Veber: SD in ZDUS potrdila zavezanost k uskladitvi pokojnin še letos

Predstavniki vodstva Socialnih demokratov in Foruma starejših SD ter Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS) so danes med srečanjem na sedežu stranke v Ljubljani potrdili skupno zavezanost k izredni uskladitvi pokojnin. Podpredsednik ZDUS-a Janez Sušnik je izrazil zadovoljstvo, da je v zvezi s tem že doseženo veliko soglasje strank in se zahvalil vodstvu SD za podporo upokojencem. Tako v SD kot v ZDUS-u pa pričakujemo, da bo uskladitev izpeljana še to jesen.

“Dve osrednji temi današnjega srečanja sta bili izredna uskladitev pokojnin in problematika davčnih blagajn,” je v izjavi za medije po srečanju s predstavniki ZDUS-a pojasnil podpredsednik SD Janko Veber. Pri uskladitvi pokojnin smo po njegovih besedah vsi skupaj le še okrepili zavezanost k temu, da jo je treba izpeljati. V SD pričakujemo, da bo na vladi določena dinamika uskladitve, ki naj bi bila izvedena najpozneje v septembru. “Takšna stališča bomo Socialni demokrati zastopali tudi znotraj koalicije,” je napovedal Veber.

V zvezi z davčnimi blagajnami je Veber izpostavil predlog ZDUS-a, po katerem naj bi se iz sistema davčnih blagajn izvzelo društva, ki letno ustvarijo do 10.000 evrov prometa. Kot je dejal, bi s tem zlasti pomagali društvom iz bolj oddaljenih krajev, ki prihodke povečini ustvarjajo s članarinami in manjšimi prispevki.

Izjava za medije Janko Veber in Janez Sušnik

Gre za društva z majhnim prometom, ki morda delujejo na podeželju in nekatera tudi niso povezana s spletom, je dodal podpredsednik ZDUS-a. Zveza se je sicer v zahtevah po spremembi zakonodaje povezala tudi v nekakšno koalicijo z Olimpijskim komitejem Slovenije, Planinsko zvezo Slovenije in še z nekaterimi nevladnimi organizacijami.

Beseda je na sestanku SD in ZDUS-a tekla tudi o zakonu o dolgotrajni oskrbi in o demografskem skladu. V zvezi s slednjim je podpredsednik SD Veber dejal, da bo premoženje sklada lahko nudilo stabilnejši pokojninski sistem v prihodnosti, aktivnosti v zvezi s tem pa bi bilo po njegovem mnenju treba pospešiti.

Predstavniki SD so predstavnikom ZDUS-a predstavili zadnje predloge in ukrepe Socialnih demokratov na več področjih, kot npr. Zakon o delavskih odkupih, predloge ukrepov za reševanje prekanega dela, ter še strankin Ekonomski program za razbremenitev srednjega razreda. Po besedah Vebra je predlog SD uravnotežen. “Če se že posega z več razredi v dohodninsko lestvico, je treba to tudi nadomestiti z dodatnimi viri, ki jih je mogoče pridobiti z v evropskem merilu primerljivo obdavčitvijo dobička,” je pojasnil.

Poslanec Nemec s pobudo Vladi RS za rešitev zapletov glede kratkoročnega oddajanja lastnih nepremičnin turistom

Besedilo poslanske pobude Matjaža Nemca v zvezi z zapleti glede kratkoročnega oddajanja lastnih nepremičnin turistom (npr. preko spletne platforme Airbnb), naslovljeno na Vlado Republike Slovenije.

POSLANSKA POBUDA VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE

Turistična dejavnost je tako na nacionalni kot tudi globalni ravni ena najhitrejše rastočih dejavnosti z ogromnim potencialom. Vrata novim priložnostim ji je tudi svetovni splet, priča smo vse več spletnim platformam, ki so posredno ali neposredno povezane s turizmom. Ena teh je tudi platforma Airbnb, ki omogoča globalno izmenjavo informacij o možnostih najema in oddaje lastnih nepremičnin turistom. Milijoni ljudi, navsezadnje tudi različna turistična področja in trgi so preko te in ostalih podobnih spletnih platform povezani v hitro, učinkovito, predvsem pa uporabnikom prijazno izmenjavo informacij o ponudbah turističnih kapacitet iz naslova kratkoročnega oddajanja in najemanja nepremičnin. Te dejavnosti, ki z veliko intenziteto širijo svoj krog delovanja pod streho delitvene ekonomije (sharing economy), postajajo pomemben segment podpore tudi turistične panoge, ki bi ji morali prav v Sloveniji kot deželi velikega turističnega potenciala dati vso potrebno podporo.

