Komentar dr. Igorja Lukšiča ob dnevu upora proti okupatorju: “Smrt fašizmu – svobodo narodu!”

Za osvetlitev pomena ustanovitve Osvobodilne fronte slovenskega naroda (kratica OF), ki se je zgodila 26. aprila 1941 v Vidmarjevi hiši v ljubljanski Rožni dolini, je dobro pogledati dogajanja v Evropi v prvi polovici 20. stoletja. Evropa in za njo svet sta zajadrala v prvo svetovno vojno, ne zaradi pomanjkanja moralnega kompasa ali zato, ker bi jima manjkal kak etični kodeks, temveč zaradi prerazporejanja političnega vpliva. Vladajoči sloji so si namenjali večji delež ustvarjenega kolača ob koncu 19. in v začetku 20. stoletja v lastnih in v koloniziranih državah. Podrejeni sloji so zahtevali večji vpliv na odločanje in si postopoma izborili volilno pravico: najprej za vse odrasle moške, nato postopno še za vse odrasle ženske.

S povečanim vplivom delavskih interesov se je krepil tudi tisti del proračuna, ki je prerazporejal družbeno bogastvo. Vojna se je bojevala tudi glede tega vprašanja, čeprav nikoli ta problem ni bi vključen v analizo vzrokov za vojno. Poleg tega sta si ob koncu stoletja nastali Nemčija in Italija še iskali več mesta v že razkosanem svetu, buržoazije manjših narodov so bile utesnjene v svojih ambicijah Turčije in Avstro-Ogrske, Francija in Združeno kraljestvo sta izgubljali prednost iz devetnajstega stoletja …

Konec prve svetovne vojne ni rešil vprašanj, zaradi katerih se je vojna začela, temveč je razmerje sil postavil bolj ali manj nazaj na izhodišče. Poskus socializma, da bi vpeljal nove vzorce političnih razmerij in delež bogastva in vpliva bolj demokratično razširil na večji del delavnih slojev, je propadel. Propadel je vključno s Sovjetsko zvezo, kjer je domnevno prišlo do delavske revolucije. Danes je bolj ali manj jasno, da je Sovjetska zveza v tridesetih izvajala diktaturo primitivnega tipa državnega kapitalizma.

Najbolj eruptivni poskus prevzema oblasti v Italiji  se je klavrno končal že leta 1922 z Mussolinijevim pohodom na Rim. Portugalci so stabilizirali državo z državnim udarom leta 1926, nato pa leta 1933 nadaljevali z odkrito fašistoidno diktaturo. Jugoslavija je uvedla diktaturo januarja 1929. V Španiji je leta 1931 zmagala ljudska fronta najprej na lokalnih nato pa leta 1933 še na državnih volitvah. Leta 1936 je bil izveden državni udar, ki je pripeljal do državljanske vojne in zmage falangistov in generala Franka leta 1939. V Nemčiji je leta 1933 na volitvah zmagal Hitler in v kratkem vpeljal diktaturo, ki je prek zavzema Avstrije in nato Češke peljala v začetek druge svetovne vojne leta 1939. Leta 1935 je bil izveden državni udar v Grčiji.

V Franciji je leta 1936 prišla na oblast ljudska fronta, ki se je razbila ob glasovanju o podpori Nemški aneksiji Češke. Razbila se je, ker ni vzdržala pritiska nacifikacije Evrope. »Our Empire«, kot bi rekel Churchill, je formalno nevtralen podpiral vsa discipliniranja delavskega gibanja po Evropi, prvi priznal Frankovo Španijo še pred koncem državljanske vojne, priznal aneksijo Avstrije in zasedbo Češke. Da nacifašizem ne bo šel samo v smeri njihovih interesov so ugotovili šele s sporazumom med Hitlerjem in Stalinom in to obelodanili ob nemškem napadu na Poljsko in tedaj zamenjali vlado.

Evropa tridesetih let je bila zelo burna: sile levice, ki so zastopale množice delavstva, so uspevale samo tu in tam, praviloma pa so bile v sorazmerno kratkem času disciplinirane, prepovedane in potisnjene v ilegalo. Na drugi strani pa se je bohotil nacizem, fašizem, falangizem, ki je obetal politično umiritev (beri: vzdrževanje obstoječih centrov politične moči), vnos tradicionalnih vrednot in v spregi z rimokatoliško cerkvijo tudi ohranitev dovoljšnje mere fevdalnega elementa v še ne urbaniziranih delih Evrope.

Slovenstvo je fašizem izkusilo na polno že leta 1920 v Trstu s požigom narodnega doma. Sledilo je preimenovanje družin, prepoved rabe jezika v šolah in v javnem življenju, diskriminacija. To je vodilo do organiziranega upora tudi Slovencev v fašistični Italiji. V jugoslovanskem delu slovenskega ozemlja so se prelivale vse možne ideje in politične prakse, ki so vladale Evropi. Vladna politika je preganjala sleherni zametek alternative.

