Ministra Židan in Katič sta se udeležila otvoritve Kulturnega bazarja v Ljubljani

V Cankarjevem domu poteka 8. Kulturni bazar, ki sta se ga udeležila tudi kmetijski minister Dejan Židan in obrambna ministrica Andreja Katič. Kulturni bazar je zasnovan kot oblika strokovnega usposabljanja za vse, ki se v vrtcih ter osnovnih in srednjih šolah ukvarjajo s kulturno-umetnostno vzgojo otrok, učencev in dijakov ter za izobraževanje kulturnih delavcev. Na bazarju tudi letos sodeluje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), na njihovem razstavnem prostoru pa sta še posebej izpostavljena dan slovenske hrane in tradicionalni slovenski zajtrk ter v okviru teh pomembnost lokalno pridelane hrane. Minister Dejan Židan je dogodek označil kot pomembnega tudi za slovensko kulinariko, ki jo razumemo kot del kulturne dediščine našega naroda.

MKGP predstavlja tudi novo nacionalno shemo »Izbrana kakovost – Slovenija«. Označeni proizvodi v shemi kakovosti bodo potrošniku zagotavljali, da gre za kakovosten proizvod, ki je pridelan in predelan iz slovenske surovine, poleg tega pa so bile vse faze od pridelave do predelave proizvoda izvedene v Sloveniji. Na bazarju se poleg MKGP predstavljajo tudi Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavodo RS za šolstvo, Slovenska nacionalna komisijo za Unesco ter kulturne ustanove iz vse Slovenije.

Židan in Katič na bazarju

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano aktivno sodeluje na Kulturnem bazarju z razstavnim prostorom in tematsko razpravo. Skupaj z ministrstvi, pristojnimi za zdravje, kulturo ter izobraževanje, šolstvo in šport je v Klubu Cankarjevega doma pripravilo tematski dogodek na temo »Recept za popestritev«. V prvem delu tega dogodka so si otroci in učitelji lahko ogledali interaktivni zvočni performans z naslovom Zvočna kuhinja. Dogajanje Zvočne kuhinje je umeščeno v kuhinjo, v kateri kuhar izgubi okus, odkrije pa, da lahko občutek okušanja nadomesti z ustvarjanjem in poslušanjem zvokov. Predstava sledi zaporedju bogatega zvočnega kosila.

Katič in Židan na bazarju

Sledila je tematska razprava, ki se je je udeležila tudi generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo na MKGP Tadeja Kvas Majer. Govorci so osvetlili različne vidike, povezane s kulturo in kulturno dediščino, skozi katere na eni strani prispevamo k ozaveščanju otrok, mladostnikov ter najširše javnosti o kakovostni, med drugim tudi o okusni in hranljivi lokalni hrani, pridelani v naši bližini – v pestrem in ohranjenem slovenskem okolju, po drugi strani pa k zdravemu prehranjevanju otrok in mladostnikov.

Ministra na bazarju

Direktorica Tadeja Kvas Majer je predstavila dejavnosti ministrstva, ki jih izvajamo v podporo kratkim prehranskim verigam – od Priporočil za javno naročanje živil, ki so namenjena javnim zavodom, evropske Sheme šolskega sadja in zelenjave do promocijskih kampanj, s katerimi potrošnike spodbujamo, da se odločijo za nakup domače, lokalne hrane, ki za sabo nima prevoženih veliko kilometrov. Še posebej je izpostavila prizadevanja MKGP v okviru obeleževanja dneva slovenske hrane in projekta Tradicionalni slovenski zajtrk (poteka vsako leto tretji petek v novembru), omenila pa je tudi financiranje šolskih vrtov in delavnic za kuharje v okviru sheme šolskega sadja in zelenjave.

Ministra na kulturnem bazarju

Ob koncu tematske razprave so učenci iz OŠ Krmelj, ki se udeležujejo tekmovanja v kuharskih veščinah avtohtonih lokalnih ali regionalnih posebnosti – KUHNA PA TO, obiskovalcem postregli s koruznim potancem, namazanim z zeliščnim namazom ter ajdovimi kroglicami s fižolom, ocvirki in skuto na jabolčnem čipsu, prelitimi z medom.

Minister Židan zadovoljen, da je DZ potrdil novelo Zakona o kmetijskih zemljiščih

Sprejeta novela Zakona o kmetijskih zemljiščih po novem uvaja določene spremembe na področju dopustitve gradnje objektov na kmetijskih zemljiščih, občinskih podrobnih prostorskih načrtov, prometa s kmetijskimi zemljišči, vzpostavitve trajno varovanih kmetijskih zemljišč in odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč. Osrednje novosti so tudi na področju zemljiških operacij, kjer se na novo ureja področje namakanja in na področju komasacij, agromelioracij ter osuševanja.

“Na MKGP smo naredili še nekaj koristnega. Novela zakona bo npr. olajšala postopke za selitev kmetije iz strnjenega naselja. Poenostavila bo administrativne postopke pri prometu s kmetijskimi zemljišči, med drugim bo skrajšala postopke in občinam olajšala nakup zemljišč, ki jih potrebuje za gradnjo kanalizacije, vodovoda ali cest. Novela širi tudi nabor objektov, ki jih lokalna skupnost s prostorskim aktom lahko dopusti graditi na vseh kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe,” je ob sprejetju noveliranega zakona v DZ povedal kmetijski minister Dejan Židan.