Pa je žal povsem drugače. Glede na vse večjo vključenost slovenskih oddajalcev lastnih nepremičnin, ki so po navadi počitniška stanovanja, pa vzporedno s tem vznika vse več nejasnosti oz. po slovenski zakonodaji prihaja pri tovrstnih storitvah do nerealnih predpisov, katerim lahko zadosti le peščica tistih, ki želijo kratkoročno oddajati svoje nepremičnine. Trenutna zakonodaja tovrstno sobodajalstvo umešča med dejavnosti pod okriljem Zakona o gostinstvu (ZGos), pri čemer  se uporabnike teh platform enači s tistimi, ki se z oddajanjem sob ukvarjajo profesionalno. Zahteve, da morajo zgradbe, v  katerih se želi kratkoročno oddati lastniška nepremičnina, imeti uporabno dovoljenje za oddajanje ter norma o pridobljenem vsaj 75 odstotnem soglasju etažnih solastnikov sta le dve izmed skorajda nepremagljivih ovir, s katerimi se soočajo ponudniki teh storitev.

V prid reševanja teh vsebin, ki namesto priložnosti žal pomenijo težave, je sicer Vlada RS konec lanskega leta ustanovila medresorsko skupino, ki naj bi pripravila spremembe v prid  zakonskim in administrativnim poenostavitvam. Žal pa rezultatov, glede na dinamiko dela te skupine, ni pričakovati prav hitro. Še več, zdi se, da je delo skupine obstalo, četudi smo pred pragom letne turistične sezone, ki iz naslova kratkoročnega oddajanja stanovanj nudi največ priložnosti.

Po pričevanjih zainteresiranih gre ob tem pohvaliti prizadevnost in proaktivnost Direktorata za turizem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je predlagal kar nekaj možnih rešitev v prid poenostavitve izvajanja te dejavnosti. Te pa so žal naletele na vse preveč že pregovorne togosti neekaterih uradnikov, ki se zdi, da namesto rešitev raje iščejo probleme.

Glede na mnoge žal negativne izkušnje, kam nas lahko tovrstna togost in počasnost pripeljeta oziroma kje lahko zaradi njiju obstanemo, bi bilo za pričakovati, da bi si Vlada RS prizadevala na ta vprašanja hitro najti odgovore,  ne pa – kot se zdi – zavlačevati oz. čakati. Do te točke, ko bomo zopet ugotavljali, da nas je povozil čas in da bodo pozitivne učinke t.i. “sharing economy” namesto nas pobrali drugi.

Zavedanje, da brez truda, vložka in v tem vprašanju predvsem pripravljenosti ne more biti pozitivnih rezultatov na Vlado Republike Slovenije naslavljam poslansko pobudo:
• Vlada RS naj se opredeli do že nakazanih možnosti reševanja tega vprašanja in naloži vsem pristojnim državnim sekretarjem, da nemudoma pripravijo načrt reševanja problematike za odpravo oteženih postopkov pri izvajanju dejavnosti kratkoročnega oddajanja lastnih stanovanjskih in počitniških kapacitet turistom.
• Istočasno pa naj Vlada RS pripravi morebitne potrebne zakonske spremembe in jih še pred poletno sezono predloži zakonodajnemu telesu.

Matjaž Nemec
poslanec Socialnih demokratov v Državnem zboru

Židan: “Vpeljujemo shemo »Izbrana kakovost«, znak, ki bo potrošnikom jasno pokazal, da proizvod ni samo narejen v Sloveniji, ampak tudi iz slovenske surovine.”

Na povabilo Združenja turističnih kmetij Slovenije se je 18. tradicionalnega srečanja, ki je letos potekalo v gostišču Avsenik v Begunjah na Gorenjskem, udeležil tudi kmetijski minister in predsednik SD mag. Dejan Židan. Na srečanju je prisluhnil stanju v tem pomembnem kmetijsko – turističnem sektorju, pobudam in problemom, s katerimi se srečujejo te kmetije. V svojem nagovoru je opozoril na javno razpravo glede spremembe o Zakonu o katastrskem dohodku, v katero vabi, da se vključijo in sodelujejo pri predpisu, ki bo lahko vplival tudi na njihovo delovanje.

