Novice o stališčih in dejavnosti Socialnih demokratov.

Predsedstvo SD potrdilo sklep o ustanovitvi in vodenju Svetov stranke

Predsedstvo Socialnih demokratov je na seji potrdilo sklep o ustanovitvi in vodenju Svetov stranke. Po 10. Kongresu smo Socialni demokrati zastavili načrt dela s konkretnimi projekti, ki bodo v ospredju naše pozornosti v naslednjih mesecih. Predsednik Socialnih demokratov mag. Dejan Židan pričakuje, da bodo sveti stranke začeli čim prej operativno delovati, saj je potrebno po posameznih področjih zagotoviti nemoteno delovanje in izvajanje programskih izhodišč ter smernic socialne demokracije, ki jih je Konferenca stranke potrdila 28. februarja v Portorožu. Pet ključnih projektov SD zajema skrb za socialno ogrožene, olajšanje položaja srednjega razreda, dobro poslovno okolje, svobodomiseln značaj družbe in prizadevanje za mir.

Za predsednike in predsednice Svetov je Predsedstvo SD potrdilo:

Anja-Kopač-Mrak-500x332

Svet za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: dr. Anja Kopač Mrak

Marjan-Podgoršek-500x332

Svet za finance in gospodarski razvoj: mag. Marjan Podgoršek

Patrick-Vlačič-500x332

Svet za infrastrukturo: dr. Patrick Vlačič

Jernej-Pikalo-500x332

Svet za izobraževanje, znanost in šport: dr. Jernej Pikalo

Bojan-Kontič-500x332

Svet za javno upravo: Bojan Kontič

Samo-Bevk-500x332

Svet za kulturo: Samo Bevk

Tanja-Strniša-500x332

Svet za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: mag. Tanja Strniša

Mirko-Pečarič-500x332

Svet za notranje zadeve: dr. Mirko Pečarič

Janko-Veber1-500x332

Svet za obrambo: Janko Veber

Marinka-Vovk-500x332

Svet za okolje in prostor: dr. Marinka Vovk

Miroslav-Pretnar-500x332

Svet za pravosodje: Miro Pretnar

Milena-Kramar-Zupan-500x332

Svet za zdravje: dr. Milena Kramar Zupan

Tanja-Fajon-500x332

Svet za zunanje zadeve: mag. Tanja Fajon

Aljuš-Pertinač-500x332

Svet za razvoj in evropsko kohezijsko politiko: Aljuš Pertinač

Veber pojasnil analizo MORS glede Telekoma ter ponovno zavrnil očitke opozicije

Potem, ko je obrambni minister Janko Veber z gradiva MORS o analizi glede Telekomu umaknil oznako interno, je ministrstvo tudi javno objavilo nekaj stransko poročilo. Minister Veber, na katerega letijo očitki opozicije o prekoračitvi pooblastil zaradi zbiranja informacij, ki so ga v OVS opravili glede prodaje Telekoma, je dejal, da se je s predsednikom vlade Mirom Cerarjem dogovoril, da bo razkril gradivo, ki ga je novembra pripravil za vlado, kar je tudi storil. Ministrstvo za obrambo je tako gradivo o zagotavljanju kakovosti telekomunikacijskih storitev za potrebe obrambnega resorja že javno objavilo in ga lahko preberete na povezavi: http://skrci.me/D7SG6

MORS ugotavlja, da nekatere analize privatizacij nacionalnih telekomunikacijskih operaterjev, na primer za Hrvaško, kažejo, da je v teh primerih mogoče pričakovati predvsem “zmanjšanje varnosti komunikacij zaradi uporabe novejših, še ne zadosti zrelih tehnologij IP, ki so ena glavnih tarč kibernetskih napadov”. Mogoče je pričakovati tudi “zmanjšanje razpoložljivosti komunikacij, še zlasti v primeru velikih naravnih in drugih nesreč”, poročilo pa napoveduje tudi “višje stroške uporabe komunikacijskih povezav” in “počasnejše uvajanje nove generacije klicev v sili na 112″.