Ključne spremembe novele zakona poenostavljajo postopke, odpravljajo administrativne ovire in skrajšujejo časovne roke. Omogočena bo hitrejša določitev trajno varovanih kmetijskih zemljišč v lokalnih skupnostih, saj se poenostavljajo strokovne podlage za določitev območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč. Lokalna skupnost bo na vseh kmetijskih zemljiščih lahko dopustila gradnjo določenih objektov, ki jih po veljavnem ZKZ ni dopustno, so pa za kmetijska gospodarstva in lokalne skupnosti ključne (npr. čebelnjak, staja, raziskovanje podzemnih voda, mineralnih surovin in geotermičnega energetskega vira, dostop do objekta, skladnega s prostorskim aktom).

Lokalna skupnost bo na trajno varovanih kmetijskih zemljiščih (poleg tistih, ki jih dopušča že veljavni ZKZ) lahko dopustila gradnjo za naslednje enostavne in nezahtevne pomožne kmetijsko-gozdarske objekte: ograje za zaščito kmetijskih pridelkov, kozolec in dvojni kozolec (toplar), molzišče, napajalno korito, krmišče in kmečka lopa.

Na vseh kmetijskih zemljiščih bo dopustno načrtovati kmetijske objekte (brez predhodne spremembe namenske rabe), in sicer z občinskim podrobnim prostorskim načrtoma (OPPN). V okviru OPPN bo mogoče načrtovati tudi preselitev kmetijskih gospodarstev v celoti, pri čemer se bo dovoljenje za gradnjo stanovanjskega objekta lahko izdalo šele po pridobitvi uporabnega dovoljenja za načrtovani kmetijski objekt. S predlagano rešitvijo bo črpanje sredstev iz Programa razvoja podeželja za namen investicij v kmetijske objekte uspešnejše, poleg tega pa se lahko tudi hitreje rešuje preselitev kmetij iz urbanih sredin.

Poenostavljajo se določeni deli postopka odobritve pravnega posla, ki bodo tako strankam kot tudi upravnim enotam poenostavili in skrajšali upravne postopke odobritve pravnih poslov. Pri zemljiških operacijah se urejajo določene vsebine, ki jih veljavni zakon ne ureja. Na področju namakanja in osuševanja se uvaja možnost prenosa osuševalnih oziroma državnih namakalnih sistemov na lokalne skupnosti. Če lokalna skupnost ne izkaže interesa po prenosu, se osuševalni oziroma državni namakalni sistem lahko prenese na osuševalno oziroma namakalno zadrugo. Če lokalna skupnost oziroma zadruga interesa po prenosu osuševalnega oziroma državnega namakalnega sistema ne izkaže, ti sistemi ostanejo v državni lasti in so predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja (Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS).

Glede na predvideno novo ureditev se sredstva za delovanje in vzdrževanje obstoječih državnih in lokalnih namakalnih sistemov pobirajo od tistih lastnikov, ki bodo imeli z izvajalcem javne službe podpisano pogodbo o namakanju. Prehodno obdobje do vključno leta 2018 sredstva zagotavljajo vsi lastniki v sorazmerju s površino, odmero pa izvede Finančna uprava RS. Lastniki kmetijskih zemljišč, ki ne bodo podpisali pogodbe o uporabi namakalnega sistema, po letu 2018 tega sistema ne bodo mogli uporabljati. Bo pa mogoč tudi kasnejši podpis pogodbe in priključitev na državni oziroma javni namakalni sistem.

Novela zakona tako odpravlja ključne pomanjkljivosti obstoječega zakona, ob enem pa nadgrajuje vsebino na področjih, kjer se je v praksi izkazalo, da je treba obstoječe vsebine nadgraditi. Pri pripravi novele se je v čim večji meri sledilo predlogom lokalnih skupnosti. Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano pod vodstvom ministra Dejana Židana načrtuje tudi predstavitve vsebine novele zakona lokalnim skupnostim, upravnim enotam in drugi zainteresirani javnosti.

Židan med obiskom v slovenski Istri: “Gradnja 2. tira naj se začne čimprej, saj je ta nujno potreben za dolgoročni razvoj Luke Koper in Obalno-kraške regije.”

Vodstvo Socialnih demokratov na čelu s predsednikom Dejanom Židanom se je v sredo, 30. marca, mudilo na delovnem obisku na slovenski Obali, na temo novih razvojnih priložnosti Primorja z zaledjem in projekta 2. železniškega tira Koper – Divača. Za Socialne demokrate je izjemno pomembno, da se gradnja drugega tira začne čimprej, saj je ta nujno potreben za dolgoročni razvoj luke in nove razvojne potenciale celotne Obalno-kraške regije. Vodstvo SD je najprej obiskalo Mestno občino Koper, kjer se je srečalo z županom Borisom Popovičem, nato obiskalo družbo Luka Koper in se srečalo z vodstvom podjetja, v nadaljevanju obiska se je v Izoli srečalo z župani Obalno-kraške regije, delovni obisk pa je vodstvo stranke zaključilo na srečanju s članstvom Območne organizacije SD Istra Obisk, kjer je pogovor potekal o lokalnih temah, projektih na državni ravni in tudi o Ekonomskem programu SD za razvoj gospodarstva in krepitev srednjega razreda.