Minister Židan je izpostavil tudi aktualne davčne blaganje, kjer je dejal, da argument, da davčne blagajne ne sme imeti kmet, ni pravilen. Po njegovem je treba razmišljati o argumentu, da “če je neka dejavnost zadosti majhna, potem je ne obremenjevati z davčnimi blagajnami, ker se bodo posledično ljudje ustrašili in dejavnost tudi opustili.” Ob tem je Židan še dodal, da naj se uredi to področje na način, da davčne blagajne ne bodo veliko breme za kmetije.

Minister Židan se je dotaknil tudi aktualnega vprašanja, kaj dejansko je slovenska hrana? “Proizvod, ki je narejen, sestavljen v Sloveniji je slovenski; vendar pa ni povezave s tem, da je surovina tudi slovenska,”  je ponazoril minister pristojen tudi za prehrano. Ob tem je dodal, da je to za področje hrane premalo, da je samo narejeno v Slovenij, pomembno je tudi to, da je iz domače surovine. “EU predpisov se ne sme kršiti, vendar bo Slovenija našla rešitev,” je še poudaril minister Židan.

Zato je izpostavil, da bo Slovenija v letošnjem letu začela vpeljevati shemo »Izbrana kakovost«, ki bo znak, ki bo potrošniku jasno pokazal, to, da ni samo proizvedeno v Sloveniji, ampak bo tudi iz slovenske surovine, potrošniku bo garancija, kar bo nadzorovala tudi inšpekcija. “To je korak, ki v tujini omogoča, da pride do razlike v ceni, v prid lokalnemu kmetu in industriji,” je še dejal minister in zaključil, da je potrošniku v interesu, da išče domači  proizvod.
 
Združenje turističnih kmetij Slovenije je bilo ustanovljeno leta 1997, vanj pa je včlanjenih okoli 400 turističnih kmetij. Glavne aktivnosti združenja so skrb za skupno promocijo, razvoj ponudbe, informiranje in usposabljanje nosilcev turistične dejavnosti na kmetijah in zastopanje interesov članov na gospodarskem in pravnem področju. Združenje si prizadeva za povečanje zasedenosti zmogljivosti s čimer se omogoča višje prihodke kmetij iz turistične dejavnosti, nova delovna mesta na kmetijah ter ohranjanje poseljenosti podeželja.Združenje turističnih kmetij Slovenije je aktivno tudi na mednarodnem nivoju, med drugim je od leta 2004 član evropskega združenja za turizem na podeželju EuroGites.
 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa preko javnih razpisov s tem v zvezi podpira delovanje nepridobitnih združenj, ki povezujejo društva podeželske mladine, podeželskih žensk, sindikat kmetov in lastnike gozdov, delovanje priznanih rejskih organizacij, delovanje ostalih društev na območju širše Slovenije in ki se ne ukvarjajo s predelavo in trženjem, informiranje in usposabljanje na področju predelave in s kmetijstvom povezanim delovanjem na podeželju. V Sloveniji imamo sicer okoli 900 registriranih turističnih kmetij, ki delujejo kot: izletniške kmetije, vinotoči, osmice in turistične kmetije z nastanitvijo.

Ministrica Kopač Mrak: “V SD verjamemo, da je treba ljudem vrniti osrednje mesto, predvsem tako, da dostojno zaslužijo s poštenim delom na podlagi svojega znanja in talentov.”

“Predlogi ukrepov za ureditev prekarnega dela, ki jih je minulo soboto v Kopru sprejela Konferenca SD, gredo v smeri večje uravnoteženosti med fleksibilnostjo in varnostjo dela. Pri tem pa je ključno preprečevanje zlorab prekarnih oblik dela, ne pa pregon atipičnih oblik dela,” je na današnji novinarski konferenci SD dejala ministrica za delo dr. Anja Kopač Mrak. “Socialni demokrati verjamemo, da je treba ljudem vrniti osrednje mesto, predvsem tako, da dostojno zaslužijo s poštenim delom na podlagi svojega znanja in talentov,” je poudarila ministrica Kopač Mrak. Še vedno namreč prihaja do zlorab prekarnega dela, pri njihovem preprečevanju pa ne gre le za vprašanje inšpekcije dela, temveč tudi sodnega sistema in pregona kaznivih dejanj.