Ob tem na Morsu pričakujejo tudi “večje težave delovanja omrežij in storitev v primeru posameznih večjih naravnih in drugih nesreč oziroma kriznih situacij”. Opozarjajo pa še na “problem zanesljivosti zagotavljanja kakovosti storitev v informacijskih in komunikacijskih oblakih iz tujine”.

Minister Veber je po objavi gradiva MORS v petek, 20. marca, nastopil v oddaji Odmevi na TV Slovenija, kjer je še dodatno pojasnil podrobnosti in vsebino analize ter ponovno zavrnil vse očitke opozicije kot neutemeljene. Oddajo si lahko ogledate na povezavi: http://skrci.me/nPfa7

Obrambni minister Veber se je odzval tudi na povabilo uredništva 3. programa TV Slovenija in v petek opravil tudi daljši intervju za TV Slovenija, ki ga je vodil novinar Boštjan Veselič. Celoten intervju si lahko ogledate na povezavi: http://skrci.me/tJ9bS

Židan: “Vseh možnosti, ki jih ponuja gozd, še nismo izkoristili.”

Les je ena najpomembnejših naravnih surovin Slovenije, ki je v preteklosti nismo dobro izkoristili. Za to, da bi lesna industrija spet zaživela, bo pomembno sodelovanje med lastniki gozdov in lesarji, do potrošnikov pa bo treba pripeljati izdelke z visoko dodano vrednostjo, je bilo slišati na današnjem posvetu v državnem svetu. Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan je spomnil, da je Slovenija zelo gozdnata država, vendar vseh možnosti, ki jih ponuja gozd, še nismo izkoristili. Dobro delo z gozdom je po njegovem mnenju sicer premalo, saj se da precej več delovnih mest ustvariti v nadaljnjih korakih – na žagah, kmetijah, v obrtništvu in proizvodnji lesenih hiš.

Spomnil je tudi na zakonske rešitve, ki se obetajo na področju gozdarstva. Novela zakona o gozdovih, ki je v parlamentarnem postopku, predvideva, da prevoznice pri prevozih gozdnih lesnih sortimentov ne bodo potrebne do konca leta 2016, na ministrstvu načrtujejo tudi podjetje za upravljanje z državnim gozdom, prihodnje leto pa se obetajo dodatne spremembe zakona o gozdovih.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek pa je opozoril, da so na koncu gozdno-lesne verige potrošniki. “Kupovati in uporabljati moramo domače lesene izdelke,” je pozval in hkrati dodal, da je danes ves svet naš trg. Po njegovem mnenju je treba iskati niše in oblikovati dobre blagovne znamke. Velik potencial vidi v sodelovanju lesno-predelovalnih podjetij z arhitekti in oblikovalci. “Mladi ljudje so polni idej, povežimo se z njimi,” je dejal minister, ki bi rad videl več lesenih poslovnih in javnih objektov. “Tudi večnadstropne lesene stavbe niso več tabu,” je dejal.

Predsednik državnega sveta Mitja Bervar pa je opozoril, da kljub postopnemu naraščanju sečnje v slovenskih gozdovih kazalci v lesni industriji še vedno niso takšni, kot bi si želeli, zato je treba najti model, kako čim več posekanega lesa v Sloveniji tudi predelati. Tudi on meni, da moramo več pozornosti nameniti dizajnu in trženju izdelkov. “Visoko kakovostni izdelki iz lesa bi lahko postali paradni konj slovenskega gospodarstva,” je dejal.

Generalni direktor direktorata za gozdarstvo na kmetijskem ministrstvu Jošt Jakša se je strinjal, da je pomembna ideja, ki se opredmeti v končnem izdelku, ki nato najde kupca. Z ustrezno končno izdelavo lahko en milijon kubičnih metrov lesa prinese 300 milijonov evrov dodane vrednosti. “Napaka je, da gozdar neha razmišljati o lesu na gozdni cesti, lesar pa mu ne pove, kakšna je potreba po proizvodnji. Za vsak korak potrebujemo znanega kupca, Slovenija pa najbolj šepa pri trženju,” je opozoril.

Predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Cvetko Zupančič glavni neizkoriščeni potencial vidi predvsem v sečnji listavcev in obnovi starih gozdov smreke, opaža pa tudi določene slabosti trenutne organiziranosti slovenskega gozdarstva. Lastniki ne dobijo dovolj podatkov o razpoložljivih izvajalcih za sečnjo in spravilo, ne dobijo pomoči pri prodaji, načrtovanje v gozdarstvu pa ni prilagojeno lastnikom, je opozoril.

Predsednik Zadružne zveze Slovenije Peter Vrisk pa je opozoril, da je v Sloveniji skoraj pol milijona lastnikov gozdov. “Nujno je, da so med seboj povezani,” je dejal. V tej smeri delajo tudi zadruge, ki so pomemben odkupovalec lesa, imajo pa tudi nekaj predelave. Kot dober primer je izpostavil zadrugo Sora-Žiri, ki je dokazala, da se je možno razvijati in širiti tudi v kriznih časih. “Ni vse tako črno, vse je odvisno od ljudi in vizije,” je dejal. Posvet z naslovom Gozd in les – slovensko narodno bogastvo za ponovni zagon lesne industrije organizirajo Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zadružna zveza Slovenije in državni svet.

Minister Židan na povabilo župana Rebolja obiskal Moravče ob praznovanju občinskega praznika

Predsednik SD in minister za kmetijstvo mag. Dejan Židan se je odzval vabilu župana Občine Moravče Martina Rebolja in se v petek, 20. marca, udeležil različnih dogodkov v okviru 20-letnice občinskega praznika. Ob obisku občine Moravče se je najprej srečal z županom, kasneje pa obiskal krajevno Kmečko tržnico in podjetje Termit, ki je lahko marsikomu za zgled. Večinski lastniki so zaposleni in bivši zaposleni, ki so v preteklosti preprečili sovražni prevzem s strani konkurence.

Trenutno zaposlujejo 130 delavcev, lani so jih dodatno zaposlili 27. So pred pričetkom investicije v novo halo in opremo, kar pomeni 80 dodatnih zaposlitev. Po besedah vodilnih nihče od delavcev v družbi nima minimalne plače. Direktor je pojasnil, da v zadnjih treh mesecih lanskega leta nihče ni dobil izplačila, ki bi bilo manjše kot 1.000 evrov neto. Vedno bolj so usmerjeni v izvoz, ki je lansko leto predstavljal 40%, po načrtih pa bo leta 2018 že 60% realizacije. Kot družbeno odgovorno podjetje podpirajo marsikatero dejavnost v občini Moravče.

 

Minister Židan je obiskal tudi kmetijo Barlič, ki letno proizvede približno četrt milijona kg surovega mleka. Del mleka na kmetiji predelajo v proizvode, Židan pa je med njihovimi izdelki pohvalil enega izmed najboljših jogurtov, kar jih je do sedaj poskusil. V nadaljevanju obiska je podpredsednik Vlade RS skupaj z županom Martinom Reboljem in ravnateljico OŠ Jurija Vege Nušo Pohlin Schwarztbartl popoldne še slavnostno odprl novo Podružnično osnovno šolo na Vrhpolju ter nato zvečer v moravškem kulturnem domu nagovoril občanke in občane na slavnostni akademiji v počastitev praznika Občine Moravče.

Pobuda Andreje Katič za srečanje z ministri v Velenju na temo 3. razvojne osi

Poslanka SD Andreja Katič je ministrici za okolje in prostor Ireni Majcen, ministru za infrastrukturo dr. Peteru Gašperšiču in ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejanu Židanu poslala pobudo za srečanje v Velenju na pogovoru o 3. razvojni osi.