Po srečanju v Luki Koper

Židan je ob robu obiska koprske občine pojasnil, da je predsednik vlade Miro Cerar za soboto na Brdu pri Kranju sklical sestanek, na katerem bodo poleg koalicijskih partnerjev sestali tudi z vsemi pomembnimi deležniki. Židan se je ob tem zavezal, da bo premierju predlagal, naj na sestanek povabi tudi koprskega župana, saj je pomembno, da sestanku sodelujejo tudi predstavniki lokalne skupnosti, kamor drugi tir železnice na koncu tudi pripelje, občino Koper pa lahko zastopa le župan. Koprski župan Popovič je poudaril, da drugi tir ne bi smel zadostiti zgolj potrebam pristanišča, pač pa je treba zlasti zaradi velikega turističnega potenciala regije pri drugem tiru razmišljati tudi o potniškem prometu.

Srečanje SD na MO Koper

Sicer pa je predsednik SD Židan navedel, da že v teh dneh pričakujejo izdajo gradbenega dovoljenja. “Pomembno je, da so odkupljena zemljišča, da bo v prihodnjih dneh izdano gradbeno dovoljenje in da gremo po korakih naprej. Zdaj je potrebno zapreti finančno konstrukcijo. Namera vlade, da vloži 200 milijonov evrov, je pomemben korak naprej, saj dolgo časa ni bilo takega stališča,” je dejal predsednik SD, ki sicer verjame, da je drugi tir mogoče zgraditi, ne da bi vlagateljem v zameno za gradnjo ponujali upravljanje s pristaniškimi terminali. “Prav je, da se ne ustanovi podjetja zaradi podjetja, ampak podjetje, ki bo izvedlo tudi neposredno investicijo,” pa je o nameri po ustanovitvi projektnega podjetja za drugi tir pojasnil podpredsednik vlade Židan.

Izjava ministra Židana in župana Popoviča

“Meni in tudi Socialnim demokratom niti ni tako zelo pomembno, v kateri obliki se gradi, pomembno je, da se čim prej gradi,” je dodal Židan. “Če bo projektno podjetje, ki bo nekakšen novi ‘DARS’ za železnice, o katerem bo odločala vlada, poskrbelo za dokumente ter poiskalo denar in investitorje, bo premik za gradnjo tira opravljen,” je zatrdil predsednik SD in podpredsednik vlade Dejan Židan in dodal, da je država pripravljena k že vloženim 55 milijonom prispevati še 200 milijonov evrov, po informacijah ministra za infrastrukturo Petra Gašperšiča pa so pripravljeni prispevati dodatne milijone tudi drugi partnerji iz sosednjih držav. “Če k temu dodamo še denar iz evropskih skladov in bančna posojila, je finančna konstrukcija zaprta.

Srečanje z vodstvom Luke Koper

Veliko strokovnjakov trdi, da mora biti končna vrednost drugega tira precej nižja od 1,4 milijarde evrov. To bo pokazala revizija projekta. Če je mogoče tir zgraditi za 500 ali 700 milijonov, potem ne bo težav z začetkom gradnje. Manjkajoči del sredstev bo morala zagotoviti država,” je dejal Židan in glede lastništva pristanišča dodal, da je za SD pomembno, da ostane Luka Koper v lasti Slovenije. Kaže, da bodo v Luki pretovor 25 milijonov ton dosegli bistveno prej, kot je bilo načrtovano. Zato se je treba vprašati, ali je smiselno iskati še dodatnega koncesionarja na omejenem pristaniškem območju, ki ga Luka Koper dobro upravlja. Prišepetovalci govorijo, da Luka Koper potrebuje strateškega partnerja. To ni res, saj že zdaj stežka sprejema nove posle,” je opozoril Židan. Sicer pa je bil Židan odločen, da je drugi tir ne glede na uspešnost pri iskanju zunanjih partnerjev treba zgraditi, in če država pri tem ne bo uspešna, “bo pač morala država vstopiti z večjim deležem v samo financiranje”.

Srečanje vodstva SD z župani

Delovni obisk vodstva Socialnih demokratov se je v Izoli nadaljeval s srečanjem z župani Obalno-kraških občin, ki je bilo namenjeno bolj specifično lokalnim temam. Predsednik SD Dejan Židan, podpredsednika SD Tanja Fajon in Janko Veber, vodja Poslanske skupine SD Matjaž Han in glavni tajnik SD Dejan Levanič so skupaj z županom Občine Izola Igorjem Kolencem, županom Občine Piran Petrom Bossmanom, županom Mestne občine Koper Borisom Popovičem, županjo Občine Hrpelje – Kozina Sašo Likavec Svetelšek in županjo Občine Divača Alenko Štrucl Dovgan spregovorili o lokalnih problematikah na področju kmetijskih zemljišč, izgradnje infrastrukture, razvoja turizma ter o tem, kaj so njihove prioritete in kako lahko SD kot koalicijska stranka pomagamo. Minister Židan je ob tem poudaril, da so se nekatere zadeve, ki so jih v preteklosti izpostavili župani, začele v Ljubljani reševati ravno zaradi tega, ker v vladi sodelujemo Socialni demokrati, ki si želimo zadeve premikati v pravo smer in v korist razvoja lokalnih skupnosti.

