Novice o stališčih in dejavnosti Socialnih demokratov.

Predsednik SD v pismu državnim svetnikom: “Čas je, da pokažemo in dokažemo, da želimo hoditi po poti strpnosti, tolerance, človečnosti in spoštovanja.”

Predsednik Socialnih demokratov mag. Dejan Židan je državnim svetnikom poslal odprto pismo, v katerem jih želi prepričati, da naj ne podprejo predloga za odložilni veto na novelo Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR), saj ta zakon sledi odločbam Ustavnega sodišča in odpravlja diskriminacijo ter zgolj izenačuje pravice vsem državljankam in državljanom, ne glede na njihovo spolno usmerjenost. Državni svet Republike Slovenije bo namreč danes popoldne obravnaval predlog za odložilni veto na novelo ZZZDR, ki pravice istospolnih parov izenačuje s pravicami heterospolnih.

Predlog za odložilni veto je podala interesna skupina lokalnih interesov, ki meni, da spreminjanje definicije zakonske zveze v noveli zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih prinaša prikrite pravne posledice. Predlog za odložilni veto bo sprejet, če bo število oddanih glasov “za” večje od števila oddanih glasov “proti”, pri čemer mora za sprejetje predloga glasovati najmanj 11 državnih svetnikov. Pri vnovičnem odločanju v DZ mora za sprejetje novele glasovati večina vseh poslancev, torej 46.

Pismo predsednika SD državnim svetnikom v zvezi z ZZZDR

Ministrica Kopač Mrak s predstavniki DOS in MSS o štipendijah ter novem operativnem programu EU

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak je sprejela predstavnike Dijaške organizacije Slovenije (DOS) in Mladinskega sveta Slovenije (MSS). Čeprav oboji zastopajo interese mladih, so bile teme obeh sestankov precej različne. S predstavniki Dijaške organizacije Slovenije smo razpravljali predvsem o štipendijah. Najbolj so izpostavili problem deficitarnih štipendij, za katere še vedno ni bila sprejeta politika štipendiranja.

Prav tako so izpostavili problematiko Zoisovih štipendij, saj se je število the v letošnjem letu precej zmanjšalo. Ministrica za delo je zagotovila, da je politika štipendiranja že pripravljena in da čaka še na potrditev Ministrstva za finance. Prav tako je zagotovila, da se bodo lotili ureditve Zoisovih štipendij in sestavili delovno skupino v kateri bodo lahko sodelovali tudi predstvniki mladinskih organizacij.

S predstavniki Mladinskega sveta Slovenije so govorili predvsem o novem operativnem programu Evropske unije in črpanju sredstev, se dogovorili o nadaljnih korakih in sodelovanju pri Jamstvih za mlade, pripravništvu in urejanju problematike mladih ter o nadalnjem sodelovanje MSS in MDDSZ. Ministrica Kopač Mrak je obema organizacijama zagotovila, da se bodo redno srečevali in da jih bomo pri oblikovanju novih politik aktivno vključili v pripravo.

Državna sekretarka Martina Vuk na zasedanju OZN pozvala h krepitvi vloge in moči žensk

Državna sekretarka z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Martina Vuk se v New Yorku udeležuje 59. zasedanja Komisije OZN za status žensk, ki je glavno globalno telo za oblikovanje politik na področju enakosti spolov na političnem, ekonomskem, civilnem, socialnem, kulturnem in drugih področjih. Državna sekretarka Martina Vuk je na zasedanju Komisije aktivno sodelovala v splošni razpravi in na okrogli mizi ministric in ministrov. Poleg tega je aktivno sodelovala tudi na stranskem dogodku o vključevanju moških in dečkov v prizadevanja za doseganje enakosti spolov. V svojih govorih je izpostavila nadaljnjo zavezo Slovenije k uresničevanju dogovorjenih ciljev oz. okvira enakosti spolov, sprejetega pred 20. leti v Pekingu ter pozvala k nadaljnjemu ukrepanju za polno krepitev vloge in moči žensk in deklic ter za enakost spolov v skladu z mednarodnimi zavezami in dogovori.

