Fajon: Goljufije podjetij s podatki o emisijah so popolnoma nedopustne

Evropska poslanka in podpredsednica S&D Tanja Fajon je nastopila v razpravi na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu na temo nedavnega emisijskega škandala s prirejanjem rezultatov avtomobilskih izpustov pri nemškem Volkswagnu. “Evropska komisija mora na območju celotne EU nemudoma začeti preiskovati, ali in kakšni goljufivi mehanizmi so vgrajeni v avtomobile v Evropi, in to ne glede na znamko avtomobila, vrsto goriva in vrsto emisije. Goljufij podjetij, ne glede na njihovo velikost, ne bomo tolerirali,” je bila odločna Tanja Fajon. “To ne le spodkopava zaupanje javnosti, ampak tudi kakovost evropskih proizvodov in povzroča izjemno škodo zdravju evropskega prebivalstva. Onesnaženost zraka še vedno povzroča okoli 400 tisoč prezgodnjih smrtnih žrtev po vsej Evropski uniji,” je poudarila slovenska evropska poslanka iz vrst SD.

“Sedaj je jasno, kako zelo so potrebni Real Driving Emissions (RDE) testi, ki se bodo začeli izvajati leta 2017. Socialisti in Demokrati v Evropskem parlamentu (S&D) smo vseskozi zahtevali hitrejšo uvedbo, a žal nismo imeli podpore v skupini Evropske ljudske stranke (EPP),” je pojasnila podpredsednica skupine S&D. “Ukiniti je treba evropski sistem, v katerem izdelovalec avtomobilov plačuje nacionalnim testnim organizacijam testiranje svojih avtomobilov in sam izbira, kje se bodo testi izvajali. Prepričani smo, da bi EU morala slediti dobri praksi iz ZDA in ustanoviti povsem neodvisni nadzorni organ. Evropsko komisijo smo pozvali tudi, naj razmisli o dodatni zaščiti v smislu naključnega preverjanja vozil že v proizvodni liniji,” je še dodala evropska poslanka Fajon.

“Proizvajalci vozil so namenoma kršili zakon, zavajali potrošnike, povzročali škodo okolju in gospodarstvu, posredno pa tudi svojim zaposlenim. Vse to je popolnoma nedopustno. Menimo, da bi evropska avtomobilska industrija zadnji emisijski škandal lahko izkoristila za razmislek in investicije v bolj ciljno načrtovanje ter razvoj elektrifikacije evropskega voznega parka,” je zaključila Tanja Fajon.

Židan: Socialni demokrati smo zadovoljni, da je vlada razrešila vodstvo DUTB

Vlada je na svoji seji predčasno razrešila predsednika upravnega odbora Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) Larsa Nyberga in odpoklicala glavnega izvršnega direktorja DUTB Torbjörna Manssona kot člana upravnega odbora. Predsednik SD mag. Dejan Židan je sicer še pred sejo vlade sicer vztrajal pri zamenjavi celotnega vodstva slabe banke, saj po njegovih besedah to ne uživa več zaupanja. Kot je poudaril Židan še pred razpravo na vladi, “se ves čas govori le o predsedniku upravnega odbora, pozablja pa se, da sta sklepe, ki niso bili v skladu s sklepi vlade, podpisovala dva,” in izpostavil, “da zakonodaja določa, da morajo člani upravnega odbora delati po visokih etičnih standardih upravljanja državnega premoženja, a se tega aktualno vodstvo ni držalo.”

Na vprašanje o ogroženosti delovnih mest v podjetjih v fazi prestrukturiranja je Židan odvrnil, da v nobenem primeru Socialni demokrati ne želimo, da institucija kot takšna ne bi delovala. Predsednik SD tudi ne verjame, da bi odhod aktualnega vodstva DUTB povzročil takšno škodo. “Ne nazadnje je v državi in izven nje mnogo drugih sposobnih ljudi, ki bi lahko bolje upravljali s premoženjem,” je poudaril Židan in dodal, “da so dobrodošli tako slovenski kot tuji strokovnjaki, saj ne pristajam na tezo, da bi bili tuji strokovnjaki boljši kot slovenski.”