Židan na srečanju z župani Obalno-kraških občin

Kmetijski minister Židan na srečanju podprl župana Popoviča pri nameri, da občina Koper kupi delež Vinakopra, saj minister meni, da je treba ohraniti stabilno lastniško strukturo Vinakopra, ki bo tej družbi omogočalo, da se bo še naprej razvijala. “Kadar so lastniki takih družb tudi domačini, se razvijajo v korist lokalne skupnosti in zaposlenih, drugačne zgodbe pa se v Sloveniji pogosto slabo končajo za zaposlene in skupnost,” je še ob tem dodal Židan.

Vodstvo SD z župani

Izolski župan Igor Kolenc pa je ministra Židana seznanil v prvi vrsti s problematikami kmetijskih zemljišč, vodooskrbe in obalne ceste. Obalne občine so na ministrstvo za infrastrukturo v prejšnjih mesecih naslovile več pobud, tako v zvezi z uvedbo lokalnih vinjet kot z alternativno traso hitre ceste do hrvaške meje. Kot je pojasnil Kolenc, na konkretne odgovore ministrstva še čakajo. Vodstvo SD se je zavezalo, da bo županom pomagalo pri razreševanju nekaterih odprtih vprašanj, ki so v pristojnosti Vlade ali Državnega zbora.

Pogovor s članstvo OO SD Istra

Srečanje s članstvom SD

Minister Židan gostil hrvaškega kolega Romića na delovnem obisku v Sloveniji

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan se je v Pivoli pri Mariboru srečal z ministrom za kmetijstvo Republike Hrvaške dr. Davorinom Romićem. Gre za prvi delovni obisk hrvaškega ministra v tujini, v sestavi nove hrvaške vlade. Minister Židan je ob tem poudaril, da je prvi uraden obisk hrvaškega ministra v Sloveniji dober znak za medsebojne odnose med državama. “To kaže na to, da imava resen namen delati na dobrih odnosih med državama in pomembnih skupnih projektih,” je povedal minister Židan na novinarski konferenci po srečanju s hrvaškim kolegom. Ministra Slovenije in Hrvaške sta prvo srečanje namenila predvsem stanju na področju kmetijstva, kriznih razmer v EU ter možnih ukrepih za reševanje nastale situacije. Pozornost sta namenila sektorju mleka in mlečnih proizvodov, proizvodnji surovega mleka in trenutni mlečni krizi, govorila pa sta tudi o skupnem čezmejnem sodelovanju INTEREG, gozdarstvu in vlogi Slovenije kot glavne koordinatorke med državami Srednje in Vzhodne Evrope in Kitajsko ter viških oz. projektu doniranja hrane.

Kot je v izjavi za medije po dvostranskem srečanju dejal minister Židan, sta si ministra izmenjala informacije o stanju na področju proizvodnje surovega mleka, kjer je kriza prizadela celotno EU, pomembno pa je, da ministri poznajo stališča posameznih držav. Dodal je, da proizvodnja mleka v Sloveniji še vedno narašča, prav tako pada tudi cena surovega mleka. V Sloveniji tako po besedah ministra Židana izvajamo številne ukrepe, kjer je eden pomembnejših neposredna vezava proizvodnje surovega mleka na gorsko-hribovskih kmetijah, ki je vreden slabih 6 milijonov evrov in ukrep dobrobit živali, ki je vreden 5 milijonov evrov. Izpostavil je tudi ukrepe na ravni EU, kjer se največ pričakuje od dvojnega povečanja interventnega odkupa mleka v prahu in surovega masla, nadaljnjo skladiščenje in spodbude pri promociji mlečnih proizvodov na tretjih trgih.

Minister Židan je izrazil zadovoljstvo nad podporo hrvaškega ministra pri koordinacijski vlogi Slovenije, ki koordinira sodelovanje v gozdarstvu med Ljudsko republiko Kitajsko in državami Srednje in Vzhodne Evrope (16+1). Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano namreč 24. maja letos na Brdu pri Kranju organizira srečanje držav 16+1 in Poslovno investicijsko konferenco gozdno lesne verige 16+1. Nadalje je Židan izpostavil tudi projekt o čezmejnem sodelovanju na področju kmetijstva INTEREG. “Oba z ministrom sva  zainteresirana, da je čim več projektov takšnih, kjer je prisotno kmetijstvo, okolje in turizem, saj če bomo delali skupaj, bomo lahko delali večje korake kakor vsak posamezno,” je še dejal minister Židan.