Karla Destovnika Kajuha so kot četrtošolca samo zato, ker je organiziral recitacijo pesmi, zaprli v politični zapor v Beogradu. Tudi Borisa Kidriča so kot sedemnajstletnega mulca zaprli zaradi komunistične agitacije. Danes je seveda jasno, da ne ta dva, niti t.i. zavedna mularija niso mogli ogrožati kraljevine niti ne diktatorskega režima, je pa izkaz prestrašene in konservativno (ne)orientirane Evrope tridesetih let.

Slehernemu inteligentu, ki je bil vsaj malo informiran o stanju v Evropi, je bilo leta 1941 jasno, kakšno usodo so slovenskemu narodu namenili v krojačnici velikih sil Evrope. Komur se je zarisal problem kot izbira med nacizmom in postopnim uničevanjem slovenstva na eni strani in na drugi upor zoper to, je izbral upor. Komur pa se je zarisal problem kot izbira med udobjem vsakdana v objemu velikih zahodnih sil (fašistične, nacistične vojske ali povojne angleške in ameriške) in sodelovanje s prepovedanimi komunisti, ta je ostal nevtralen doma. Kdor si je naslikal na steno hudiča v podobi sovjetskega komunista, da bi ohranil monopol oblasti izpred 6. aprila 1941, se je pridružil vsakokratni sili okupacije: najprej fašistični Italiji, po letu 1943 pa nacistični Nemčiji; oz. madžarski okupaciji v Prekmurju.

Ustanovitelji in najbolj agilni člani OF so bili oblikovani intelektualci in javno vplivne osebnosti. Šlo je za premišljene, reflektirane, informirane, razgledane Evropejce in svetovljane. Ne samo dobre, temveč najboljše poznavalce slovenstva, slovenskega narodnega vprašanja, razredne in slojevske strukture družbe. Ljudi z idejami, močnimi značaji in energijo. Šlo je za kombinacijo političnih izkušenj v javnem in tajnem delovanju, vključili so se ljudje z vojaškimi znanji in izkušnjami iz starojugoslovanske vojske in zagrizeni pravičniški mladci iz španske vojne, kar je bilo v razmerah okupacije najbolj pomembno.

Osvobodilna fronta je bila tudi nek cvet slovenske pameti, ne neka pocestna banda nezadovoljnežev, odpadnikov, marginalcev, ki bi jih vojna vihra zajela na cesti med vandranjem za izgubljenimi cilji. Bili so to družba strateških premišljevalcev: izhajali so s stališča, kam gre ta svet, kje smo mi kot Slovenci, kot prebivalci tega dela sveta, kaj so načrti velikih sil in kje so naši zavezniki za preživetje in okrepitev naroda, delovnih slojev ljudskih množic. Vsak od njih je izhajal iz tega, kaj je »moja« naloga: ne egoistična kariera, temveč zgodovinska naloga. Kaj sem jaz dolžan storiti v tem zgodovinskem trenutku!

Ni takšne politične forme drugje in v katerem koli času, kot je bila OF. Ko danes gledamo nazaj lahko to samo občudujemo. Jasni cilji, usmerjenost k ljudstvu, narodu, najvišjim človeškim vrednotam, sistematična graditev ljudske države, nacionalne države Slovencev, poznavanje razmerij sil v svetu, jasne orientacije, iskanje in vzdrževanje zaveznikov na Slovenskem, v Jugoslaviji, v Evropi in svetu, neizmerna energija, predanost.

Osvobodilni fronti je uspelo združiti veliko večino slovenskega naroda v politični organizaciji, ki je nadgradila do tedaj ustvarjene narodne ustanove, ustvarila še nove in jih povezala v tvorbo, ki je bila prva nacionalna država Slovencev, Ljudska republika Slovenija s svojim parlamentom in vlado. Ustvarila je zametke svoje vojske, ki so potem prešli v enotno armado federalne skupne države.

Ta vojska je pridobila tretjino dodatnega ozemlja v primerjavi  s situacijo pred vojno (pridobila je tudi Prekmurje, ki bi gotovo brez te vojske pripadlo Madžarski) in uspela dvigniti slovensko politično zavest do te stopnje, da od OF naprej Slovenci skupaj z drugimi znamo in zmoremo upravljati in voditi svojo državo. Da znamo iskati in najti zaveznike za realizacijo svojih ciljev. S to popotnico je bila možna samostojna pot v mednarodnem prostoru na čelu gibanja neuvrščenih, možna je bila samostojna pot v samoupravno ureditev in nato pot v popolno formalno neodvisnost samostojne države Republike Slovenije leta 1991, vstop v Evropsko Unijo 2004, NATO in OECD.

