Novice o stališčih in dejavnosti Socialnih demokratov.

Posvet-zadružnikov-300x200

Minister Židan: “Kmetijska proizvodnja v Sloveniji je glede na EU lani najbolj narasla.”

V Portorožu je potekal 42. tradicionalni posvet zadružnikov v organizaciji Zadružne zveze Slovenije, ki je potekal pod naslovom Zadruge v spremenjenem poslovnem okolju. Otvoritve sta se udeležila tudi minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan ter državna sekretarka mag.Tanja Strniša, na posvetu pa so opozorili tudi na pomen zadružništva za razvoj slovenskega kmetijstva in podeželja ter na novosti skupne kmetijske politike in sprejetega programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020.
Ob prikazu aktualnega dogajanja v kmetijstvu in smernic za prihodnji razvoj so na posvetu predstavili novosti na področju evropske kohezijske politike, zlasti razvoja regionalne politike do leta 2020, ki bo posegala tudi na področje lokalnega razvoja, podeželja in zadružništva. Poseben poudarek je bil namenjen spremembam in dogajanjem na kmetijskih trgih v Evropi in svetu ter lokalni pridelavi hrane in njeni dostopnosti na trgovskih policah.

 

Kmetijski minister Dejan Židan je na posvetu poudaril, da je kmetijska proizvodnja v Sloveniji glede na EU lani najbolj narasla, in to ne le količinsko, ampak tudi z vidika faktorskega dohodka. Da bi ohranili pozitivne trende, bo treba v prvi poskrbeti, da bodo kmetje pravočasno deležni plačil, ki jim pripadajo. Pri tem so samo v februarju izplačali 103 milijone evrov iz tega naslova, s takšnim tempom pa nameravajo nadaljevati. Židan je izpostavil tudi napor, ki ga je kmetijsko ministrstvo naredilo pri implementaciji nove kmetijske reforme na ravni EU, napovedal pa je tudi zmanjšanje administrativnih ovir za kmetovalce. Konkretno bodo v prihodnjih dneh v javno razpravo poslali uredbo o dopolnilnih dejavnostih, ki bo predvidela bistveno manj papirjev kot doslej.

 

Predsednik zadružne zveze Peter Vrisk je ocenil, da je naš zadružni sistem med bolj uspešnimi v EU, saj od kmetov odkupijo več kot 80 odstotkov vsega odkupa kmetijskih pridelkov. Glede skorajšnje odprave mlečnih kvot pa je Vrisk izpostavil, da evropska zakonodaja pridelovalcem omogoča, da se po odpravi mlečnih kvot povežejo v organizacijo proizvajalcev mleka in prek nje tržijo do tretjino pridelanega mleka v državi. Zadružna zveza je že pripravila strokovne podlage za novo organizacijo proizvajalcev mleka, preko katere se bodo kmetje in zadruge skupaj pogovarjali z mlekarnami o odkupu mleka.

Ministrica-Anja-Kopač-Mrak-300x200

Poslanica ministrice dr. Anje Kopač Mrak ob mednarodnem dnevu žensk

Na področju pravic žensk in enakosti spolov je bilo v zadnjih desetletjih narejenega veliko, ogromno, vendar ne dovolj. Past, v katero se lahko ujamemo zdaj, je spanje na lovorikah doseženega. In to nam ne bi prineslo napredka, lahko nas celo vrne v obdobje, ko danes samoumevne pravice, še niso bile niti umevne, kaj šele samoumevne.

Zato ne smemo pozabiti, da so se naše prednice upirale takrat ustaljenemu naravnemu redu, da so se borile za volilno pravico, borile, da lahko zdaj obiskujemo univerzo, odločamo o svojem telesu in vstopamo na trg dela. Še danes z neverjetno lahkotnostjo sprejemamo tako imenovane argumente naravne delitve dela, češ da biološke razlike med spoloma določajo kateri poklici so bolj primerni za ženske in kateri za moške. Ponekod še vedno velja, kakšno je primerno obnašanje žensk in kakšno moških in da sta gospodinjstvo ter skrb za otroke delo žensk, služenje denarja pa naloga moških, vsako odstopanje od tega pa da pomeni grožnjo za obstoj človeštva.