Hrvaški minister Romič je ob tej priložnosti dejal, da ima njegov prvi delovni obisk v tujini simbolni pomen, saj sta Slovenija in Hrvaška sosednji državi, ki sodelujeta na različnih projektih in imata številne skupne teme. Dejal je, da na področju mleka državi delita podobno usodo, saj je na hrvaškem najranljivejši prav mlečni sektor. Minister je še dodal, da bodo za reševanje težav preko ukrepov namenili izdatna sredstva, da sektor ne pade v še globjo krizo. Pri tem je omenil še druga sodelovanja med državama, tudi na področju programa Obzorje 2020. Hrvaški minister je tudi potrdil udeležbo na dogodku 16 + 1, ki bo meseca maja na Brdu pri Kranju.

Ministra sta se sicer pogovarjala tudi o nekaterih drugih odprtih vprašanjih med državama. Glede postopkov pri Varaždinskem zelju in slavonskem Kulenu sta ministra potrdila, da bosta državi našli skupne rešitve. Pri Varaždinskem zelju deluje strokovna skupina, ki po besedah Židana išče rešitev, ki bo sprejemljiva za obe državi. Tudi pri Kulenu bosta obe ekspertni skupini našli kompromisno rešitev, ki bo upoštevala interese vlagateljev, torej Hrvaške, kot tudi ekonomske interese proizvajalcev v Sloveniji. Ministra sta izmenjala izkušnje obeh držav tudi na področju ravnanja z viški hrane in doniranjem, kjer sta se dogovorila, da slovenska strokovna skupina obišče hrvaško ministrstvo, da se izmenjajo dobre prakse.

Odziv SD na žaljive zapise predsednika SDS na Twitterju: “Najostreje obsojamo takšen način komuniciranja!”

Odziv Socialnih demokratov na žaljive zapise predsednika SDS Janeza Ivana Janše prek družbenega omrežja Twitter. Janša je namreč v ponedeljek tvitnil: “Na neki FB strani javne hiše ponujajo poceni usluge odsluženih prostitutk Evgenije C in Mojce PŠ. Eno za 30 evrov, drugo za 35 evrov. #ZvodnikMilan.”

“Ob prebiranju neokusnega zapisa predsednika SDS Janeza Ivana Janše glede dveh novinark TV Slovenije, ki ju je na svojem Twitter profilu označil za »odsluženi prostitutki«, smo zgroženi nad povsem neprimerno komunikacijo predsednika politične stranke in poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije.

Tako nizkotno napadanje in označevanje novinarjev ali kogarkoli drugega, je za Socialne demokrate in za demokratično Slovenijo, povsem nesprejemljivo. Tudi, če se izvoljeni predstavniki ljudstva s kakšnim člankom ali poročanjem novinarjev ne strinjajo, se ne morejo odzivati na tako žaljiv in nizkoten način!

Socialni demokrati najostreje obsojamo takšen način javnega komuniciranja politikov, kot si ga je ta teden privoščil Janša, in jih na tem mestu pozivamo, da se raje poslužujejo argumentov, ne pa osebnostnih diskreditacij predstavnic ali predstavnikov medijev. Hkrati pričakujemo, da se bo predsednik SDS omenjenima novinarkama tudi javno opravičil za svoje žaljive besede!”

Minister Židan na srečanju z mladimi kmeti: “Vi ste tisti, ki lahko prinesete spremembe, zato vam moramo pomagati.”

V Pivoli pri Mariboru se je predsednik SD in kmetijski minister mag. Dejan Židanu deležil srečanja mladih kmetov – upravičencev do podpore iz prvega javnega razpisa Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete, ki je bil objavljen na podlagi Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020. Poudaril je, da je letošnje leto krizno leto, a morda je to ravno pravi čas, da naredimo korake naprej.‎ Izpostavil je tudi pomen uspešnih kmetij in ob tem zbrane vprašal, kdo so tisti, ki lahko premaknejo slovensko kmetijstvo naprej, ki imajo dovolj znanja, poguma za poslovne izzive, mladosti, energije in zmožnosti prilagajanja na razmere? “Na situ ostanete samo vi, mladi prevzemniki. Vi ste tisti, ki lahko prinesete spremembe, vi ste tisti od katerih relativno dosti pričakujemo‎‎ in vi ste tisti, ki vam moramo pomagati,” je poudaril minister Židan.

Po njegovih besedah so spremembe potrebne tudi v kmetijstvu‎. “Pri mladih kmetih želimo dobiti nosilce kmetijstva z več znanj, več energije in drznosti, da si boste upali tvegati več,” je še dejal minister in dodal, da bo ministrstvo individualno spremljalo kariere teh mladih kmetov z namenom, da uspejo. Ob koncu je minister še izpostavil, da se bo vsako leto pridružilo 200 novih članov. “Čez 5 let bo v Sloveniji 1000 kmetij, ki bodo steber slovenskega kmetijstva, do takrat pa jim bo potrebno na tej poti pomagati,” je še poudaril minister. Po njegovih besedah bodo imele te kmetije osebne svetovalce iz kmetijsko svetovalne službe, izobraževanje ‎in drugo podporo. Minister Židan je zaključil, da želi spremljati zelo uspešne kmetije, kakršnakoli bo sestava na ministrstvu in verjame, da se bodo v naslednjih petih letih večkrat srečali‎. “Proizvodnja hrane je za državo zelo pomembna, zato mora to področje biti uspešnom,” je poudaril Židan v nagovoru mladim kmetom.

