Židan: “Koalicija uskladila predloge za davčno prestrukturiranje, v SD smo zadovoljni, da so bile sprejete tudi naše rešitve za razbremenitev nižjega in srednjega razreda.”

Vrh koalicije se je pred današnjo sejo vlade uskladil o zakonskih predlogih za izvedbo davčnega prestrukturiranja, ki gredo sedaj v javno obravnavo. Pri dohodnini se bo, tudi na predlog SD, razbremenilo nižji in srednji razred ter nagrade za uspešnost, ohranja pa se 50-odstotni dohodninski razred. Davek od dohodka pravnih oseb bo višji za dve odstotni točki. “Danes koalicijsko usklajen predlog je bil namreč pripravljen po večmesečnih pogovorih, Socialni demokrati pa smo predlagali nekatere rešitve za razbrementitev srednjega in nižjega razreda, ki so bile zdaj tudi koalicijsko sprejete,” je poudaril predsednik SD in minister mag. Dejan Židan ter ob tem dodal, da “gre za sprejemljiv kompromis zlasti ob dejstvu, da bomo v drugem koraku nadaljevali z razbremenitvijo srednjega razreda”.

“Zdaj se bo pričela javna razprava, kjer bo možnost za dodatna usklajevanja, zavedam pa se, da gre za kompromis in hkrati prvi korak, ki pa je bil nujno potreben,” je napovedal Židan. “SD se je uspešno zavzela tudi za delno upoštevanje predloga Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), da se s popravki dodatnih olajšav razbremeni tiste delavke in delavce, ki zaradi zdaj prejemajo izplačane nadure in dodatke iz minimalne plače in se to prelije tudi v njhovo neto izplačilo,” je še povedal predsednik SD in dodal, da smo v SD vztrajali tudi, da morajo delavci sodelovati pri določitvi kriterijev za nagrado zaposlenim za letno nagrado.

Rešitev zadeva tako razbremenitev najnižjih dohodkovnih skupin v skupnem znesku približno pet milijonov evrov, razbremenitev na dohodninski lestvici v skupnem obsegu okrog 55 oz. 56 milijonov evrov in razbremenitev nagrad za uspešnost oz. božičnic v obsegu približno 45 milijonov evrov. Danes so se partnerji usklajevali še glede višine obremenitve najvišjega dohodninskega razreda in se po njenih besedah strinjali, da ohranijo 50-odstotni dohodninski razred. Vendar se razbremenitev, ki je bila predvidena zanj v znesku dobre štiri milijone evrov, namenja za razbremenitev dohodninskih razredov nad 1,6-kratnikom povprečne plače, torej za povišanje dohodkovnega razreda med 34- in 39-odstotno dohodninsko stopnjo.

Na strani pridobivanja proračunskih prihodkov predlagajo za dve odstotni točki višjo stopnjo davka od dohodkov pravnih oseb, in sicer s 17 na 19 odstotkov, pri čemer pa olajšave, predvsem investicijska ter olajšava za raziskave in razvoj ostajata nespremenjeni. Ti dve sta bili prepoznani kot zelo konkurenčni. Predlogi so prvi korak k spremembam strukture davčnih obremenitev v slovenskem prostoru, ki jim bodo v prihodnjem letu sledili nadaljnji koraki. Gre za prvi korak k davčni razbremenitvi dela, predvsem tistih kadrov, ki so za razvoj Slovenije ključni. To so visoko strokovni kadri, kjer ima Slovenija bistveno višjo obdavčitev kot njej konkurenčne države. S tem kot država zagotovo podpiramo tudi razvoj visokotehnoloških sektorjev z višjo dodano vrednostjo, s tem pa tudi višjo gospodarsko rast in boljše možnosti za višje plače, pokojnine in višje socialne transferje.