Varuhinja človekovih pravic med obiskom pri obrambni ministrici tudi o oskrbi beguncev in migrantov

Ministrica za obrambo Andreja Katič in varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer sta govorili o različnih temah glede pravic zaposlenih v obrambnem sistemu, spoštovanja osebnega dostojanstva ter reševanja problematike s področja zagotavljanja pravic posameznikov v obrambnem resorju, posebej pa tudi o pomoči pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske pri oskrbi beguncev in migrantov. Na delovnem srečanju so bili prisotni sodelavci MORS, ki pokrivajo različna področja delovanja.

Ministrica Andreja Katič je predstavila organiziranost in delovanje Ministrstva za obrambo, kadrovsko sestavo in v okviru tega tudi razmerje med spoloma. Predstavila je tudi sodelovanje med vodstvom ministrstva in štirimi reprezentativnimi sindikati, ki je po besedah ministrice dobro in tudi utečeno, saj poteka reden sindikalni dialog. Zanj je zadolžen državni sekretar mag. Miloš Bizjak, po potrebi pa se vanj vključuje tudi ministrica. Ministrica je glede problematike reševanja kolektivnih sporov, ki jih rešujejo sodišča, povedala, da bo ministrstvo ravnalo skladno s sodbami.

Ministrica Katič je ob tej priložnosti varuhinjo povabila tudi na zaznamovanje obletnice sprejema resolucije Varnostnega sveta OZN št. 1325 – ženske, mir in varnost, ki jo MORS pripravil 25. novembra, prosila pa jo je tudi za predavanje o stanju človekovih pravic v Republiki Sloveniji in pomenu varovanja človekovega dostojanstva. Varuhinja se je za povabilo zahvalila in povedala, da se bo obeh dogodkov z veseljem udeležila.

Katičeva in Nussdorferjeva

Varuhinja je izpostavila nekaj področij, ki jih je do zdaj obravnavala, pri čemer je izpostavila problematiko plač zaposlenih v Slovenski vojski in opremljenost pripadnikov, zanimalo jo je tudi, kako se rešujejo primeri prijav mobinga na delovnem mestu ter kako je urejen sistem izobraževanja, kako je urejeno področje  obrambnih inšpekcij in sistem aktov poveljevanja v primerih, ko ti posežejo tudi na delovnopravno področje. Ministrica s sodelavci je varuhinji vse to pojasnila. Kot je tudi poudarila varuhinja, v zadnjem času niso prejeli pobud, ki bi odpirale nova vprašanja na njihovem področju. 
 
Ministrica in varuhinja sta govorili tudi o oskrbi beguncev in migrantov, še posebej je varuhinjo zanimal novosprejeti 37.a člen Zakona o obrambi, predvsem z vidika dodatnih pooblastil, ki bi jih lahko dobili pripadniki Slovenske vojske pri pomoči Policiji v okviru širšega varovanja državne meje. Ministrica je povedala, da je pri uveljavitvi tega člena zakonodajalec predvidel ustrezne varovalke tako glede uporabe pooblastil kot tudi časovno omejitev njihove uporabe.

Varuhinja je ob tem tudi pohvalila delo tako policistov kot tudi vojakov, Civilne zaščite in humanitarnih organizacij s številnimi prostovoljci na terenu, o čemer se je prepričala tudi med svojim obiskom sprejemnega centra v Rigoncah in Brežicah. V okviru obiska na Ministrstvu za obrambo je varuhinja prvič obiskala tudi Obveščevalno-varnostno službo, kjer se je seznanila z njenim delom.