Entries by Denis Sarkić

Fajon: Velika podjetja morajo razkriti davke, ki jih plačujejo v državah poslovanja

“Veseli me, da je Evropski Parlament ta teden v Strasbourgu podprl predlog, ki velika podjetja zavezuje k razkritju poslovanja in davkov, ki jih plačujejo v državah, kjer poslujejo,” je poudarila Tanja Fajon. “S tem smo še pred začetkom pogajanj pristojnim ministrom EU poslali jasno sporočilo. Po aferi LuxLeaks je skrajni čas, da velika podjetja začnejo plačevati davke tam, kjer ustvarjajo dobičke”, je ob sprejetju poročila poslanca Socialistov in demokratov Sergia Cofferatija še dejala evropska poslanka in podpredsednica S&D Tanja Fajon.

“Okrepili smo tudi preglednost in nadzor nad plačami in nagrajevanjem direktorjev. Te morajo dejansko odražati njihove prispevke dolgoročni vzdržnosti podjetij. Pomembno je, da imajo delničarji glas pri višini nagrad. Zagotoviti želimo, da bodo kriteriji za presojo direktorskih plač primerni ter da bodo celostno upoštevali poslovanje družbe na dolgi rok.

Gre za veliko zmago za Socialiste in Demokrate. Uvedba obveznega poročanja po državah (‘country-by-country’) bo pozitivno vplivala na boj proti davčnim oazam ter agresivnim davčnim…

Marko Sjekloča: Dvanajst narodov, dvanajst ujetnikov Balkana

Balkan od Rimskih časov do turškega osvajanja

Pod vtisom zadnjih vojn na Balkanu morebiti naš spomin ne sega daleč nazaj, pogosto ne sega dlje od druge svetovne vojne. Vendar kotel pričenja vreti na Balkanu že po smrti Atile 454. leta. Sledil je pospešen propad rimskega cesarstva, ki je omogočil prihod prvih barbarov, Gotov in Vizigotov. Prvi barbari, ki so se nastanili za stalno na Balkanu, pa smo bili Slovani (ali Sloveni) konec 6. Stoletja.

Prihod Slovanov ni pomenil, da ne bo novih invazij, vendar so Slovani iz novih invazij na koncu izšli kot zmagovalci. Pomembna izjema so le Albanci, ki jih ni bilo mogoče poslovaniti, še več, od bitke na Kosovu Albanci širijo svoje etnično ozemlje na Kosovo, zibelko srbstva.

Slovani so na jugu Balkana naleteli na helenizirane Ilire, na vzhodu na helenizirane Tračane, na zahodu pa na romanizirane Ilire, od vseh prvotnih prebivalcih Balkana pa so le Albanci in Vlahi (danes Romuni) ohranili svojo kulturo in jezik brez večjega vpliva Slovanov.

Čeprav so v prvih treh stoletjih prisotnosti Slovani poslovanili avtohtona ljudstva, to ni pomenilo le poslovanjenja, temveč tudi aglomeracijo kultur, tj. tudi Sloveni so na teh…

Fajon: “Evropski parlament glasoval o resoluciji o TTIP, torej o pogajalskih izhodiščih, in ne o sporazumu samemu.”

“Evropski parlament danes ni glasoval ‘DA ali NE’ o sporazumu TTIP, ampak je glasoval o pogojih oziroma pogajalskemu mandatu Evropski komisiji za dober dogovor. Odločitev, ali bomo podprli sporazum TTIP, bo prišla na vrsto veliko pozneje in šele takrat se bomo na podlagi končnega besedila odločali za ali proti,” je ob robu glasovanja poudarila evropska poslanka Tanja Fajon. “Kot socialna demokratka ne bom pristala na znižanje socialnih, okoljskih, potrošniških ter delavskih standardov in glede varovanja zasebnosti. Če TTIP ne bo prinesel koristi evropskim in posebej slovenskim potrošnikom, ga bom zavrnila,” je dodala Tanja Fajon.

“Pričakovanja glede TTIP so ta trenutek prenapihnjena, potrebujemo jasne analize in ocene vpliva posebej na slovensko gospodarstvo. Te bomo imeli, ko bo na mizi končni sporazum. Prav lahko se zgodi, da iz TTIP na koncu ne bo nič. Evropski parlament je danes sprejel resolucijo o TTIP, pogajalske smernice Evropski komisiji. Ta resolucija ni slab kompromis. Ni pa tudi dovolj močno sporočilo evropskim pogajalcem, zato resolucije nisem ne zavrnila ne podprla,” je dodala…

Poslanec Škoberne: Diskriminacija istospolnih parov je kategorija, zrela za smetišče zgodovine

Poslanci Državnega zbora, ki so člani slovenske delegacije Parlamentarne skupščine Sveta Evrope, Jan Škoberne, Ksenija Korenjak Kramar in Matjaž Hanžek so na skupni novinarski konferenci predstavili Resolucijo Sveta Evrope v zvezi z nedopustnostjo referenduma o Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR). Poslanec Socialnih demokratov Jan Škoberne je poudaril, da se moramo jasno in odločno upreti vsakršni diskriminaciji istospolno usmerjenih, če želimo, da hodi po poti razvitih demokratičnih družb, kajti v nasprotju nas čaka usoda držav margine.