Feminizem ima v naši družbi žal negativen predznak. Največkrat zaradi nepoznavanja dejstev. Ravno feminizem je namreč ženskam pa tudi številnim spregledanim družbenim manjšinam omogočil vstop v javni prostor in tako izboljšal življenje vsem nam. Feminizem ne pomeni vsiljevanja načina življenja, pomeni zgolj odpiranje prostora, da imajo vsi ljudje, ne glede na njihov spol, enake možnosti zaposlitve, izobrazbe, neodvisnosti, pravico do življenja brez nasilja in pravico do odločanja o svojem telesu.

Enakost spolov je pomembno načelo demokracije. Zapisano je tudi v ustavi. Vendar pa to ni in ne more biti zgolj zadeva žensk – enakost spolov je družbeno vprašanje, vprašanje tako žensk kot moških. Z enakostjo spolov pridobimo vsi – deklice, dečki, ženske, moški, družba. Zato 8. marec ni praznik, ki sodi na odlagališče zgodovine. Ni praznik nekega preteklega sistema in nekih drugih ljudi. Je praznik današnje generacije, generacije deklic, deklet in žensk, ki si zaslužijo enake možnosti in priložnosti kakor njihovi vrstniki dečki, fantje in moški. Ženske in moški si enakovredno zaslužijo, da so njihovi potenciali prepoznani in ovrednoteni.

Osmi marec je praznik vseh, ki verjamemo v demokracijo in človekove pravice.

Zato draga dekleta, ženske, še enkrat čestitam. Lepo praznujte!

dr. Anja Kopač Mrak
ministirca za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Levanič-pri-SD-Hoče-Slivnica-300x200

Glavni tajnik Dejan Levanič na obisku pri SD Hoče Slivnica in SD Lenart

Glavni tajnik Socialnih demokratov Dejan Levanič nadaljuje s tedenskimi obiski lokalnih odborov SD, med delovnimi obiski pa članicam in članom predstavlja aktualno delovanje stranke, poslanske skupine in ministrov ter smernice in programske usmeritve za nov zagon socialne demokracije, ki jih sprejela tudi Konferenca SD v Portorožu. Minuli teden je tako Levanič med drugim obiskal Občinsko organizacijo SD Hoče Slivnica in Občinsko organizacijo SD v Lenartu.

Levanič-pri-SD-Lenart-590x332

Evropska-poslanka-Tanja-Fajon-300x200

Tanja Fajon v poslanici ob 8. marcu ženske pozvala k še bolj aktivnemu delovanju na vseh področjih

8. marca 1908 je se na protestnem shodu v New Yorku zbralo 15.000 tekstilnih delavk, ki so zahtevale ekonomske in politične pravice, leto kasneje, 28. februarja 1909, pa so v Združenih državah Amerike v spomin na ta dogodek obeležili prvi Dan žensk. Zgodovina mednarodnega dneva žensk v Evropi sega v leto 1910, ko je Socialistična Internacionala v Köpenhagnu vzpostavila Mednarodni dan žensk v počastitev gibanju za ženske pravice in kot podporo njihovi univerzalni volivni pravici. Leta 1975 je Organizacija združenih narodov v okviru Mednarodnega leta žensk začela praznovati 8. marec kot Mednarodni dan žensk.

Poslanico evropske poslanke S&D in podpredsednice Socialnih demokratov mag. Tanje Fajon ob letošnjem mednarodnem dnevu žensk si lahko ogledate v videoposnetku:

Manjka Video

Tanja Fajon z voščilom za 8. marec from Socialni demokrati on Vimeo.

