Židan na ministrskem zasedanju v Luksembourgu s konkretnimi ukrepi nad goljufije v prehranski verigi

Na rednem zasedanju ministrov sveta EU, pristojnih za kmetijstvo in ribištvo, je kmetijski minister mag. Dejan Židan med drugim ponovno izpostavil preventivo in sankcioniranje goljufij v prehranski verigi. Na tem področju je predlagal več konkretnih ukrepov, tudi močno evropsko koordinacijo in vzpostavitev referenčnega laboratorija. Židan je opozoril, da je treba vsako goljufijo sankcionirati in delovati preventivno, saj se nezaupanje potrošnikov do deklaracij in inšpekcijskih služb z vsako novo afero le poglablja.

“Predlagali smo več konkretnih ukrepov, in sicer močno evropsko koordinacijo. Tudi na področju ponarejanja v prehranski verigi bi potrebovali referenčni laboratorij zaradi pravno vzdržnih izvidov, obenem pa ti laboratoriji dajejo analitične napotke pristojnim inšpekcijskim službam. Predlagamo tudi iskanje sistema, kako na enostaven način sporočati inšpekcijskim organom sume na nepravilnosti ali goljufije na področju hrane,” je v izjavi za medije pojasnil Židan.

“Zadnja kombinirana akcija pristojnih organov je na področju goljufij v prehrani odkrila čez 10.000 ton in čez milijon litrov prehranskih ponaredkov,” je dodal Židan. Pri razpravi razmer na trgu je Židan opozoril, da so se v zadnjem mesecu poslabšale. Pri mleku se vidi, da se cena te surovine še bolj ceni, proizvodnja pa še kar narašča. Obenem je Židan v razpravi ministrske kolege spomnil, da bi morali sprejeti tudi nekatere nefinančne ukrepe, ki bi omogočili kmetijam enak pogajalski status kot ostalim proizvajalcem hrane oz. trgovcem. “Eden teh ukrepov je označevanje vseh osnovnih surovin, ne samo mesa. O tem Evropa govori že mnogo let, a preprosto ne dobimo zadostne večine,” je opozoril slovenski minister.

Komisijo so ministri z večinskim glasom opozorili tudi na previdnost pri pogajanjih glede prostocarinskih sporazumov. Ministri so se seznanili tudi s stanjem pogajanj glede predloga uredbe o podatkih v ribiškem sektorju. Na področju ribištva se z namenom ohranjanja staleža rib spreminja zakonodaja. “Na tem področju je Slovenija zelo aktivna, saj želimo preprečiti sprejem prezahtevnih nadzornih mehanizmov za majhne ribiške flote,” je pojasnil Židan.

Več o zasedanju ministrov EU na povezavi MKGP: http://skrci.me/endvN