“Vlada Republike Slovenije je včeraj, 18. marca 2015, sprejela sklep, da se z namenom izboljšanja prometne povezave območja Savinjsko–Šaleške regije z mednarodnimi prometnimi povezavami nadaljuje priprava državnega prostorskega načrta za državno cesto med AC A1 in priključkom Velenje jug po optimizirani varianti F2-2, ki je bila v študiji variant opredeljena kot najustreznejša, za katero je že izdelan osnutek državnega prostorskega načrta in je v javnem interesu.

Prebivalke in prebivalci Savinjsko-Šaleške regije, pa tudi Koroške, smo zadovoljni s sprejeto odločitvijo Vlade RS, da se strinja z našimi prizadevanji, konkretnimi opozorili gospodarstvenikov in širše strokovne javnosti, da tudi Savinjsko-Šaleška ter Koroška regija potrebujejo za svoj enakopraven razvoj sodobne prometne povezave.

V dogovoru z županom Mestne občine Velenje Bojanom Kontičem predlagam, da se v čim krajšem možnem času srečamo, kot smo se z nekaterimi vašimi sodelavci že pred meseci, v Velenju skupaj z župani vseh občin tega območja, poslankami in poslanci ter predstavniki strokovne javnosti. Predlagamo, da nam, spoštovana ministrica in spoštovana ministra s svojimi strokovnimi sodelavci predstavite nadaljnje postopke ter terminski plan.

Za odgovore se vam zahvaljujem.”

Andreja Katič
poslanka Socialnih demokratov v Državnem zboru RS

Minister Veber ne bo odstopil

Minister za obrambo Janko Veber vztraja, da ne bo odstopil. Prepričan je, da ne obstaja noben argument, ki bi mu to narekoval. Poudaril je, da je šlo pri analizi privatizacije Telekoma Slovenije, ki jo je naročil Obveščevalno-varnostni službi MORS (OVS), za pregled in primerjavo delovanja Telekoma v okviru lastništva, ne pa za pregled postopka njegove prodaje. Komisija DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb naj bi namreč v nenapovedanem nadzoru ugotovila domnevno politično zlorabo OVS, ker je Veber tej službi naročil pripravo analize pozitivnih in negativnih vidikov privatizacije Telekoma Slovenije, kar po besedah poslanca NSi Mateja Tonina, ki je vodil nadzor, presega zakonska pooblastila.

Ni šlo za to, “ali se bo Telekom privatiziral ali ne, ampak za posledice menjave lastništva”, pa je danes na novinarski konferenci večkrat izpostavil Veber. Trdi, da je delal zakonito, da ni prekoračil svojih pooblastil in dodaja, da so bili izsledki te analize že lani novembra poslani na vlado in imajo oznako interno. Zato o vsebini zdaj ne more govoriti. Vsebuje pa opozorila, “da se je potrebno pri postopku zamenjave lastništva v Telekomu soočiti tudi z morebitnimi posledicami morebitne prodaje tujemu lastniku na delovanje varnostnega sistema na področju obrambe, zaščite in reševanja,” je razkril Veber.

Minister Veber zagotavlja, da je predsednik vlade dr. Miro Cerar, ki je ministra sicer že zaprosil za celovita pojasnila, seznanjen s tem gradivom. Po Vebrovih besedah se pričakuje, da vsi, ki poznajo sistem prodaje Telekoma, seznanijo, na kakšen način bodo upoštevali navedena opozorila. Vlada čaka na ta odgovor, nakar bo gradivo obravnavala, je danes povedal minister Veber. Na vprašanje, ali poročilo vsebuje tudi opozorila pred zamenjavo lastništva Telekoma, je odgovoril s pojasnilom, da to ni bilo vprašanje. V dokumentu po Vebrovih besedah izpostavljajo težave, ki bi lahko nastale v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in za delovanje države v tem primeru. Sicer pa Veber ni odgovoril konkretno na vprašanje, kdaj je pregled delovanja Telekoma v okviru lastništva naročil in v kakšnem časovnem okviru so ga službe izvajale. Je pa dejal, da gre za vladni projekt in so to delo začeli že na samem začetku. Po njegovih besedah je vlada že sprejela odločitve, da je Telekom sestavni del kritične infrastrukture v Sloveniji in da je delovanje države v kritičnih razmerah vladni projekt.