Vlada je nato v razpravi ugotovila, da so kljub pozivom ministrstva za finance ostale neskladnosti izplačil in nove plačne politike. Tako so ministri ugotovili, da pri Nybergu obstajajo razlogi za predčasno razrešitev zaradi kršitev dolžnosti člana upravnega odbora DUTB. Razrešitev velja z dnem 6. oktober 2015. Do imenovanja novega člana upravnega odbora bodo preostali trije člani – Marko Simoneti, Imre Balogh in Janez Širovnik – med sabo izbrali tistega, ki bo opravljal funkcijo predsednika do imenovanja novega neizvršnega direktorja. To naj bi se zgodilo v najkrajšem možnem času. Vlada je odpoklicala tudi Manssona, ker je ugotovila, da je tudi pri njem prišlo do resnih nepravilnosti.

Državni sekretar na ministrstvu za finance Metod Dragonja je pojasnil, da ga je vlada odpoklicala kot člana upravnega odbora, z mesta glavnega izvršnega direktorja pa ga bo razrešil upravni odbor DUTB. Morebitnemu uveljavljanju odpravnine bo vlada nasprotovala. Ker so pogodbe neizvršnih direktorjev v celoti usklajene, Nybergu sicer odpravnina ne pripada, je pred dnevi zagotovil finančni minister. Preostala dva izvršna direktorja DUTB Janež Škrubej in Aleš Koršič medtem še uživata zaupanje vlade, je povedal Dragonja, ki računa, da bodo njune pogodbe, ki so bile doslej usklajene le z aneksi, v najkrajšem možnem času usklajene z novo politiko prejemkov. Vlada bo medtem upravnemu odboru naložila pripravo akcijskega načrta za odpravo dosedanjih pomanjkljivosti in za zagotovitev normalnega upravljanja DUTB. Kot je zagotovil Dragonja, bo upravni odbor s petimi namesto sedmimi člani povsem operativen in bo lahko kot doslej sprejemal vse ključne odločitve.

To, da ostali sedanji neizvršni direktorji niso bili vpleten v to zgodbo, je prepričalo tudi predsednika SD Dejana Židana, ki je pred sejo pozival k razrešitvi celotnega vodstva DUTB. “Dobili smo informacije, kje so se dogajale nepravilnosti. Novim neizvršnim direktorjem moramo zato dati priložnost,” je dejal Židan. Vsi predsedniki koalicijskih strank so na skupni novinarski konferenci po seji vlade zagotovili, da za to dejanje ni bilo nobenih pritiskov lobijev. “Ni bil namen, da se s tem moti delovanje DUTB,” je izpostavil Židan in dodal, da bo po zagotovilih, ki jih je dobila vlada, delo DUTB potekalo nemoteno in da postopki prestrukturiranja posameznih podjetij ne bodo padli, s čemer se ne bo ogrozilo delovnih mest.

“Kljub temu, da smo bili pri naši zahtevi po razrešitvi ključnih mož DUTB precej osamljeni, smo vztrajali,” je povedal Židan. Zaradi kršitev, ki jih je potrdilo tudi Računsko sodišče, je bilo za Socialne demokrate nesprejemljivo, da vlada ne bi ukrepala. “Koalicijski partnerji smo tudi sklenili, da bomo podprli in pospešili obravnavo novele zakona o ukrepih za krepitev stabilnosti bank, saj je interes nas vseh, da podjetja, ki so dolžniki slabe banke, delujejo, in da DUTB normalno servisira obveznice, ki so bile izdane v procesu prevzema slabih kreditov na to institucijo,” je še povedal predsednik SD.

Židan je odgovarjal tudi na vprašanje o obstoju četrtega dohodninskega razreda, o čemer so koalicijske partnerice razpravljale v petek. Predsednik SD je zatrdil, da nikoli ni bilo dogovorjeno, da bi ta dohodninski razred ukinili.

Martina Vuk na Svetu EPSCO: Slovenija pozdravlja pobude za več pozornosti najtežje zaposljivim

Državna sekretarka Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) Martina Vuk se je udeležila zasedanja Sveta EPSCO (zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti), ki je potekalo v Luksemburgu. Osrednja točka tokratnega srečanja je bila razprava na temo socialnega upravljanja v vključujoči Evropi, kjer so ministrice in ministri na osnovi dokumenta luksemburškega predsedstva predstavili svoja stališča o možnih načinih krepitve socialnega elementa v okviru obstoječega postopka makroekonomskih ravnotežij ter kako na podlagi evropskega semestra spodbuditi zbliževanje socialnih politik in politik zaposlovanja v smeri socialne uspešnosti in uspešnosti na področju zaposlovanja v evrskem območju.