Dokument ukrepov – Dostojno delo za vse

Nove oblike dela, pri katerih ni mogoče reči, da gre za pogodbo o zaposlitvi, po ocenah ministrice Kopač Mrak predstavljajo vedno večje izzive. Poudarila je, da v SD ne želimo preganjati samostojnih podjetnikov in drugih atipičnih oblik dela, vendar pa je to področje treba urediti, da bodo ljudje lahko dostojno živeli od svojega dela. Korak naprej je bil po njenem mnenju storjen že s plačevanjem prispevkov študentov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. “Lani se je iz tega naslova v pokojninsko blagajno steklo 58 milijonov evrov,” je pojasnila ministrica Kopač Mrak. Sedaj pa je v družbi potreben predvsem socialni dialog, večje informiranje delavcev, učinkovitejši nadzor, bolj določeni ukrepi aktivne politike zaposlovanja in odprava razlogov za zlorabo fleksibilnosti delovnih razmerij.

SD - Židan, Kopač Mrak - Dostojno delo (5.4.2016)

Pri tem je, kot je dejala, pomembno tudi vprašanje stroškov dela. “Plače bo treba razbremeniti in se preseliti na druge vire, ker sistemov socialne varnosti na ta način ne bomo mogli financirati,” je dodala ministrica iz vrst SD. Ne želi si, da bi to počeli na škodo delavcev, vendar pa se bo treba vprašati, kaj je v interesu vseh zaposlenih, da bodo vsi imeli ekonomsko, socialno in pravno varnost. Pri reševanju problematike bo pomembno sodelovanje s socialnimi partnerji, saj ministrica Kopač Mrak poudarja, da bodo vse spremembe, tako kot doslej, dogovorjene z njimi. Pereče bo predvsem vprašanje fleksibilnosti, vendar verjame, da bodo rešitve na koncu koristile vsem zaposlenim. Toga delovna zakonodaja z velikim številom pogodbenih tipov sicer omogoča izjemno fleksibilnost dela, vendar pa vodi tudi v izogibanje zaposlovanju in pritiske na delavce. Socialni demokrati smo zato prepričani, da gredo rešitve lahko samo v smeri širjenje pojma delovnega razmerja ali pa v uvedbo dodatnih odpovednih razlogov, vendar z varovalkami, ki bodo preprečile nove zlorabe.

SD---Kopač-Mrak---Dostojno-delo-NK-(5.4.2016)

“Tudi v Sloveniji nove oblike dela zaposlene ločujejo v dve skupini. Na prvo, ki jih ščiti delavska zakonodaja, in druge, ki imajo manj zaščite, zato težje načrtujejo svoje življenje,” pa je ocenil predsednik SD in kmetijski minister mag. Dejan Židan. S predlogom so se lotili tudi te težave, Židan pa verjame, da bodo v prihodnjih mesecih dobili dovolj soglasja, da se ti sprejmejo. Kot je dejal Židan, stranka SD nadaljuje z napori, da državo naredi bolj prijazno državljanom. Socialni demokrati smo sprejeli Ekonomski program za davčno razbremenitev srednjega razreda, po Židanovih besedah pa imamo pri “neke vrste širšo podporo predlogom, tako pri sindikatih kot pri gospodarstvenikih”. Razprava znotraj koalicije o njihovih predlogih še poteka, iz izjav finančnega ministra dr. Mramorja je, kot je ocenil Židan, razvidno, da razmišlja podobno, rezervo pa vidijo predvsem na področju davka na dobiček.

Celotno novinarsko konferenco predsednika SD Židana in ministrice za delo Kopač Mrak si lahko ogledate v videoposnetku:

Židan: “Med obiskom vodstva SD na Jesenicah predvsem o tem, kako davčno razbremeniti zaposlene in spodbuditi hitrejši razvoj gospodarstva.”

Predsednik SD in kmetijski minister mag. Dejan Židan je skupaj z ministrico za obrambo Andrejo Katič in sodelavci obiskal Občino Jesenice. Namen delovnega obiska je bila predvsem predstavitev Ekonomskega programa, ki smo ga Socialni demokrati pripravili, da bi v okviru javnofinančne vzdržnosti razbremenili tiste, ki največ prispevajo, a so davčno najbolj obremenjeni – zaposlene. Prepričani smo namreč, da razbremenitev nagrajevanja zaposlenih pomeni tudi pomoč gospodarstvu. Drugi razlog za obisk pa je bila predstavitev ključnih točk predlaganih ukrepov za dostojno delo, ki jih je sprejela Konferenca SD in se nanašajo na ureditev prekarnega dela v Sloveniji.