Ljudske fronte so v tridesetih letih 20. stoletja le tu in tam zmagale, a jih je militaristično-veleposesestniško-velikokapitalska naveza hitro odnesla v pozabo zgodovine. Naša je zmagala in se obdržala. Danes se v glavnem drži v še stoječi samostojni Republiki Sloveniji, nacionalni državi, drži se še malo v državnem prazniku, ki pa je vse bolj moteč za vse tiste, ki simpatizirajo z likvidacijo dosežkov delavsko-podrejenih slojev povsod po svetu.

V spomin na 26. april, ta veliki združevalni dogodek slovenskega naroda in na 27. april, dan upora proti okupatorju,  pa še program OF v temeljnih devetih točkah in glavna gesla OF:

Temeljne točke Osvobodilne fronte slovenskega naroda:

 1. Proti okupatorjem je treba vršiti neizprosno oboroženo akcijo.
 2. Ta akcija predstavlja izhodišče za osvoboditev in združitev vseh Slovencev.
 3. Stoječ na stališču naravne in usodne skupnosti jugoslovanskih narodov OF ne priznava razkosanja Jugoslavije in deluje z vsemi silami za slogo in enotnost njenih narodov. Hkrati stremi k povezanosti slovanskih narodov pod vodstvom velikega ruskega naroda na temelju pravice slehernega naroda do samoodločbe.
 4. Z osvobodilno akcijo in aktivizacijo slovenskih množic preoblikuje OF slovenski narodni značaj. Slovenske ljudske množice, ki se borijo za svoje narodne in človekove pravice, ustvarjajo nov lik aktivnega slovenstva.
 5. Vse skupine, ki sodelujejo v OF, so se obvezale, da bodo lojalne v medsebojnih odnosih.
 6. Po narodni osvoboditvi prevzame na slovenskem ozemlju oblast OF slovenskega naroda kot celota.
 7. Po narodni osvoboditvi uvede OF dosledno ljudsko demokracijo. Vsa vprašanja, ki presegajo okvir narodne osvoboditve, se bodo reševala na dosleden ljudski demokratični način.
 8. V skladu s slovesnimi izjavami Churchilla, Roosevelta in Stalina bo po svoji narodni osvoboditvi o notranji ureditvi Združene Slovenije in o svojih zunanjih odnosih odločil slovenski narod sam. OF bo to elementarno pravico slovenskega naroda uveljavila in branila z vsemi sredstvi.
 9. Narodna vojska na slovenskem ozemlju raste iz Slovenskih narodno-osvobodilnih partizanskih čet in Narodne zaščite, kamor se pozivajo vsi zavedni Slovenci.

Gesla OF:

 1. Pravica slovenskega naroda do samoodločbe, vključno s pravico do odcepitve in združitve z drugimi narodi.
 2. Osvoboditev in združitev razkosanega slovenskega naroda, vključno s koroškimi in primorskimi Slovenci.
 3. Sloga in enotnost zasužnjenih narodov Jugoslavije in vsega Balkana v njihovem boju za osvoboditev.
 4. SZ je vodilna sila in glavna opora v osvobodilnem boju slovenskega naroda in vseh zatiranih narodov, je vzor enakopravnega sožitja med narodi.
 5. Osvoboditev je možna samo na ruševinah imperializma.
 6. Brez boja proti lastni izdajalski kapitalistični gospodi se zatirani narod ne more osvoboditi.
 7. Bratstvo in mir med narodi morata biti rezultat protiimperialističnega boja, ki bo porušil imperializem.

 

dr. Igor Lukšič je nekdanji predsednik Socialnih demokratov in redni profesor na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani

198 replies
 1. Marc Boback
  Marc Boback says:

  I have been browsing on-line more than three hours these days, but I by no means found any fascinating article like yours. It is pretty price enough for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made excellent content material as you did, the net can be a lot more useful than ever before. “Nothing will come of nothing.” by William Shakespeare.

 2. odzyskiwanie danych z telefonu Lublin
  odzyskiwanie danych z telefonu Lublin says:

  I must show appreciation to this writer just for bailing me out of this particular circumstance. As a result of searching throughout the the web and seeing recommendations which were not helpful, I believed my life was well over. Living without the solutions to the issues you’ve solved as a result of this article content is a serious case, and the ones that might have in a negative way affected my entire career if I hadn’t discovered the website. Your personal natural talent and kindness in touching all the stuff was vital. I’m not sure what I would’ve done if I had not discovered such a step like this. I’m able to now look forward to my future. Thank you so much for this expert and sensible guide. I will not be reluctant to endorse the blog to any person who ought to have assistance on this area.

 3. dubai rental yacht
  dubai rental yacht says:

  wonderful post, very informative. I wonder why the other experts of this sector do not notice this. You should continue your writing. I’m confident, you have a great readers’ base already!

 4. how to patent an idea
  how to patent an idea says:

  Great work! This is the type of information that should be shared around the internet. Shame on Google for not positioning this post higher! Come on over and visit my website . Thanks =)

 5. how to submit a patent
  how to submit a patent says:

  certainly like your website however you need to check the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I find it very troublesome to inform the truth on the other hand I’ll surely come again again.