Več o dogodku na povezavi MKGP: http://skrci.me/fFdGt

Tanja Fajon iz Bruslja: “Orožje proti terorizmu ni strah, temveč pogum, in ne sovraštvo, temveč jasno sporočilo: ne bomo se predali.”

Odziv evropske poslanke in podpredsednice SD Tanje Fajon ob terorističnih napadih, ki so se zgodili na letališču in podzemni železnici v Bruslju.

PROTI TERORIZMU SKUPAJ: MUSLIMANI NI ENAKO TERORISTI

“Današnji napadi v Bruslju so, enako kot vsi teroristični napadi sploh, zavržna dejanja, nevredna človeka. Žal mi je za vse žrtve, ranjene in sočustvujem z vsemi prizadetimi.

Terorizem je star toliko kot človeštvo in ne pozna meja. A orožje proti terorizmu ni strah, temveč pogum, in ne sovraštvo, temveč jasno sporočilo: ne bomo se predali.

V Evropskem parlamentu smo ta trenutek še vedno zaprti v stavbi, nimamo posebnih navodil, dogajanje spremljamo preko elektronskih medijev. Nadaljujemo s svojim delom, kolikor se seveda da.

Obžalujem, da se je na socialnih medijih ponovno vnela razprava, ki deli ljudi na tiste za in tiste proti beguncem. Na pavšalne obsodbe in zmerjanja, ki sem jih deležna, imam samo en komentar: še naprej se bom zavzemala za odprto in strpno družbo, ker je to edini način, da naredimo svet lepši. Sami begunci nimajo povezave s terorističnimi napadi, prav tako ne ekonomski migranti. Begunci so žrtev terorja in ne njihov povzročitelj.

Za večino dosedanjih napadalcev se je izkazalo, da so državljani EU, in ne tujci, kar pomeni – in to sem večkrat javno poudarila – da je treba krepiti zavedanje EU vrednot in izobraževanje. Dejstvo je, da je vsak radikalizem lahko potencialna teroristična grožnja, kar velja tudi za islamskega.

Evropa je imela skozi zgodovino in posebej od sredine prejšnjega stoletja izjemno močne teroristične organizacije (skrajnih desničarjev, levičarjev, nacionalističnih skupin) in posameznike, ki so v Evropi izvedli nekaj tisoč terorističnih akcij, ki so zahtevale preko pet tisoč nedolžnih žrtev.

Evropa se je že pred desetletji spremenila in se še spreminja, ker se spreminja svet. Utopično je pričakovati, da bomo živeli na izoliranem ozemlju. Globalizacija sveta zahteva prilagajanje razmeram, in temu se bo morala prilagoditi tudi Evropa. Zapiranje vrat tujcem ne bo veliko spremenilo, saj so se teroristični napadi dogajali tudi pred begunskim valom. Verjetno se jim tudi v prihodnosti ne bomo mogli popolnoma izogniti, vendar pa pozivam k strpnosti. Nevaren je vsak ekstremizem, ne le islamski. Muslimani ni enako teroristi.”

Predsednik SD Židan najostreje obsodil samomorilske bombne napade in izrazil globoko sožalje družinam žrtev terorističnih napadov v Bruslju

Predsednik Socialnih demokratov in podpredsednik Vlade Republike Slovenije mag. Dejan Židan najostreje obsoja današnje samomorilske bombne napade v Bruslju, ki so zahtevali nedolžne civilne žrtve. Ob tem izraža globoko sožalje družinam in svojcem žrtev tragičnih terorističnih napadov v Belgiji. Ob današnjih terorističnih napadih predsednik SD Dejan Židan izraža zaskrbljenost nad vsemi dejanji, ki jih svetu prinaša terorizem in poudarja, da je za boj proti terorizmu nujno potrebno globalno sodelovanje.

“Z vso ostrino besed obsojam to zavržno teroristično dejanje proti nedolžnim civilnim žrtvam. Ne gre samo za napade, ki so se zgodili v zadnjem letu na tleh Evrope in danes v Bruslju, gre za napade na celotno človeštvo, na vrednote evropske demokracije, solidarnosti, enakosti, svobode in navsezadnje miru. V upanju, da se kaj takega ne bi več ponovilo v združeni in povezani Evropi moramo nujno doseči soglasje, da je potrebno dosledno spoštovati načela človečnosti, človekovih pravic, miru, strpnosti, solidarnosti in ob tem tudi nastopiti proti širjenju sovražnega govora v evropskih državah, še posebej v času, ki ga živimo.”

Vodstvo SD med obiskom v Ribnici in Kočevju o Ekonomskem programu stranke za razbremenitev ljudi in podporo gospodarstvu

Predsednik SD in minister mag. Dejan Židan je skupaj s poslancema Jankom Vebrom in Matjažem Nemcem ter sodelavci stranke v ponedeljek, 21. marca, obiskal Ribnico in Kočevje. Namen obiska na Kočevskem je bila predstavitev Ekonomskega programa, ki smo ga Socialni demokrati pripravili, da bi v okviru javnofinančne vzdržnosti razbremenili tiste, ki največ prispevajo, a so davčno najbolj obremenjeni – zaposlene. Prepričani smo namreč, da razbremenitev nagrajevanja zaposlenih pomeni tudi pomoč gospodarstvu. Drugi razlog za obisk pa je zanimanje lokalnih ljudi za prednosti, ki jih bo za Kočevsko imel nedavni sprejem zakona o gospodarjenju z državnimi gozdovi.

