Forum starejših SD osrednje Slovenije za predsednico ponovno izvolil Miro Ključanin

Na zboru članstva Foruma starejših Socialnih demokratov Območne organizacije SD osrednje Slovenije, ki je potekal 15. januarja v Ljubljani, so članice in člani volili novo vodstvo. Za predsednico so ponovno izvolili Miro Ključanin, za podpredsednico Branko Purkat, podpredsednika Andreja Ocepka in za tajnico Stanko Ritonja.

Članice in člani Foruma starejših so na zboru sprejeli tudi poročilo o delu v preteklem obdobju in program dela za naslednji dve leti. Mira Ključanin je povedala, da je v Forumu starejših SD Območne organizacije osrednje Slovenije preko150 članic in članov, ki so v preteklem obdobju aktivno sodelovali v volitvah, tako predsedniških kot parlamentarnih in lokalnih. Mnogi so bili izvoljeni v občinske svete in svete četrtnih skupnosti, kjer se bodo zavzemali za uresničevanje tako programa SD in v sklopu tega tudi programa Foruma starejših.

“Krepili bomo medgeneracijsko sodelovanje, se zavzemali za pravice starejših in za izboljšanje kakovosti njihovega življenja. Zato se bomo med drugim tudi dejavno vključili v oblikovanje Zakona o dolgotrajni oskrbi in negi,” je ob predstavitvi programa poudarila Mira Ključanin.

Med prihodnjimi nalogami je tudi sodelovanje članstva Foruma starejših pri volitvah v Evropski parlament. Članice in člani so podprli predlog, da naj bo nosilka liste SD za Evropski parlament Tanja Fajon.

dav

Zbrane je pozdravil tudi predsednik Foruma starejših SD Slovenije Franc Hočevar. V svojem nagovoru je izpostavil programske točke Foruma starejših predvsem na področju zdravstva ter dolgotrajne oskrbe in nege, saj je Slovenija najhitreje starajoča družba v Evropi. Zato je zelo pomembno, da članice in člani Foruma dejavno sodelujejo pri urejanju teh področij tako na državni kot na lokalni ravni.

Podpredsednik Območne organizacije SD osrednje Slovenije Tadej Cmerekar pa je zagotovil, da se bo v območni organizaciji slišal glas foruma. Pomembno je vedeti, kaj starejši potrebujejo.  Bistveno za uresničevanje teh cilje pa je tesno, ustvarjalno sodelovanje med generacijami.