 6. Web design Trinidad
  Web design Trinidad says:

  I do not even understand how I ended up right here, however I thought this submit used to be great. I do not recognize who you might be however certainly you’re going to a well-known blogger for those who are not already 😉 Cheers!

 7. youtube link
  youtube link says:

  Enjoyed reading this, very good stuff, appreciate it. “All of our dreams can come true — if we have the courage to pursue them.” by Walt Disney.

 8. url
  url says:

  hello there and thank you on your information – I have definitely picked up anything new from right here. I did alternatively experience some technical issues using this site, as I experienced to reload the site a lot of times prior to I could get it to load properly. I were brooding about in case your web host is OK? No longer that I’m complaining, but sluggish loading cases occasions will sometimes affect your placement in google and can harm your high-quality ranking if ads and ***********|advertising|advertising|advertising and *********** with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my email and could look out for a lot more of your respective interesting content. Ensure that you update this again soon..

 9. imp source
  imp source says:

  Hello there, I found your website via Google while looking for a related topic, your site came up, it looks great. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 10. kallos
  kallos says:

  I really enjoy studying on this internet site, it has got fantastic posts. “Wealth and children are the adornment of life.” by Koran.

 11. buy womens activewear online
  buy womens activewear online says:

  I got what you intend, appreciate it for posting.Woh I am lucky to find this website through google. “Don’t be afraid of opposition. Remember, a kite rises against not with the wind.” by Hamilton Mabie.

 12. buy verified instagram account
  buy verified instagram account says:

  In this grand scheme of things you get a B- for hard work. Exactly where you actually lost everybody was on all the particulars. You know, they say, the devil is in the details… And it could not be much more correct right here. Having said that, permit me say to you what did deliver the results. Your authoring is certainly incredibly powerful and that is most likely why I am making the effort in order to comment. I do not make it a regular habit of doing that. 2nd, while I can see a jumps in reason you make, I am definitely not confident of exactly how you seem to unite the ideas which in turn produce the final result. For now I shall yield to your point but trust in the near future you actually connect your dots much better.

 13. Kurse
  Kurse says:

  Some genuinely good content on this site, thanks for contribution. “A man with a new idea is a crank — until the idea succeeds.” by Mark Twain.

 14. web
  web says:

  This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I’ve joined your rss feed and look forward to seeking more of your excellent post. Also, I have shared your web site in my social networks!

 15. 먹튀신고
  먹튀신고 says:

  My programmer is trying to convince me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on numerous websites for about a year and am concerned about switching to another platform. I have heard fantastic things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any help would be really appreciated!

 16. waterpumpmalaysia.com.my
  waterpumpmalaysia.com.my says:

  Howdy just wanted to give you a quick heads up. The text in your content seem to be running off the screen in Safari. I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with internet browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The style and design look great though! Hope you get the problem fixed soon. Kudos

 17. abogados
  abogados says:

  I’m really loving the theme/design of your web site. Do you ever run into any browser compatibility issues? A few of my blog readers have complained about my site not operating correctly in Explorer but looks great in Chrome. Do you have any tips to help fix this problem?

 18. hikvision malaysia facebook
  hikvision malaysia facebook says:

  Can I simply say what a relief to seek out someone who really is aware of what theyre talking about on the internet. You definitely know methods to deliver an issue to gentle and make it important. Extra people need to learn this and perceive this aspect of the story. I cant imagine youre no more widespread since you definitely have the gift.

 19. jetzt lesen ...
  jetzt lesen ... says:

  My developer is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on several websites for about a year and am concerned about switching to another platform. I have heard great things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any help would be really appreciated!

 20. seo malaysia price
  seo malaysia price says:

  Heya i’m for the first time here. I found this board and I find It really useful & it helped me out much. I hope to give something back and aid others like you aided me.

 21. ready stock evening dress malaysia
  ready stock evening dress malaysia says:

  Howdy! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest writing a blog article or vice-versa? My site addresses a lot of the same subjects as yours and I think we could greatly benefit from each other. If you happen to be interested feel free to send me an email. I look forward to hearing from you! Terrific blog by the way!

 22. oae autogate
  oae autogate says:

  I have to point out my admiration for your generosity giving support to folks that should have guidance on in this concept. Your real commitment to getting the message up and down turned out to be incredibly practical and has truly empowered regular people much like me to realize their endeavors. Your entire interesting useful information can mean much to me and far more to my peers. Regards; from each one of us.

 23. site
  site says:

  Appreciate it for helping out, fantastic info. “Our individual lives cannot, generally, be works of art unless the social order is also.” by Charles Horton Cooley.

 24. (evropski univerzitet|brcko|privatni)
  (evropski univerzitet|brcko|privatni) says:

  Aw, this was a very nice post. In idea I wish to put in writing like this additionally – taking time and actual effort to make a very good article… however what can I say… I procrastinate alot and in no way seem to get something done.

