Močno javno šolstvo za enake možnosti vseh

Socialni demokrati (SD) so danes s sprejemom deklaracije o javnem šolstvu izrazili (soglasno) podporo načinu uresničitve odločbe Ustavnega sodišča o financiranju zasebnega šolstva. Z deklaracijo je poudarjeno, da je ključen razvojni cilj Slovenije kakovostna izobrazba vseh, hkrati pa je dobra izobraženost prebivalstva primerjalna prednost Slovenije v globalnem svetu. Zato podpirajo rešitev, po kateri bo obvezni program osnovne šole enako financiran v vseh šolah, a se hkrati urejajo pogoji za ustanovitev zasebne šole, da se ohrani in nadgradi kakovostna, dostopna, neizključujoča in nazorsko nevtralna mreža javnih šol za sedanje in prihodnje generacije naših otrok.

Deklaracija se ozira v prihodnost, saj digitalizacija na pragu četrte industrijske revolucije uvaja drugačno naravo odnosov med ljudmi in spremenja družbene procese. Zato je ključno razvojno vprašanje, kako prihodnje generacije pripraviti na prihodnost. Dr. Jernej Pikalo je prepričan, da “lahko le družba z visoko kakovostnimi šolami za vse, ki bodo znale predvideti novosti in nove generacije pripraviti na spremembe, računa na to, da bodo tudi prihodnje generacije v novih razmerah živele kakovostna življenja v skladu z lastnimi predstavami in navdihom.”

Vsak starš ima nedvoumno, jasno in ustavno zagotovljeno pravico, da svojega otroka vpiše v osnovno šolo, za katero meni, da je za njegovega otroka najboljša. V ta namen Slovenija financiro mrežo kakovostnih javnih šol, ki so dostopne vsakomur. Država pa ima tudi dolžnost, da uredi pogoje za to, da lahko z zasebno pobudo nastajajo tudi zasebne šole.

Razhajanja pa so pri vprašanju, ali mora država te zasebne šole, ki jih sama ni ustanovila, tudi financirati. Evropsko sodišče za človekove pravice je v celi vrsti sodb od druge polovice sedemdesetih do danes konsistentno; to je, da mora država spoštovati pravico staršev, da zagotovijo svojim otrokom takšno vzgojo in izobraževanje, ki sta v skladu z njihovim verskim in filozofskim prepričanjem, ni pa dolžna teh zasebnih šol tudi financirati. Slovenija je doslej s 85% financirala tudi zasebno šolstvo, ker je pripoznala pomen zasebnih šol pri uvajanju drugačnih pedagoških pristopov in širjenju idej za celoten šolski prostor. Pri tem ne obstaja evropska praksa, saj države ponekod financirajo zasebne osnovne šole deloma, v celoti ali sploh ne. Kot poudarja deklaracija, SD zasebnim šolam ne nasprotuje in jih vidi kot vsebinsko dopolnitev sistema javnih šol.

Dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport, ki je tudi podpredsednik stranke, pravi, da “razumemo pravico staršev, da svojega otroka vpišejo v program po lastni  izbiri, a želimo obenem ohraniti mrežo kakovostnih javnih šol kot pogoj za napredek in razvoj Slovenije, da damo enake priložnosti vsaki posameznici in vsakemu posamezniku.”

Podpiramo rešitev, po kateri bo obvezni program osnovne šole enako financiran za vse šole, obenem zastavljamo celovitejšo vsebinsko spremembo, ki sledi prvotnemu cilju, ki bi ga morali zasledovati vsi, ne glede na politično prepričanje: ohranjanje in nadgradnja kakovostne, vsem dostopne, neizključujoče in nazorsko nevtralne mreže javnih šol za sedanje in prihodnje generacije naših otrok.