Pri tem je izpostavil, da je kot minister za obrambo v skladu z zakonom o obrambi odgovoren za enoten informacijski in komunikacijski sistem na obrambnem področju, ki vsebuje sistem Slovenske vojske, obveščevalno-varnostne službe in centralnega registra zveze NATO. V skladu z zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami pa je odgovoren za informacijski sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, na katerem temelji celotni sistem zaščite reševanja in pomoči, je navedel minister. “Naj povem, da je Telekom z vidika zagotavljanja telekomunikacijske infrastrukture in storitev informacijske družbe za potrebe rednega delovanja obrambnega sistema ter sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami naš najpomembnejši poslovni partner in ključen poslovni subjekt, da lahko izvajamo svojo nalogo za varnost države na obrambnem področju in na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,” je izpostavil minister Veber.

Zatrdil je tudi, da ima vojaška obveščevalna služba pooblastilo, da obravnava civilno sfero, v 32. členu zakona o obrambi, natančneje v tretji alineji prvega odstavka. Ta po njegovem mnenju govori, da lahko spremlja vse podatke, ki so ključni za zagotavljanje varnosti države, vojske in ministrstva za obrambo. Pri tem Veber poudarja, da ni šlo za uporabo specialnih metod delovanja, pač pa analiziranje razmer, ki lahko nastanejo pri spremembi lastništva. V DZ je sicer slišati opozorila, da je za preučevanje omenjenih zadev pristojna Slovenska varnostno obveščevalna služba. Veber pravi, da ne razpolaga z informacijami na to temo s strani agencije SOVA.

Minister Veber je pojasnil, da so pri pregledu delovanja Telekoma v okviru lastništva sodelovale tako obveščevalno-varnostna služba kot uprava za zaščito in reševanje in upravni del ministrstva. OVS pa mu je o izsledkih poročala ustno, je pojasnil minister. Povedal je še, da je imel v mislih, da bi to temo v nadaljevanju obravnaval tudi Svet za nacionalno varnost. Danes se je minister obregnil tudi ob to, da predstavniki ministrstva za obrambo niso bili povabljeni k točki dnevnega reda komisije DZ za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb, ki je govorila o tej temi. Veber je sicer nasprotnik prodaje Telekoma. A ima dokument, ki je bil posredovan na vlado, ima po njegovih besedah oznako interno prav zato, da se o tej temu ne politizira.

Celotno novinarsko konferenco obrambnega ministra si lahko ogledate v videoposnetku:

Manjka video

Novinarska konferenca ministra za obrambo Janka Vebra o očitkih glede zlorabe pooblastil 19-03-2015 from Socialni demokrati on Vimeo.

Predsednik Socialnih demokratov mag. Dejan Židan je v izjavi medijem danes pojasnil, da se je seznanil z vsemi pojasnili ministra za obrambo Janka Vebra glede očitkov dela opozicije o domnevni prekoračitvi pooblastil pri naročilu OVS za analizo učinkov na varnostni sistem ob morebitni spremembi lastništva Telekoma Slovenije in ga svoji v izjavi na podlagi teh argumentov tudi odločno podprl pri njegovem delu. “Socialni demokrati ocenjujemo, da Janko Veber dela učinkovito, dela zakonito in da je dober minister za obrambi resor, zato ga v SD še naprej podpiramo pri njegovem delu,” je poudaril predsednik stranke Židan. Prav tako predsednik SD Židan pričakuje, da bo enako podporo minister Veber delež tudi od predsednika vlade dr. Mira Cerarja, kateremu bo Veber do konca tedna pripravil ustrezno poročilo o omenjeni zadevi.