Državna sekretarka Martina Vuk je v razpravi poudarila pomen celovitega ekonomskega upravljanja, del katerega mora postati tudi učinkovita socialna politika in politika zaposlovanja. Cena fiskalne konsolidacije brez vključevanja socialne dimenzije se je namreč že izkazala za previsoko. Tako finančnim kot socialnim indikatorjem je potrebno dati enako težo, hkrati pa težiti tudi k oblikovanju skupnih minimalnih standardov v vseh državah članicah EU.

DS Vuk na Svetu EPSCO

V okviru točke o socialnem upravljanju je Svet potrdil še ključna sporočila, pripravljena na osnovi poročila odbora za socialno zaščito s pregledom izpeljanih reform na področju socialne zaščite kot prispevek k letnemu pregledu rasti za leto 2016. V luči razsežnosti begunske krize so ministrice in ministri na delovnem kosilu spregovorili o njenem vplivu na socialno politiko in trg dela ter možnih ukrepih DČ in EK v tem kontekstu. Državna sekretarka Vuk je poudarila pomen zavezanosti k reševanju problematike na evropski ravni.

Na zasedanju Sveta EPSCO je med drugim komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, veščine in mobilnost delavcev Marianne Thyssen v imenu Evropske komisije predstavila predlog priporočila Sveta o vključevanju dolgotrajno brezposelnih oseb na trg dela. Priporočilo se zgleduje po modelu jamstev za mlade, vsebuje pa smernice za države članice za pomoč dolgotrajno brezposelnim pri iskanju ponovne zaposlitve. Ministri so se v okviru te točke seznanili s stališči odbora za zaposlovanje, predstavili pa so tudi svoja stališča o predlogu.

Državna sekretarka Vuk je pozdravila pobudo Komisije, da se še več pozornosti nameni delu z osebami, ki so težko zaposljive. Slovenija bo tudi v prihodnje tej skupini namenjala posebno pozornost in si prizadevala doseči čim boljše rezultate tudi s spodbujanjem medinstitucionalnega sodelovanja in s čim manj administrativnega bremena. V nadaljevanju so sprejeli sklep Sveta o smernicah zaposlovanja ter sklepe Sveta o varnosti in zdravju pri delu ter o ustreznih pokojninah, o čemer je potrdil tudi ključna sporočila, pripravljena na podlagi poročila odbora za socialno zaščito.

Pred samim zasedanjem Sveta EPSCO so se ministrice in ministri za zaposlovanje in socialne zadeve na pobudo luksemburškega predsedstva sestali še v sestavi držav članic evroobmočja ter preučili morebitne možnosti za tesnejše sodelovanje na področju socialne politike in zaposlovanja v okviru evroobmočja. Večinoma so bili udeleženci naklonjeni pobudi o tovrstnih srečanjih, saj se države evroobmočja soočajo s podobnimi izzivi. “Močnejše ekonomsko upravljanje vpliva vse bolj tudi na področje trga dela in socialnih politik, zato je tudi vključenost Sveta EPSCO v razprave o dimenzijah evroobmočja ključnega pomena,” je izpostavila državna sekretarka iz Slovenije Martina Vuk.

Ylva Johansson in Martina Vuk

Državna sekretarka MDDSZ Martina Vuk se je ob robu zasedanja Sveta na dvostranskem srečanju sestala tudi s švedsko ministrico za zaposlovanje Ylvo Johansson. Spregovorili sta o napovedanem svežnju o mobilnosti in zagotavljanju poštenih delovnih pogojev.

Ministrica Katič v Murski Soboti poudarila humanost, solidarnost in visoko usposobljenost ekip prvih pomoči ter njihov pomen pri pomoči beguncem

Ministrica za obrambo Andreja Katič je v soboto, 3. oktobra, v Murski Soboti nagovorila zbrane na predstavitvi in ogledu XXI. državnega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa. Državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa je potekalo po središču mesta.

