnje,” je poudarila obrambna ministrica.

Ministrica se je zahvalila tudi županu Mestne občine Murska Sobota dr. Aleksandru Jevšku za vso podporo pri organiziranju pomembnih dogodkov na področju zaščite in reševanja ter seveda tudi na obrambnem področju na območju Murske Sobote. Izpostavila je tudi velik pomen dobrega mednarodnega sodelovanja na področju zaščite in reševanja, saj naravne in druge nesreče ne poznajo meja.

Generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Darko But in glavni direktor Civilne zaščite Furlanije – Julijske krajine iz Italije Luciano Sulli sta ob tej priložnosti podpisala tri tehnične priloge k Protokolu o čezmejnem sodelovanju med Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje in Civilno zaščito Furlanije – Julijske krajine pri napovedovanju, preprečevanju in vzajemni pomoči ob naravnih in drugih nesrečah.

“S tem bo omogočeno lažje in učinkovitejše operativno sodelovanje na obmejnem območju Slovenije in Italije,” je poudarila ministrica. Dogodka so se udeležili tudi predstavnik Švedske agencije za zaščito in pripravljenost Rolf Nordengren, vodja Sektorja za civilno zaščito na avstrijskem notranjem ministrstvu Robert Stocker in predstavnik federalnega urada za Civilno zaščito Švicarske konfederacije Roland Bollin.

Na predstavitvi je zbrane med drugimi nagovorili tudi župan Mestne občine Murska Sobota Aleksander Jevšek. Ministrica za obrambo Andreja Katič si je po predstavitvi ogledala delovne točke preverjanja, se pogovarjala z udeleženci, v nadaljevanju pa je tudi obiskala mednarodno tekmovanje gasilskih desetin, ki je prav tako 3. oktobra potekalo v Murski Soboti. Prvo mesto na državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči Rdečega križa in Civilne zaščite je osvojila ekipa Mestne občine Ptuj I., druga je bila ekipa NEK, tretja pa ekipa Johnson Controls Slovenj Gradec.