Državna sekretarka Martina Vuk je pozdravila napredek, ki je bil nedvomno storjen na področju enakosti spolov in krepitve vloge in moči žensk in deklic v času od sprejetja Pekinških izhodišč za ukrepanje, hkrati pa je izpostavila, da se zaradi aktualnih svetovnih trendov še vedno soočamo z obstojem globokih diskriminatornih družbenih norm, praks in stereotipov, ki zavirajo napredek na področju krepitve vloge in moči žensk in deklic ter enakosti spolov.

Slovenija je dosegla napredek na področju enakosti spolov ter krepitve vloge in moči žensk in deklic. Kot primer je Martina Vuk navedla visoko participacijo žensk na trgu dela, dostopnost varstva otrok, visoko pričakovano življenjsko dobo žensk ter visoko stopnjo zdravstvene zaščite, vključno z ustavnim varstvom reproduktivnih pravic žensk. Predstavila je volilno zakonodajo in rezultate, ki so jih kvote prinesle pri zastopanosti žensk na vseh ravneh političnega odločanja. Poudarila je tudi pomen tovrstnih mehanizmov za uravnoteženo zastopanost v gospodarskem odločanju. Z ratifikacijo Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (t.i. Istanbulske konvencije) je Slovenija pristopila tudi k nadaljnjim zavezam za odpravo vseh oblik nasilja nad ženskami in nasilja v družini.

Državna sekretarka je sodelovala tudi na ministrski okrogli mizi zasedanja Komisije. Poudarila je pomen politike in ukrepov za spodbujanje lažjega usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja žensk in moških, za povečanje udeležbe in zastopanosti žensk na položajih odločanja v politiki in gospodarstvu, za krepitev vloge moških za doseganje enakost spolov. »Proaktivno se moramo spopasti z izzivi, ki jih na področju enakosti spolov prinašajo neugodne gospodarske razmere ter varčevalni ukrepi, saj le-ti lahko vodijo k zniževanju ekonomske neodvisnosti žensk in s tem k redomestifikaciji žensk in retradicionalizaciji celotne družbe,« je v govoru na okrogli mizi med drugim izpostavila državna sekretarka Martina Vuk.

Minister Židan: “Kmetijska proizvodnja v Sloveniji je glede na EU lani najbolj narasla.”

V Portorožu je potekal 42. tradicionalni posvet zadružnikov v organizaciji Zadružne zveze Slovenije, ki je potekal pod naslovom Zadruge v spremenjenem poslovnem okolju. Otvoritve sta se udeležila tudi minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan ter državna sekretarka mag.Tanja Strniša, na posvetu pa so opozorili tudi na pomen zadružništva za razvoj slovenskega kmetijstva in podeželja ter na novosti skupne kmetijske politike in sprejetega programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020.
Ob prikazu aktualnega dogajanja v kmetijstvu in smernic za prihodnji razvoj so na posvetu predstavili novosti na področju evropske kohezijske politike, zlasti razvoja regionalne politike do leta 2020, ki bo posegala tudi na področje lokalnega razvoja, podeželja in zadružništva. Poseben poudarek je bil namenjen spremembam in dogajanjem na kmetijskih trgih v Evropi in svetu ter lokalni pridelavi hrane in njeni dostopnosti na trgovskih policah.