 

Minister-Dejan-Židan-po-25-redni-seji-vlade-300x200

Židan po 25. seji vlade: “Ministri SD smo zahtevali nov razpis za nadzornike SDH, podprli pa nabor ukrepov in znižanje prejemkov v DUTB.”

Vlada je na svoji 25. redni seji seznanila s predlogom Strategije upravljanja kapitalskih naložb države s prilogama Strategija slovenskega bančnega sektorja in Strategija za sektor zavarovalništva in ga določila kot primernega za nadaljnjo obravnavo. Vlada je naložila Ministrstvu za finance, da predloge Strategije s strategijama slovenskega bančnega in zavarovalnega sektorja posreduje v obravnavo poslanskim skupinam parlamentarnih strank, Ekonomsko-socialnemu svetu, Slovenskemu državnemu holdingu, d.d., in Kapitalski družbi, d.d., ter da ga z njimi uskladi in predloži vladi v dokončno potrditev, ki je načrtovana za 16. 4. 2015.

Strategija sledi smernicam OECD, dokument pa vsebuje zasnove upravljanja posameznih kapitalskih naložb, navedbo finančnih kazalcev po posameznih družbah ter cilje upravljanja. Cilji, ki jih Republika Slovenija zasleduje pri upravljanju kapitalskih naložb države, so povečanje vrednosti naložb, zagotavljanje čim višjega donosa za lastnike in uresničevanje drugih morebitnih strateških ciljev v naložbah, ki so opredeljene kot strateške. V tej fazi obravnave predlog strategije še ne vsebuje klasifikacije kapitalskih naložb, določa pa kriterije, na podlagi katerih se bodo družbe razdelile na strateške, pomembne in portfeljske.

Vlada pa je na seji zavrnila predlog kandidatur za nadzornike Slovenskega državnega holdinga (SDH) in ministrstvu naložila, naj javni razpis ponovi. Kot je po seji vlade medijem pojasnil predsednik SD mag. Dejan Židan, se je vlada tako odločila, ker je strokovna komisija pri pripravi ožjega nabora petih kandidatov spregledala nekaj zadev. Minister Židan je dejal, da je prevladalo mnenje, da strokovna komisija ni dobro opravila svoje naloge in da je prišlo tudi do določenih napak. Zato je obveljala odločitev, da je najbolje, da se razpis ponovi in izbere pet najboljših možnih nadzornikov. Za tako pomemben položaj je besedah predsednika SD treba imenovati res kakovostne ljudi in to po postopku, ki bo nesporen. Židan je zagotovil, da po poročilu finančnega ministrstva in pogovorih med ministri ter v koaliciji v praksi niti ni bilo druge možnosti. Kakršnokoli poseganje vlade ali finančnega ministra v ta nabor bi bilo po njegovem mnenju označeno kot neprimerno, saj gre za izbor ljudi, ki bodo imeli nadzor nad upravljanjem preko 10 milijard evrov državnega premoženja. Tudi on je zato prepričan, da je najbolj transparentno, da se postopek v celoti ponovi.

Vlada je sprejela nabor ukrepov, ki jih je pripravilo Ministrstvo za finance in katerih cilj je učinkovitejše delovanje DUTB ter ustreznejša politika nagrajevanja. Prejemke je vlada bistveno znižala, hkrati pa je potrdila tudi letno poročilo za leto 2013, ni pa dala razrešnice vodstvu. Vlada je danes tudi imenovala revizorja, se seznanila z uspešnostjo poslovanja in s poslovnim načrtom za naprej. Med drugim je sklenila, da se delovanje DUTB podaljša do leta 2022. Vlada je za nove neizvršne direktorje DUTB imenovala Marka Simonetija, Imreja Balogha in Janeza Širovnika. Njihova glavna naloga je, da s svojim delovanjem pripomorejo k temu, da se odpravijo pomanjkljivosti, ki jih je ugotovilo Računsko sodišče in tudi vlada.