V Ribnici je vodstvo SD na čelu s predsednikom Židanom obiskalo podjetje Riko hiše d.o.o., kjer je direktor Bojan Lukšič poudaril pomen dobrega upravljanja s slovenskimi državnimi gozdovi. To namreč pomeni dostop do lokalnega lesa; za podjetje Riko hiše d.o.o., ki v tujini dosega visoko dodano vrednost s sodelovanjem s priznanimi oblikovalci, veliko poslovnih priložnosti pa vidi v 100% slovenski hiši iz domačega lesa. Gozdno-lesna veriga, ki jo vzpostavlja novi zakon, to omogoča, saj pomeni možnost stabilne dobave slovenskega lesa podjetjem.

Obisk v podjetju Riko hiše 01

Obisk v podjetju Riko hiše 02

Obisk v podjetju Riko hiše 03

Obisk v podjetju Riko hiše 04

V nadaljevanju je vodstvo obiskalo tudi največjega zaposlovalca v Občini Kočevje, podjetje Melamin d.d., ki sodi med večje in uspešne izvoznike, posebej pohvalna pa je njegova povezanost z lokalnim gospodarstvom. Kot Riko hiše d.o.o. je tudi Melamin d.d. na znanju utemeljeno podjetje, zato je direktor Srečko Štefanič ob srečanju z delegacijo SD pozdravil predloge stranke za razbremenitev zaposlenih, ki ustvarjajo višjo dodano vrednost.

Obisk v podjetju Melamin 01

Obisk v podjetju Melamin 02

Obisk v podjetju Melamin 03

Obisk v podjetju Melamin 04

Na zaključni okrogli mizi o Ekonomskem programu SD, je predsednik Židan izpostavil tudi njegove ključne točke: gre za razbremenitev zaposlenih tako, da se uvede nov, srednji davčni razred in poviša meja dosedanjega tretjega, ki trenutno krivično z 41% obdavči ljudi, ki zaslužijo le malo nad slovenskim povprečjem. Poleg tega bi razbremenili tudi udeležbo delavcev pri dobičku, kar bi delodajalce motiviralo za boljše nagrajevanje svojih zaposlenih.

Omizje v Kočevju 01

Direktor podjetja Riko Janez Škrabec, ki je sodeloval na omizju v Kočevju, je med drugim poudaril: “Prav je, da se Socialni demokrati pri pripravi ekonomskih politik posvetujete z uspešnimi gospodarstveniki, prav zato tudi uspevate loviti pravo ravnotežje med socialno državo in podporo gospodarstvu.” Škrabec je prav tako pozdravil ustanovitev novega državnega podjetja za upravljanje z državnimi gozdovi, saj v lesno-predelovalni panogi v Sloveniji vidi največji potencial za prihodnost.

Omizje v Kočevju 02

Udeležence okrogle mize je še zanimalo, kaj za njihovo lokalno skupnost pomeni dejstvo, da bo sedež novega podjetja za gospodarjenje z državnimi gozdovi v Kočevju. V odgovor na to vprašanje v razpravi je poslanec SD Janko Veber odgovoril: “Preprosto, to pomeni, da se bodo slovenski državni gozdovi upravljali od tam, kjer je tudi njihova največja koncentracija – s Kočevske. Gozdovi imajo pomen in korist, če so dobro upravljani; sodelovanje lokalnega kočevskega znanja pa zagotavlja, da se bo to tudi zgodilo.”

Bizjak na Javorovici: “Nedoumljivo in skrajno pokvarjeno je prijeti za orožje in se boriti proti svojim rojakom, proti svojemu narodu. To ni zgolj hlapčevstvo, to sta izdajstvo in bratomor.”

16. marca 1944 so bili borke in borci 4. bataljona Cankarjeve brigade, ene borbeno najbolj izurjenih enot brigade, obkoljeni v sovražnem ognjenem obroču. Le redkim se je iz njega uspelo rešiti. Od 133 bork in borcev, kolikor jih je bilo tedaj v bataljonu na Javorovici, je padlo 113 partizank in partizanov, osem pa je bilo ranjenih. In ko je bilo boja konec, je sledilo najnizkotnejše dejanje – oskrunitev mrtvih. Slavnostni govorec na spominski slovesnosti v spomin na ta izjemno krut dogodek na Javorovici državni sekretar na Ministrstvu za obrambo mag. Miloš Bizjak je med drugim dejal, da ga je zelo pretreslo, kako neizprosen in strahovit je bil boj, v katerem so se znašli borke in borci 4. bataljona Cankarjeve brigade. “Še bolj pa me je pretreslo, da so bili poleg pripadnikov nemških enot glavni nasprotniki in vodje načrtovanega napada in obkolitve domobranci, torej Slovenci, pripadniki našega naroda,” je poudaril Bizjak, ki je med drugimi prisotnimi posebej pozdravil še edino živo legendo takratnih medvojnih dogodkov 94-letno Malči Jakša – Mišo, ki je leta 1944 s še trinajstimi borci po naključju preživela pokol.

