Minister Židan v Sloveniji sprejel generalnega direktorja FAO Da Silvo, ki verjame v slovenski projekt razglasitve svetovnega dneva čebel

Na povabilo ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Dejana Židana je na dvodnevni obisk v Slovenijo prišel generalni direktor FAO (Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo) dr. Josè Graziano da Silva. Namen obiska je seznanitev generalnega direktorja FAO s prioritetami in razvojem slovenskega kmetijstva in podeželja na splošno ter še posebej z dolgoletno tradicijo čebelarstva na Slovenskem. Obisk dr. Da Silve bo bistveno prispeval tudi k promociji in podpori držav članic FAO pobudi Slovenije o razglasitvi 20. maja za svetovni dan čebel. Uvodoma sta si z ministrom Židanom ogledala »tržnico s slovenskimi lokalnimi dobrotami«, ki so jo ob tej priložnosti postavili v preddverju stavbe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v Ljubljani.

Ogled slovenskih jagod

Generalni direktor Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO) Jose Graziano da Silva je v izjavi za medije povedal, da verjame v uspeh slovenske pobude, da bi 20. maj razglasili za svetovni dan čebel. “Zelo sem optimističen, nas pa čaka še kar nekaj korakov. Moramo uspeti, to je zelo pomembno,” je ob začetku dvodnevnega obiska v Ljubljani poudaril da Silva in dodal, da to razglasitev nekateri ocenjujejo kot majhen korak. “A ne smemo podcenjevati majhnih stvari. Veliko govorimo o vplivu podnebnih sprememb, a zdaj je čas za ukrepanje. Čebele so dober začetek, da od besed preidemo k dejanjem,” je poudaril generalni direktor FAO.

Da Silva in Židan s čebelarji

Ob tem je povedal, da je FAO bolj tehnična organizacija, ki zgolj podpira vlade pri njihovem delu. Slovenijo po njegovih besedah z veseljem podpirajo pri pobudi za razglasitev 20. maja za svetovni dan čebel. “To ni pomembno samo za Slovenijo, ampak tudi za FAO, saj je naš glavni cilj izkoreniniti lakoto in tega brez čebel ne moremo. Čebele zagotavljajo prehransko varnost na svetovni ravni,” je izpostavil. FAO je že opozoril na pomen opraševalcev, čebel, drugih žuželk, netopirjev in nekaterih ptic. Da Silva je potrdil, da so pripravili tudi več materiala za razglasitev svetovnega dneva čebel, ki ga bodo potrebovali za uspešno lobiranje na tem področju.

Slovenske češnje za Da Silvo

“Število čebeljih družin se zmanjšuje povsod po svetu, ne samo na Kitajskem, tudi v ZDA, zlasti v Kaliforniji, ter v Kanadi in Evropi. Zaradi vse manj gozdov in vse več gojenja monokultur se zmanjšuje rastlinska pestrost, ki je ključna za preživetje čebel. Poleg tega pa nanje negativno vpliva intenzivna raba kemikalij, zlasti pesticidov. Ne smemo pa zanemariti niti vpliva podnebnih sprememb,” je izpostavil da Silva. Ob tem je pojasnil, da je postopek razglasitve še na začetku, a da je začetek dober, ker ima že veliko podpore, tako slovenske vlade, FAO kot številnih nevladnih organizacij po svetu.

Ogled sirarskih izdelkov

Kmetijski minister Dejan Židan je generalnega direktorja FAO pozdravil kot velikega prijatelja Slovenije. Minister Židan je pojasnil, da je projekt razglasitve svetovnega dneva čebel eden najbolj zapletenih, ki jih trenutno vodi Slovenija, tako pri postopku pridobivanja dovoljenj kot podpore. “Septembra na to temo ponovno srečamo na odboru za kmetijstvo FAO v Rimu, svet FAO pa bo o tej temi spregovoril v decembru. Julija prihodnje leto naj bi bila znana uradna odločitev,” je pojasnil Židan. Slovenija po Židanovih besedah gleda na čebelarstvo kot na izjemno pomembno dejavnost, tako gospodarsko kot tudi na dejavnost z izjemnim vplivom na okolje.

Ogled mlečnih izdelkov

Prvi dan obiska da Silve je bil najprej namenjen uradnim srečanjem. Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se je srečal z Židanom, sledilo je srečanje s predsednikom države Borutom Pahorjem, nato je na Ljubljanskem gradu sodeloval na okrogli mizi z naslovom Čebele in trajnostni razvoj, sledilo pa je še odprtje razstave Ohranimo čebele. Na omizju je da Silva izpostavil, da brez opraševalcev ne bomo več proizvedli zadostne količine hrane. Prepričan je, da nas na tem področju čaka še veliko dela.

Židan in Da Silva na ogledu tržnice

Židan je pri skrbi za čebele poudaril glavna izziva – ohranjevanje genske čistosti kranjske sivke ter skrb za kakovost medu. “Vsake tretje žlice hrane, ki jo zaužijemo, ne bi bilo, če ne bi bilo čebel. Samo na področju kmetijstva na svetovni ravni čebele brezplačno ustvarijo letno 153 milijard evrov gospodarske koristi, v Evropi 22 milijard evrov, v Sloveniji pa za več kot 100 milijonov evrov,” je dejal minister iz vrst SD. Obenem je prepričan, da je Slovenija v čebelarstvu velesila, saj da sta znanje in praksa, ki ju imamo na tem področju, izjemno. “Verjamem, da bomo maja leta 2018 prvič praznovali svetovni dan čebel,” je dodal Židan.

Zdravica

Drugi dan obiska se je da Silva udeležil odprtja 14. slovenskega čebelarskega praznika v Račah, kjer se je seznanil z dolgoletno tradicijo in posebnostmi slovenskega čebelarstva.

Židan in Da Silva