 25. evropski univerzitet
  evropski univerzitet says:

  Nice blog right here! Also your web site a lot up fast! What web host are you using? Can I am getting your affiliate link to your host? I want my web site loaded up as fast as yours lol

 26. افلام
  افلام says:

  Hi my friend! I want to say that this post is amazing, nice written and come with almost all significant infos. I would like to look more posts like this .

 27. mbsb loan
  mbsb loan says:

  I’ve read a few excellent stuff here. Certainly price bookmarking for revisiting. I wonder how much effort you put to create this type of fantastic informative web site.

 28. Agen Joker123
  Agen Joker123 says:

  Hi my friend! I want to say that this article is awesome, nice written and include almost all important infos. I’d like to see more posts like this.

 29. Daftar judi Joker123
  Daftar judi Joker123 says:

  Having read this I thought it was very informative. I appreciate you taking the time and effort to put this article together. I once again find myself spending way to much time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!

 30. Basement Remodeling
  Basement Remodeling says:

  I discovered your blog website on google and examine a couple of of your early posts. Proceed to keep up the very good operate. I simply additional up your RSS feed to my MSN News Reader. In search of forward to reading more from you in a while!…

 31. Part Time Cleaner Dubai
  Part Time Cleaner Dubai says:

  Hello, i believe that i noticed you visited my website so i came to “return the want”.I’m trying to to find things to improve my web site!I guess its good enough to use some of your ideas!!

 32. roupas para atacado
  roupas para atacado says:

  I have been absent for some time, but now I remember why I used to love this web site. Thanks, I will try and check back more frequently. How frequently you update your website?

 33. Daftar Situs Joker123
  Daftar Situs Joker123 says:

  Thank you for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such great info being shared freely out there.

 34. Daftar judi Joker123
  Daftar judi Joker123 says:

  I?¦ve been exploring for a little bit for any high-quality articles or weblog posts on this sort of house . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this web site. Reading this information So i am satisfied to exhibit that I have an incredibly good uncanny feeling I found out exactly what I needed. I so much indisputably will make certain to do not overlook this website and give it a look regularly.

 35. Agen Joker123
  Agen Joker123 says:

  I have not checked in here for some time because I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I’ll add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 36. muttropolis coupon code
  muttropolis coupon code says:

  I used to be more than happy to find this net-site.I needed to thanks in your time for this excellent read!! I positively enjoying every little bit of it and I’ve you bookmarked to take a look at new stuff you blog post.

 37. Daftar Situs Joker123
  Daftar Situs Joker123 says:

  I do agree with all the ideas you’ve presented in your post. They are really convincing and will certainly work. Still, the posts are too short for novices. Could you please extend them a bit from next time? Thanks for the post.

 38. Judi Joker123
  Judi Joker123 says:

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something enlightening to read?

 39. Daftar Situs Joker123
  Daftar Situs Joker123 says:

  There are some fascinating deadlines in this article but I don’t know if I see all of them heart to heart. There is some validity however I’ll take hold opinion till I look into it further. Good article , thanks and we would like more! Added to FeedBurner as effectively

 40. serpents jacket
  serpents jacket says:

  Thanks for another informative website. The place else could I get that type of info written in such a perfect way? I’ve a venture that I am simply now working on, and I’ve been on the look out for such information.

 41. Daftar Agen Joker123
  Daftar Agen Joker123 says:

  Thanks for sharing excellent informations. Your web-site is very cool. I am impressed by the details that you’ve on this blog. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found simply the information I already searched everywhere and just could not come across. What a perfect web site.

 42. www.rglobalcar.com
  www.rglobalcar.com says:

  Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it’s truly informative. I’m going to watch out for brussels. I will be grateful if you continue this in future. Numerous people will be benefited from your writing. Cheers!

 43. Joker123
  Joker123 says:

  Hi there! This post couldn’t be written any better! Reading through this post reminds me of my previous room mate! He always kept talking about this. I will forward this article to him. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

 44. samsung reparatie
  samsung reparatie says:

  I am extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up the nice quality writing, it is rare to see a nice blog like this one today..

 45. Situs Joker123
  Situs Joker123 says:

  Hi, i think that i saw you visited my web site thus i came to “return the favor”.I’m attempting to find things to enhance my web site!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 46. see this here
  see this here says:

  I simply want to say I am newbie to blogging and site-building and actually loved your blog. Almost certainly I’m planning to bookmark your site . You surely come with fantastic posts. Cheers for sharing your website page.

 47. Daftar Agen Joker123
  Daftar Agen Joker123 says:

  I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an impatience over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

 48. Joker123 online
  Joker123 online says:

  Thanks for the good writeup. It if truth be told was a enjoyment account it. Look complex to far added agreeable from you! However, how can we keep up a correspondence?

 49. Agen Joker123
  Agen Joker123 says:

  Thanks for every other informative site. Where else could I am getting that kind of info written in such an ideal approach? I have a project that I am simply now operating on, and I have been at the look out for such information.