Kot je pojasnil Židan, se je koalicija pri spremembah v DUTB zbližala pri treh pomembnih točkah. Po njegovih besedah cilj ne bo le maksimiranje dobička, izpostavil je še podaljšanje obdobja delovanja DUTB in spremembe pri plačah vodilnih. Koalicijski partnerji so se seznanili tudi s poročilom Računskega sodišča glede DUTB, ki ga je sodišče predstavilo v sredo. Sodišče je ugotovilo nepravilnosti pri poslovanju in prenosu terjatev. Židan zato pričakuje, da se slednje odpravijo.

Predsednik-SD-Dejan-Židan-300x200

Židan: “Nekorektno je, da se v javnem sistemu toliko denarja nameni za dodatno financiranje, namesto za zaposlitve mladih.”

Predsednik SD in podpredsednik vlade mag. Dejan Židan spoštuje ponujen odstop ministrice za izobraževanje dr. Stanke Setnikar Cankar. Vendar opozarja, da bo napačen odziv, če se ministrico označi za grešnega kozla, saj je protikorupcijska komisija odkrila napako v sistemu, ki jo je treba odpraviti. Židan želi, da bi milijone, ki so izplačani na tak način, namenili zaposlitvam mladih.

Poudaril je sicer, da odstop ministrice ničesar ne reši. V SD opozarjamo, da imamo očitno v sistemu javnega šolstva sistemsko napako, ki omogoča, da so na dovoljen način izplačani milijoni. “Napak v sistemu pa se ne odpravlja tako, da se pojavi nekdo kot grešni kozel, vse ostalo pa gre naprej,” je opozoril predsednik SD. Komisija za preprečevanje korupcije je po njegovih besedah odkrila napako v sistemu, ki jo je treba odpraviti.

“Tako v stranki SD pričakujemo, da se bo resorno ministrstvo poglobilo in predlagalo rešitve za odpravo teh anomalij, sicer bomo to storili Socialni demokrati,” je povedal predsednik SD. “Po našem mnenju je nekorektno, da se v javnem sistemu toliko denarja nameni za dodatno financiranje,” je bil odločen Židan. Tudi zato, ker bi se po Židanovem prepričanju s tem denarjem lahko v javnem sektorju zaposlilo mnogo mladih ljudi, ki iščejo službo.

Komisija za preprečevanje korupcije je namreč v četrtek razkrila, da so subjekti javnega sektorja fizičnim osebam v zadnjih 11 letih prek avtorskih in podjemnih pogodb izplačali za več kot milijardo evrov. Pri tem se je Setnikar Cankarjeva znašla na drugem mestu zaslužkarjev, saj je v omenjenem obdobju poleg redne plače prejela še za 636.068,98 evra honorarjev. Danes je zato premieru ponudila odstop, ki ga je ta tudi sprejel, saj je ocenila, da se političnim posledicam ne more izogniti, hkrati pa je prepričana, da bo sum korupcije in konflikta interesov ovržen.

Židan-in-Posedi-300x200

Minister Židan od novega direktorja Posedija pričakuje nadaljevanje dobrega dela

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan pričakuje, da bo Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pod vodstvom dr. Janeza Posedija nadaljevala z dobrim, strokovnim in neodvisnim delom. Očitke, da ima Posedi premalo izkušenj, zavrača in pričakuje, da bo v sistem prinesel nova znanja. Vlada je v četrtek za generalnega direktorja uprave za varno hrano imenovala Posedija, ki prihaja z ljubljanske veterinarske fakultete, sicer pa je tudi predsednik Konfederacije sindikatov Pergam, kjer pa se mu mandat izteka. Petletni mandat na čelu uprave z možnostjo ponovnega imenovanja bo nastopil 16. marca letos.