Ministrica iz vrst SD je v svojem nagovoru poudarila, da gre za dogodek, na katerem se izražata tako humanost in solidarnost kot tudi visoka usposobljenost in strokovna podkovanost naših ekip prve pomoči. Nato je čestitala članom ekipe Rdečega križa Slovenije – Območnega združenja Grosuplje, ki so kot lanskoletni državni zmagovalci letos septembra na 18. evropskem tekmovanju ekip prve pomoči (First AidConvention in Europe – FACE) v Bukarešti premagali vso evropsko konkurenco in tako postali evropski prvaki.

“S svojim izjemnim uspehom so dali pomembno sporočilo in vzor vsej slovenski javnosti ter vsej Evropi pokazali, da smo Slovenci ljudje z visoko stopnjo solidarnosti in humanosti ter hkrati izjemno strokovni pri svojem delovanju,” je ob čestitki dejala ministrica ter poudarila, da se na Ministrstvu za obrambo in v Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje zavedajo, kako pomembno vlogo imajo na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami prav prostovoljci.

Zato je v novem nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje 2016–2022 znova izpostavljen status prostovoljnih reševalcev. Status vseh prostovoljcev, vključenih v različne reševalne sestave zaščite, reševanja in pomoči, pa se bo izboljšal tudi z nameravano dopolnitvijo Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Katičeva in RKS v MS

Ministrica Andreja Katič je kot zelo pomembno poudarila tudi srečanje z vodstvom Rdečega križa Slovenije, s katerim na Ministrstvu za obrambo in v Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje odlično sodelujejo. Rdeči križ Slovenije namreč na področju zaščite, reševanja in pomoči opravlja pomembne dejavnosti na območju celotne države. “Dandanes je vse očitneje, da so prav naravne in druge nesreče ena največjih groženj naši nacionalni varnosti. Zato je sinergija vseh subjektov, ki delujejo na področju zaščite in reševanja, vitalnega pomena za varnost naše države,” je še dejala ministrica Katič.

V nadaljevanju je namenila pozornost tudi tematiki beguncev. Glede na pristojnosti obrambnega resorja je ocenila, da se je to do zdaj s tem izzivom ustrezno spoprijelo. “Zadovoljni smo, da so ekipe Rdečega križa in Civilne zaščite ljudem na poti v Evropo nudile strokovne storitve pri zagotavljanju nastanitve in človečnost pri reševanju njihovih najnujnejših potreb. Verjamem, da lahko računamo na nadaljnjo podporo Rdečega križa in pripravljenost vaših ekip, saj se bomo z izzivi ob migracijah morali soočati tudi v prihodnje,” je poudarila obrambna ministrica.

Ministrica se je zahvalila tudi županu Mestne občine Murska Sobota dr. Aleksandru Jevšku za vso podporo pri organiziranju pomembnih dogodkov na področju zaščite in reševanja ter seveda tudi na obrambnem področju na območju Murske Sobote. Izpostavila je tudi velik pomen dobrega mednarodnega sodelovanja na področju zaščite in reševanja, saj naravne in druge nesreče ne poznajo meja.

Generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Darko But in glavni direktor Civilne zaščite Furlanije – Julijske krajine iz Italije Luciano Sulli sta ob tej priložnosti podpisala tri tehnične priloge k Protokolu o čezmejnem sodelovanju med Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje in Civilno zaščito Furlanije – Julijske krajine pri napovedovanju, preprečevanju in vzajemni pomoči ob naravnih in drugih nesrečah.

“S tem bo omogočeno lažje in učinkovitejše operativno sodelovanje na obmejnem območju Slovenije in Italije,” je poudarila ministrica. Dogodka so se udeležili tudi predstavnik Švedske agencije za zaščito in pripravljenost Rolf Nordengren, vodja Sektorja za civilno zaščito na avstrijskem notranjem ministrstvu Robert Stocker in predstavnik federalnega urada za Civilno zaščito Švicarske konfederacije Roland Bollin.

Na predstavitvi je zbrane med drugimi nagovorili tudi župan Mestne občine Murska Sobota Aleksander Jevšek. Ministrica za obrambo Andreja Katič si je po predstavitvi ogledala delovne točke preverjanja, se pogovarjala z udeleženci, v nadaljevanju pa je tudi obiskala mednarodno tekmovanje gasilskih desetin, ki je prav tako 3. oktobra potekalo v Murski Soboti. Prvo mesto na državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči Rdečega križa in Civilne zaščite je osvojila ekipa Mestne občine Ptuj I., druga je bila ekipa NEK, tretja pa ekipa Johnson Controls Slovenj Gradec.