 50. telefoon reparatie
  telefoon reparatie says:

  Hey there just wanted to give you a quick heads up. The words in your post seem to be running off the screen in Firefox. I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with web browser compatibility but I figured I’d post to let you know. The style and design look great though! Hope you get the issue solved soon. Kudos

 51. Daftar judi Joker123
  Daftar judi Joker123 says:

  Please let me know if you’re looking for a writer for your weblog. You have some really good posts and I feel I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d really like to write some material for your blog in exchange for a link back to mine. Please shoot me an email if interested. Cheers!

 52. Judi Joker123
  Judi Joker123 says:

  Great goods from you, man. I have consider your stuff previous to and you are simply too fantastic. I really like what you’ve got right here, really like what you’re stating and the way wherein you assert it. You make it entertaining and you continue to care for to stay it sensible. I can not wait to learn much more from you. This is really a wonderful web site.

 53. Agen Joker123
  Agen Joker123 says:

  I love your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself? Plz reply back as I’m looking to create my own blog and would like to know wheere u got this from. thanks

 54. oneplus Replacement Parts
  oneplus Replacement Parts says:

  Hey there! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months of hard work due to no back up. Do you have any methods to prevent hackers?

 55. Joker123
  Joker123 says:

  Some really good posts on this web site, appreciate it for contribution. “Such evil deeds could religion prompt.” by Lucretius.

 56. buy top shelf weed
  buy top shelf weed says:

  I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was great. I do not know who you are but certainly you’re going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 57. best online shopping malaysia
  best online shopping malaysia says:

  Thank you for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do a little research about this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more clear from this post. I’m very glad to see such fantastic info being shared freely out there.

 58. look here
  look here says:

  I just want to mention I am all new to blogging and site-building and honestly enjoyed your web site. Most likely I’m planning to bookmark your site . You definitely have really good articles. Kudos for sharing with us your web site.

 59. use this link
  use this link says:

  I just want to tell you that I am just all new to weblog and absolutely savored you’re blog site. Almost certainly I’m planning to bookmark your blog post . You absolutely come with outstanding well written articles. Appreciate it for sharing your web page.

 60. Hubtisch
  Hubtisch says:

  It¦s actually a nice and helpful piece of information. I¦m glad that you just shared this helpful information with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

 61. doctor
  doctor says:

  I carry on listening to the news bulletin talk about receiving boundless online grant applications so I have been looking around for the most excellent site to get one. Could you advise me please, where could i get some?

 62. 출장샵
  출장샵 says:

  You have remarked very interesting details! ps decent site. “It is better to be hated for who you are than to be loved for what you are not.” by Andre Gide.

 63. Daftar Agen VivoSlot
  Daftar Agen VivoSlot says:

  I like what you guys are up also. Such smart work and reporting! Keep up the excellent works guys I’ve incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my site 🙂

 64. otc trading platform
  otc trading platform says:

  I’ve been exploring for a little for any high quality articles or weblog posts on this kind of space . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this website. Reading this information So i am satisfied to exhibit that I’ve an incredibly excellent uncanny feeling I came upon exactly what I needed. I such a lot surely will make sure to don’t overlook this site and provides it a look on a continuing basis.

 65. VivoSlot
  VivoSlot says:

  I do agree with all the ideas you’ve presented in your post. They’re really convincing and will definitely work. Still, the posts are very short for beginners. Could you please extend them a bit from next time? Thanks for the post.

 66. Daftar VivoSlot
  Daftar VivoSlot says:

  Hi there! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to look it over. I’m definitely enjoying the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers! Wonderful blog and terrific style and design.

 67. Judi VivoSlot
  Judi VivoSlot says:

  Very well written article. It will be beneficial to everyone who usess it, as well as myself. Keep up the good work – can’r wait to read more posts.

 68. John Deere Diagnostic and Test Manuals
  John Deere Diagnostic and Test Manuals says:

  Inquire into various other publisher’s information sites. In the event you communicate insurance jacksonville fl with all the posting local community, anyone are more likely to have the web site go through more regularly. All over again, visitors.

 69. Judi VivoSlot
  Judi VivoSlot says:

  hi!,I like your writing so much! share we communicate more about your post on AOL? I need a specialist on this area to solve my problem. Maybe that’s you! Looking forward to see you.

 70. VivoSlot online
  VivoSlot online says:

  Hey there! I’ve been following your website for a long time now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Porter Texas! Just wanted to mention keep up the great work!

 71. luchthavenvervoer
  luchthavenvervoer says:

  I do agree with all of the ideas you have presented in your post. They’re really convincing and will definitely work. Still, the posts are very short for starters. Could you please extend them a bit from next time? Thanks for the post.

 72. Best Porno escorts
  Best Porno escorts says:

  Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a little bit, but other than that, this is excellent blog. An excellent read. I will certainly be back.

 73. Agen VivoSlot
  Agen VivoSlot says:

  I’m not sure exactly why but this site is loading very slow for me. Is anyone else having this issue or is it a problem on my end? I’ll check back later and see if the problem still exists.