 

Kmetijski minister Dejan Židan je na posvetu poudaril, da je kmetijska proizvodnja v Sloveniji glede na EU lani najbolj narasla, in to ne le količinsko, ampak tudi z vidika faktorskega dohodka. Da bi ohranili pozitivne trende, bo treba v prvi poskrbeti, da bodo kmetje pravočasno deležni plačil, ki jim pripadajo. Pri tem so samo v februarju izplačali 103 milijone evrov iz tega naslova, s takšnim tempom pa nameravajo nadaljevati. Židan je izpostavil tudi napor, ki ga je kmetijsko ministrstvo naredilo pri implementaciji nove kmetijske reforme na ravni EU, napovedal pa je tudi zmanjšanje administrativnih ovir za kmetovalce. Konkretno bodo v prihodnjih dneh v javno razpravo poslali uredbo o dopolnilnih dejavnostih, ki bo predvidela bistveno manj papirjev kot doslej.

 

Predsednik zadružne zveze Peter Vrisk je ocenil, da je naš zadružni sistem med bolj uspešnimi v EU, saj od kmetov odkupijo več kot 80 odstotkov vsega odkupa kmetijskih pridelkov. Glede skorajšnje odprave mlečnih kvot pa je Vrisk izpostavil, da evropska zakonodaja pridelovalcem omogoča, da se po odpravi mlečnih kvot povežejo v organizacijo proizvajalcev mleka in prek nje tržijo do tretjino pridelanega mleka v državi. Zadružna zveza je že pripravila strokovne podlage za novo organizacijo proizvajalcev mleka, preko katere se bodo kmetje in zadruge skupaj pogovarjali z mlekarnami o odkupu mleka.

Poslanica ministrice dr. Anje Kopač Mrak ob mednarodnem dnevu žensk

Na področju pravic žensk in enakosti spolov je bilo v zadnjih desetletjih narejenega veliko, ogromno, vendar ne dovolj. Past, v katero se lahko ujamemo zdaj, je spanje na lovorikah doseženega. In to nam ne bi prineslo napredka, lahko nas celo vrne v obdobje, ko danes samoumevne pravice, še niso bile niti umevne, kaj šele samoumevne.

Zato ne smemo pozabiti, da so se naše prednice upirale takrat ustaljenemu naravnemu redu, da so se borile za volilno pravico, borile, da lahko zdaj obiskujemo univerzo, odločamo o svojem telesu in vstopamo na trg dela. Še danes z neverjetno lahkotnostjo sprejemamo tako imenovane argumente naravne delitve dela, češ da biološke razlike med spoloma določajo kateri poklici so bolj primerni za ženske in kateri za moške. Ponekod še vedno velja, kakšno je primerno obnašanje žensk in kakšno moških in da sta gospodinjstvo ter skrb za otroke delo žensk, služenje denarja pa naloga moških, vsako odstopanje od tega pa da pomeni grožnjo za obstoj človeštva.

Feminizem ima v naši družbi žal negativen predznak. Največkrat zaradi nepoznavanja dejstev. Ravno feminizem je namreč ženskam pa tudi številnim spregledanim družbenim manjšinam omogočil vstop v javni prostor in tako izboljšal življenje vsem nam. Feminizem ne pomeni vsiljevanja načina življenja, pomeni zgolj odpiranje prostora, da imajo vsi ljudje, ne glede na njihov spol, enake možnosti zaposlitve, izobrazbe, neodvisnosti, pravico do življenja brez nasilja in pravico do odločanja o svojem telesu.

Enakost spolov je pomembno načelo demokracije. Zapisano je tudi v ustavi. Vendar pa to ni in ne more biti zgolj zadeva žensk – enakost spolov je družbeno vprašanje, vprašanje tako žensk kot moških. Z enakostjo spolov pridobimo vsi – deklice, dečki, ženske, moški, družba. Zato 8. marec ni praznik, ki sodi na odlagališče zgodovine. Ni praznik nekega preteklega sistema in nekih drugih ljudi. Je praznik današnje generacije, generacije deklic, deklet in žensk, ki si zaslužijo enake možnosti in priložnosti kakor njihovi vrstniki dečki, fantje in moški. Ženske in moški si enakovredno zaslužijo, da so njihovi potenciali prepoznani in ovrednoteni.

Osmi marec je praznik vseh, ki verjamemo v demokracijo in človekove pravice.

