Minister Židan v Tehnološkem parku o prodaji hrane preko spleta

Minister za kmetijstvo, gozdrarstvo in prehrano mag. Dejan Židan se je v ljubljanskem Tehnološkem parku udeležil prireditve ob otvoritvi platforme za neposredno trženje lokalne hrane – Foodko. Minister Židan si je na začetku dogodka v spremstvu soustanoviteljev platforme “Foodko” in direktoric ter direktorjev sodelujočih prehranskih podjetij, ogledal tržnico lokalnih pridelovalcev, ki so na ogled postavili svoje proizvode. Namen dogodka je bil predstaviti platformo neposredne prodaje lokalno predelane hrane preko spleta. Ustanovitelji so v poslovno idejo v kratkem času uspeli vključiti več kot 25 slovenskih proizvajalcev hrane, ki si povezani pod platformo za internetno prodajo hrane med drugim delijo tudi prevozne in skladiščne kapacitete. 
 
V nadaljevanju dogodka in pozdravnega nagovora je minister Židan povedal, da v slovenskem kmetijstvu prav povezovanje kmetov predstavlja težavo, saj so nepovezani na trgu ranljivejši. Po njegovih besedah povezovanje kmetov v večje skupine prinese pozitivne učinke tako v obdobjih rasti, kot tudi v kriznih časih. Poudaril je, da je moderni potrošnik zahteven in hkrati prestrašen. Tako v Sloveniji kot drugod po Evropi prihaja na področju prehrane do nemalo zavajanj, s čimer se ruši tudi zaupanje potrošnikov v prehranske proizvode. Prav zaupanje in varnost potrošnika v Evropi postajata ključna igralca in platforma Foodko ter podobne rešitve omogočajo, da potrošnik dobi varnost in garancijo za kvalitetne ter lokalno pridelane prehranske proizvode, je še povedal minister. Udeleženci dogodka so se strinjali, da prodaja hrane preko spletnih platform doživlja strmi vzpon in multiplikativne učinke. Minister Židan je ustanoviteljem platforme na koncu zaželel, da dosežejo cilje, ki so si jih zadali, vsem proizvajalcem pa dobro prodajo preko takih inovativnih poti.