Nemec za nujen sklic KNOVS-a zaradi razkritja POP TV o prisluškovanju telefonskim zvezam naše države s strani tujih obveščevalnih služb

Poslanec Socialnih demokratov in član Komisije Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (KNOVS) Matjaž Nemec je predsedniku komisije Branku Grimsu poslal poziv za takojšen sklic nujne seje komisije glede razkritja medijske hiše POP TV v oddaji Epilog o prisluškovanju telefonskim zvezam naše države. V oddaji so objavili dokumente, ki naj bi kazali, da je ameriška obveščevalna agencija NSA s pomočjo nemške obveščevalne službe BND in Deutsche Telekoma v okviru zaupne evropske operacije Eikonal med letoma 2005 in 2008 prisluškovala tudi telefonskim pogovorom državljanom Slovenije.

“Glede na poročanje medijske hiše POP TV v četrtkovi oddaji Epilog, v zvezi s prisluškovanjem telefonskim pogovorom naših državljank in državljanov, vas pozivam k takojšnjemu sklicu nujne seje Komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Razkritja, predstavljena v oddaji Epilog, so milo rečeno zaskrbljujoča. V okviru dogovora med ameriško in nemško obveščevalno službo, ob sodelovanju družbe Deutsche Telekomom, se je med drugim prisluškovalo telefonskim zvezam Ljubljana – Bruselj, Ljubljana – Amsterdam ter Ljubljana – Rotterdam. Žal smo pristali v naboru tistih držav, ki jih pretresajo vse obsežnejše prisluškovalne afere. Te segajo vse do političnih vrhov, presenečajo pa tudi po svoji številčnosti in obsežnosti. Odzivi nanje so po državah različni, v luči včerajšnjih informacij pa je prav, da se naša država in politika, v skladu s svojimi pristojnostmi in polno odgovornostjo, z razkritji soočita ter nanje odločno odreagirata.

Po tej odgovornosti se v okviru delovnih nalog in pristojnosti Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb ne bo moč izogniti razpravi o vlogi Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (SOVA) v času, ko je prisluškovalni val pljusknil v Slovenijo, kot tudi ne – v sodelovanju z ostalimi pristojnimi institucijami – v pripravi nadaljnjih ukrepov za zaznavanje in preprečevanje tovrstnih dejanj, ki škodujejo vitalnim interesom naše države, kratijo njeno suverenost ter posegajo v  temeljne pravice naših državljank in državljanov. V luči vse obsežnejših prisluškovalnih afer ter s tem povezanimi ekonomskimi, socialnimi ter varnostnimi vprašanji se mora tudi KNOVS v okviru svojih pristojnosti tovrstnim manevrom odločno zoperstaviti, tako je sklic nujne seje Komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb nujen korak v uresničevanju te zaveze.”  

Matjaž Nemec
poslanec SD in član Komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb

Poslanec Škoberne z delegacijo DZ na zasedanju Parlamentarne skupščine Sveta Evrope

Jesensko zasedanje Parlamentarne skupščine Sveta Evrope (PS SE), ki je potekalo med 28. septembrom in 2. oktobrom v francoskem Strasbourgu, je minilo v znamenju humanitarnega in političnega odziv na migracijsko ter begunsko krizo v Evropi, pogovorih o izzivih za države tranzita, nujnosti ureditve ustreznega evropskega azilnega sistema ter debate o javnem zdravju in interesih farmacevtske industrije. Delegacija Državnega zbora, v kateri je tokrat sodeloval tudi poslanec Socialnih demokratov Jan Škoberne, se je posvetila predvsem begunski krizi v Evropi in njenim posledicam.

Parlamentarci so na zasedanju razpravljali še o verski svobodi, sobivanju v demokratični družbi, uresničevanju razsodb Evropskega sodišča za človekove pravice ter dejavnostih Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj. Slednje razprave se je udeležil tudi generalni sekretar OECD Angel Gurria. PS SE so nagovorili tudi luksemburški veliki vojvoda Henri, predsedujoči svetu ministrov BiH Denis Zvidzić, srbski premier Aleksandar Vučić in predsednica italijanske poslanske zbornice Laura Boldrini. Zunanji minister BiH Igor Črnadak je nagovoril PS SE kot predsedujoči Odboru ministrov SE, na vprašanja parlamentarcev pa je odgovarjal generalni sekretar Sveta Evrope Thorbjorn Jagland.