Židan je v izjavi novinarjem spomnil na Vebrova pojasnila, da je ministrstvo pripravljalo informacijo o kakovosti zagotavljanja informacij tudi v bodoče, za primer spremembe lastništva Telekoma. V SD menijo, da bi se vprašanje, ali je minister naredil vse, kar je potrebno, lahko pojavilo le v primeru, če za omenjeno področje ne bi skrbel. Nenazadnje je, kot pravi Židan, pristojen za to, da v primeru kakršnihkoli sprememb lastništva Telekoma sistem obrambe in varovanja pred nesrečami deluje naprej. Predsednik SD zagotavlja, da kot član vlade ni videl informacije glede delovanja Telekoma v primeru menjave lastništva, ki je bila posredovana na vlado, a ta omenjenega gradiva še ni obravnavala. Informacija tudi ni stvar strank in političnih razprav, je zagotovil Židan in s tem odgovoril na vprašanje, ali je Veber morda s temi informacijami seznanil svojo stranko.

Na novinarsko vprašanje, ali je on osebno ali stranka naročila ministru to analizo, pa je Židan odgovoril, da to ni stvar strankarskega ali političnega delovanja v Sloveniji, pač pa ministrstva. Veber je sicer odkrit nasprotnik prodaje Telekoma. A Židan pri tem ne vidi nobene povezave, saj minister ne more z informacijami vplivati “na takšen ali drugačen potek”. “Kvečjemu me skrbi, da se kakšna komisija za nadzor pričenja obnašati politično, da razpravljamo o sistemih varnosti, obrambe in zaščite, o katerih se običajno ne razpravlja,” je poudaril Židan. Da opozicija poziva ministre k odstopu, je po njegovih besedah verjetno njihov način dela, “a tukaj imajo zelo slabe argumente”.

“Imajo opravka z ministrom, ki je učinkovit, dober in skrbi za varnost v Sloveniji,” je zatrdil predsednik SD. Tako pričakuje, da bo ministra zaščitil tudi predsednik vlade, saj “mora vsak predsednik vlade ščititi dobre ministre”. Židan je sicer na vprašanje, ali je torej minister deloval zakonito, odgovoril, da mu je Veber to v sredinem pogovoru zatrdil. “Glede na njegova današnja in včerajšnja pojasnila lahko ugotovim, da imamo srečo, da imamo dobrega ministra, ki skrbi za to, da bomo varni tudi v prihodnje,” je dejal predsednik SD.

Celotno izjavo predsednika SD si lahko ogledate v videoposnetku:

Manjka video

Predsednik SD mag. Dejan Židan o očitkih dela opozicije na račun obrambnega ministra Janka Vebra 19-03-2015 from Socialni demokrati on Vimeo.

Ministrica Kopač Mrakova z avstrijskim kolegom Hundstorferjem o aktualnih vprašanjih s področja sociale

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak se danes udeležuje svečane obeležitve 10. obletnice Evropskega združenja E-Qualin na Dunaju. Ob tej priložnosti se je sestala tudi z avstrijskim ministrom za delo, socialne zadeve in varstvo potrošnikov Rudolfom Hundstorferjem. E-Qualin je evropski model upravljanja s kakovostjo v domovih za starejše in drugih socialno varstvenih ustanovah. Nastajati je začel leta 2004 kot evropski projekt, katerega razvoj je v pilotni fazi podprla Evropska skupnost. Vanj so se v prvi fazi vključili sodelujoči iz Avstrije, Italije, Nemčije, Luksemburga, Nizozemske in šest domov iz Slovenije.E-Qualin je dinamičen sistem upravljanja kakovosti, zasnovan natemeljnih načelih človekovi pravic. Model se prilagaja organizaciji in je naravnan na potrebe stanovalcev, hkrati pa vključuje zaposlene, svojce in poslovne partnerje. Cilj modela E-Qualinje podpora instituciji, omogočanje učenje iz lastnega načina delovanja innadaljnji razvoj. Omogoča tudi možnost primerjave med institucijami znotraj države in Evrope ter je podlaga za certifikacijo.