“Diskriminacija istospolnih parov je kategorija, zrela za smetišče zgodovine,” je bil jasen Škoberne ob tem pa je spomnil “na vse več odločitev, ki vztrajno širijo nabor držav, ki spoštujejo in v polni meri uveljavljajo pravice istospolno umerjenih.” To je po njegovem mnenju tudi resen signal vsem tistim nedemokratičnim družbam, ki na državni ravni izvajajo politiko diskriminacije in izključevanja istospolno usmerjenih, kar je v nasprotju s vsemi sprejetimi univerzalnimi listinami o temeljnih  človekovih pravicah in svoboščinah.…

Projekt odpisa dolgov socialno najbolj ogroženim državljanom Republike Slovenije

Spoštovane državljanke in državljani!

V Sloveniji v zadnjih letih sovpadata dve neugodni okoliščini: že dalj časa trajajoča gospodarska stagnacija (s socialnimi posledicami vezanimi na brezposelnost ter zmanjševanje dohodkov v populaciji) in fiskalna situacija, zaradi katere moramo zmanjševati proračunski primanjkljaj oz. izdatke. V taki situaciji je bila odločitev že pred leti, da se zaščiti socialno najbolj ranljiv del populacije (tiste z najnižjimi dohodki ali brez dohodkov in najbolj prikrajšane), medtem ko se po ostalem delu populacije sorazmerno porazdelijo bremena reševanja krize. 

Ta kriza je posledično izčrpala ljudi, bolj kot smo to na začetku pričakovali. Ravno zaradi krize, smo bili v Sloveniji deležni vse večje breposelnosti državljank in državljanov. Ta brezposelnost pa je vodila v past dolgov, neplačanih računov in seštevanje obresti.

Ne glede na primerjave s članicami Evropske Unije (EU), ki kažejo, da so gibanja na področju stopnje tveganja revščine v Sloveniji, relativno ugodna, smo se na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti odločili, da stopimo nasproti državljankam…

Kontič: Predstavniki občin in vlade nismo zbližali stališč glede višine povprečnine

Sestanek predstavnikov Ministrstva za finance, ministrstva za javno upravo in Združenj občin Slovenije je bil posvečen predvsem pregledu ocen finančnih učinkov posameznih ukrepov, ki naj bi učinkovali na stroške občin že v letošnjem letu. Pri posameznih ukrepih je bila pojasnjena metodologija, po kateri so bili finančni učinki posameznega ukrepa ocenjeni. O višini povprečnine za drugo polovico letošnjega leta po njihovih navedbah stališča niso bila zbližana. Kot je pojasnil predsednik Združenja mestnih občin Slovenije in podpredsednik Skupnosti občin Slovenije ter velenjski župan Bojan Kontič, se v bistvu niti niso dotaknili povprečnine.

Glede omenjene metodologije ukrepov je Kontič dejal, da so v občinah veliko večino teh izračunov zavrnili. “Vztrajamo, da v tem času niso bili sprejeti ukrepi, ki bi dali rezultate v drugem polletju in da je potrebno povprečnino ohraniti na 525 evrih,” je poudaril velenjski župan. Občine so namreč v januarskem dogovoru pristale na znižanje povprečnine, ki od 1. julija znaša okoli 500 evrov. A pogoj za to je bil, da vlada v prvem polletju pripravi ukrepe za znižanje stroškov…

Minister Židan verjame v pravico potrošnika vedeti o kakovosti mesa

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan je objavo seznama mesnic in razsekovalnic mesa, v katerih so pristojni inšpektorji izvedli nadzor nad sledljivostjo mesa, pospremil z besedami, da verjame v “pravico potrošnika vedeti”. Vsem, ki so se znašli na seznamu, pa predlaga, naj naredijo vse, da jih na prihodnjih ne bo. Potrošnik ima pravico vedeti, kakšen je postopek pridelave hrane v celotni verigi od kmetijskega zemljišča do trgovine, je minister dejal v izjavi za medije. Zaveda se sicer, da se bo marsikdo s seznama vprašal, ali je bila objava res nujna, vendar pa je to po oceni ministra napačno vprašanje.