Zato draga dekleta, ženske, še enkrat čestitam. Lepo praznujte!

dr. Anja Kopač Mrak
ministirca za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Glavni tajnik Dejan Levanič na obisku pri SD Hoče Slivnica in SD Lenart

Glavni tajnik Socialnih demokratov Dejan Levanič nadaljuje s tedenskimi obiski lokalnih odborov SD, med delovnimi obiski pa članicam in članom predstavlja aktualno delovanje stranke, poslanske skupine in ministrov ter smernice in programske usmeritve za nov zagon socialne demokracije, ki jih sprejela tudi Konferenca SD v Portorožu. Minuli teden je tako Levanič med drugim obiskal Občinsko organizacijo SD Hoče Slivnica in Občinsko organizacijo SD v Lenartu.

Levanič-pri-SD-Lenart-590x332

Tanja Fajon v poslanici ob 8. marcu ženske pozvala k še bolj aktivnemu delovanju na vseh področjih

8. marca 1908 je se na protestnem shodu v New Yorku zbralo 15.000 tekstilnih delavk, ki so zahtevale ekonomske in politične pravice, leto kasneje, 28. februarja 1909, pa so v Združenih državah Amerike v spomin na ta dogodek obeležili prvi Dan žensk. Zgodovina mednarodnega dneva žensk v Evropi sega v leto 1910, ko je Socialistična Internacionala v Köpenhagnu vzpostavila Mednarodni dan žensk v počastitev gibanju za ženske pravice in kot podporo njihovi univerzalni volivni pravici. Leta 1975 je Organizacija združenih narodov v okviru Mednarodnega leta žensk začela praznovati 8. marec kot Mednarodni dan žensk.

Poslanico evropske poslanke S&D in podpredsednice Socialnih demokratov mag. Tanje Fajon ob letošnjem mednarodnem dnevu žensk si lahko ogledate v videoposnetku:

Manjka Video

Tanja Fajon z voščilom za 8. marec from Socialni demokrati on Vimeo.

 

Židan po 25. seji vlade: “Ministri SD smo zahtevali nov razpis za nadzornike SDH, podprli pa nabor ukrepov in znižanje prejemkov v DUTB.”

Vlada je na svoji 25. redni seji seznanila s predlogom Strategije upravljanja kapitalskih naložb države s prilogama Strategija slovenskega bančnega sektorja in Strategija za sektor zavarovalništva in ga določila kot primernega za nadaljnjo obravnavo. Vlada je naložila Ministrstvu za finance, da predloge Strategije s strategijama slovenskega bančnega in zavarovalnega sektorja posreduje v obravnavo poslanskim skupinam parlamentarnih strank, Ekonomsko-socialnemu svetu, Slovenskemu državnemu holdingu, d.d., in Kapitalski družbi, d.d., ter da ga z njimi uskladi in predloži vladi v dokončno potrditev, ki je načrtovana za 16. 4. 2015.

Strategija sledi smernicam OECD, dokument pa vsebuje zasnove upravljanja posameznih kapitalskih naložb, navedbo finančnih kazalcev po posameznih družbah ter cilje upravljanja. Cilji, ki jih Republika Slovenija zasleduje pri upravljanju kapitalskih naložb države, so povečanje vrednosti naložb, zagotavljanje čim višjega donosa za lastnike in uresničevanje drugih morebitnih strateških ciljev v naložbah, ki so opredeljene kot strateške. V tej fazi obravnave predlog strategije še ne vsebuje klasifikacije kapitalskih naložb, določa pa kriterije, na podlagi katerih se bodo družbe razdelile na strateške, pomembne in portfeljske.