 74. hospedagem de site barata
  hospedagem de site barata says:

  I simply wanted to appreciate you all over again. I am not sure what I would have tried in the absence of those methods provided by you concerning such a question. It was actually an absolute scary setting for me, but being able to see a specialized style you treated that made me to cry over joy. I am happier for the help and in addition pray you find out what a great job you are accomplishing training many others through your blog. Most likely you haven’t met any of us.

 75. VivoSlot
  VivoSlot says:

  In this great pattern of things you receive an A+ with regard to effort. Exactly where you actually lost me was in your particulars. As people say, details make or break the argument.. And that could not be much more accurate here. Having said that, let me inform you what exactly did give good results. The article (parts of it) is definitely quite convincing and that is probably the reason why I am taking the effort in order to opine. I do not really make it a regular habit of doing that. Next, even though I can certainly notice the leaps in logic you come up with, I am not necessarily certain of exactly how you seem to unite your details that produce the actual conclusion. For now I shall subscribe to your issue but hope in the future you connect the dots better.

 76. Amazon assembly service
  Amazon assembly service says:

  Today, taking into consideration the fast way of living that everyone leads, credit cards get this amazing demand throughout the economy. Persons from every discipline are using credit card and people who aren’t using the credit card have made arrangements to apply for one. Thanks for sharing your ideas about credit cards.

 77. VivoSlot Slot
  VivoSlot Slot says:

  Good site! I truly love how it is simple on my eyes and the data are well written. I’m wondering how I could be notified when a new post has been made. I have subscribed to your feed which must do the trick! Have a great day!

 78. black money
  black money says:

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was wondering what all is required to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very internet smart so I’m not 100 positive. Any suggestions or advice would be greatly appreciated. Thanks

 79. VivoSlot Slot
  VivoSlot Slot says:

  Great website you have here but I was wanting to know if you knew of any message boards that cover the same topics discussed in this article? I’d really love to be a part of community where I can get comments from other knowledgeable people that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Many thanks!

 80. Estacionárias
  Estacionárias says:

  I delight in, result in I found just what I used to be having a look for. You have ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye

 81. Daftar Agen VivoSlot
  Daftar Agen VivoSlot says:

  The next time I learn a weblog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I do know it was my option to read, but I really thought youd have one thing interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you might repair in the event you werent too busy on the lookout for attention.

 82. Tractor Workshop Manuals
  Tractor Workshop Manuals says:

  There are a few interesting points in time in this posting but I do not determine if I see these people center to heart. There may be some validity but Let me take hold opinion until I take a look at it further. Very good write-up , thanks and we want much more! Included in FeedBurner likewise

 83. Furniture assembly service
  Furniture assembly service says:

  you’re in point of fact a good webmaster. The web site loading velocity is incredible. It kind of feels that you’re doing any distinctive trick. Furthermore, The contents are masterwork. you’ve done a magnificent activity on this subject!

 84. Situs VivoSlot
  Situs VivoSlot says:

  Hello there, just was alert to your blog via Google, and found that it’s truly informative. I’m going to watch out for brussels. I will be grateful if you continue this in future. A lot of other people will be benefited out of your writing. Cheers!

 85. W88 Thai
  W88 Thai says:

  Thank you for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I am very glad to see such fantastic info being shared freely out there.

 86. Washington DC movers
  Washington DC movers says:

  Thanks a lot for sharing this with all of us you really know what you are talking about! Bookmarked. Kindly also visit my website =). We could have a link exchange contract between us!

 87. W88th.com
  W88th.com says:

  Good – I should definitely pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all the tabs and related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, site theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task.

 88. VivoSlot
  VivoSlot says:

  Hello my friend! I want to say that this post is amazing, great written and include almost all significant infos. I?¦d like to see more posts like this .

 89. Daftar VivoSlot
  Daftar VivoSlot says:

  We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your web site offered us with valuable information to work on. You’ve done a formidable job and our whole community will be grateful to you.

 90. in Deutschland
  in Deutschland says:

  I do accept as true with all of the ideas you’ve offered in your post. They are very convincing and will definitely work. Still, the posts are too quick for newbies. May you please lengthen them a little from subsequent time? Thank you for the post.

 91. Online
  Online says:

  I’ve recently started a site, the info you offer on this web site has helped me tremendously. Thank you for all of your time & work. “Show me the man who keeps his house in hand, He’s fit for public authority.” by Sophocles.

 92. Riptropin Online Kaufen
  Riptropin Online Kaufen says:

  Hi, Neat post. There is a problem with your web site in internet explorer, would test this… IE still is the market leader and a good portion of people will miss your wonderful writing because of this problem.

 93. Brass Knuckles
  Brass Knuckles says:

  We’re a bunch of volunteers and starting a new scheme in our community. Your site offered us with valuable info to paintings on. You’ve done a formidable process and our whole group shall be grateful to you.

