Slovenija in Srbija na skupni seji vlad v Beogradu potrdili tradicionalno dobro sodelovanje

Ministrica za obrambo Andreja Katič in minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan sta se je v ponedeljek, 24. oktobra 2016, udeležila tretjega skupnega zasedanja vlad Republike Slovenije in Republike Srbije, ki je potekalo ob uradnem obisku predsednika slovenske vlade pri predsedniku srbske vlade. Prvo zasedanje vlad Republike Slovenije in Republike Srbije je potekalo oktobra 2013 v Republiki Srbiji in drugo februarja 2015 v Republiki Sloveniji. Obisk hkrati pomeni nadaljevanje rednega in intenzivnega dialoga na visoki politični ravni. Namen srečanja obeh vlad je pregledati realizacijo dosedanjih dogovorov in identificirati konkretne možnosti za dodatno poglobitev prihodnjega sodelovanja med slovensko in srbsko vlado na različnih področjih. Člani obeh vlad so navezali neposredne stike, kar je še posebej pomembno glede na dejstvo, da je bila avgusta 2016 imenovana nova srbska vlada. Poseben poudarek je dan krepitvi bilateralnega sodelovanja na različnih področjih (gospodarstvo, kultura, kmetijstvo, gozdarstvo in prehrana, infrastruktura, energetika, migracije, okolje, informacijska tehnologija, obramba, varnost, razvojno sodelovanje, regionalno sodelovanje, širitev EU) in naslavljanju nekaterih še odprtih vprašanj, predvsem s področja nasledstva.

Židan in srbski minister

Ob robu vladnega obiska se je minister Dejan Židan srečal s srbskim ministrom za kmetijstvo in zaščito okolja Republike Srbije Branimirom Nedimovićem, skupaj pa sta si ogledala tudi podjetji iz živilsko predelovalne industrije ter se srečal s tamkajšnjimi čebelarji. Minister Židan je obisk v Srbiji ter bilateralne pogovore z ministrom Nedimovićem začel že v soboto zvečer. V nedeljo sta obiskala mesno predelovalni obrat Mitros v Sremski Mitrovici, ki proizvodnjo izdelkov iz svinjskega mesa pretežno izvaža, velik del v Rusko federacijo. Program sta nadaljevala z obiskom sadjarskega podjetja Donnera v Rumi, ki od leta 2012 deluje na več kot 100 ha sadovnjakov in bo v naslednjem letu investiralo v velike hladilne in pakirne kapacitete, večina opreme pa bo nabavljene v Sloveniji. Srečala sta se tudi s predsednikom Čebelarske zveze Srbije Rodoljubom Živadinovićem, s čemer je bilo še enkrat potrjeno dobro sodelovanje v čebelarstvu in podpora Srbije slovenski pobudi za razglasitev 20. maja za svetovni dan čebel.

Bilateralno sodelovanje med ministrstvoma za kmetijstvo Slovenije in Srbije je tradicionalno dobro, tudi tokrat pa so bili obiski in pogovori  deležni velikega zanimanja javnosti in medijev. Na tokratnem obisku sta se slovenski in srbski ministra dogovorila o nadaljnji poglobitvi sodelovanja, pri čemer sta konkretizirala nekaj ključnih področij. Minister Nedimović je na skupni seji vlade poudaril, da so eno od ključnih področij delovanja v njegovem programu investicije v živilsko predelovalno industrijo in da bi želel, da se v začetku leta 2017, ko sta z ministrom Židanom dogovorila njegov povratni obisk v Sloveniji, podpišejo konkretne pogodbe o sodelovanju na področju živilsko predelovalne inudstrije in trgovine. Kot drugo področje je izpostavil področje prilagajanja zakonodaje in institucij zahtevam EU na področju varne hrane, pri čemer  srbsko stran še posebej zanima področje organizacije inšpekcijskih služb za varno hrano. Tukaj si želi prenosa slovenskih izkušenj v srbski sistem. Kot tretje področje je izpostavil ukrepe kmetijske politike, ki jih uspešno implementira Slovenija in ki jih želijo implementirati v Srbiji.

Minister Dejan Židan je v nadaljevanju podrobneje opredelil področja sodelovanja, o katerih sta se dogovorila s srbskim kolegom. Kot prvo, je MKGP pripravljeno prenesti Srbiji svoje izkušnje, vezane na prilagajanje zakonodaje, politike in institucij zahtevam EU na področju kmetijstva in varne hrane ter je glede tega na razpolago srbskemu ministrstvu za kmetijstvo in srbski vladi. Kot drugo, področje ukrepov kmetijske politike, kjer je Slovenija zelo aktivna, so ukrepi za mlade kmete. “Zato predlagam, da se tudi mladi kmetje obeh držav povežejo preko sporazuma o sodelovanju,” je v Srbiji poudaril Židan. Tretje in četrto področje je po besedah Židana povezano z gospodarskim sodelovanjem. “Obisk ministra Nedimovića v Sloveniji v začetku prihodnjega leta, bo, poleg politične, tudi izrazito gospodarske narave,” je dodal Židan v izjavi za medije. Po njegovih besedah sta si ministra enotna, da je kmetijstvo in proizvodnja hrane pomembna panoga gospodarstva. “Srbija je vodilni svetovni proizvajalec malin in drugi največji pri slivah; če k temu dodamo slovenski med, potem smo skupaj lahko svetovni prvaki, zato moramo skupaj poiskati dobre rešitve za sodelovanje,” je še povedal minister Židan.