Vlada pa je na seji zavrnila predlog kandidatur za nadzornike Slovenskega državnega holdinga (SDH) in ministrstvu naložila, naj javni razpis ponovi. Kot je po seji vlade medijem pojasnil predsednik SD mag. Dejan Židan, se je vlada tako odločila, ker je strokovna komisija pri pripravi ožjega nabora petih kandidatov spregledala nekaj zadev. Minister Židan je dejal, da je prevladalo mnenje, da strokovna komisija ni dobro opravila svoje naloge in da je prišlo tudi do določenih napak. Zato je obveljala odločitev, da je najbolje, da se razpis ponovi in izbere pet najboljših možnih nadzornikov. Za tako pomemben položaj je besedah predsednika SD treba imenovati res kakovostne ljudi in to po postopku, ki bo nesporen. Židan je zagotovil, da po poročilu finančnega ministrstva in pogovorih med ministri ter v koaliciji v praksi niti ni bilo druge možnosti. Kakršnokoli poseganje vlade ali finančnega ministra v ta nabor bi bilo po njegovem mnenju označeno kot neprimerno, saj gre za izbor ljudi, ki bodo imeli nadzor nad upravljanjem preko 10 milijard evrov državnega premoženja. Tudi on je zato prepričan, da je najbolj transparentno, da se postopek v celoti ponovi.

Vlada je sprejela nabor ukrepov, ki jih je pripravilo Ministrstvo za finance in katerih cilj je učinkovitejše delovanje DUTB ter ustreznejša politika nagrajevanja. Prejemke je vlada bistveno znižala, hkrati pa je potrdila tudi letno poročilo za leto 2013, ni pa dala razrešnice vodstvu. Vlada je danes tudi imenovala revizorja, se seznanila z uspešnostjo poslovanja in s poslovnim načrtom za naprej. Med drugim je sklenila, da se delovanje DUTB podaljša do leta 2022. Vlada je za nove neizvršne direktorje DUTB imenovala Marka Simonetija, Imreja Balogha in Janeza Širovnika. Njihova glavna naloga je, da s svojim delovanjem pripomorejo k temu, da se odpravijo pomanjkljivosti, ki jih je ugotovilo Računsko sodišče in tudi vlada.

Kot je pojasnil Židan, se je koalicija pri spremembah v DUTB zbližala pri treh pomembnih točkah. Po njegovih besedah cilj ne bo le maksimiranje dobička, izpostavil je še podaljšanje obdobja delovanja DUTB in spremembe pri plačah vodilnih. Koalicijski partnerji so se seznanili tudi s poročilom Računskega sodišča glede DUTB, ki ga je sodišče predstavilo v sredo. Sodišče je ugotovilo nepravilnosti pri poslovanju in prenosu terjatev. Židan zato pričakuje, da se slednje odpravijo.

Židan: “Nekorektno je, da se v javnem sistemu toliko denarja nameni za dodatno financiranje, namesto za zaposlitve mladih.”

Predsednik SD in podpredsednik vlade mag. Dejan Židan spoštuje ponujen odstop ministrice za izobraževanje dr. Stanke Setnikar Cankar. Vendar opozarja, da bo napačen odziv, če se ministrico označi za grešnega kozla, saj je protikorupcijska komisija odkrila napako v sistemu, ki jo je treba odpraviti. Židan želi, da bi milijone, ki so izplačani na tak način, namenili zaposlitvam mladih.

Poudaril je sicer, da odstop ministrice ničesar ne reši. V SD opozarjamo, da imamo očitno v sistemu javnega šolstva sistemsko napako, ki omogoča, da so na dovoljen način izplačani milijoni. “Napak v sistemu pa se ne odpravlja tako, da se pojavi nekdo kot grešni kozel, vse ostalo pa gre naprej,” je opozoril predsednik SD. Komisija za preprečevanje korupcije je po njegovih besedah odkrila napako v sistemu, ki jo je treba odpraviti.

