Minister Židan: Predlog Zakona o gospodarjenju z državnimi gozdovi uspešno skozi prvo obravnavo v DZ

Poslanke in poslanci Državnega zbora so na seji soglašali, da je predlog Zakona o gospodarjenju z gozdovi v državni lasti, ki predvideva ustanovitev državnega gozdarskega podjetja, primeren za nadaljnjo obravnavo. “Gospodarjenje z državnimi gozdovi trenutno temelji na 20-letnih koncesijah, ki so jih brez javnega razpisa podelili leta 1996. Večini bo veljavnost potekla konec junija prihodnje leto, zato je ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravilo predlog sprememb. Te so se najbolj približale gospodarjenju z gozdom v Avstriji ali na Bavarskem, ki sta marsikje vzgled na področju gozdno-lesne verige,” je med obravnavo pojasnil resorni minister mag. Dejan Židan.

Predlog zakona predvideva, da bo z državnimi gozdovi – ti predstavljajo približno 20 odstotkov slovenskih gozdov – od 1. julija upravljalo podjetje z imenom Slovenski državni gozdovi. V prvi fazi bo skrbelo za sečnjo, spravilo in prodajo lesa ter za sklepanje dolgoročnih pogodb, v nadaljevanju pa tudi za druge dejavnosti, ki so posredno ali neposredno povezane z gozdnim prostorom. Nanj bo prešlo tudi del zaposlenih s sklada kmetijskih zemljišč. Minister Židan je pojasnil, da bo nova družba sama prodajala les, za izvajanje sečnje in spravila lesa pa bo izvajalce pridobila na trgu. To pomeni, da bodo lahko delo v državnih gozdovih še vedno opravljali zdajšnji koncesionarji, poleg njih pa tudi druga podjetja. Možnost izvajanja vseh del v državnih gozdovih bodo imeli tudi usposobljeni in opremljeni hribovski in gorski kmetje.

Država bo lahko edini družbenik novega podjetja, ki bo pridobilo le pravico do gospodarjenja, gozdovi pa bodo ostali v lasti države. Družba bo za pravico do gospodarjenja z gozdovi plačevala delež od prihodkov v t. i. gozdarski sklad, ki je med drugim namenjen obveznostim, povezanim s postopkom denacionalizacije gozdov in izplačilom odškodnin zaradi nezmožnosti uporabe varnih gozdov, financiranju nakupa gozdov in sofinanciranje ukrepov na območju Natura 2000 v zasebnih gozdovih. “Z zakonom želimo med drugim prispevati k čim večjemu donosu, vzpostavitvi in razvoju gozdno-lesnih verig, oblikovanju zelenih delovnih mest, dolgoročnemu povečevanju površine državnih gozdov, pa tudi k večji transparentnosti poslovanja pri oddaji del v gozdu in prodaji lesa,” je naštel minister iz vrst SD.