 94. Home gym assembly service
  Home gym assembly service says:

  I do accept as true with all of the concepts you’ve introduced in your post. They are really convincing and can certainly work. Nonetheless, the posts are very quick for newbies. May you please lengthen them a little from subsequent time? Thank you for the post.

 95. Maxwell Erdahl
  Maxwell Erdahl says:

  Thanks for one’sfor onesfor yourfor your personalfor afor theon your marvelous posting! I actuallyseriouslyquitedefinitelyreallygenuinelytrulycertainly enjoyed reading it, you could beyou areyou can beyou might beyou’reyou will beyou may beyou happen to be a great author. I will make sure toensure that Ibe sure toalwaysmake certain tobe sure toremember to bookmark your blog and willand definitely willand will eventuallyand will oftenand may come back from now ondown the roadin the futurevery soonsomedaylater in lifeat some pointin the foreseeable futuresometime soonlater on. I want to encourage you to ultimatelythat youyourself toyou to definitelyyou toone toyou continue your great jobpostswritingwork, have a nice daymorningweekendholiday weekendafternoonevening!

 96. khoa dien tu
  khoa dien tu says:

  Thanx for the effort, keep up the good work Great work, I am going to start a small Blog Engine course work using your site I hope you enjoy blogging with the popular BlogEngine.net.Thethoughts you express are really awesome. Hope you will right some more posts.

 97. binary online trading
  binary online trading says:

  Hello! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came to check it out. I’m definitely loving the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers! Fantastic blog and fantastic style and design.

 98. The Garden Route
  The Garden Route says:

  Hiya, I am really glad I’ve found this information. Today bloggers publish only about gossips and net and this is really frustrating. A good blog with interesting content, this is what I need. Thank you for keeping this web site, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Can not find it.

 99. Testosterone Cypionate Bestellen
  Testosterone Cypionate Bestellen says:

  The next time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read, but I actually thought youd have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could fix if you werent too busy looking for attention.

 100. Cameron Patlan
  Cameron Patlan says:

  Unquestionably believe that which you stated. Your favorite reason seemed to be on the net the easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get irked at the same time as people consider worries that they just do not know about. You controlled to hit the nail upon the top as well as outlined out the whole thing without having side effect , other folks can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 101. งานแต่งงาน
  งานแต่งงาน says:

  I was just looking for this information for a while. After 6 hours of continuous Googleing, finally I got it in your web site. I wonder what’s the lack of Google strategy that do not rank this type of informative websites in top of the list. Usually the top sites are full of garbage.

 102. W88kub
  W88kub says:

  It is truly a great and useful piece of info. I’m satisfied that you simply shared this helpful info with us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

 103. vdu assessor training
  vdu assessor training says:

  There are certainly a number of particulars like that to take into consideration. That may be a nice level to bring up. I provide the ideas above as general inspiration however clearly there are questions just like the one you convey up where the most important thing will likely be working in trustworthy good faith. I don?t know if greatest practices have emerged round issues like that, however I’m sure that your job is clearly recognized as a good game. Each boys and girls feel the impression of only a second’s pleasure, for the rest of their lives.

 104. Formación de directivos
  Formación de directivos says:

  I do trust all the concepts you have offered to your post. They are really convincing and will definitely work. Still, the posts are too quick for novices. May you please extend them a little from subsequent time? Thank you for the post.

 105. DC furniture removal
  DC furniture removal says:

  Whats up this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding skills so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

 106. Any assembly
  Any assembly says:

  I think this is one of the most important info for me. And i’m glad reading your article. But want to remark on few general things, The web site style is ideal, the articles is really excellent : D. Good job, cheers

 107. Conferencista
  Conferencista says:

  Howdy would you mind stating which blog platform you’re using? I’m planning to start my own blog soon but I’m having a tough time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking for something unique. P.S Sorry for getting off-topic but I had to ask!

 108. W88 Thai
  W88 Thai says:

  Hello there, You’ve done a great job. I’ll definitely digg it and personally suggest to my friends. I’m sure they’ll be benefited from this website.

 109. W88
  W88 says:

  Wow! This can be one particular of the most useful blogs We’ve ever arrive across on this subject. Actually Great. I’m also an expert in this topic so I can understand your effort.

Trackbacks & Pingbacks

 1. Google pravi:

  Google

  One of our guests lately encouraged the following website.

 2. افلام سكس هندي

  […]Wonderful story, reckoned we could combine some unrelated data, nonetheless definitely worth taking a appear, whoa did one particular learn about Mid East has got more problerms as well […]

 3. anal starter kit

  […]we prefer to honor several other world wide web web-sites around the net, even if they aren’t linked to us, by linking to them. Under are some webpages worth checking out[…]

 4. hotmail.com pravi:

  hotmail.com

  […]The facts mentioned inside the article are several of the top offered […]

 5. Google pravi:

  Google

  The data talked about within the article are some of the most beneficial offered.

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.