Ob robu srečanja obeh vlad je potekal tudi poseben skupni gospodarski dogodek. Na forumu »Agrobusiness« je sodelovalo približno petdeset podjetij iz obeh držav s področja kmetijstva, živilstva, semenarstva, kmetijske opreme in informatike. Eden od štirih panelov je bil namenjen gospodarskemu sodelovanju v kmetijstvu in živilsko predelovalni industriji.

Katič in srbski minister

Pred skupnim zasedanjem se je ministrica srečala z ministrom za obrambo Republike Srbije Zoranom Đorđevićem. Srečanje je bilo namenjeno nadaljnji krepitvi dvostranskega sodelovanja med državama na vojaškem in obrambnem področju. Med vladnim obiskom sta se ministra za obrambo srečala tudi s predstavniki gospodarskih družb obeh držav, ki so izrazili zanimanje za nadaljnje sodelovanje oziroma nove poslovne priložnosti pri razvoju in raziskavah ter proizvodnji obrambnih in zaščitno-reševalnih proizvodov. Ministrica za obrambo Andreja Katič in srbski obrambni minister Zoran Đorđević sta se v pogovoru strinjala, da med ministrstvoma poteka intenziven dialog na več področjih in ravneh vodenja, vendar je še precej možnosti za nadaljnje izboljšanje sodelovanja med državama. V zadnjih letih se je povečalo sodelovanje predvsem na področjih obrambnega načrtovanja in obveščevalno-varnostne dejavnosti ter pri skupnih aktivnostih oboroženih sil. Ministra sta kot možnosti za sodelovanje izpostavila vojaško medicino in vojaško izobraževanje, pogovarjala pa sta se tudi o možnostih sodelovanja na področju muzejske dejavnosti.

Poudarila sta, da obe državi zanima tudi povečanje sodelovanja na področju obrambne industrije, in izrazila zadovoljstvo, da vladno delegacijo spremlja več predstavnikov podjetij, ki delujejo znotraj Grozda obrambne industrije Slovenije. Skupno srečanje s predstavniki sorodnih srbskih podjetij in z udeležbo obeh ministrov je namenjeno prav iskanju skupnih poslovnih priložnosti. Ministrica Andreja Katič je v uvodu skupnega srečanja izpostavila možnosti za sodelovanje v raziskavah in razvoju. S sklenitvijo vojaškotehničnega sporazuma pa je zagotovljena tudi ustrezna pravna podlaga za intenziviranje sodelovanja med podjetji.

Ena izmed priložnosti za še tesnejše regionalno povezovanje je tudi projekt balkanskih namenskih zdravstvenih sil (BMTF). V njem poleg Srbije in Slovenije sodelujejo tudi Makedonija, Albanija, BiH in Črna gora ter partnerski državi ZDA in Norveška. BMTF pomeni večnacionalno regionalno vojaško zdravstveno zmogljivost hitrega odziva, ki bo zmožna trajnostno zagotavljati zdravstveno oskrbo ob naravnih in drugih nesrečah ter v MOM in je pomembna dopolnitev nacionalnim zmogljivostim. Slovesnega odprtja stalnega sedeža v Skopju sta se v začetku oktobra udeležila tudi oba ministra. Srbija je kot prva izmed članic BMTF prevzela vlogo vodilne države.

Obrambna ministra sta spregovorila tudi o dejavnosti ITF – ustanove za krepitev človekove varnosti, ki pomaga pri uničevanju protipehotnih min, kasetnega streliva in drugih neeksplodiranih ubojnih sredstev na območju Republike Srbije in širše v regiji. Njeno delovanje vladi obeh držav podpirata in se zavzemata za nadaljevanje sodelovanje ter prihodnjega financiranja ITF. Ministra sta izmenjala informacije o migrantski problematiki v obeh državah in o zakonodajnih spremembah, ki so načrtovane za boljše odzivanje na to problematiko. Strinjala sta se, da je to skupen evropski izziv, ki je ga je nemogoče uspešno reševati v posamezni državi. Izpostavila sta nujnost sodelovanja in usklajevanja na tem področju. Naslednje uradno srečanje na ministrski ravni je na predlog srbske strani predvideno maja ali junija leta 2017 v Beogradu.