Minister Židan na dnevih čebelarstva ApiSlovenija 2016 v Celju: “Če bo preživela čebela, bo preživelo tudi človeštvo.”

Na Celjskem sejmu potekajo 39. dnevi čebelarstva »ApiSlovenija 2016«. Ob robu dogodka je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije danes organiziralo okroglo mizo z mednarodno udeležbo na temo »20. maj – Svetovni dan čebel – priložnost za vse«, katere se je udeležil tudi kmetijski minister mag. Dejan Židan skupaj z visokimi gosti iz Slovenije in tujine. V okviru konference je bil podpisan tudi poseben dokument za podporo slovenski pobudi za svetovni dan čebel.

Na mednarodni okrogli mizi, ki je bila namenjena razpravi o možnostih za nadaljnji razvoj v čebelarstvu in zlasti o priložnostih, ki jih prinaša pobuda za svetovni dan čebel za kmetijstvo, druge gospodarske panoge ter okolje, so poleg ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejana Židana sodelovali tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč, v.d. generalne direktorice Direktorata za turizem in internacionalizacijo na MGRT Eva Štravs Podlogar ter visoki gostje iz tujine – minister za kmetijstvo in razvoj podeželja iz Črne Gore Petar Ivanović, namestnik ministra na ministrstvu za kmetijstvo iz Češke republike Patrik Mlynář, namestnik ministra na ministrstvu za kmetijstvo iz Madžarske dr. István Nagy ter državni sekretar na ministrstvu za kmetijstvo in varstvo okolja iz Srbije prof. dr. Zoran Rajić.

Minister Dejan Židan je uvodoma pozdravil vse čebelarje, še posebej tiste, ki so prispeli iz Črne gore ter vse sodelujoče visoke goste. Pobuda za svetovni dan čebel je ena izmed mnogih koristnih pobud Čebelarske zveze Slovenije, ob uveljavljanju te pobude pa nas je do sedaj še posebej podprlo nekaj držav, ki jih je ministrstvo povabilo na današnji dogodek.

Današnja mednarodna udeležba nosi sporočilo o skupnem zavedanju o pomenu čebel ter pomembnosti trajnostega razvoja čebelarstva. Dejstvo je namreč, da so čebele in ostali opraševalci za življenje ljudi zelo pomembni, predvsem z vidika trajnostne kmetijske proizvodnje in zagotavljanja prehranske varnosti v svetu in hranilne varnosti prebivalstva. V Sloveniji koristi čebel in ostalih opraševalcev za kmetijstvo ocenjujemo na cca. 140 mio evrov. “Čebele so zelo koristne za človeka, ko jih opazujemo, jih opazujemo tudi kot indikator stanja v naravi, do katerega ima človek egoistični interes, da preživi. Če bo namreč preživela čebela, bo preživelo človeštvo,” je poudaril minister Židan.

Nadalje je navedel, da je pobudo za svetovni dan čebel na ravni EU že podprla večina ministrov, na lanski Apimondii v Koreji tudi vse svetovne čebelarske zveze, prav tako tudi predsedujoče države regionalnim skupinam znotraj FAO. V teh pogovorih se je izkazalo, da ko gre za podporo čebelam veroizpoved ni pomembna. To pa je v času, ko potrebujemo strpnost na mnogih področjih, še prav pomemben element, je izpostavil minister Židan.

Zakaj že do sedaj nismo imeli svetovnega dne čebel in kaj to pomeni v praksi danes? Sam postopek sprejema takšne deklaracije ni enostaven: Slovenija je v letošnjem letu pričela s formalnim postopkom za razglasitev svetovnega dneva čebel pri Organizaciji združenih narodov in sicer v okviru FAO, specializirane agencije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. Glede na formalni postopek FAO bo potrebno izvesti 3 korake: pobudo predstaviti septembra letos na Odboru za kmetijstvo, sledi obravnava na Svetu FAO in predstavitev na Konferenci FAO julija 2017. Po pridobitvi podpore s strani FAO bo pobuda predstavljena še istega leta Generalni skupščini ZN. Tako lahko pričakujemo razglasitev svetovnega dneva čebel jeseni 2017 ter prvo obeleženje tega dne leta 2018. Ko bo prišlo do trenutka razglasitve svetovnega dne čebel, pa bodo vsako leto 20. maja svetovni voditelji govorili o svetovnem dnevu čebel.

Minister Židan je ob tem še podaril, da je bil eden prvih, ki je osebno podprl pobudo za svetovni dan čebel, prav generalni direktor FAO Jose Graziano da Silva, ki sicer prihaja iz Brazilije in se globoko zaveda globalnega pomena čebel in ostalih opraševalcev za preprečevanje lakote. Zato bo Da Silva besede podpore tudi podkrepil z dejanjem – 20. maja letos ga bomo gostili v Sloveniji.

Minister Židan s tujimi gosti ApiSlovenija 2016

Minister mag. Dejan Židan je svoj uvod v okroglo mizo zaključil z besedami, da je pred slovenskim in svetovnim čebelarstvom mnogo izivov. V čebelarstvu nikoli ni bilo lahko in nikoli ne bo. Če pa smo pri dejanjih enotni in povezani, jih lahko počnemo uspešno in dosežemo skupne cilje. Po mednarodni okrogli mizi je minister Židan skupaj z visokimi gosti iz tujine podpisal tudi poseben dokument v podporo svetovnemu dnevu čebel, 20. maju, ki sta ga v preteklih dneh podpisala tudi ministra za kmetijstvo Francije in Avstrije, Stéphane Le Foll in Andrä Rupprechter.

Dnevov čebelarstva »ApiSlovenija 2016« se je kot govornica na odprtju udeležila tudi državna sekretarka mag. Tanja Strniša, ki je predstavila nadaljnje aktivnosti vseh deležnikov (MKGP, Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Nacionalnega veterinarskega inštituta ter Čebelarske zveze Slovenije) na področju čebelarstva. Nadaljnje aktivnosti se nanašajo na področje zdravstvenega varstva čebel, na usposabljanje ter izobraževanje čebelarjev, promocijo, ozaveščanje potrošnikov ter spremljanje izvajanja programov.

Na sajmu »ApiSlovenija2016« je potekala tudi okrogla miza na temo »Varnost in kakovost čebeljih pridelkov – naša trajna skrb in odgovornost«, na kateri je sodeloval generalni direktor Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin dr. Janez Posedi.