“Sistem varne hrane, ki ga imamo v Sloveniji, velja za enega od treh najboljših v EU. Pričakujem, da se bo takšen razvoj nadaljeval tudi v naprej,” je Židan dejal v izjavi za medije v Ljubljani. Židan pričakuje, da bo uprava za varno hrano pod vodstvom novega direktorja delovala zelo strokovno in neodvisno. “Pričakujem tudi, da bodo kakovostno pokrivali vsa področja, ne le mesno verigo, ampak tudi zeleno verigo in ostale stvari, za katere so pristojni,” je povedal minister. Želi si tudi, da bo uprava ljudem ves čas pojasnjevala, zakaj je njihovo delo pomembno in zakaj ga opravljajo, da bodo ljudje razumeli, da je nadzor koristen za vse in da ščiti potrošnika. “Verjamem, da bodo šli še naprej s koraki, ki so bili že doslej dobri,” je dejal Židan.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je razpis za položaj generalnega direktorja uprave za varno hrano objavilo 10. februarja. Posebna natečajna komisija v okviru uradniškega sveta je obravnavala 12 prejetih kandidatur in izvedla razgovore z osmimi kandidati, ki so oddali popolne in ustrezne vloge, pri čemer je med razgovorom en kandidat odstopil. Uradniški svet je ministra Židana v sredo obvestil o dveh primernih kandidatih – poleg Posedija je bila to še direktorica inšpekcije za varno hrano Andreja Bizjak.

Židan se z nekaterimi očitki, da je bil Posedi nagrajen za sindikalno delo in da nima dovolj izkušenj, ne strinja. “Ko sem tehtal med obema kandidatoma, sem izhajal iz tega, da je prva kandidatka že del sistema za varno hrano, kakovostno opravlja zelo pomembno funkcijo in verjamem, da bo tako tudi v naprej. Drugi kandidat pa še ni del sistema in če pride kot direktor, prinese nova znanja, poznanstva, novo stroko in to je pomembno,” je dejal minister. Ali imajo prijavljeni kandidati dovolj izkušenj, je glede na kriterije presojala komisija, “moja naloga pa je, da strokovnjakom, ki ocenjujejo, tudi zaupam”, je še dejal Židan.

Konferenca-Slovenija-2030-Mir-in-varnost-300x200

Minister Janko Veber na povabilo predsednika Boruta Pahorja gost konference posvečene miru in varnosti

Minister Janko Veber je sodeloval na konferenci z naslovom »Prihodnost miru in varnosti«, ki je potekala v okviru projekta »Slovenija 2030«. Cilj projekta je oblikovati dolgoročno vizijo Republike Slovenije. Minister Janko Veber se je v svoji razpravi osredotočil na dve vprašanji, to sta, kakšna je možnost, dolžnost in odgovornost Slovenije za ohranjanje in krepitev regionalnega, evropskega in svetovnega miru in varnosti, ter, kakšen nacionalno-varnostni sistem mora vzpostaviti Slovenija, da bi bila pripravljena na soočenje z varnostnimi tveganji in izzivi mednarodnega okolja v naslednjih petnajstih letih.

Minister Veber je, med drugim, poudaril, da bo Republika Slovenija potrebovala stališče do evropske varnostne strategije. Doslej je sicer veljala strategija, da je Evropa celina miru, v sklopu tega pa je tudi Slovenija država, ki si zagotovo prizadeva za mir in varnost v svetu. Minister je prepričan, da bo tako tudi v prihodnosti, saj si ne predstavlja, da bi si Slovenija poskušala podrediti kakšno drugo regijo. “Usmerjenost v mir je ključna, trenutno ravnovesje sil pa je takšno, da lahko dobimo varljiv občutek, kot da je varnost samoumevna, zato se moramo zavedati, da se lahko razmere v hipu spremenijo,” je opozoril Veber in dodal, “da moramo biti pripravljeni na možnost, da se nam kaj zgodi, četudi kaže kot, da se nam ne bo.” Minister vidi nevarnosti v delovanju Islamske države, pri katerih pripadnikih ni mogoče oceniti, kdaj lahko pride do odločitve, da ogrozijo varnost v posamezni državi.