Obisk SD v Acroni 1

Obisk SD v Acroni 2

Delovni obisk je predsednik in minister Židan skupaj z ministrico za obrambo Andrejo Katič ter ekipo SD pričel v družbo Acroni d.o.o., ki spada v jeklarsko divizijo skupine SIJ – Slovenske industrije jekla, kjer jih je vodstvo seznanilo z načrti in projekti jeklarske industrije v prihodnje. Njihova vizija je, da se umestijo med prve tri globalne proizvajalce nerjavne debele pločevine in okrepijo njihovo prisotnost na trgu specialnih jekel. S pretaljevanjem izbranega odpadnega starega železa, z dodatki kovinskih zlitin in žlindrotvornih komponent v Acroniju pridobivajo nove kovinske izdelke. Pri razvoju in proizvodnji izdelkov Acroni ohranja ekološko ravnovesje v skladu z ekološkimi standardi.

Obisk SD v Acroni 4

Obisk SD v Acroni 3

Podjetje Acroni sodi med največje zaposlovalce zgornje Gorenjske regije in najbolj uspešne slovenske izvoznike, posebej pohvalna pa je njegova povezanost z lokalnim okoljem in družbeno odgovornostjo, saj kot eno največjih podjetij v regiji v okviru zmožnosti pomaga pri razvoju lokalne skupnosti in boljšemu bivanju občanov. Podpirajo izvedbo športnih in kulturnih dogodkov v občini, sodelujejo pri dobrodelnih akcijah, ter se odzivajo na pomoč v humanitarnih akcijah ob naravnih nesrečah.

Obisk SD v Acroni 5

Obisk SD v Acroni 6

V nadaljevanju je vodstvo SD obiskalo še manjše uspešno podjetje KOV d.o.o. na Jesenicah, ki s svojo raznovrstno dejavnostjo na področju kovinskega oblikovanja lahko ugodijo številnim zahtevnim domačim in tujim kupcem na področju izdelave kovinskih konstrukcij. V zadnjem času velik del proizvodnje v KOV-u predstavlja predvsem industrijsko vzdrževanje in montaža tehnološke opreme. Število zaposlenih v podjetju KOV se počasi povečuje, trenutno so pri številki 31. V izdelke vgrajujejo najkvalitetnejše materiale z uporabo sodobne tehnologije.

Obisk SD v Acroni 7

Obisk SD v Acroni 8

Neprestano izobraževanje zaposlenih pa jih vodi in usmerja v učinkovitejše postopke izdelave ter visoko kvaliteto izdelkov, saj je na področju izdelave kovinskih konstrukcij prišlo do korenitih sprememb. Njihovi največji partnerji so poleg Acroni-ja, še Harsco Minerali, Hidria Rotomatika, Hasičević Stahlbau GmbH, Omco fenix, Coram srl, Livarna Titan Kamnik, Dr. Duh, Kovinar gradnje, Energomont, Eurosol, in drugi. 

Obisk SD v KOV 1

Obisk SD v KOV 2

V podjetjih Acroni in KOV so vodstvo SD opozorili na pomen izobraževanja za tehnične poklice, ohranjanja stabilnega poslovnega okolja in zmanjšanja administrativnih ovir. Kot je ob obisku Jesenic medijem dejal predsednik SD in podpredsednik vlade Židan, ga veseli, da v Acroniju zaposlujejo in štipendirajo mlade. Tudi v obrtniškem podjetju KOV je predsednik SD in minister videl uspešno poslovanje in povečevanje izvoza.

Obisk SD v KOV 3

Obisk SD v KOV 4

Gospodarstveniki so v pogovoru z vodstvom SD izpostavili predvsem pomen prilagoditve šolskega sistema. Tudi na Jesenicah, tako kot v marsikaterem drugem industrijskem delu države, namreč opažajo, da je upadlo število mladih s tehničnim znanjem, tako na ravni srednje kot visokošolske izobrazbe. “V preteklosti smo bili Slovenci znani kot tehnični narod in vesel sem, da se nekateri tehnični oddelki, kot je na primer metalurški, v šolah vendarle znova odpirajo,” je dejal Židan in dodal, da tako mladim lahko ponudimo programe in poklice, s katerimi bodo po šolanju brez težav dobili delo, saj je povpraševanje po tehničnih kadrih veliko.

