Socialni demokrati podprli ratifikacijo Protokola o pristopu Črne Gore k Severnoatlantski pogodbi

Poslanci Socialnih demokratov so bili sopodpisniki zahteve za sklic izredne seje Državnega zbora o Zakonu o ratifikaciji Protokola o pristopu Črne gore k Severnoatlantski pogodbi (NATO). Vodja Poslanske skupine Socialnih demokratov Matjaž Han je pozdravil skupno pobudo večjega dela politike, ki se po njegovih besedah “zmore poenotiti takrat, ko je to potrebno”. Poudaril je, da dejanje ratifikacije za članstvo Črne gore v zvezo NATO ni pomembno samo za Črno goro, temveč za celotno regijo, da se ohranita mir in stabilnost. Ob tem je – glede na razmere, povezane z migrantsko krizo – izpostavil pomen nadaljnjega sodelovanja ter krepitve odnosov med vsemi državami regije.

Stališče Poslanske skupine SD na seji DZ o ratifikaciji Protokola o pristopu Črne gore k zvezi NATO:

Slovenija je odkrit zagovornik širitve na države Zahodnega Balkana. Naše stališče temelji na oceni, da so Evro-atlantske integracije največji garant stabilnosti in miru v sosednji regiji Jugovzhodne Evrope. Slednje je še posebej pomembno v času, ko je stabilnost sosednje regije na preizkušnji zaradi zunanjih varnostnih groženj in notranjih faktorjev, kot so porast radikalizma in razcvet mednarodnega terorizma.
Socialni demokrati smo tako prepričani, da bo priključitev Črne Gore k Natu izjemno pripomogla k okrepitvi njene varnosti in stabilnosti. Zato je toliko bolj pomembno, da Slovenija prva ratificira Protokol o pristopu Črne gore k zvezi NATO.

Severnoatlantlantska zveza (NATO) je bila ustanovljena z Washingtonsko pogodbo, 4.aprila 1949. Izjemnega pomena sta četrti člen, ki predpisuje obveznost posvetovanj v primeru ogrožanja ozemeljske celovitosti, politične neodvisnosti ali varnosti katerekoli države članice, in peti člen, ki določa, da je napad na eno od članic napad na vse. Najpomembnejši cilj zveze NATO je varovati svobodo in varnost vseh članic s političnimi in vojaškimi sredstvi.

Članstvo v zavezništvu NATO tako prinaša jamstvo, da si bodo članice v primeru oboroženega napada na katerokoli od njih, med seboj, individualno in kolektivno pomagale. Po drugi strani pa vsaka država ohranja pravico, da se odloči sama in v povezavi z drugimi o načinu odziva na napad. V praksi pa je individualnost odločitve podrejena skupni pripravi in posvetovanjem, kar je seveda nujno za avtoriteto odločitve in učinkovitost zveze.

Zaradi varnostnih izzivov in predvsem zaradi konstantne slovenske podpore iskreni želji črnogorskega naroda po samostojni in neodvisni državi, smo že od začetka podpirali in še naprej aktivno podpiramo črnogorsko članstvo v Evroatlantskih integracijah. Tako je bila Slovenija kontaktna točka za NATO v Podgorici in odkrita zaveznica v vseh fazah do podpisa pristopnega protokola.

S članstvom si bo Črna Gora zagotovila tudi večjo vlogo in možnost vpliva v mednarodnih zadevah. Posvetovanja med vladami članic namreč pomembno prispevajo k vplivu in vlogi vsake države v njenih celotnih mednarodnih odnosih. Tovrstni stiki in posvetovanja državam članicam zelo koristijo v času težav ali nesoglasij. Omogočajo jim uporabo skupne zaloge medsebojnega razumevanja in spoštovanja, kar jim pomaga odkrivati vzajemno sprejemljive rešitve in sprejemati skupne odločitve. Pristop Črne Gore je znak tudi drugim državam na Zahodnem Balkanu, da je NATO odprt za proces nadaljnje širitve. Upamo, da bo priključitev Črne Gore tako pripomogla tudi k večji stabilnosti in povezanosti na Balkanu in pomiritvi napetosti v regiji.