Pred obeležitvijo 10. obletnice E-Qualina se je ministrica srečala z avstrijskim ministrom za delo, socialne zadeve in varstvo potrošnikov Rudolfom Hundstorferjem. Ministra sta se pogovarjala o dolgotrajni oskrbi, aktivaciji prejemnikov socialnih transferjev in reorganizaciji centrov za socialno delo. V Sloveniji se že dalj časa pripravlja celovito zakonodajo s katero se bo uredilo področje dolgotrajne oskrbe tako po finančni kot po vsebinski plati. Avstrija je v zadnjem času sprejela nekatere zanimive zakonske rešitve povezane z možnostjo nege družinskih članov, zato sta se ministra  pogovarjala o pozitivnih izkušnjah na tem področju ter se dogovorila za tesnejše sodelovanje na področju dolgotrajne oskrbe.

Za učinkovit boj proti revščini in socialni izključenosti ranljivih skupin je zelo pomembno zagotoviti ustrezno finančno pomoč, omogočiti pogoje za vključitev na trg dela in dostop do kakovostnih socialnih storitev, kot so predvsem izobraževanje, zdravstvo in socialna stanovanja. Programi aktivne politike zaposlovanja morajo izhajati iz realnih potreb in možnosti posameznika in morajo biti usmerjeni v doseganje konkretnih in izvedljivih ciljev. V zvezi s tem je treba zagotoviti dobro sodelovanje med centri za socialno delo in uradi za delo, lokalno skupnostjo in delodajalci.

Ministrica dr. Anja Kopač Mrak se je z avstrijskim ministrom in njegovimi sodelavci pogovorila o avstrijskih izkušnjah na tem področju, zlasti o sodelovanju med uradi za delo in socialnimi službami in drugimi deležniki med katerimi so zlasti pomembne lokalne skupnosti in delodajalci.  Avstrijski minister je ministrico v seznanil tudi z njihovimi izkušnjami v zvezi z delom in nalogami “uradov za mlade” in “uradov za socialno varstvo”, ki pri njih opravljajo naloge, ki so po svoji vsebini podobne nalogam centrov za socialno delo. Ministrica je obiskala tudi Evropski center za socialne študije (European Centre for Social Welfare Policy and Research) na Dunaju. Tako Avstrija kot Slovenija imata izredno dobre izkušnje pri sodelovanju z Evropskim centrom za socialne študije.

Ministri s posaditvijo lip poudarili pomen čebel

Ministri iz vrst SD, mag. Dejan Židan, dr. Anja Kopač Mrak in Janko Veber so skupaj z ostalimi kolegi iz vlade v okviru akcije “Človek posadi, čebela opraši”, ki je potekala v organizaciji čebelarske zveze in družbe Medex, na Brdu pri Kranju posadili lipe, s čimer so poudarili pomen, ki ga imajo čebel za naravo in človeka. Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan je v izjavi novinarjem poudaril velik pomen čebel in dobro delo čebelarske zveze ter skrb čebelarjev za kranjsko čebelo, ki je eden simbolov Slovenije. Namen akcije je, da bi se na javnih površinah, kot so parki, nasadi, zelenice in drevoredi zasajale medovite rastline, ki bogatijo čebeljo pašo. Lipa je simbol naše dežele in kot drevo izredno medovito, organizatorji pa si želijo, da bi akcija dosegla namen tudi pri najširši javnosti, da bi vsak Slovenec posadil eno medovito rastlino in na ta način prispeval k skrbi za okolje in kranjske čebele.

Ministrica Kopač Mrak na Hajdini: “Brezposelnost v podravski regiji padla za 4,3 odstotke.”