Obisk SD v KOV 5

Obisk SD v KOV 6

Gospodarstveniki so vodstvo SD opozorili tudi, naj storijo vse, da bo Slovenija čim bolj stabilno okolje, tudi kar se tiče gospodarske in davčne zakonodaje, saj marsikje načrtujejo dolgoročne investicije. Poleg tega si gospodarstveniki želijo pospešitev administrativnih postopkov, na primer pri umeščanju investicij v prostor. To mora biti po Židanovem mnenju tudi zaveza te vlade, saj to ne vpliva na polnjenje proračuna, omogoča pa lažji razvoj gospodarskih družb v Sloveniji in morda lahko v državo privabi tudi več tujih investitorjev. Splošna težnja je razbremenitev plač zaposlenih in SD je pripravil gospodarski program, ki temelji prav na tem in se osredotoča na razbremenitev srednjega razreda.

Obisk SD v KOV 7

Obisk SD v KOV 8

Na okrogli mizi o Ekonomskem programu SD, na kateri so sodelovali tudi ministrica za obrambo Andreja Katič, župan Občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger, direktor RAGOR – Razvojna agencija zgornje Gorenjske mag. Stevo Ščavničar in direktor za korporativno komuniciranje Skupine SIJ – Slovenska industrija jekla dr. Denis Mancevič, je predsednik SD in minister Dejan Židan izpostavil ključne točke programa. “Gre za razbremenitev zaposlenih tako, da se uvede nov, srednji davčni razred in poviša meja dosedanjega tretjega, ki trenutno krivično z 41% obdavči ljudi, ki zaslužijo le malo nad slovenskim povprečjem, poleg tega pa bi razbremenili tudi udeležbo delavcev pri dobičku, kar bi delodajalce motiviralo za boljše nagrajevanje svojih zaposlenih,” je poudaril Židan.

Obisk SD v KOV 9

Obisk SD v KOV 10

Predsednik SD Židan je udeležencem okrogle mize v uvodnem delu predstavil glavne poudarke iz Ekonomskega programa, na koncu pa predstavil še ključne točke iz dokumenta predlogov ukrepov SD za ureditev prekarnega dela, ki ga je sprejela Konferenca SD v Kopru, in predlog zakona o delavskih odkupih ter jasno zaključil, da Socialni demokrati pripravljamo predloge zakonov in ukrepe zato, ker se zavedamo, da Slovenija potrebuje nekatere spremembe na različnih področjih, vendar si prizadevamo, da bodo te spremembe koristne za ljudi in na bolje.

Obisk SD v KOV 11

Obisk SD v KOV 12

Kot je dejal Židan, je Ekonomski program Socialnih demokratov, ki smo ga že predstavili Gospodarski zbornici Slovenije in Obrtno-podjetniški zbornici, Klubu podjetnikov Slovenije in klubu Managerjev, pa tudi sindikatom, požel precejšnje odobravanje. “Vsi govorijo, da je to korak naprej,” je zatrdil Židan. Predsednik SD upa, da bodo davčno reformo, ki je osnova programa za razbremenitev srednjega razreda, izpeljali še letos, tako da bi v prihodnjem letu že lahko zaživeli s korigiranim davčnim sistemom. “Razlika med bruto in neto plačo bi se tako zmanjšala in ljudem bi ostalo več,” je pojasnil Židan, ki verjame, da to tudi v interesu države, ki mora pospeševati notranjo potrošnjo.

Obisk SD v KOV 13

Direktor za korporativno komuniciranje Skupine SIJ dr. Denis Mancevič je na okrogli mizi poudaril, da je Acroni družbeno odgovorno podjetje, ki to kaže tudi v praksi. V Skupini SIJ po besedah dr. Manceviča pozdravljajo predloge za razbremenitev 13. in 14. plače ter davčne razbremenitve srednjega razreda, v nameri, da bo ta postal močnejši, prav tako pa si želijo, da bi ohranili konkurenčnost gospodarstva, saj je Skupina SIJ namreč peti največji slovenski izvoznik. Prav tako pa v gospodarstvu pričakujejo, da bi bila politika bolj učinkovita pri izvajanju nekaterih sprememb, ki jih Slovenija in gospodarstvo potrebujejo.

