Ministrica Kopač Mrak: Otroci, ki so doživeli spolno zlorabo, morajo biti slišani

Svet Evrope je 12. maja 2015, na pobudo Slovenije, razglasil Evropski dan za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo, ki bo odslej obeležen vsako leto 18. novembra. V Državnem zboru je potekala konferenca na to temo, ki se jo je udeležila tudi ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak. “Spolne zlorabe so globalni problem velikih razsežnosti. Raziskave kažejo, da je že vsak peti evropski otrok žrtev spolnega nasilja. Tudi Slovenija ni imuna na to obliko nasilja nad otroki. Po podatkih policije Slovenija letno beleži okoli 200 primerov kaznivega dejanja spolnega napada na osebo mlajšo od 15 let. Žal pa velja, da ima pojav še precej večje razsežnosti, žrtve pa ga zaradi svoje starosti, strahu ali sramu ne zmorejo razkriti in prijaviti,” je na konferenci ob Evropskem dnevu za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem v DZ poudarila ministrica Kopač Mrak.

“Spolno nasilje in spolne zlorabe otrok predstavljajo grobo zlorabo moči odrasle osebe nad otrokom in najhujšo kršitev otrokovih pravic. Praviloma imajo dolgotrajne negativne posledice na njihovo življenje in življenje njihovih družin. Otroci, ki so doživeli spolno zlorabo, morajo biti slišani, prepoznani in nestigmatizirani, saj jim le na ta način lahko nudimo ustrezno pomoč in zaščito,” je dejala ministrica in poudarila, da je potreben tudi učinkovit kazensko-pravni postopek, dobro in povezovalno delovanje pristojnih institucij ter ustrezna zakonodaja.
 
“Slovenija je na področju zakonodaje naredila veliko, po nekaj letih pa je potrebno krovni Zakon o preprečevanju nasilja v družini dopolniti. S spremembami, ki jih na ministrstvu že pripravljamo bomo poskrbeli, da bodo žrtve, še posebej otroci, bolj zaščitene, postopki pa bolj jasni in učinkoviti,” je povedala ministrica Kopač Mrak.
 
“Z namenom ozaveščati o problematiki nasilja smo skupaj s pristojnimi institucijami pred dvema letoma začeli z nacionalno kampanjo Vesna – živeti življenje brez nasilja. Na ministrstvu že vrsto let tudi sofinanciramo strokovna izobraževanja s področja spolnega nasilja in spolnih zlorab otrok. Ta izobraževanja so namenjena predvsem strokovnim delavcem in delavkam iz centrov za socialno delo. Pomembno vlogo na tem področju opravljajo tudi nevladne organizacije, ki jih ministrstvo prav tako finančno podpira,” je med drugim v svojem uvodnem govoru na konferenci povedala ministrica iz vrst SD.