Javorovica 2

Miloš Bizjak, ki prihaja s Primorske, kjer so ljudje veliko pretrpeli pod fašizmom in prispevali pomemben delež k naši borbi za osvoboditev, je spomnil, da je od osvoboditve in zmage nad nacizmom in fašizmom minilo že dobrih 70 let. “Danes se ukvarjamo z novimi izzivi, ki jih je prinesel sedanji čas. Vendar pa se zavedamo, da ste bili borke in borci slovenskega narodnoosvobodilnega boja tisti, ki ste nam priborili svobodo in omogočili prihodnost. Prav zmaga nad okupatorjem in osvoboditev naše domovine namreč pomenita odločilen korak na poti k samostojni in suvereni državi, kar smo dosegli v osamosvojitveni vojni,” je ob tem dejal Bizjak, saj je prepričan, da sta “vsem nam pripadnost in zvestoba svojim bližnjim, domu, domovini ter narodu nekaj najbolj svetega in dragocenega. Zato je sodelovanje s sovražnikom, okupatorjem, ki je imel trden in brezkompromisen načrt uničiti naš narod do korenin, potlačiti našo narodno in kulturno identiteto, skrajno nizkotno in vsega obsojanja vredno dejanje. Nedoumljivo in skrajno pokvarjeno je prijeti za orožje in se boriti proti svojim rojakom, proti svojemu narodu. To ni zgolj hlapčevstvo, to sta izdajstvo in bratomor,” je bil jasen Bizjak.

Javorovica 3

“Slovenski narodnoosvobodilni partizanski boj je za nas, predstavnike generacij, rojenih po vojni, vir ponosa in samozavesti. Spomin nanj nas dela močne v zavesti, da smo narod, ki se zna postaviti zase in zna gospodariti s svojo usodo. Slovenski pesnik in narodni heroj Karel Destovnik Kajuh je v Slovenski pesmi zapisal: “O, če ljudi bi ne bilo pri nas, ljudi, ki ne ubogajo na vsak ukaz, tedaj bi nas že kdaj odnesel plaz,” je poudaril Bizjak in izrekel priznanje vsem borkam in borcem. “Vaš boj, spoštovani borke in borci, je bil boj na edini pravi strani. Zato bi vam rad danes tu izrekel iskreno priznanje za to, da ste se v prelomni točki slovenske zgodovine pod vodstvom Osvobodilne fronte postavili na edino pravo stran, v boj proti okupatorju. Zavedamo se veličine odločitve in tveganja, ki ste ga prevzeli nase. Zato vam zagotavljam, da bomo vsi, ki v srcu čutimo hvaležnost do slovenskega partizanskega gibanja, storili vse, kar je mogoče, da se v javnosti ne bo zmanjševal in skrunil pomen vašega junaškega boja.” Ob tem je državni sekretar spomnil, da so tudi zavezniki narodnoosvobodilni boj na jugoslovanskem ozemlju prepoznali kot odpor proti nacizmu in fašizmu ter mu na teheranski konferenci, priznali legitimnost, s čimer se je začela tudi večstranska pomoč Velike Britanije, ZDA in Sovjetske zveze.

Javorovica 4

Državni sekretar Bizjak je v svojem govoru spomnil tudi na aktualno dogajanje v svetu: “Danes, več kot 70 let po koncu druge svetovne vojne, kljub vsem naporom mednarodne skupnosti, da bi naredili konec morijam po svetu, na različnih koncih sveta žal še vedno potekajo krvavi vojni konflikti, ki jim ni videti konca. Soočamo se z nespoštovanjem mednarodnega vojnega in humanitarnega prava. In kar je najbolj tragično – soočamo se z nasiljem nad civilisti, nad najbolj ranljivimi skupinami, kot so ženske, starejši in otroci. Zato bi rad danes, v luči spoštovanja in hvaležnosti do vas in vašega zgodovinskega boja, odločno pozval k aktivnemu prizadevanju za mir in strpnost ter sočutje do tistih, ki potrebujejo našo pomoč. Zavedam se, da imamo pri tem vsi, ki zasedamo javne funkcije, največjo odgovornost,” je ob tem dejal ter se zahvalil vsem za skrb, “s katero na Javorovici tradicionalno organizirate spominsko slovesnost v čast padlim borkam in borcem 4. bataljona Cankarjeve brigade. Prav je, da se vsakič znova spomnimo, kako zahtevno pot je naš narod prehodil do svobode, samostojnosti in suverenosti. In prav je, da s tem seznanjamo tudi naše zanamce. Vrednote, ki so jih živeli in za katere so umirali borke in borci slovenskega narodnoosvobodilnega partizanskega boja, so vrednote, ki nam tudi danes pomagajo, da se smelo spopadamo z najtežjimi izzivi.”

Tradicionalno spominsko slovesnost na Javorovici organizirajo Združenje borcev za vrednote NOB Novo mesto, Krajevna organizacija borcev za vrednote NOB Šentjernej, Skupnost borcev brigade Ivana Cankarja, Skupnost borcev Gorjanskega bataljona, Gorjanska četa ter Občina Šentjernej.