“Tako v stranki SD pričakujemo, da se bo resorno ministrstvo poglobilo in predlagalo rešitve za odpravo teh anomalij, sicer bomo to storili Socialni demokrati,” je povedal predsednik SD. “Po našem mnenju je nekorektno, da se v javnem sistemu toliko denarja nameni za dodatno financiranje,” je bil odločen Židan. Tudi zato, ker bi se po Židanovem prepričanju s tem denarjem lahko v javnem sektorju zaposlilo mnogo mladih ljudi, ki iščejo službo.

Komisija za preprečevanje korupcije je namreč v četrtek razkrila, da so subjekti javnega sektorja fizičnim osebam v zadnjih 11 letih prek avtorskih in podjemnih pogodb izplačali za več kot milijardo evrov. Pri tem se je Setnikar Cankarjeva znašla na drugem mestu zaslužkarjev, saj je v omenjenem obdobju poleg redne plače prejela še za 636.068,98 evra honorarjev. Danes je zato premieru ponudila odstop, ki ga je ta tudi sprejel, saj je ocenila, da se političnim posledicam ne more izogniti, hkrati pa je prepričana, da bo sum korupcije in konflikta interesov ovržen.

Minister Židan od novega direktorja Posedija pričakuje nadaljevanje dobrega dela

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan pričakuje, da bo Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pod vodstvom dr. Janeza Posedija nadaljevala z dobrim, strokovnim in neodvisnim delom. Očitke, da ima Posedi premalo izkušenj, zavrača in pričakuje, da bo v sistem prinesel nova znanja. Vlada je v četrtek za generalnega direktorja uprave za varno hrano imenovala Posedija, ki prihaja z ljubljanske veterinarske fakultete, sicer pa je tudi predsednik Konfederacije sindikatov Pergam, kjer pa se mu mandat izteka. Petletni mandat na čelu uprave z možnostjo ponovnega imenovanja bo nastopil 16. marca letos.

“Sistem varne hrane, ki ga imamo v Sloveniji, velja za enega od treh najboljših v EU. Pričakujem, da se bo takšen razvoj nadaljeval tudi v naprej,” je Židan dejal v izjavi za medije v Ljubljani. Židan pričakuje, da bo uprava za varno hrano pod vodstvom novega direktorja delovala zelo strokovno in neodvisno. “Pričakujem tudi, da bodo kakovostno pokrivali vsa področja, ne le mesno verigo, ampak tudi zeleno verigo in ostale stvari, za katere so pristojni,” je povedal minister. Želi si tudi, da bo uprava ljudem ves čas pojasnjevala, zakaj je njihovo delo pomembno in zakaj ga opravljajo, da bodo ljudje razumeli, da je nadzor koristen za vse in da ščiti potrošnika. “Verjamem, da bodo šli še naprej s koraki, ki so bili že doslej dobri,” je dejal Židan.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je razpis za položaj generalnega direktorja uprave za varno hrano objavilo 10. februarja. Posebna natečajna komisija v okviru uradniškega sveta je obravnavala 12 prejetih kandidatur in izvedla razgovore z osmimi kandidati, ki so oddali popolne in ustrezne vloge, pri čemer je med razgovorom en kandidat odstopil. Uradniški svet je ministra Židana v sredo obvestil o dveh primernih kandidatih – poleg Posedija je bila to še direktorica inšpekcije za varno hrano Andreja Bizjak.

Židan se z nekaterimi očitki, da je bil Posedi nagrajen za sindikalno delo in da nima dovolj izkušenj, ne strinja. “Ko sem tehtal med obema kandidatoma, sem izhajal iz tega, da je prva kandidatka že del sistema za varno hrano, kakovostno opravlja zelo pomembno funkcijo in verjamem, da bo tako tudi v naprej. Drugi kandidat pa še ni del sistema in če pride kot direktor, prinese nova znanja, poznanstva, novo stroko in to je pomembno,” je dejal minister. Ali imajo prijavljeni kandidati dovolj izkušenj, je glede na kriterije presojala komisija, “moja naloga pa je, da strokovnjakom, ki ocenjujejo, tudi zaupam”, je še dejal Židan.