V sredo, 18. marca, je na Hajdini potekala okrogla miza z naslovom Zaposlovanje mladih – izziv in priložnost za lokalno okolje. Na okrogli mizi so sodelovali ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak, predsednik Mladinskega sveta Slovenije Tin Kampl, predsednik Kluba ptujskih študentov Aleš Meglič, direktor podjetja Intera Peter Ladič in vodja kadrovske službe podjetja Talum Darja Vodušek Vtič. Ministrica Kopač Mrak je izpostavila ključna problema, ki vplivata na brezposelnost mladih, in sicer, pomanjkanje delovnih izkušenj ter neskladja na trgu dela zaradi visoko izobraženega kadra. Poudarila je, da je implementacija ukrepov Jamstvo za mlade dobra, saj se je brezposelnost v podravski regiji zmanjšala za 4,3%. V Sloveniji bi bilo nujno vpeljati sistem vajeništva kot ga imajo v Avstriji.

Poudarila je, da je bilo v zadnjih dveh letih 157 milijonov namenjenih zaposlovanju mladih. Ukrepi kot so usposabljanje na delovnem mestu, Prvi izziv, oprostitev plačila prispevkov, so bili zelo uspešni. Sodelujoči so izpostavili problem volonterskega pripravništva. Vlada je že sprejela sklep, da volonterskega pripravništva ne podpira. Po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) gre za posebno obliko dela, ki je določena v področnih zakonih (izobraževanje, zdravstvo…). Za učinkovito ureditev instituta bi bile nujne tudi spremembe v področnih zakonih. Zato je vlada pozvala vsa pristojna ministrstva, naj spremenijo zakonodajo in preverijo, ali so obvezna pripravništva sploh potrebna, medtem ko bo ministrstvo za delo pripravilo programe za plačana pripravništva v bodoče.

 

Darja Vodušek Vtič iz podjetja Talum je povedala, da so spodbude za delodajalca in razpisi dobrodošli, da pa je ključnega pomena pri zaposlovanju, prav potreba po delu. Svetovala je, da bi morali mladi že pred končanim študijem, že v srednji šoli iskati zaposlitve. V njihovem podjetju se veliko poslužujejo kadrovskega štipendiranja, ki se je izkazalo za zelo uspešno. Peter Ladič iz podjetja Intera je izpostavil problem tudi v sistemu izobraževanja. Kader, ki ga potrebujejo v njihovem podjetju velikokrat ne dohaja novim tehnologijam, ki jih uporabljajo v njihovem podjetju, saj jih izobraževalni sistem tega ni naučil.

Predsednik MSS Tin Kampl in predsednik Kluba ptujskih študentov Aleš Meglič sta izpostavila, da si mladi želijo varnih in zanesljivih oblik dela, ki jim služijo kot orodje za osamosvajanje in preživetje. Mladi so z leti postali tudi bolj fleksibilnejši pri iskanju zaposlitve, saj jih veliko išče možnost tudi izven kraja bivanja, oz. celo v tujini. Pozdravila sta tudi reforme študentskega dela, po katerem vsako delo šteje in se tudi študentsko delo prizna kot formalne delovne izkušnje. Problem brezposelnosti mladih je medsektorski, zato bi se bilo potrebno povezati tudi z ministrstvom za visoko šolstvo in sprejeti dolgoročno strategijo, oz. načrt glede potreb po zaposlovanju na trgu dela.

Židan med delovnim obiskom v Novi Gorici o novi finančni perspektivi

Predsednik SD in kmetijski minister mag. Dejan Židan se je v sredo, 18. marca, mudil na delovnem obisku v Novi Gorici. Na javni tribuni v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica na Trg Edvarda Kardelja je beseda tekla o možnostih izkoriščanja lesa in razvoja lesno predelovalne industrije na Goriškem. Sogovorniki so iskali odgovor na vprašanje, kakšno pomoč lahko pričakujejo od države tisti, ki svojo prihodnost vidijo na področju izkoriščanja in predelave lesa. Minister Židan je zbranim na tribuni predstavil tudi novosti, ki jih na področju kmetijstva prinaša nova finančna perspektiva. Po javni tribuni se je predsednik SD Židan udeležil še srečanja s članstvom v Novi Gorici.