 

“Zato moramo oceniti posledice, ki so izšle iz reševanja gospodarske krize,” je poudaril minister Veber, saj se je Slovenija napačno odzivala na ta proces, postali smo ranljivi, z varčevalnimi ukrepi pa smo zelo posegli v obrambni sistem, ki je v zelo kratkem času prispeval zelo veliko sredstev, zato imamo zdaj slabše izhodišče za soočenje z varnostnimi izzivi, ki so resni. Eden od teh je zagotavljanje kibernetske varnosti, kar bi zahtevalo več vlaganj v tehnologijo in razvoj.

Župan-MS-Aleksander-Jevšek-300x200

Župan Jevšek: “V skupnosti občin smo nekoliko pomirjeni po informacijah ministrstva za zdravje glede reorganizacije urgentne službe.”

Predstavniki ministrstva za zdravje so v razpravi glede reorganizacije nujne medicinske pomoči nekoliko pomirili predsedstvo Skupnosti občin Slovenije. A dokončno bodo pomirjeni, ko bo reorganizacija uspela tako, da se bo v praksi dostopnost državljanov do nujne medicinske pomoči izboljšala, pravi predsednik skupnosti občin in župan Murske Sobote dr. Aleksander Jevšek.

Predsednik Skupnosti občin Slovenije in murskosoboški župan Jevšek je ob robu seje za medije dejal, da je zadovoljen z napovedjo predstavnikov ministrstva za zdravje, da bo ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc skupaj s projektno skupino, ki pripravlja reorganizacijo nujne medicinske pomoči, obiskovala regije, kjer bodo načrtovali spremembe. “Tako bomo lahko kot poznavalci terena in območja dali pripombe, s pomočjo katerih bo dosežen cilj, da bo nujna medicinska pomoč za prebivalce hitrejša in kakovostnejša,” je dejal Jevšek.

Opozoril je namreč, da so bile občine velikokrat izrinjene iz dialoga o tem, kaj se na nivoju občin dogaja. Današnji pogovor s predstavniki ministrstva za zdravje pa je bil po njegovih ocenah korak naprej. “Sedaj se pa kaže drugačna pot in verjamem, da bomo imeli v kratkem možnost sodelovati v javni razpravi, kjer bodo upoštevali tudi predloge županov in lokalnih skupnosti,” je dejal Jevšek. Pravilnik reorganizacije bo šel v javno razpravo predvidoma konec marca. Zadovoljen je nad zagotovilom predstavnikov zdravstvenega ministrstva, da bodo lokalne skupnosti vsekakor vključene v osnovanje mreže, a poudarja, da bodo morali aktivno bdeti nad projektom, da bodo lahko skupaj organizirali optimalno službo. “Če urgentna služba med občani ni sprejeta, je ne prepoznajo kot svojo, bo težko dosegala zastavljene cilje,” je dejal murskosoboški župan.

Vršilec dolžnosti generalnega direktorja direktorata za zdravstveno ekonomiko na ministrstvu za zdravje Tomaž Glažar pa je opozoril, da se pri reorganizaciji ne bo nič zgodilo čez noč. Nujna medicinska pomoč je namreč na terenu zelo povezana z drugimi zdravstvenimi dejavnostmi, ki jih opravljajo zdravstveni domovi. Ob tem bo treba ločiti tudi nujno medicinsko pomoč od dežurne službe ter hkrati zagotoviti, da bodo tudi tisti bolniki, ki tekom tedna ne morejo poiskati zdravstvene oskrbe, to oskrbo dobili čez vikend, ob tem pa ne bodo bremenili urgentne službe.

Vesela-družinica-300x200

Socialni demokrati v DZ soglasno podprli novelo zakona o Zakonski zvezi in družinskih razmerjih

Stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov glede novele Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR), ki ga je na seji Državnega zbora predstavil poslanec Matjaž Nemec.

