Svet SD za zdravje izreka odločni NE predlogu doplačevanja za žensko hormonsko kontracepcijo!

Ne prvič, si tudi tokrat Upravni odbor ZZZS jemlje pravice, ki jih zagotavlja Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju z navajanjem “pozitivnih ekonomskih prihrankov”. Predvideni prihranki v višini 1,963 mio EUR, ki v celotnem proračunu ZZZS predstavljajo manj kot odstotek celotnih stroškov namenjenih za zagotavljanje zdravstvenih storitev, bodo ustvarjeni na plečih žensk, predvsem tistih iz nižjih socialno-ekonomskih slojev.

V Svetu za zdravje SD se nam upravičeno poraja sum, da gre za sprenevedanje in zavajanje javnosti. Nenavadno je, da bodo na Upravnem odboru ZZZS, prav 15.9.2016, ko odhaja dolgoletni v.d. generalni direktor in prihaja novi, obravnavni “varčevalni ukrepi z doplačevanjem za kontracepcijo euro ali dva”, s pojasnilom, da bodo s tem pripravili dobavitelje k znižanju cen kontracepcije, ko pa je bila odločitev o tem ukrepu obravnavana že leta 2013.

Obravnavana je bila na Strokovnem kolegiju na Ginekološki kliniki v UKC Ljubljana (dne 7.11.2013) in na Komisiji za razvrščanje zdravil na listo (dne 21.11.2013), kjer stroka ni podala nobenega utemeljenega strokovnega razloga za doplačevanje kontracepcije, razen izračunanega ekonomskega učinka s strani ZZZS, brez ustrezne analize kontra učinka.

Zato v Svetu za zdravje SD opozarjamo, da bo imel predlagani ukrep v kolikor bo sprejet, brez sodelovanja stroke in ustrezne analize negativnih učinkov: opuščanje kontracepcije, več nezaželjenih nosečnosti in potencialno povečanje splavov ter drugih stranskih učinkih, škodljivih za zdravje žensk, kontra učinek.
Naj povzamemo: ZZZS ne more in ne sme varčevati na pravicah žensk ter s tem zavajati javnost ter Upravni odbor ZZZS, da prevzame odgovornost za takšne odločitve.Svet SD za zdravje