“Pravilno vprašanje je, kaj narediti, da jih v prihodnje na tovrstnih seznamih ne bo,” je pojasnil minister iz vrst SD. Po njegovih besedah je koristno, da pristojni organ po končanem inšpekcijskem nadzoru javnost obvesti o izsledkih, zlasti o tistih napakah, ki bi lahko vplivale na varnost potrošnikov. “Da bi razjasnili tovrstna strokovna vprašanja, pa je prav, da uprava za varno hrano seznam še dodatno obrazloži,” je povedal minister Židan.

V vsakem primeru pa Židan na objavo seznama…

Vodstvi SD in ZDUS za nadaljno krepitev sodelovanja in usklajevanje rešitev

Na sedežu SD v Ljubljani sta se srečali vodstvi Socialnih demokratov in Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS) na čelu s predsednikoma, mag. Dejan Židan in Antonom Donkom. SD in ZDUS po besedah predsednika Židana delimo stališča glede več aktualnih vprašanj, med drugim glede zdravstvenega sistema, davčne ureditve in glede pokojnin. Židan je v izjavi za medije po srečanju vodstev poudaril, da smo Socialni demokrati že doslej dobro sodelovali z Zvezo društev upokojencev Slovenije, si izmenjevali mnenja in marsikatero njihovo idejo tudi v praksi izvedli znotraj vlade in DZ.

Na današnjem srečanju sta se z Donkom strinjala v stališčih glede več aktualnih vprašanj. Tako sta soglašala, da samo dobro delujoči javni zdravstveni sistem ščiti tudi pravice upokojencev ter vseh ostalih generacij. Tako v SD kot v ZDUS bomo pozorni na nove predloge s področja davčne ureditve, saj ne pristajamo, da bi ta dodatno bremenil upokojence.

Anton Donko in Dejan Židan

“Prav tako imamo v SD in ZDUS-u sorodna stališča glede usklajevanja tako pri izplačevanju pokojnin kot tudi socialnih transferov,” je poudaril Židan. Kot je še pojasnil, so se danes vodstvi dogovorili…

Židan: “Slovenski Socialni demokrati čim prej pričakujemo nov predlog Grčije z rešitvami za izhod iz krizne situacije.”

Predsednik slovenskih Socialnih demokratov mag. Dejan Židan na novinarski konferenci o nadaljnih korakih za reševanje finančne krize v Grčiji po nedeljskem referendumu, kjer so se Grki večinsko izrekli proti pogojem, ki so jih v zameno za novo finančno pomoč postavili mednarodni posojilodajalci. Židan je medijem pojasnil, da je o Grčiji danes razpravljal kolegij predsednika SD in poudaril, da se Socialni demokrati zavedamo, da je referendum demokratičen način odločanja in da mora EU njihovo odločitev spoštovati. Tako v SD pričakujemo vrnitev vseh strani za pogajalsko mizo, obenem pa poudarjamo, da obveznosti Grčije z referendumom niso prenehale in njihov dolg do upnikov ostaja.

Slovenski Socialni demokrati tudi čim prej pričakujemo nov predlog Grčije z rešitvami za izhod iz krizne situacije. Po mnenju SD bi bilo dobro, če vključuje iskanje fiskalne vzdržnosti, bistveno večji napredek pri pobiranju davkov in določitev deleža, ki naj ga k reševanju države prispevajo tudi bogati Grki, npr. ladjarji. “V Grčiji pa mora priti tudi do odpiranja novih delovnih mest in zagona gospodarstva, to pa bi lahko dosegli z neke vrste novim…

MDDSZ objavilo javno naročilo za predplačniške kartice za prejemnike sredstev

Kot je povedala ministrica dr. Anja Kopač Mrak “na MDDSZ uresničujemo del Paketa o pomoči socialno najbolj ranljivim, ta teden bo v DZ tudi že novela zakona o izvržbi, ki onemogoča zaračunavanje stroškov vpogleda v račune prejemnikov denarne socialne pomoči, ob tem pa je oddano tudi že javno naročilo za izvedbo predplačniških kartic.” Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je namreč v petek, 3. 7. 2015, objavilo javno naročilo za predplačniške kartice za prejemnike sredstev iz naslova pravic iz javnih sredstev. Predmet javnega naročila so predplačniške kartice (t.i. socialni računi), ki bodo omogočali prejemnikom nekaterih prejemkov po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki ne morejo odpreti bančnega računa in prejemnikom, ki ne morejo razpolagati s temi sredstvi v celoti, da te prejemke prejmejo preko predplačniške kartice.

Številni prejemniki socialnih transferjev se srečujejo s situacijo, ko jim banke zaračunavajo nadomestilo za izvrševanje sklepov o izvršbi in zavarovanju v skladu s 142. členom Zakona o plačilnih storitvah in sistemih. Ker gre za prejemnike socialnih…