“Socialni demokrati pozdravljamo novelo Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZDR), ki jo bomo soglasno podprli. Potrditev tega zakona bo pomenila neposredno izvrševanje odločb ustavnega sodišča. S sprejemom zakona se bodo pravice raznospolnih in istospolnih parov izenačile. Prav je tako. Bil je že čas. Predolgo že traja ta gonja proti drugačnosti, to zanikanje enakopravnosti, odrekanje neodtujljive svobode posameznika in kršenje v ustavi zapisanih pravic. Človekove pravice so temelj družbe. Družbe, ki ji je mar za vse svoje članice in člane. So temelj skupnosti, ki ve, da bo najbolj uspešna takrat, ko bodo vsi njeni člani lahko uresničili svoje potenciale.

Socialni demokrati želimo na vključujoč način in z okrepljeno družbeno komunikacijo razvijati napreden, odprt in svobodomiselni značaj družbe. Strpnost, sprejemanje različnosti, enake pravice za vse, so minimalni pogoji, preko katerih lahko družba polno uresničuje vse svoje možnosti. Skupnosti, ki sije v vseh odtenkih mavrice, se namreč ni bati še tako velikih pretresov. Zmogla bo preskočiti vsako oviro. Socialni demokrati verjamemo v vrednote, na katerih lahko gradimo družbo, utemeljeno na človekovem dostojanstvu.

Socialni demokrati uveljavljamo koncept sprejemanja in spoštovanja drugačnosti, ki ne le dopušča, temveč krepi pozitivne razlike v človekovem značaju, kulturi, nacionalnosti, spolnih in drugih opredelitvah. Strpnost razumemo kot sprejemanje in spoštovanje človekove edinstvenosti, hkrati pa kot primarno načelo solidarnosti in partnerstva. Strpnost je predvsem odgovornost tistih, ki razpolagajo z večjo družbeno in politično močjo.

Socialni demokrati se zavzemamo za spoštovanje razlik in sprejemanje posebnosti vsakogar od nas. Podpiramo tiste skupine, ki jih nepravičnost vodi v politični in družbeni boj za širitev in uveljavljanje temeljnih vrednot, ki naj bodo last vsakega posameznika. Odločno pa nasprotujemo tistim, ki s terjanjem lažne pravičnosti kličejo po mračnjaštvu. Ko njihovo razlago očistimo vseh okraskov o pravicah in pravičnosti, dobimo nedvoumno sporočilo: istospolno usmerjeni so drugorazredni državljani!

Na to ne smemo, ne bomo in ne pristajamo. Različnost mora postati naša prednost. Istospolna usmerjenost je družbena realnost. To ni izbira, je dejstvo in je osebna okoliščina, na podlagi katere ustava prepoveduje diskriminacijo. Tam kjer je pravica skleniti zakonsko zvezo tudi istospolnim partnerjem, s tem vloga ženske ni podcenjena. Moški niso nič manj moški, zakonska zveza pa nič manj veljavna. To se ne dogaja nekje daleč. To so spoznale tudi države naše soseščine.

Nikomur ni bilo nič odvzeto razen, da je bilo istospolno usmerjenim končno dano priznanje. Priznanje, da so enakopravni člani družbe. In točno to si želimo tudi za naše državljanke in državljane – enakopravnost. Ne nazadnje, kdo lahko komu narekuje koga imeti rad. Zaljubimo se v osebo, ne v njen spol. Socialni demokrati ne bomo podprli amandmajev opozicijske stranke. Predlagano novelo Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih pozdravljamo jo bomo v njeni prvotni vsebini soglasno podprli. Slovenija naj postane država, ki spoštuje različnost, enakopravnost in človekove pravice.

Naj bo danes ta dan.”

Državni zbor je z 51 glasovi za in 28 glasovi proti potrdil novelo ZZZDR in s tem dejanjem izenačil pravice istospolnih državljank in državljanov z vsemi ostalimi. Kot je pojasnila ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak, predlog zakona nikomur ničesar ne jemlje, ampak le širi pravice. Z novelo po njenih besedah sledijo ugotovitvam Ustavnega sodišča, da pravne posledice skupnosti dveh ne temeljijo na spolni usmerjenosti.