Na zasedanju so podelili tudi nagrado Vaclava Havla za dosežke na področju človekovih pravic. Letos je nagrado prejela dolgoletna borka za človekove pravice iz Rusije Ljudmila Aleksejeva. Ob izročitvi nagrade je predsednica PS SE Anne Brasseur v obrazložitvi poudarila, da je Ljudmila Aleksejeva navdihnila številne generacije aktivistov tako v Rusiji kot tujini, da so se posvetili boju za pravico. Med več desetletij trajajočim delom je bila preganjanja, izgubila je službo ter bila prisiljena zapustiti svojo domovino, da bi lahko še naprej govorila o kršitvah človekovih pravic v nekdanji Sovjetski zvezi. Poudarila je še, da sedaj 88-letna Aleksejeva vodi moskovski Helsinški odbor, ki se kot svobodomiselna nevladna organizacija pogosto srečuje s sovražnim okoljem, kljub temu pa nadaljuje z bojem proti kršitvam človekovih pravic in pomaga žrtvam.

Aleksejeva se je v mladosti odpovedala obetavni akademski karieri, da se je v takratni Sovjetski zvezi pridružila disidentskemu gibanju ter postala ena od ustanoviteljic moskovskega Helsinškega odbora. Leta 1977 je bila prisiljena emigrirati v ZDA, v Rusijo pa se je vrnila leta 1989, kjer je nadaljevala boj za zaščito in promocijo vladavine prava. Postala je predsednica Mednarodnega Helsinškega sklada in kasneje članica komisije ruskega predsednika za človekove pravice. Druga dva nominiranca – nevladna organizacije Ženske za afganistanske ženske in nevladna balkanska organizacija Pobuda mladih za človekove pravice – sta na slovesnosti prejela diplomo.

Židan: Socialni demokrati ne zaupamo več vodstvu DUTB

“Vodstvo Družbe za upravljanje slabih terjatev (DUTB) nima zaupanja Socialnih demokratov,” je v izjavi glede razkritja spornih izplačil vodstvu družbe poudaril predsednik SD mag. Dejan Židan. Razlog temu gre po njegovih besedah iskati v več slabih poslovnih odločitvah družbe glede podjetij Polzela, Sava in T-2 ter v obremenjujočem poročilu Računskega sodišča Republike Slovenije. Po njegovih besedah bi bilo moralno, da bi se ob zadnjih razkritjih Računskega sodišča vodstvo družbe umaknilo samo, v nasprotnem pa se mora vlada poenotiti v nadaljnjem ravnanju glede družbe. “Najpreprosteje bo, da ugotovimo, da so zapravili naše zaupanje,” je še povedal Židan in dodal, da je vodstvo DUTB neposredno negiralo odločitve vlade.

V izjavi za medije je predsednik SD izpostavil, da se ne moremo hkratno pogovarjati o težavah kje zagotoviti denar za otroške dodatke, veterane, socialne transferje, na drugi strani pa poslušati namere nekaterih, da se ukine četrti dohodninski razred, ob tem pa gledati kako vodstvo DUTB išče obvode za velika izplačila. Dodal je, da moramo poiskati ljudi, ki bodo delali za plače, kot jih imamo v Sloveniji. Po njegovem mnenju je namreč nesprejemljivo stališče, da mora imeti nekdo, ki prihaja iz tujine, višji zaslužek. A če je to dejstvo, moramo imeti v DUTB med izvršnimi in neizvršnimi direktorji pač ljudi iz Slovenije.

Židan je v izjavi za medije spomnil tudi na skupino, ki jo je koalicija oblikovala za pripravo davčne reforme, ob tem pa povedal, da se Socialni demokrati zavzemamo za razbremenitev srednjega razreda in ljudi z najmanjšimi dohodki. “Žal pa ne bo šlo brez obremenitev drugje,” je povedal predsednik SD in ob tem spomnil na bolečo lekcijo Janševe vlade in povečanja deficita, ki ga je z enostranskimi davčnimi odpustki le ta naredila.