Omizje SD na Jesenicah

Z okroglo mizo o Ekonomskem programu SD za razvoj gospodarstva in močnejši srednji razred ter srečanjem članov in simpatizerjev stranke se je sklenil tudi obisk predsednika SD z vodstvom stranke na Jesenicah.

Konferenca SD sprejela dokument z naborom ukrepov za reševanje prekarnega dela

Konferenca Socialnih demokratov je v soboto, 2. aprila, v Kopru podprla predloge ukrepov za ureditev prekarnega dela, ki jih je pripravila delovna skupina pod vodstvom ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anje Kopač Mrak. “Mednje sodijo učinkovitejši nadzor, osveščanje in informiranje, odprava vzrokov za uporabo prekarnih oblik dela in aktivna politika zaposlovanja,” je na 4. seji Konference SD navedla ministrica Anja Kopač Mrak. Po besedah predsednika SD mag. Dejana Židana ni moč pristati na dvojno obravnavo delavcev. Dokument predvideva cel nabor ukrepov, članice in člani Konference SD pa so ga na današnji seji soglasno podprli. Tako predlagajo učinkovit inšpekcijski nadzor, denimo prek sprememb zakonodaje na način, da se zagotovi avtomatsko ukrepanje FURS-a, ko ugotovijo kršitve zakonodaje v smislu obstoja elementov delovnega razmerja.

Gostje na Konferenci SD

Dokument poudarja tudi pomen informiranja in podpore delavcev, preučitev vsebinske ustreznosti razlogov za odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca ter preučitev davčnih vzpodbud delodajalcem k rednemu zaposlovanju na račun fleksibilnega dela. Med predlogi je tudi poenotenje osnov in prispevnih stopenj za plačilo prispevkov za socialna zavarovanja za vse dohodke iz dela za vse oblike dela, obvezno sodelovanje delavcev pri upravljanju v koncesionarjih za posredovanje kadrov ter postopno poenotenje plačevanja prispevkov z enotnim nakazilom. Predlogi gredo tudi v smeri prilagoditve sistemov socialne varnosti na način, da bodo zagotavljali maksimalno možno socialno varnost tudi delavcem v atipičnih oblikah dela ter uveljavitev načela “vsako delo šteje” za vse oblike dela, ki naj bodo vključene v sisteme socialne varnosti.

Anja Kopač Mrak na konferenci SD

Pred sejo konference SD je na temo prekarnega dela potekal tudi posvet, na katerem so sodelovali tudi ustavni pravnik dr. Andraž Teršek, predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije – Pergam Jakob Počivavšek, nekdanji dolgoletni predsednik uprave Luke Koper Bruno Korelič, predsednik Sindikata novinarjev Slovenije Mario Belović, predstavnica fundacije Friedrich Ebert-Stiftung Zagreb Tijana Defar in državni sekretar na ministrstvu za delo Peter Pogačar.

Mario Belović na konferenci SD

Uvodoma je predsednik SD Dejan Židan poudaril, da “ne moremo pristati, da obstajata dve vrsti ljudi, dve vrsti zaposlenih”, in sicer tisti, so zaščiteni z delovno pravno zakonodajo, in tisti, ki niso. Čeprav se svet spreminja, pa mora tudi razvoj imeti ves čas pred sabo interese ljudi, je dodal Židan. “Bili smo priča nekaterim dogajanjem, ki ji v Sloveniji ne smemo tolerirati,” je bil odločen Židan in pri tem navedel primer delavcev v gozdno-predelovalni industriji v Loški dolini. “V tej državi, če kdo deluje nizkotno, mora za to tudi odgovarjati,” je prepričan.

Židan na konferenci SD

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak je priznala, da se kljub številnim spremembam na bolje, ki so prinesle omejitev agencijskega dela in povečanje prvosklenjenih pogodb o zaposlitvi za nedoločen čas, še vedno soočamo z izrabljanjem študentskega dela in lažnimi samostojnimi podjetniki. Ob predstavitvi najpomembnejših predlaganih ukrepov pa je ministrica opozorila, da je reformo, ki bo preprečila razne zlorabe na trgu dela, po njenem mnenju moč doseči samo v dogovoru s socialnimi partnerji.

Ukrepi za odpravo prekarnosti

Dokument ukrepov – Dostojno delo za vse

Konferenca SD o dostojnem delu